Recent Submissions

 • Організація трудових процесів за умов нестабільної глобальної екосистеми 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberh, Tetiana; Вонберг, Татьяна Викторовна; Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Пандемія внесла корективи в процеси зайнятості та прискорила дестандартизацію останньої, змусивши країни активізувати використання можливостей цифрової економіки для підтримки активності бізнес-процесів під час вимушеного ...
 • Як запобігти фіктивізації людського капіталу: досвід вищої освіти Польщі 

  Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Досліджено досвід Польщі в питаннях формування й використання людського капіталу в освітній сфері, чинники його фіктивізації в умовах пандемії COVID-19, визначено пріоритетні проблеми (низький рівень доступу до якісних ...
 • Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах пандемії COVID-19 

  Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, Nataliia; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті викладено результати дослідження проявів, трендів соціальної відповідальності бізнесу в умовах пандемії та ідентифіковано домінантні сфери її реалізації. Проведено аналіз еволюційного розвитку поглядів та підходів ...
 • Аналіз інституціональних факторів, які обумовлюють гендерні розриви в оплаті праці в Україні 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Волковська, Анна Іванівна; Volkovska, Anna; Волковская, Анна Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Незважаючи на прийняті Україною зобов’язання щодо заборони будь-якої дискримінації та забезпечення рівності між чоловіками і жінками, проблема гендерних розривів в оплаті праці залишається актуальною. Метою дослідження ...
 • Попит на HR-компетентності в україні: зміни та виклики на ринку праці під час пандемії COVID-19 

  Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна; Варіс, (Волобоєва) Ірина Олександрівна; Варіс, Ірина Олександрівна; Varis, Iryna; Варис, Ирина Александровна; Бідна, Тетяна Олексіївна; Bidna, Tetyana (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2021)
  Досвід останнього року функціонування бізнесу актуалізував необхідність пошуку нових способів та підходів до управління людьми, зокрема через кризу, спричинену пандемією коронавірусу COVІD-19. Нова соціоекономічна ...