Recent Submissions

 • Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі: інтелектуально-ресурсний вимір 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-10-28)
  Узагальнено парадигмальні засади та визначено передумови й чинники формування глобального науково-освітнього простору, окреслено його інтелектуально-ресурсний вимір. Визначено теоретичні засади науково-освітнього виміру ...
 • Сценарії розвитку вищої освіти України: розквіт, стагнація чи деградація 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Статтю присвячено розробленню сценаріїв розвитку вищої освіти України в перспективі до 2030 року. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розробки дорожньої карти розвитку вищої освіти України в межах середньо- ...
 • Державна підтримка сфери вищої освіти для глобального лідерства в XXI столітті 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia; Василькова, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У сучасному світі інновації є не лише потужним драйвером економічного зростання, а й важливою передумовою конкурентоспроможності як для підприємств, так і країн. І якщо в попередніх економічних моделях їх більше розглядали ...
 • Фінансово-валютні чинники розвитку офшорингових операцій 

  Туролєв, Гліб; Turolyev, Glib (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті конкретизовано ключові фінансово-валютні чинники, що справляють визначальний вплив на масштаби і векторну спрямованість бізнес-офшорингових операцій. Доведено, що механізми впливу фінансових чинників на структурну ...
 • Теоретичні концепції промислової політики Європейського Союзу в науковій літературі 

  Скорік, Ксенія А.; Skorik, Kseniya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Питання промислової політики останні десять років широко обговорюється. Сьогодні спостерігається поновлення інтересу до теорії промислової політики в країнах заходу, оскільки існує бачимо брак теоретичного підґрунтя для ...
 • Офшорне банківництво у структурній динаміці транскордонного руху фінансового капіталу 

  Туролєв, Г. О.; Turolyev, G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розкрито сутність і ключові конкурентні переваги офшорного банківництва як ключового інституційного механізму транскордонного руху фінансового капіталу у глобальних умовах. Проаналізовано масштаби, географічно-т ...
 • Стратегічна організації маркетингового управління каналами збуту в діяльності виробничого підприємства 

  Скорік, К. А.; Skorik, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто процес та цілі організації маркетингового управління каналами збуту для виробничого підприємства та організація торгового маркетингу. Подано характеристику важливим етапам, що передують, тобто налагодження ...
 • Формування міжнародної конкурентоспроможності сучасних мегаполісів 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Кожушана, Т. В.; Kozhushana, T. (Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 2020)
  У статті досліджуються актуальні проблеми нерівномірного розвитку регіонів та міст, сучасні процеси конкурентної взаємодії мегаполісів та міських агломерацій, що впливають на міжнародну конкурентоспроможність країн у тому ...
 • Глобальна парадигма інтелектуального лідерства країн 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті проаналізовано та узагальнено методологічні підходи до дослідження феномену інтелектуального лідерства національних економік та імперативів його прояву в глобальному економічному середовищі. Формування нового ...
 • Глобальні тренди формування ринку криптовалют 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна; Шелест, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-29)
 • Аутсорсингові механізми корпоративних стратегій БНП 

  Дударенко, Є. Ю.; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stolyarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)
 • Локалізація підприємницької активності: глобальна модель 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2017-04-06)
 • Кількісні та якісні критерії транснаціональної діяльності Українських компаній 

  Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна (ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню впливу інвестиційної діяльності ТНК на розвиток національної економіки загалом та конкурентного середовища зокрема. Визначено місце України у світовому економічному просторі за показниками ...
 • Територіальне співробітництво в межах кооперації регіонів ЄС 

  Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна (Херсонський державний університет, 2014)
  Стаття присвячена детальному аналізу територіального співробітництва у межах регіонів Європейського Союзу. Обґрунтовано Європейське територіальне співробітництво щодо досягнення гармонійного й сталого розвитку. Розглянуто ...
 • Розвиток підприємництва як фактор забезпечення глобальної конкурентоспроможності країн 

  Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна; Зарицька, Ірина Анатоліївна; Zarytska, Iryna; Зарицкая, Ирина Анатольевна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016)
  У статті досліджується взаємозалежність рівня розвитку підприємництва та рівня глобальної конкурентоспроможності країн. Висунуто припущення, що розвиток підприємництва підвищує показники конкурентоспроможності країн, і це ...
 • The concept of entrepreneurship in the smart economy 

  Zarytska, Iryna; Зарицька, Ірина Анатоліївна; Зарицкая, Ирина Анатольевна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Світлана Олександрівна; Стрельник, Светлана Александровна (Одеський національний економічний університет, 2017)
  The article analyzes entrepreneurship as a catalyst for the economy development in terms of the prospects for sustainable development. It is justified that development of entrepreneurship in the smart economy is achieved ...
 • Countries’ asymmetry of formation of entrepreneurial environment 

  Poruchnyk, Anatoliy; Поручник, Анатолій Михайлович; Поручник, Анатолий Михайлович; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Світлана Олександрівна; Стрельник, Светлана Александровна (Дипломатична академія України, 2017)
  A first step to stimulating entrepreneurship is measuring the existing entrepreneurial environment. This analysis allows diagnosing of potential opportunities and challenges that can be addressed through specific ...
 • Global entrepreneurship as an object of interdisciplinary researches 

  Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Світлана Олександрівна; Стрельник, Светлана Александровна (Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  The article addresses the nature of global entrepreneurship as a multidisciplinary term, which was included in different aspects of entrepreneur-ship and international business theories. The author has defined the elements ...
 • Генезис и современное состояние итальянской системы оценивания качества высшего образования 

  Барабась, Дмитрий Александрович; Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитро Олександрович; Стрельник, Светлана Александровна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Світлана Олександрівна (Иркутский государственный медицинский университет, 2017)
 • Адаптація глобальної маркетингової стратегії ТНК із запуску нової продукції на локальному ринку. На прикладі ринку електроніки 

  Скорік, К. А.; Skorik, K. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто процес адаптації глобальної маркетингової стратегії ТНК на прикладі ринку електроніки в Україні. Розглядаються етапи, які необхідно узгодити для планування запуску продукції та маркетингової стратегії ...

View More