Recent Submissions

 • Сергій Подолинський та нова парадигма цивілізаційного розвитку 

  Вітер, Ірина Ігорівна; Viter, Iryna; Ветер, Ирина Игоревна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-23)
 • Інтеграція та дезінтеграція глобального медійного простору 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017)
 • Сучасна медіа парадигма та диверсифікація медійного простору 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Київський національний університет культури і мистецтв, 2018-04)
 • Інституційна модернізація регулювання медійного ринку ЄС 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2019-10-19)
 • Сегментація ринку медичних інструментів у ЄС 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Мовсесян, А. С.; Movsesyan, Areg (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2020)
  На глобальному ринку медичних інструментів наявна велика кількість виробів різної технологічності та складності в користуванні. За різними оцінками, станом на початок 2020 р. у щоденному вжитку застосовується понад 500 ...
 • Екологізація економічного розвитку Європейського Союзу 

  Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-26)
  У дисертації досліджено та визначено суть та значення екологізації глобального економічного простору; обґрунтовано основні параметральні характеристики екологічної парадигми економічного розвитку країн-лідерів та проведені ...
 • Міжнародна комерціалізація телепродуктів на медіа ринку ЄС 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-21)
  У дисертації досліджено суть та значення глобального та європейського ринку телепродуктів. Визначено особливості їх еволюції та ідентифіковано сучасну медіа парадигму в умовах посилення глобалізації. Особливу увагу приділено ...
 • Система регулювання аграрного сектору в ЄС 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-19)
  лювання аграрного сектору в ЄС. Відповідно до принципів історизму, програмованості та регульованості економічного середовища виокремлено сім етапів еволюції підходів країн-лідерів до регулювання аграрного сектору. Значну ...
 • Особливості економічної емансипації жінок в ЄС 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (Київський національний університет культури і мистецтв, 2020-06)
 • Комунікаційна підтримка глобальної екологізації споживання 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович; Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей здійснення комунікаційної підтримки глобальної екологізації споживання. З позиції сучасної біхевіористичної економіки розглянуто зміни, що сталися на секторальному і субсекторальному ...
 • Macroeconomic factors influencing the development of Ukraine’s foreign trade 

  Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна; Melnyk, Tetyana; Kudyrko, Liudmyla (Izdevnieciba «Baltija Punlishing», 2020)
  The purpose of the study is to assess the relationship between Ukraine's foreign trade and its major macroeconomic indicators in the context of deepening globalization processes and increasing dependence of national ...
 • Economic Security of Ukraine within Threats Resulting from Russian Federation Policy 

  Tokar, Volodymyr; Токар, Володимир Володимирович; Токарь, Владимир Владимирович; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2019)
  The authors reveal fundamentals of economic security. The article discloses the current state of economic development of Ukraine within threats resulting from the policy of Russian Federation. The authors shed light on ...
 • Вплив державного боргу на економічну безпеку України 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (Український державний університет залізничного транспорту, 2010)
  Наведено дослідження державного боргу України, як зовнішнього, так і внутрішнього, та їх впив на економічну безпеку країни. We investigate essence of the category «economic security», market of internal and external debt ...
 • Вплив ТНК на економічну безпеку і суверенітет України 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (Хмельницький національний університет, 2014)
  В роботі в умовах цивілізаційних та глобалізацій них зсувів аналізується потужний розвиток ТНК та їх подальша експансія на міжнародних ринках. Приділяється увага думкам фахівців щодо вплив ТНК на економічний суверенітет ...
 • Єврорегіональне співробітництво України та ЄС 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (Національний авіаційний університет, 2015)
  Досліджується функціонування єврорегіонів за участю України. Виділені особливості діяль- ності єврорегіонів в сучасних умовах взаємозближення з країнами ЄС. Проаналізована діяльність єврорегіонів Карпатський, «Буг», ...
 • Кластеризація креативних індустрій Європейського Союзу 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна; Жулід-Христосенко, Юлія О.; Zhulid-Khrystosenko, Yuliia; Жулид-Христосенко, Юлия (Чернігівський національний технологічний університет, 2015)
  Досліджено процес об’єднання у кластери підприємств креативних індустрій у країнах Європейського Союзу. Особливу увагу було приділено визначенню просторової концентрації креативних підприємств та її значенню для формування ...
 • Тенденції міжнародного ринку капіталів в сучасних умовах розвитку світової економіки 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017)
  У статті приділяється увага одній з рушійних сил розвитку світового економічного процесу в сучасних умовах – міжнародному капіталу. Сьогодні міжнародний ринок капіталів і рух капіталів не знає кордонів і меж. У статті ...
 • Влияние интеграционных процессов ЕС на стратегическое развитие Украины в условиях глобализации 

  Ткаленко, Светлана Ивановна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна (Мукачівський державний університет, 2015)
  В данной статье рассматриваются особенности современного этапа развития стран ЕС и Украины, а именно проведен детальный анализ современных стратегических программ ЕС и Украиной в контексте их стратегического развития. Целью ...
 • Європейська регіональна політика: основні засади регулювання 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна; Пархоменко, В. В.; Parkhomenko, V. V. (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2015)
 • Еволюція наукових поглядів на ієрархізацію економічної безпеки 

  Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2013)
  The article discloses modern concepts of economic security. The author characterizes approaches to the structure elements of economic security. The article argues strengths and weaknesses of analyzed scientific ...

View More