Recent Submissions

 • Global business network: off-shore model’s diversification and impact 

  Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна; Ilnytskyi, Denys; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович; Turoliev, Hlib; Туролєв, Гліб (Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020)
  Modern literature lacks systematization and assessment of impact of network of international corporations and their off-shore models on development of national economies in post-industrial times. There is variety of tools ...
 • Сучасні міжнародні практики багаторівневої реалізації екосистемного підходу у державному управлінні 

  Орєхова, Тетяна Вікторівна; Oriekhova, Tetiana; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна; Унінець, Ірина Михайлівна; Uninets, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті проаналізовано ключові заходи державної політики щодо становлення екологічної свідомості та підтримки екостандартів в господарській діяльності на різних рівнях управління. Визначено основні інструменти та ключові ...
 • Моделювання інтеграції бізнесу в глобальних інноваційних мережах 

  Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleh; Швыданенко, Олег Анатольевич; Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Дана робота спрямована на виявлення драйверів ефективного розвитку бізнесу в глобальних інноваційних мережах та визначення детермінант його результативності після злиття та поглинання у контексті інтеграції ресурсів. ...
 • Діджиталізація брендингу міжнародних корпорацій світового FMCG-ринку 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна; Кривенко, Анастасія І.; Kryvenko, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Сьогодні діджитал-інструменти та вплив споживачів на їх впровадження є одними з головних драйверів трансформації бізнес-стратегій компаній. Відтак, діджиталізація бізнес-процесів, взаємодії зі стейкхолдерами, а також ...
 • Порівняльна характеристика першого рівня національних пенсійних систем України та Польщі 

  Білий, Денис І.; Bilyi, Denys (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У роботі описано та оцінено ефективність функціонування першого рівня пенсійного забезпечення в Україні та Польщі. Польща обрана для компаративного аналізу з огляду на ментальну близькість з Україною, схожу структуру ...
 • Економічні ефекти діджиталізації агропромислового комплексу на прикладі цукрової галузі 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна; Іоніцой-Доценко, Євгенія Юріївна; Ionitsoi-Dotsenko, Evgeniya; Ионицой-Доценко, Евгения Юрьевна; Петрикей, Олексій Юрійович; Petrikey, Oleksiy; Петрикей, Алексей Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті обґрунтовано доцільність, визначено основні напрями та рівень діжиталізації аграрного сектору на прикладі цукробурякового комплексу України. Проведено дослідження основних тенденцій інноваційного забезпечення ...
 • Digital economy: the impact of ICT on human capital and the formation of future competencies 

  Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Sevastiuk, Alina; Севастюк, Аліна Олексіївна; Ilnytskyy, Denys; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович; Lihonenko, Larysa; Лігоненко, Лариса Олександрівна; Лигоненко, Лариса Александровна; Denysova, Olha; Денісова, Ольга Олександрівна; Денисова, Ольга Александровна; Horbova, Yuliia; Горбова, Юлія Сергіївна; Горбова, Юлия Сергеевна; Drobotiuk, Olha; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Дроботюк, Ольга Владимировна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Тетяна Василівна; Жибер, Татьяна Васильевна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ірина Володимирівна; Кулага, Ирина Владимировна; Strilchuk, Yuliia; Стрільчук, Юлія Ігорівна; Стрельчук, Юлия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  The mission of the university is to make a significant contribution to social development through research, generation of new knowledge, dissemination and training of competitive professionals and creative individuals. The ...
 • Інформаційні детермінанти зближення економік України та Польщі 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys; Ильницкий, Денис Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
 • Суть та основні якості еволюції країнових моделей (кінець XX – початок XXI ст.) 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
 • Тенденції та перспективи якісного економічного зростання 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Сацик, Володимир Іванович; Satsyk, Volodymyr; Сацик, Владимир Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
 • Замість висновків: уроки для України 

  Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukianenko, Dmitro; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatolii; Поручник, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
 • Модель «компенсаційного» зростання економіки 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
 • Конвергенція національних економік в умовах розширення Європейського Союзу 

  Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukyanenko, D.; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
 • Перспективи використання організаційно-економічних форм трансферу технологій в Україні 

  Єгоров, І.; Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ильич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011)
  Розкрито основні форми організаційно-економічного механізму регулювання трансферу технологій. Особливу увагу приділено питанню створення підприємств "під ключ", а також визначенню ролі та місця в даному процесі технологічних ...
 • Forms and methods of technologies transfer adjusting in Ukraine 

  Manylich, Mychailo Ivanovich; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергій Ілліч; Лихолет, Сергей Ильич (Faculty of Business and Law of the "MB" University in Belgrade, 2013-01-15)
  The paper dwells on basic forms and methods of government control of technologies transfer in Ukraine have been generalized: organizational forms are branches, joint ventures, "turn-key" business, technological universities, ...
 • Трансфер технологій у системі інноваційної діяльності 

  Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ильич (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2009)
  У статті досліджується економічна сутність та зміст трансферу технологій у контексті інноваційного розвитку національного господарства. Розкриті форми трансферу технологій та наведені можливі варіанти розвитку економіки ...
 • Трансфер технологій у системі промислової політики та промислового права 

  Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ильич (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2009)
  У статті аналізується нормативно-правова база, що впливає на інноваційну політику держави стосовно трансферу технологій. Виявлено неузгодженості в законодавстві та висуваються пропозиції щодо їх вирішення. The article ...
 • Сучасні підходи оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств 

  Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ильич (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2016)
  Ефективна реалізація функцій управління промисловим підприємством досягається точним вимірюванням процесу та його оцінкою. В статті запропоновано систему показників комплексної оцінки ефективності економічного стимулювання ...
 • Трансфер технологій як елемент технологічного оновлення промислових підприємств 

  Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ильич (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2016)
  Виробничі та економічні можливості підприємства для виробництва та вдосконалення споживчих вартостей з часом починають відставати від заданого рівня вимог. Кількісні накопичення такого відставання призводять до об'єктивної ...
 • Global value chains in China's innovation development system 

  Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Khlystova, Olena (ISMA University, 2019-04)
  The rapid growth of the global value chains (GVCs) has become an important factor in the development of globalization over the past decades. In times of global network economy, fundamental changes in international production ...

View More