Collections in this community

Recent Submissions

 • Інноваційні моделі сучасного бізнесу 

  Крижанівська, К. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-17)
  У статті розглянуто та проаналізовано проблему розвитку інновацій у сучасному бізнесі, включаючи і часи економічної кризи, прояви якої характерні для нинішньої ситуації в Україні. Окреслені передумови створення інноваційних ...
 • Теоретичні аспекти управління процентним ризиком банку 

  Стрільчук, Ю. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-29)
  Стаття присвячена розкриттю теоретичних аспектів управління процентним ризиком банку. Визначено сутність процентного ризику, його вплив на діяльність банку, необхідність управління рівнем процентного ризику. Показано ...
 • Практичні аспекти діяльності та ефективності інститутів спільного інвестування в Україні 

  Чернега, М. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-20)
  У статті розкрито практичні аспекти діяльності та ефективності інститутів спільного інвестування, виділяються основні проблеми їх діяльності.Стаття містить рекомендації щодо вирішення проблем підвищення ефективності ...
 • Сучасний стан та перспективи розвитку аутсорсінгу, аутстафингу та лізингу персоналу комерційних банків України 

  Маринич, А. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-27)
  У статті висвітлено сучасний стан вітчизняного ринку аутсорсингу, аутстафінгу та лізингу персоналу комерційних банків країни, проаналізовано напрями їх використання та ефективність упровадження даних послуг у банківський ...
 • Моделі В. Баумоля та М. Міллера-Д. Орра — особливості визначення оптимального залишку грошових коштів та їх еквівалентів 

  Михлик, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-15)
  У статті досліджено теоретико-методичні засади застосування моделей В. Баумоля та М. Міллера-Д. Орра з метою визначення оптимального залишку грошових коштів та їх еквівалентів і раціонального використання надлишків ...
 • Мотивація персоналу на українських підприємствах в умовах кризи 

  Скитьова, Ганна Сергіївна; Богдан, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наукове студентське товариство, 2014-11-23)
  В умовах кризового стану ресурси підприємства обмежені, тому керівники підприємств мають звернути увагу на персонал як найголовніший ресурс. Потрібно застосувати нетрадиційні методи мотивації персоналу відповідно до цільових ...
 • Моделювання прибутковості Інтернет-ресурсу 

  Ворожеїна, І. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-19)
  Розглянуто проблему оцінювання прибуткового потенціалу інформаційного вебресурсу та висвітлено особливості аналізу даних його доходу із розміщення реклами. Визначено фактори, що впливають на дохід, і найоптимальніші методи ...
 • Бенчмаркінг — ефективний інструмент стратегічного управління підприємством 

  Свистунова, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-11)
  Розглянуто сутність бенчмаркінгу та методологічні аспекти його застосування, досвід реалізації бенчмаркінгу зарубіжними компаніями та особливості використання в Україні. Визначено, що підвищення ефективності діяльності ...
 • Вплив основних факторів діяльності фірми на формування її капіталу в динамічній моделі поведінки об’єкта господарювання з постійним штатом 

  Рожок, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-27)
  Розглянуто характер і ступінь впливу основних економічних факторів на формування капіталу фірми. Викладено в тезах результати кількісного дослідження динамічної моделі поведінки об’єкта господарювання з постійним штатом ...
 • Адекватність оцінки капіталізації банківської системи України 

  Ластівка, Ю. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наукове студентське товариство, 2014-06-30)
  Так як становлення стабільної банківської системи забезпечується у разі достатнього рівня капіталізації кожного з учасників, у статті проаналізовано капіталізацію банківської системи України у розрізі окремих банків 1-ї групи.
 • Державні облігації на фінансовому ринку України 

  Шапран, Наталія Сергіївна; Тимошик, О. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наукове студентське товариство, 2014-06-25)
  Ринок державних облігацій є важливою складовою фінансового ринку та впливає на макроекономічні показники розвитку країни. Вирішення проблем, притаманних цьому ринку, і пошук напрямків розвитку є приорітетними завданнями ...
 • Імплементація концепції бережливого виробництва на сучасних підприємствах 

  Процак, М. Ю.; Protsak, M.; Литюга, Юлія Володимирівна; Lytiuha, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наукове студентське товариство, 2014-12-10)
  Висвітлено сутність концепції «бережливого виробництва», визначено її мету та недоліки, наведено перелік втрат, на ліквідацію яких спрямована концепція, узагальнено два підходи до її імплементації на підприємстві, визначені ...
 • Спрощена система оподаткування в Україні: проблеми та напрями удосконалення 

  Білик, Марія Дмитріївна; Саркісян, А. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-26)
  Розглянуто сутність спрощеної системи оподаткування, її переваги та недоліки, виділено ключові проблеми та запропоновано напрями удосконалення порядку застосування єдиного податку. Актуальність дослідження визначається ...
 • Врахування досвіду Грузії у процесі реформування податкової системи України 

  Осовський, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-23)
  У статті розглянуто досвід проведення економічних реформ у Грузії. Визначено напрями реформування податкової системи України. На основі проведених розрахунків запропоновано здійснити перерозподіл податкового навантаження ...
 • Тенденції розвитку банківської системи України в умовах Євроінтеграції 

  Мястковська, В. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-31)
  У статті досліджено сучасний стан і перспективи розвитку української банківської системи в умовах посилення євроінтеграційних процесів. Сформовано та проаналізовано проблеми та ризики банківського сектору України на тлі ...
 • Конкурентні переваги України на міжнародному ринку твердого сиру 

  Гаранько, В. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-29)
  У статті значну увагу приділено сільськогосподарському сектору, а саме ринку твердого сиру. Були проаналізовані коливання міжнародних ринків сиру та проблемі диверсифікації збуту агропромислової продукції України. На тлі ...
 • Knowledge economy as a strategic vector of Ukrainian development 

  Zhdanova, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-27)
  Метою даного дослідження є виявлення передумов для соціально-економічного розвитку України і створення його стратегічного вектора у довгостроковій перспективі. Дослідження включає в себе порівняння зарубіжного досвіду, ...
 • Тенденції та перспективи розвитку міжнародної торгівлі плодово-овочевою продукцією в умовах динамізації конкурентного середовища 

  Тіміна, І. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-23)
  Досліджено сучасний стан світового та вітчизняного ринку овочів. Визначено деструктивні та стимулюючі фактори розвитку овочівництва за регіонами світу. Здійснено прогноз світового торговельного обороту в розрізі експортних ...
 • Глобальне урядування світового фінансового середовища 

  Мікеріна, М. І.; Кучкова, Г. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-20)
  У статті розкрито сутність поняття глобального урядування світового фінансового середовища. Визначено основних учасників глобального урядування та показано систему взаємозв’язків між ними. Досліджено особливості основних ...
 • Статистичний аналіз співвідношення попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці України 

  Костюк, Р. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-15)
  Статтю присвячено результатам проведеного статистичного аналізу динаміки попиту та пропозиції робочої сили в Україні за 2007—2013 рр. Розглянуто співвідношення попиту та пропозиції робочої сили за різними соціально-економічними ...

View More