Recent Submissions

 • Глобальна парадигма інтелектуального лідерства країн 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті проаналізовано та узагальнено методологічні підходи до дослідження феномену інтелектуального лідерства національних економік та імперативів його прояву в глобальному економічному середовищі. Формування нового ...
 • Глобальні тренди формування ринку криптовалют 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна; Шелест, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-29)
 • Аутсорсингові механізми корпоративних стратегій БНП 

  Дударенко, Є. Ю.; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stolyarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)
 • Локалізація підприємницької активності: глобальна модель 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2017-04-06)
 • Кількісні та якісні критерії транснаціональної діяльності Українських компаній 

  Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна (ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню впливу інвестиційної діяльності ТНК на розвиток національної економіки загалом та конкурентного середовища зокрема. Визначено місце України у світовому економічному просторі за показниками ...
 • Територіальне співробітництво в межах кооперації регіонів ЄС 

  Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна (Херсонський державний університет, 2014)
  Стаття присвячена детальному аналізу територіального співробітництва у межах регіонів Європейського Союзу. Обґрунтовано Європейське територіальне співробітництво щодо досягнення гармонійного й сталого розвитку. Розглянуто ...
 • Розвиток підприємництва як фактор забезпечення глобальної конкурентоспроможності країн 

  Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна; Зарицька, Ірина Анатоліївна; Zarytska, Iryna; Зарицкая, Ирина Анатольевна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016)
  У статті досліджується взаємозалежність рівня розвитку підприємництва та рівня глобальної конкурентоспроможності країн. Висунуто припущення, що розвиток підприємництва підвищує показники конкурентоспроможності країн, і це ...
 • The concept of entrepreneurship in the smart economy 

  Zarytska, Iryna; Зарицька, Ірина Анатоліївна; Зарицкая, Ирина Анатольевна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Світлана Олександрівна; Стрельник, Светлана Александровна (Одеський національний економічний університет, 2017)
  The article analyzes entrepreneurship as a catalyst for the economy development in terms of the prospects for sustainable development. It is justified that development of entrepreneurship in the smart economy is achieved ...
 • Countries’ asymmetry of formation of entrepreneurial environment 

  Poruchnyk, Anatoliy; Поручник, Анатолій Михайлович; Поручник, Анатолий Михайлович; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Світлана Олександрівна; Стрельник, Светлана Александровна (Дипломатична академія України, 2017)
  A first step to stimulating entrepreneurship is measuring the existing entrepreneurial environment. This analysis allows diagnosing of potential opportunities and challenges that can be addressed through specific ...
 • Global entrepreneurship as an object of interdisciplinary researches 

  Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Світлана Олександрівна; Стрельник, Светлана Александровна (Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  The article addresses the nature of global entrepreneurship as a multidisciplinary term, which was included in different aspects of entrepreneur-ship and international business theories. The author has defined the elements ...
 • Генезис и современное состояние итальянской системы оценивания качества высшего образования 

  Барабась, Дмитрий Александрович; Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитро Олександрович; Стрельник, Светлана Александровна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Світлана Олександрівна (Иркутский государственный медицинский университет, 2017)
 • Адаптація глобальної маркетингової стратегії ТНК із запуску нової продукції на локальному ринку. На прикладі ринку електроніки 

  Скорік, К. А.; Skorik, K. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто процес адаптації глобальної маркетингової стратегії ТНК на прикладі ринку електроніки в Україні. Розглядаються етапи, які необхідно узгодити для планування запуску продукції та маркетингової стратегії ...
 • State Support of Higher Education for Global Leadership in the 21st Century 

  Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Vasilkova, Natalia; Василькова, Наталія Володимирівна; Василькова, Наталия Владимировна; Sandul, Mariia; Сандул, Марія Станіславівна; Сандул, Мария Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  In today`s world, innovation is not only a powerful driver of economic growth, but also an important prerequisite for competitiveness of enterprises and countries. And while in the traditional economic model they were ...
 • Scenarios for the higher education development in Ukraine: flourishing, stagnation or degradation 

  Ilnytskyy, Denys; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Дроботюк, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The paper is devoted to the development of scenarios for higher education in Ukraine up to the year 2030. The relevance of the study results from the necessity of creating a roadmap for the development of higher education ...
 • Цифрова трансформація економіки Китаю 

  Дроботюк, Ольга Володимирівна; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
 • Intellectual challenges to economic globalism 

  Lukianenko, Dmitro; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Bilozubenko, Vladimir; Chuzhykov, Viktor; Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович; Chuzhykov, Andrii; Чужиков, Андрій Вікторович; Чужиков, Андрей Викторович; Djakons, Deniss; Djakona, Antonina; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Дроботюк Ольга Владимировна; Fedirko, Oleksandr; Федірко, Олександр Анатолійович; Федирко, Александр Анатольевич; Grishnova, Olena; Грішнова, Олена Анетонівна; Гришнова, Елена Антоновна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Каленюк, Ирина Сергеевна; Khanin, Igor; Kholiavko, Nataliia; Kuklin, Oleg; Lukianenko, Olga; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Miroshnychenko, Olga; Panchenko, Yevgen; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Polyakov, Maxim; Shevchenko, Gennady; Sidenko, Svitlana; Shnyrkov, Olexandr; Tsymbal, Liudmyla; Цимбал, Людмила Іванівна; Цимбал, Людмила Ивановна (ISMA, 2020)
  The monograph presents the results of many years of work of scientists from leading universities of Ukraine and Latvia. The research of the processes of intellectualization was carried out on the basis of fundamental ...
 • Глобальна маркетингова модель 

  Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2018-05-14)
 • Чинники трансміграційних процесів в глобальному середовищі 

  Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2014)
  This article is devoted to the research of transmigration processes in the conditions of globalization. It is justified, that trends of current stage of migration processes’ development are the following: demographical; ...
 • Стипендіальні та грантові програми для навчання та проведення досліджень закордоном 

  Дроботюк, Ольга Володимирівна; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • КНЕУ – Шанхайський університет: шляхи до співпраці 

  Дроботюк, Ольга Володимирівна; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)

View More