Recent Submissions

 • Сучасні міжнародні практики багаторівневої реалізації екосистемного підходу у державному управлінні 

  Орєхова, Тетяна Вікторівна; Oriekhova, Tetiana; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна; Унінець, Ірина Михайлівна; Uninets, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті проаналізовано ключові заходи державної політики щодо становлення екологічної свідомості та підтримки екостандартів в господарській діяльності на різних рівнях управління. Визначено основні інструменти та ключові ...
 • Креативна економіка у світовому інноваційному процесі 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kaleniuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Кузнецова, Наталія Богданівна; Kuznetsova, Nataliia; Кузнецова, Наталия Богдановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Стаття присвячена вивченню теоретичних аспектів креативних інновацій, місця і ролі креативної економіки в інноваційному процесі. На основі системного підходу, авторами побудовано алгоритм дослідження даної теми: вивчено ...
 • Моделювання інтеграції бізнесу в глобальних інноваційних мережах 

  Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleh; Швыданенко, Олег Анатольевич; Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Дана робота спрямована на виявлення драйверів ефективного розвитку бізнесу в глобальних інноваційних мережах та визначення детермінант його результативності після злиття та поглинання у контексті інтеграції ресурсів. ...
 • Вплив поведінкових упереджень на ефективність іноземних інвестицій 

  Хажиєв, Бахтійор Душабоєвич; Khazhyiev, Bakhtiior; Тургунов, Достон Тургунович; Turhunov, Doston (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Статтю присвячено вивченню загальних поведінкових упереджень, що притаманні інвестиційній діяльності різних суб’єктів господарювання. Автори вивчають вплив типових поведінкових упереджень та фінансової грамотності на ...
 • Вдосконалення функціонування фінансового ринку як напрям покращення інвестиційного середовища Узбекистану 

  Ешов, Мансур Пулатович; Eshov, Mansur; Насирходжаєва, Ділафруз Сабітханівна; Nasyrkhodzhaieva, Dilafruz (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  У статті проаналізовано ключові процеси, пов’язані з роллю фінансового ринку у формуванні інвестиційного клімату в економіці Узбекистану. Авторами оцінено умови та фактори покращення інвестиційного середовища шляхом ...
 • Парадигмальні засади та практична дилема інвестиційної поведінки транснаціональних корпорацій 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudarieva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Шевченко, Юлія Андріївна; Shevchenko, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Одними із фундаментальних понять економічної науки, теоретичні дослідження сутності й економічного змісту яких продовжується науковцями протягом тривалого часу, виступає міжнародне інвестування та пов’язана з ним поведінка ...