Recent Submissions

 • Управління ціновими ризиками в умовах еластичного попиту 

  Яшкіна, Оксана І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03)
  Цінові ризики є складовою господарських ризиків, до яких відносять: підвищення закупівельних цін; зменшення цін конкурентами; зміни у державному ціноутворенні; введення нових податків; підвищення цін і тарифів на послуги ...
 • Інформаційна концепція маркетингу 

  Литовченко, Ірина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03)
  Перехід людства до епохи інформаційних технологій продемонстрував дедалі зростаючий вплив нових факторів, які необхідно враховувати в маркетингу.
 • Інноваційно-інституційні інструменти нечесної конкурентної боротьби як елементи міжнародного маркетингу 

  Флейчук, Марія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03)
  Розглянуто проблеми застосування метатехнологій у глобальному середовищі; проаналізовано методи "трансплантації" інститутів у межах міжнародних напівлегальних стратегій завоювання нових ринків збуту.
 • Маркетингова концепція формування транскордонного кластера здорового життя 

  Бакушевич, Іванна; Блажевич, Наталя; Бакушевич, Дар’я (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03)
  У статті розглядаються тенденції посилення міжрегіональних інтеграційних процесів та їх вплив на формування нової регіональної економіки, що базується на знаннях. На основі аналізу існуючих систем охорони здоров'я запропоновано ...
 • Маркетинг знань для оздоровлення та інноваційного розвитку територій 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03)
  26-27 березня 2010 року у Тернополі в Конгрес - центрі "Червона калина" відбувся міжна родний Форум "Регіони знань: Україна в європейському просторі освіти - науки - інновацій для ревіталізації та процвітання територій".
 • Огляд результатів дослідження, проведено компанією “Алла Коняєва і партнери” 

  Коняєва, Алла (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03)
  Огляд результатів дослідження, проведено компанією "Алла Коняєва і партнери" www.ancor.sw.com
 • Корпоративний бренд: сутність та особливості 

  Зозульов, Олександр Вікторович; Григораш, Марина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03)
  Проаналізовано сутність корпоративного бренду, визначено його особливості, проведено порівняльний аналіз із товарним брендом.
 • Управління міжнародними брендами: фактор "високих мотивацій" 

  Каніщенко, Олена; Доця, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03)
  У статті досліджено специфіку споживчих мотивацій на високобрендованих товарних ринках і визначено фактори міжнародного позиціонування українського брендового алкоголю, насамперед коньяків, у міжнародному економічному просторі.
 • Проблеми підвищення соціальної відповідальності маркетингу та конкурентоспроможності продукції 

  Орлов, П. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03)
  У статті проведено аналіз робіт провідних учених, присвячених становленню соціально відповідального маркетингу. Особистий внесок автора: підхід до вирішення цієї важливої проблеми. Показано вплив державного регулювання ...
 • Сім'я PR: GR+IR - кольорова суть успіху 

  Ткачук, Олена Володимирівна; Бевз, Олександр (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03)
  Дана стаття розглядає сутність і специфіку PR діяльності під час кризи, наголошує на необхідності зосередження уваги на найбільш актуальних компонентах діяльності зв'язків із громадськістю (PR): зв'язки з інвесторами (IR) ...
 • Соціальні мережі - комунікативний канал XXI століття 

  Орлова, Ванда (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03)
 • Хорор маркетинг: модель впливу на споживачів 

  Окландер, Ігор (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03)
  У статті розкривається стан наукової думки у сфері теорії мотивації, запропоновано ввести в науковий обіг категорію хоррор маркетинг, розроблено модель впливу на споживача за допомогою емоцій страху.
 • Збалансована система показників - інструмент стратегічного управління підприємством 

  Стефанишин, Владислав (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03)
  Сьогодні конкурентні переваги набагато важче здобути лише за рахунок ефективного фінансового менеджменту та інвестицій у фізичні активи. Здатність компанії мобілізувати і використовувати свої нематеріальні активи стає більш ...