Show simple item record

dc.contributor.authorЧерпак, Антоніна Євгенівнаuk
dc.date.accessioned2014-07-04T08:43:01Z
dc.date.available2014-07-04T08:43:01Z
dc.date.issued2012-10-03
dc.identifier.citationЧерпак А. Є. Розвиток корпоративного управління на основі концепції «shared value» / А. Є. Черпак // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 30. – С. 82–90.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4326
dc.description.abstractУ статті запропоновано визначення нової концепції управління — менеджменту, орієнтованого на створення спільної цінності(shared value creation management — SVM), охарактеризовано його задачі та послідовність їх здійснення, а також запропоновано перелік основних факторів створення спільної цінності. Автор пропонує власне визначення категорії «розвиток корпоративного управління», визначає притаманні середовищу господарювання корпорацій в Україні бар’єри переходу до SVM і перелік необхідних для цього передумов.uk
dc.description.abstractThe paper proposes a definition of a new concept of management — shared value creation management — SVM. The article describes its tasks and the sequence of their implementation, as well as proposes the list of the main factors of creation of joint values. The author offers own definition of the category "development of corporate governance", the work considers the barriers to the transition to the SVM, inherent to the business corporations in Ukraine, and the list of required prerequisites.en
dc.description.abstractВ статье предложено определение новой концепции управления — менеджмента, ориентированного на создание общей ценности (shared value creation management — SVM), охарактеризованы его задачи и последовательность их осуществления, а также предложен перечень основных факторов создания общей ценности. Автор предлагает собственное определение категории «развитие корпоративного управления», определяет присущие среде хозяйствования корпораций в Украине барьеры перехода к SVM и перечень необходимых для этого предпосылок.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectкорпоративне управлінняuk
dc.subjectспільна цінністьuk
dc.subjectменеджмент, орієнтований на створення спільної цінності (SVM)uk
dc.subjectкорпоративна соціальна відповідальністьuk
dc.subjectcorporate governanceen
dc.subjectshared valueen
dc.subjectshared value creation managementen
dc.subjectcorporate social responsibilityen
dc.subjectкорпоративное управлениеru
dc.subjectобщая ценностьru
dc.subjectменеджмент, ориентированный на создание общей ценности (SVM)ru
dc.subjectкорпоративная социальная ответственностьru
dc.titleРозвиток корпоративного управління на основі концепції «shared value»uk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.262uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record