Collections in this community

Recent Submissions

 • Ринок цільових облігацій в Україні 

  Петренко, Ірина Павлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-16)
  У статті досліджено стан ринку цільових облігацій в Україні, проаналізовано динаміку показників його розвитку, визначено умови, у яких функціонував вітчизняний ринок цільових облігацій у 2006—2011 роках.
 • Регулювання фінансових ринків і функціональні фінанси 

  Онікієнко, Сергій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-10)
  Досліджено природу функціонування системи фінансового посередництва, визначено її цілі і функції. Для вирішення існуючих регуляторних суперечностей з метою підвищення ефективності фінансового сектору запропоновано у якості ...
 • Теоретичні засади інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-16)
  У статті визначено основні теоретичні підходи щодо інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання. Схарактеризовано його структуру.
 • Системний підхід до визначення фінансового забезпечення реалізації інноваційних проектів 

  Диба, Михайло Іванович; Власова, Інна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-22)
  У статті розглянуто питання фінансового забезпечення інноваційних проектів суб’єктів господарювання з позиції системного підходу. Це дало змогу розглянути структурні компоненти фінансового забезпечення інноваційних проектів ...
 • Ідеї державного регулювання економіки у науково-практичному доробку М. Х. Бунге 

  Курбет, Олександра Петрівна; Kurbet, Oleksandra (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-18)
  У статті розглянуто теоретичне відображення та практичне втілення ідей М. Х. Бунге стосовно державного регулювання економіки за основними напрямами: регулювання підприємницької діяльності, банківської та податкової систем ...
 • Інвестиційна діяльність аграрних підприємств і джерела її фінансування 

  Коваль, В. М.; Koval V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-02)
  Визначено особливості формування інвестиційних ресурсів аграрних підприємств та основні джерела фінансування інвестиційної діяльності. Досліджено стан інвестиційної діяльності аграрного сектору України та запропоновано ...
 • Актуальні питання кадрового забезпечення аграрної сфери Київської області 

  Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-05)
  У статті проаналізовано стан та актуальні проблеми кадрового забезпечення аграрної сфери Київської області. Визначено перспективні напрямки розвитку трудового потенціалу в аграрній сфері регіону.
 • Страхування, як інструмент інвестиційної діяльності аграрних підприємств 

  Коваль, В. М.; Koval, V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-15)
  Визначено вплив страхування на інвестиційну діяльність аграрних підприємств. Досліджено стан страхування в аграрному секторі України та виокремлено його проблемні аспекти. Запропоновано заходи, що можуть активізувати ...
 • Фіскальні інструменти реалізації екологічних політик постсоціалістичних країн Східної Європи 

  Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12)
  Стаття присвячена дослідженню сучасного етапу розвитку фіскальних механізмів реалізації екологічної політики у постсоціалістичних країнах Східної Європи (на прикладі України, Білорусі, Молдови та Росії), а також проблем ...
 • Транспарентність як головний принцип комунікаційної політики центрального банку 

  Уткіна, Ольга Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-25)
  Розкрито сутність комунікаційної політики центрального банку та досліджено її роль у проведенні грошово-кредитної політики держави, де значне місце відводиться вивченню принципу транспарентності. Здійснено спробу пояснити ...
 • Державне регулювання страхової діяльності в Україні 

  Чаплигін, К. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-10)
  У статті розкрито особливості державного регулювання страхової діяльності в Україні, виокремлено проблеми та запропоновано напрями його удосконалення.
 • Компенсаційна політика: сутність, виміри та концептуальні положення щодо формування 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-17)
  У статті визначено сутність та основні виміри компенсаційної політики. Стаття містить концептуальні положення щодо формування компенсаційної політики.
 • Характеристика інвестиційного розвитку України 

  Михайленко, О. В.; Лось, Ю. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-10)
  У статі визначено основні напрямки активізації інвестиційного розвитку України, чинники, що характеризують сучасний стан інвестиційної політики в Україні та структура джерел фінансування інвестиційної діяльності; дослідженно ...
 • Недосконалість податкової системи як фактор тонізації економіки в Україні 

  Матвійчук, К. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-09)
  У статті розглянуто сутність і причини виникнення тіньової економіки та її обсяги. Також розглядаються шляхи тінізації економіки та заходи для її протидії. Велика увага приділяється чинникам котрі спонукають уникати та ...
 • Типологізація регіонів України за рівнем соціального і економічного розвитку 

  Дмитришин, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-03)
  У статті розроблено методику типологізації регіонів на основі критеріїв соціального та економічного розвитку, яка дозволила продиференціювати регіони України та сформувати матрицю типологізації регіонів України за рівнем ...
 • Економіко-математичне моделювання систем електронного маркетингу 

  Стець, О. В.; Зеленько, С. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-15)
  Поширення рекламного повідомлення в мережі Інтернет має свої особливості. Перш за все — це швидкість поширення інформації та аудиторія, яку охопило повідомлення. Наприклад, у соціальних мережах для поширення повідомлення ...
 • Модель управління запасами горизонтального інтегрованого холдингу за умови стохастичного попиту 

  Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-25)
  Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу горизонтально інтегрованого холдингу та мінімальні витрати на закупівлю, зберігання і можливу дефіцитність за умови стохастичного попиту. Побудовано ...
 • Когнітивне моделювання як інструмент дослідження туристично-рекреаційного комплексу 

  Дідик, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-17)
  У статті вказано на відсутність комплексних системних підходів й адекватного інструментарію аналізу і моделювання процесів функціонування та управління економікою туристично-рекреаційного комплексу. Обґрунтовано концептуальні ...
 • Моделювання кількісної оцінки структурних змін шести секторної моделі економіки за видами економічної діяльності в промисловості України 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Горохова, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-22)
  Наведено детальний аналіз структурних змін шестисекторної моделі економіки за трьома основними компонентами наступного виду економічної діяльності — промисловість. Розраховано сукупний індекс структурних змін і представлено ...
 • Основні напрямки формування банками ефективної корпоративної стратегії 

  Фурман, Василь Миколайович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-25)
  У статті висвітлено особливості формування банками корпоративної стратегії. Запропоновано напрямки побудови банками стратегії по роботі з корпоративними клієнтами.

View More