Recent Submissions

 • Intellectual challenges to economic globalism 

  Lukianenko, Dmitro; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Bilozubenko, Vladimir; Chuzhykov, Viktor; Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович; Chuzhykov, Andrii; Чужиков, Андрій Вікторович; Чужиков, Андрей Викторович; Djakons, Deniss; Djakona, Antonina; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Дроботюк Ольга Владимировна; Fedirko, Oleksandr; Федірко, Олександр Анатолійович; Федирко, Александр Анатольевич; Grishnova, Olena; Грішнова, Олена Анетонівна; Гришнова, Елена Антоновна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Каленюк, Ирина Сергеевна; Khanin, Igor; Kholiavko, Nataliia; Kuklin, Oleg; Lukianenko, Olga; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Miroshnychenko, Olga; Panchenko, Yevgen; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Polyakov, Maxim; Shevchenko, Gennady; Sidenko, Svitlana; Shnyrkov, Olexandr; Tsymbal, Liudmyla; Цимбал, Людмила Іванівна; Цимбал, Людмила Ивановна (ISMA, 2020)
  The monograph presents the results of many years of work of scientists from leading universities of Ukraine and Latvia. The research of the processes of intellectualization was carried out on the basis of fundamental ...
 • Глобальна маркетингова модель 

  Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2018-05-14)
 • Чинники трансміграційних процесів в глобальному середовищі 

  Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2014)
  This article is devoted to the research of transmigration processes in the conditions of globalization. It is justified, that trends of current stage of migration processes’ development are the following: demographical; ...
 • Стипендіальні та грантові програми для навчання та проведення досліджень закордоном 

  Дроботюк, Ольга Володимирівна; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • КНЕУ – Шанхайський університет: шляхи до співпраці 

  Дроботюк, Ольга Володимирівна; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Corporate code of ethics: positioning for higher education institutions 

  Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович; Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитро Олександрович; Барабась, Дмитрий Александрович (Univerzitet „Union – Nikola Tesla”, 2019-04)
  The long-term successful functioning of any enterprise or institution should rely on well-defined ideological foundations. The most appropriate proof of that is functioning of such public institutions as the church and ...
 • Скандинавський тип соціальної політики ЄС та стратегія сталого розвитку 

  Гурова, Юлія Сергіївна; Gurova, Iuliia; Гурова, Юлия Сергеевна (Mykolas Romeris University, 2019)
 • Оцінка ефективності освітнього тренінгу (на прикладі реалізації гранту Фонду Жана Моне «Адвокація європейської інтеграції») 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович (Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 2017-06-02)
  Розглянуті питання оцінювання ефективності освітнього тренінгу «Адвокація європейської інтеграції», котрий реалізувався в рамках гранту Фонду Жана Моне. Виявлені особливості географічної структури набутих компетенцій та ...
 • Intensification of the processes of establishing a new economy 

  Shvydanenko, Oleh; Швиданенко, Олег Анатолійович; Швыданенко, Олег Анатольевич; Busarieva, Tetyana; Бусарєва, Тетяна Геннадіївна; Бусарева, Татьяна Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The world is changing rapidly, undergoing tectonic transformations. As the world economy changes, it becomes a real geo-economy — a single planetary economic system and national economies that need to rethink their ...
 • Disruptive technologies as the basis of the economy of the sixth technological development 

  Shvydanenko, Oleh; Швиданенко, Олег Анатолійович; Швыданенко, Олег Анатольевич; Busarieva, Tetyana; Бусарєва, Тетяна Геннадіївна; Бусарева, Татьяна Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The evolution of socio-economic systems is non-linear in nature; it contains both periods of smooth changes and abrupt transformational leaps. Ten years after the start of the economic crisis of 2007–2009. the pace of ...
 • Стратегічні напрями розвитку фінансової інфраструктури аграрного ринку України 

  Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatoliy; Поручник, Анатолий Михайлович; Войчак, Дмитро А.; Voichak, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Сучасна структурна динаміка розвитку аграрного ринку України визначальною мірою детермінується станом його фінансової інфраструктури, представленої насамперед системою банківського кредитування вітчизняного агропромислового ...
 • Глобальний інфраструктурний розрив в теорії та реаліях агробізнесу України 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна; Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович; Войчак, Дмитро Анатолійович; Voichak, Dmytro; Войчак, Дмитрий Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Робота присвячена узагальненню концептуальних засад теорії глобального інфраструктурного розриву як міжкраїнових і міжрегіональних асиметрій у кількісних і якісних параметрах розвитку інфраструктурного забезпечення економічної ...
 • Глобальна економічна мережевізація у конкурентному зростанні країн 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Черкас, Наталія Ігорівна; Cherkas, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У роботі виокремлено головні детермінанти глобальної конкурентоспроможності країн в умовах мережевізації виробництва. Проаналізовано економічний вимір участі країн у глобальних ланцюгах вартості та оцінено ефективність ...
 • Rankings in the higher education competitiveness management system 

  Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Каленюк, Ирина Сергеевна; Tsyrkun, Olena; Циркун, Олена Ігорівна; Циркун, Елена Игоревна; Sandul, Mariia; Сандул, Марія Станіславівна; Сандул, Мария Станиславовна (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019-12)
  The modern approaches towards higher education systems management often tend to focus on separate universities’ performance, lacking the systemic view of the overall higher education systems’ competitiveness. Thus, the ...
 • Методологічні підходи до визначення суспільного добробуту країни 

  Молчанова, Еллана Юріївна; Molchanova, Ellana; Молчанова, Эллана Юрьевна; Ковтонюк, Катерина Володимирівна; Kovtoniuk, Kateryna; Ковтонюк, Екатерина Владимировна; Савич, Олександр Петрович; Savych, Oleksandr; Савич, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджуються основні методологічні підходи до оцінки суспільного багатства країни. Доведено, що еволюційні зміни у світовій економічній системі започаткували нову еру, що зумовлює зміну традиційної світової ...
 • Развитие научно-технического сотрудничества в формате глобальных инновационных сетей 

  Антонюк, Лариса Леонтьевна; Antonyuk, Larisa; 安东尼, 拉里莎; Антонюк, Лариса Леонтіївна (上海大学 (Шанхайский университет), 2019-10)
  В работе рассматриваются вопросы развития научно - технического сотрудничества в формате глобальных инновационных сетей как важнейшей формы конкуперации в масштабах глобального научно-образовательного пространства. ...
 • Досвід успішних стартапів і підприємців-практиків в Україні 

  Жеваго, Аліна Володимирівна; Жеваго, Алина Владимировна; Кошиль, Вікторія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Визначено теоретичні аспекти стартапів та їх відмінності. Проаналізовано рейтинги найкращих стартапів світу і України. Розглянуто успішні стартапи України. The theoretical aspects of startups and their differences are ...
 • Трансформація соціальної політики ЄС під впливом глобалізації 

  Кирилюк, Надія Василівна; Kirilyuk, Nadezhda; Кирилюк, Надежда Васильевна (Херсонський державний університет, 2014)
  У статті розглядаються основні моделі соціальної політики країн ЄС, виявлено їх особливості та напрями трансформації в умовах глобалізації та становлення постіндустріального суспільства. Детально проаналізовано основні ...
 • Корпоративна соціальна відповідальність: досвід європейських компаній 

  Кирилюк, Надія Василівна; Kirilyuk, Nadezhda; Кирилюк, Надежда Васильевна (Видавничий дім «Гельветика», 2015-02)
  У статті проаналізовано основні аргументи на користь корпоративної відповідальності компаній; досліджено основні рейтинги сталих компаній у світі, а також місце європейських компаній в цих рейтингах; виявлено особливості ...
 • Ключові фактори модернізації економіки європейських країн 

  Кирилюк, Надія Василівна; Kirilyuk, Nadezhda; Кирилюк, Надежда Васильевна (Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2013)
  У статті визначено характер та напрями модернізації економік європейських країн під впливом сучасних трансформаційних процесів, що пов’язані насамперед із формуванням постіндустріальної моделі розвитку суспільства. Детально ...

View More