Останні додані

 • Розвиток малого та середнього бізнесу та смарт спеціалізація регіонів 

  Ігнатова, Юлія Володимирівна; Ignatova, Yu. V.; Игнатова, Юлия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Можливість малого та середнього бізнесу (МСБ) отримувати доступ до відповідного типу державної підтримки та надходження державної підтримки саме до тих підприємств, які цього потребують залежить, у багатьох випадках, від ...
 • Система методів та моделей оцінювання нелінійної динаміки числової міри економічного ризику 

  Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yu.; Коляда, Юрий Васильевич; Кмитюк, Тетяна Леонідівна; Kmytiuk, T.; Кмитюк, Татьяна Леонидовна; Шатарська, Інна Федорівна; Shatarska, I.; Шатарская, Инна Фёдоровна (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2020)
  На підставі аналітичної залежності зв’язку між ризиком та інерційністю економічної системи встановлюється послідовність оцінок показника ризикованості раціональної стратегії з урахуванням наявності чи відсутності фактору ...
 • Risk and return for cryptocurrencies as alternative investment: Kohonen maps clustering 

  Kaminskyi, Andrii; Камінський, Андрій Б.; Каминский, Андрей Б.; Miroshnychenko, Ihor; Мірошниченко, Ігор Вікторович; Мирошниченко, Игорь Викторович; Pysanets, Kostiantyn; Писанець, Костянтин К.; Писанец, Константин К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The active development of cryptocurrencies in recent years allows iden-tifying the process of forming new class of alternative investment assets. There was formed a sample of cryptocurrencies based on criteria capitalization ...
 • Моделювання процесів трансграничного поширення фінансових криз 

  Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна Ильинична (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджуються особливості процесів поширення кризових явищ через фінансові та торгівельні канали. Наведено основні передумови, що мають бути враховані при моделюванні їх розповсюдження. Зокрема, для опису часової ...
 • Статистичне оцінювання та моделювання впливу галузевої структури на продуктивність праці у сфері великого, середнього та малого бізнесу 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Білик, Тетяна Олександрівна; Bilyk, Tetiana; Билык, Татьяна Александровна; Савіна, Світлана Станіславівна; Savina, Svitlana; Савина, Светлана Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проводено аналіз зміни продуктивності праці на макрорівні. Розглядається продуктивність праці за даними для п’ятнадцяти видів економічної діяльності країни. На відміну від більшості сучасних досліджень ...
 • Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки 

  Коляда, Юрій Васильович; Koliada, Yurii; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Досліджується нелінійна динаміка економічної системи на підґрунті математичного і комп’ютерного моделювання, на всіх етапах котрого (отримання рівнянь економічного стану та якісний і кількісний аналіз математичної ...
 • Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки 

  Коляда, Юрій Васильович; Koliada, Yurii; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Досліджується нелінійна динаміка економічної системи на підґрунті математичного і комп’ютерного моделювання, на всіх етапах якого (одержання рівнянь економічного стану, якісний і кількісний аналіз математичної моделі) ...
 • Освітні технології як драйвер розвитку цифрової економіки 

  Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Кмитюк, Тетяна Леонідівна; Kmityuk, Tetiana; Кмитюк, Татьяна Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Цифрова трансформацій є явищем, яке докорінно та безповоротно змінює усталені процеси у бізнесі, суспільстві, освіті, медицині тощо. Завдяки новим технологіям з’являються нові можливості та способи комунікації, виконання ...
 • Математичне моделювання розподілу секрету в криптографії 

  Ващаєв, Сергій Сергійович; Vashchaiev, Serhii; Ващаев, Сергей Сергеевич; Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Нечаєв, Ю. А.; Nechaev, Y. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У сучасному світі безпечне збереження інформації, створення алгоритмів, що певним чином зашифровують і розшифровують, стали одними з найголовніших аспектів у криптології. Для надійнішого та безпечнішого зберігання та ...
 • Риск снижения уровня продовольственной безопасности в регионах Украины в условиях экономического спада 

