Recent Submissions

 • Особливості інноваційної діяльності підприємств морської галузі в сучасних умовах 

  Яворська, А. Ф.; Yavorska, A.; Пархоменко, І. М.; Parkhomenko, I.; Лисенко, Н. С.; Lysenko, N.; Ковиліна, М. О.; Kovylina, M.; Бурмака, Л. О.; Burmaka, L. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Підприємства морського бізнесу включають велику групу різнорідних підприємств, пов’язаних з операціями доставки, процесами обробки вантажів і супутньої інформації. З метою якіснішого виконання зазначених функцій важливим є ...
 • Priority directions of development of multilevel trade integration of Ukraine 

  Yatsenko, Olena; Яценко, Олена Олександрівна; Meyers, William H.; Schneeberger, Kenneth C.; Yatsenko, Oleksandr; Яценко, Олександр Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  The key trends in the world economy at the beginning of the XXI century are undoubtedly strengthening of internationalization of economic activity, which is reflected in integration processes that cover almost all countries ...
 • Первинний облік довгострокових і поточних зобов’язань 

  Ярова, Алла Б.; Yarova, Alla (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Оскільки в сучасних умовах господарювання зобов’язання на підприємствах займають значну частину в пасивах, питання щодо їх обліку є актуальними і стосуються всіх етапів їх відображення в бухгалтерському обліку. При цьому ...
 • Діджиталізація брендингу міжнародних корпорацій світового FMCG-ринку 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна; Кривенко, Анастасія І.; Kryvenko, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Сьогодні діджитал-інструменти та вплив споживачів на їх впровадження є одними з головних драйверів трансформації бізнес-стратегій компаній. Відтак, діджиталізація бізнес-процесів, взаємодії зі стейкхолдерами, а також ...
 • Процесно-орієнтована взаємодія демократії в Україні 

  Лотюк, Констaнтинac; Lotiuk, Konstantynac (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття являє собою цільовий аналіз прикладів демократії. Недавні дослідження політичних режимів переповнені глибоким розумінням процесів демократизації та де-демократизації. Процеси демократизації чітко визначені навіть у ...
 • Шляхи удосконалення організаційного та інформаційного забезпечення якості прийняття державно-управлінських рішень 

  Коваль, Яна С.; Koval, Yana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  В сучасних умовах трансформації державного управління, відповідно до системних змін в усіх галузях суспільного, економічного буття особливої ваги набуває якість керівних, управлінських процесів в органах державної влади ...
 • Цивілізаційні виміри глобальної економічної кризи 

  Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur; Кальченко, Тимур Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Проблематика дослідження є актуальною з огляду на необхідність виявлення впливу цивілізаційних чинників на загальний хід і динамічний розвиток глобальних трансформацій. При цьому на особливу увагу розраховує специфіка ...
 • Вплив глобалізації на ринок цінних паперів України через призму якісних показників інтеграції національного фондового ринку у глобальний ринок 

  Задорожна, Тетяна Г.; Zadorozhna, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Процеси глобалізації на світовому фінансовому ринку в останні два десятиліття призвели до того, що національні ринки цінних паперів розвинених країн стали характеризуватись зниженням транскордонних обмежень на рух ...
 • Оцінка періоду фінансової стабільності підприємств 

  Буркова, Людмила А.; Burkova, Liudmyla (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Одним із критеріїв визначення фінансового стану суб’єктів господарювання є їх фінансова стабільність. У той же час у науковій літературі на сьогодні відсутнє чітке визначення сутності даної категорії, а також загальноприйняті ...
 • Державні програми у програмно-цільовому бюджетуванні: інституційний аспект 

  Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна; Солопенко, Тетяна Василівна; Solopenko, Тetiana; Солопенко, Татьяна Васильевна; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla; Славкова, Алла Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  В українському програмно-цільовому бюджетуванні на рівні державного бюджету з 2004 року використовуються два види цільових програм одночасно. Видатки державного бюджету структуровані за бюджетними програмами головних ...