Recent Submissions

 • Система регулювання аграрного сектору в ЄС 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-19)
  лювання аграрного сектору в ЄС. Відповідно до принципів історизму, програмованості та регульованості економічного середовища виокремлено сім етапів еволюції підходів країн-лідерів до регулювання аграрного сектору. Значну ...
 • Особливості економічної емансипації жінок в ЄС 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (Київський національний університет культури і мистецтв, 2020-06)
 • Комунікаційна підтримка глобальної екологізації споживання 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович; Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей здійснення комунікаційної підтримки глобальної екологізації споживання. З позиції сучасної біхевіористичної економіки розглянуто зміни, що сталися на секторальному і субсекторальному ...
 • Macroeconomic factors influencing the development of Ukraine’s foreign trade 

  Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна; Melnyk, Tetyana; Kudyrko, Liudmyla (Izdevnieciba «Baltija Punlishing», 2020)
  The purpose of the study is to assess the relationship between Ukraine's foreign trade and its major macroeconomic indicators in the context of deepening globalization processes and increasing dependence of national ...
 • Economic Security of Ukraine within Threats Resulting from Russian Federation Policy 

  Tokar, Volodymyr; Токар, Володимир Володимирович; Токарь, Владимир Владимирович; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2019)
  The authors reveal fundamentals of economic security. The article discloses the current state of economic development of Ukraine within threats resulting from the policy of Russian Federation. The authors shed light on ...
 • Вплив державного боргу на економічну безпеку України 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (Український державний університет залізничного транспорту, 2010)
  Наведено дослідження державного боргу України, як зовнішнього, так і внутрішнього, та їх впив на економічну безпеку країни. We investigate essence of the category «economic security», market of internal and external debt ...
 • Вплив ТНК на економічну безпеку і суверенітет України 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (Хмельницький національний університет, 2014)
  В роботі в умовах цивілізаційних та глобалізацій них зсувів аналізується потужний розвиток ТНК та їх подальша експансія на міжнародних ринках. Приділяється увага думкам фахівців щодо вплив ТНК на економічний суверенітет ...
 • Єврорегіональне співробітництво України та ЄС 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (Національний авіаційний університет, 2015)
  Досліджується функціонування єврорегіонів за участю України. Виділені особливості діяль- ності єврорегіонів в сучасних умовах взаємозближення з країнами ЄС. Проаналізована діяльність єврорегіонів Карпатський, «Буг», ...
 • Кластеризація креативних індустрій Європейського Союзу 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна; Жулід-Христосенко, Юлія О.; Zhulid-Khrystosenko, Yuliia; Жулид-Христосенко, Юлия (Чернігівський національний технологічний університет, 2015)
  Досліджено процес об’єднання у кластери підприємств креативних індустрій у країнах Європейського Союзу. Особливу увагу було приділено визначенню просторової концентрації креативних підприємств та її значенню для формування ...
 • Тенденції міжнародного ринку капіталів в сучасних умовах розвитку світової економіки 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017)
  У статті приділяється увага одній з рушійних сил розвитку світового економічного процесу в сучасних умовах – міжнародному капіталу. Сьогодні міжнародний ринок капіталів і рух капіталів не знає кордонів і меж. У статті ...
 • Влияние интеграционных процессов ЕС на стратегическое развитие Украины в условиях глобализации 

  Ткаленко, Светлана Ивановна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна (Мукачівський державний університет, 2015)
  В данной статье рассматриваются особенности современного этапа развития стран ЕС и Украины, а именно проведен детальный анализ современных стратегических программ ЕС и Украиной в контексте их стратегического развития. Целью ...
 • Європейська регіональна політика: основні засади регулювання 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна; Пархоменко, В. В.; Parkhomenko, V. V. (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2015)
 • Еволюція наукових поглядів на ієрархізацію економічної безпеки 

  Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2013)
  The article discloses modern concepts of economic security. The author characterizes approaches to the structure elements of economic security. The article argues strengths and weaknesses of analyzed scientific ...
 • Інвестиційні пріоритети України в посткризовий період 

  Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2011)
  The article reveals approaches to the determination of the national investment priorities in the conditions of limited internal and external financial resources. The author's suggestions to form investment monitoring ...
 • Мінімальна заробітна плата в контексті демографічної кризи в Україні 

  Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2011)
  The article researches the social security's institutional parameters based on the legal minimum wage in Ukraine. Modern conceptions of the calculation methodology improvement are considered. The author's suggestion to ...
 • Прожитковий мінімум: соціально–економічна сутність та українські реалії 

  Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2011)
  The article researches the social security's institutional parameters based on the legal breadline in Ukraine. Modern conceptions of the calculation methodology improvement are con si de red. The author's sug ges tion ...
 • Мобілізаційно-інноваційна модель розвитку КНР 

  Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2011)
  The article argues the peculiarities of the PRC's mobilization innovation socioeconomic development model, its ba sic ele ments are sta ted. The author's sug ges tions of adaptation in Ukraine of the institutional ...
 • Структурно-інституційна трансформація на основі інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки як чинник зміцнення економічної безпеки України 

  Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України, 2012)
  Подано концептуальні підходи до структурно-інституційної трансформації економіки України з метою збільшення інноваційної та інформаційної складових у національному продукті, що в сучасних умовах розвитку світової економічної ...
 • Фондовий ринок у контексті посткризової мобілізаційно-інноваційної моделі розвитку України 

  Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Київський національний університет технологій та дизайну, 2011)
  У статті досліджуються напрями посткризової інституційної оптимізації фінансової системи України для переходу до постіндустріального стадії на основі мобілізаційно-інноваційної моделі розвитку. Представлені авторські ...
 • Державне індикативне планування інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки в контексті забезпечення економічної безпеки України та світового досвіду 

  Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2011)
  У статті досліджено перспективи запровадження системи індикативного планування інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки України. Представлено авторські пропозиції щодо імплементації ефективного ...

View More