  Пискунова, Елена Валерьевна; Piskunova, Olena; Піскунова, Олена Валеріївна; Осипова, Ольга Игоревна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Ігорівна (Харківський національний економічний університет, 2015)
  Цель статьи состоит в оценивании на основе эмпирических данных риска снижения уровня продовольственной безопасности в регионах Украины и определение его факторов с помощью методов эконометрического моделирования. Анализ ...
 • Рейтингування регіонів України за рівнем продовольчої безпеки 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2015)
  For analysis of the food security of Ukraine’s regions on the basis of ranking evaluation procedure proposed modification of weighted individual ranking. The generalized indicator of the level of food security regions of ...
 • Система моделей оцінювання рівня продовольчої безпеки регіонів України 

  Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Дисертація присвячена розробці концептуальних положень і системи економіко-математичних моделей оцінювання рівня продовольчої безпеки (ПБ) регіонів України. Спираючись на результати аналізу наукових робіт з проблем моделювання ...
 • Кластерний аналіз у моделюванні продовольчої безпеки на регіональному рівні 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014)
  На основі статистичних даних за регіонами України з використанням методу кластерного аналізу k–середніх здійснено класифікацію регіонів України за структурою споживання базових продуктів харчування. Проаналізовано взаємозв'язок ...
 • Динаміка регіональних особливостей у споживанні харчових продуктів населенням України 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Національний університет «Острозька академія», 2015)
  Аналіз динаміки регіональних особливостей у споживанні населенням харчових продуктів є важливою складовою оцінювання та управління продовольчою безпекою на національному та регіональному рівнях. У результаті проведеної ...
 • Кластерний аналіз і теорія нечітких множин у дослідженні регіональних особливостей споживання харчових продуктів 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Тарасова, Людмила Григорівна; Tarasova, L.; Тарасова, Людмила Григорьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2015)
  Аналіз регіональних особливостей споживання продуктів харчування є важливою складовою дослідження продовольчої безпеки країни. Для аналізу цих особливостей на основі даних за регіонами за ряд років розроблено динамічні ...
 • Кластерний аналіз регіональних особливостей у споживанні населенням продуктів харчування 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Черкаський державний технологічний університет, 2015)
  З метою виявлення та аналізу регіональних особливостей у споживання населенням України продуктів харчування проведено кластеризацію регіонів за ієрархічним агломеративним методом повних зв’язків та за методом k-середніх ...
 • Регіональний аспект статистичного дослідження продовольчої безпеки України 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2015)
  Statistical analysis of the food security of regions of Ukraine was carried out based on the data of the State Statistics Service of Ukraine. The level of food security was estimated using the Individual weighted rating ...
 • Регресійний аналіз факторів, які визначають споживання продуктів харчування в регіонах України 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Тернопільський національний економічний університет, 2015)
  Вступ. Прийняття управлінських рішень щодо забезпечення продовольчої безпеки країни та її регіонів передбачає дослідження на основі емпіричних даних регіональних особливостей споживання населенням продуктів харчування ...
 • Управління технічним потенціалом підприємства на основі інструментарію імітаційного моделювання 

  Ігнатова, Юлія Володимирівна; Ignatova, Yu. V.; Игнатова, Юлия Владимировна; Шендерівська, Ліна Петрівна; Shenderivska, Lina Petrivna; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Тернопільський національний економічний університет, 2017)
  Обґрунтовано значення оптимізації технічного обслуговування основних засобів для забезпечення ефективного розвитку підприємства. Базовою стратегією заміни устаткування (деталей) обрано таку, що гарантує безвідмовну роботу ...
 • Об одном методе нахождения решения уравнения Ляпунова с заданным спектром 

  Хусаинов, Дилюс Яхьевич; Хусаїнов, Ділюс Ях’євич; Юнькова, Елена Александровна; Yunkova, Olena; Юнькова, Олена Олександрівна (Институт математики Национальной академии наук Украины, 1984)
  Получены достаточные условия нахождения решения уравнения Ляпунова с заданным спектром собственных чисел для систем линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Рассмотрена задача нахождения решения, ...

Переглянути більше