Recent Submissions

 • Корпоративні передумови досягнення інтегрованості міжнародних маркетингових комунікацій 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsyhankova, Tetiana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Іщенко, Анна Володимирівна; Ishchenko, Anna; Ищенко, Анна Владимировна; Дубас, В. О.; Dubas, V. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності створення передумов підвищення результативності інтегрованих міжнародних маркетингових комунікацій в умовах глобальної цифровізації, загострення дисбалансів на світових ринках ...
 • Алгоритм управління професійним розвитком менеджерів міжнародних компаній 

  Кулик, Юрій Євгенович; Kulyk, Yurii; Кулик, Юрий Евгеньевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті проводиться дослідження процесу розвитку менеджерів міжнародних компаній. Розроблена автором блок-схема синергетичного процесу розвитку міжнародних менеджерів. Запропоновано автором об’єктивно-циклічний процес ...
 • Особливості і проблеми ринку страхування ризиків природних катастроф 

  Чернявський, Ю. C.; Cherniavskyi, Yu. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Стаття розглядає параметри та проблеми світового ринку страхування ризиків природних катастроф. Особливу увагу приділено діяльності основних та другорядних учасників ринку: страхувальників, страхових посередників, страховиків, ...
 • Діагностування власного капіталу підприємства 

  Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті представлено критичний аналіз існуючих у науковій літературі та практиці господарювання наукових поглядів на питання аналізування власного капіталу виробничо-комерційного підприємства. Акцентовано на важливості ...
 • Роль бізнес-акселератора для розвитку державного підприємства в COVID-залежному соціально-економічному просторі 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Олійник, М. В.; Oliinyk, M.; Рєпін, Микита С.; Riepin, Mykyta (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню ролі бізнес-акселератора для розвитку державного підприємства в COVID-залежному соціально-економічному просторі. В статті досліджено сутність поняття «бізнес-акселератор» та генезі його ...
 • Сервіс-дизайн як об’єкт наукових досліджень: бібліографічний аналіз 

  Потієнко, О. В.; Potiienko, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті викладена інформація щодо виникнення, розвитку, змістовних характеристик сервіс-дизайну як інноваційної концепції, методології та інструменту клієнтоорієнтованого проектування різноманітних видів послуг. Проведено ...
 • Формування бази знань експертного оцінювання вибору типу організаційного дизайну корпоративного підприємництва 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Мисилюк, В. С.; Mysyliuk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Стаття присвячена дослідженню актуальних питань вибору типу організаційного дизайну корпоративного підприємництва за заданими параметрами внутрішнього підприємницького проєкту (предикторами). Авторами запропоновано шість ...
 • Асиметрія інтегрованого розвитку підприємств в умовах ліквідації наслідків війни 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Дане дослідження спрямоване на розробку методичного підходу до діагностики якості розвитку бізнесу на основі асиметрії його інтегрованості у процесі ліквідації наслідків воєнних дій. Запропоновано методичний підхід, який ...
 • Цифрова трансформація vs оптимізація: інноваційні можливості для держави та бізнесу в процесі здійснення публічних закупівель 

  Карпенко, Олександр Валентинович; Karpenko, Oleksandr; Карпенко, Александр Валентинович; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Ключовим трендом сучасного суспільного розвитку є впровадження цифрових технологій в публічному управлінні та адмініструванні. Особливого значення набувають проекти цифровізації для регулювання державою процесів здійснення ...
 • Використання інформації з відкритих джерел для маркетингових досліджень товарних ринків 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafaliuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Опрацьовано альтернативні способи збору і обробки даних з відкритих джерел інформації, що формують загальне розуміння ситуацій і тенденцій розвитку бізнесу на цільових ринках товарів і послуг. Розроблено рекомендації щодо ...
 • Теоретичні засади механізму реалізації підприємницької діяльності 

  Рибак, М. О.; Rybak, M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті здійснено дослідження теоретичних аспектів формування механізму реалізації підприємницької діяльності та його складових – економічної, організаційної, соціальної, а також окреслено особливості їх спільної ...
 • Взаємопов’язані категорії економічного зростання підприємства 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Yevhen; Смирнов, Евгений Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  У статті узагальнено наукові позиції щодо визначення економічного зростання підприємства. Встановлено змістовний взаємозв’язок економічного зростання та таких категорій як «економічні результати», «масштаби підприємства», ...