Recent Submissions

 • Інвестиційний клімат в Україні: стан та перспективи поліпшення 

  Руженський, Максим Миколайович; Ruzhenskyi, Maksym; Мельник, Олексій Михайлович; Melnyk, Oleksii; Мельник, Алексей Михайлович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyi, Serhii; Кульбачный, Сергей Владимирович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті розглянуто роль та складові інвестування, охарактеризовано особливості реальних та фінансових інвестицій, їх взаємозв’язок як матеріальної та фінансово-економічної основи соціально-економічного розвитку ...
 • Постіндустріальна трансформація механізмів економічної циклічності 

  Дроб’язко, Марія М.; Drobiazko, Mariia (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті уточнено теоретичне бачення механізмів економічної циклічності в умовах постіндустріальної трансформації економічної системи, зокрема, вплив постіндустріальних трансформацій виробництва на характеристики економічних ...
 • Становлення мережевої економіки та оновлення рушійних сил макроекономічних коливань 

  Верба, Денис Володимирович; Verba, Denys; Верба, Денис Владимирович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті вдосконалено теоретичне відображення механізмів, які забезпечують біфуркацію макроекономічної динаміки завдяки врахуванню відмінностей, властивих механізмам циклічності індустріальної економіки, де економічна ...
 • Аналіз процесу цифрової трансформації в У країні: сучасні тенденції та перспективи розвитку 

  Вридник, Володимир О.; Vrydnyk, Volodymyr (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті розглянуто стан ринку інформаційних технологій на сучасному етапі та визначено топ інформаційних послуг, які користуються найбільшою популярністю. Проаналізовано ринок діджитал-технологій в Україні та визначено ...
 • Особливості ідентифікації меж цифрових ринків 

  Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Liubov; Азьмук, Любовь Анатольевн; Щербатюк, Олена Миколаївна; Shcherbatiuk, Olena; Щербатюк, Елена Николаевна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2021)
  Сучасні процеси цифрової трансформації накладають відбиток на всі сфери діяльності людини і, зокрема, змінюють характеристику та структуру ринків, оскільки розмивають їхні продуктові та географічні межі. В статті розглянуто ...
 • Основні показники економічної діяльності культурних та креативних індустрій в Україні 

  Федоренко, Тетяна Олександрівна; Fedorenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті представлено узагальнений підхід до оцінки валової доданої вартості культурного та креативного продукту. Розглянуто напрями державної політики в галузі культури, розподіл повноважень між суб’єктами державного ...
 • Фактори гендерного розриву в оплаті праці на підприємствах енергетики України 

  Тищенко, Марія Петрівна; Tyshchenko, Mariia; Тищенко, Мария Петровна; Верба, Денис Володимирович; Verba, Denys; Верба, Денис Владимирович; Гаращенко, Світлана В.; Harashchenko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  За результатами вибіркового обстеження енергетичних компаній з гендерних аспектів зайнятості проведеного протягом четвертого кварталу 2020 року в рамках гранту, наданого ESP USAID, отриманоі статистично значущі характеристики ...
 • Особливості криптовалют як альтернативного засобу проведення електронних платежів 

  Мельник, Олексій Михайлович; Melnyk, Oleksii; Мельник, Алексей Михайлович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyi, Serhii; Кульбачный, Сергей Владимирович; Руженський, Максим Миколайович;; Ruzhenskyi, Maksym; Руженский, Максим Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена тому, що собою являють криптовалюти та якими є особливості їх використання як альтернативного засобу проведення електронних платежів. Необхідність дослідження цього аспекту функціонування криптовалют ...
 • Еволюція неолібералізму: від теоретичних витоків до сучасної трансформації його основних шкіл 

  Фещенко, Валентина Михайлівна; Feschenko, Valentyna; Фещенко, Валентина Михайловна; Балежентіс, А.; Baležentis, Аlvydas (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню еволюції одного з провідних напрямів сучасної економічної думки — неолібералізму. Розкрито його теоретичний зв’язок із засадничими положеннями класичної політичної економії, зокрема принципами ...
 • Сутність і використання Data Management у бізнес-процесах 

  Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019-03-20)
 • Культурний та креативний імперативи економічного зростання 

  Федоренко, Тетяна Олександрівна; Fedorenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Економічні досягнення провідних країн можуть бути зразками для наслідування, проте питання полягає в тому наскільки дієвими вони виявляться насправді. Відповідь на це питання лежить у культурній площині. Зазначимо, що ...
 • Трансформація аналітичного інструментарію наукових досліджень в контексті формування економічної теорії ХХІ ст. 

  Фещенко, Валентина Михайлівна; Feshchenko, Valentyna; Фещенко, Валентина Михайловна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021)
 • Неолібералізм, постнеолібералізм і можливості формування ефективних моделей зростання добробуту сучасних націй 

  Зайцев, Юрій Кузьмич; Zaitsev, Yurii; Зайцев, Юрий Кузьмич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021)
 • Феміністична економіка як новий напрям досліджень в сучасній економічній теорії 

  Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021)
 • Освіта в умовах цифрової трансформації: зміст vs форма 

  Кулага, Ірина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна; Горбова, Юлія Сергіївна; Horbova, Yuliia; Горбова, Юлия Сергеевна; Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна; Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys; Ильницкий, Денис Александрович (ТОВ «Сучасні маркетингові комунікації», 2021-04)
 • Аналіз макроекономічних показників світової економіки в період пандемії 

  Мельник, Олексій Михайлович; Melnik, Oleksiy; Мельник, Алексей Михайлович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyi, Serhii; Кульбачный, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Проаналізовано умови виникнення коронавірусної інфекції та наведено макроекономічні показники до періоду пандемії. Графічно представлено динаміку рецесії світових економік і перелічено найпостраждаліші галузі. Зроблено ...
 • Оцінка вигід і витрат суспільних проєктів 

  Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Liubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Щербатюк, Олена Миколаївна; Shcherbatiuk, Olena; Щербатюк, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто інструментарій оцінювання результативності проєктів суспільного сектору, успішна реалізація яких є запорукою підвищення добробуту суспільства та його розвитку. Предметом дослідження є аналіз ефективності ...
 • Економічна природа культурних індустрій та їх продуктів 

  Кириленко, Володимир Іванович; Kyrylenko, Volodymyr; Кириленко, Владимир Иванович; Федоренко, Тетяна Олександрівна; Fedorenko, Tetiana; Федоренко, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовано економічний та неекономічний вплив сектору культурних індустрій на соціально-економічну систему, зокрема соціальний розвиток, створення нової системи цінностей, розвиток талантів і культури, сприяння ...
 • Цивілізаційні основи наукового доробку Сергія Подолинського 

  Фещенко, Валентина Михайлівна; Feschenko, Valentyna; Фещенко, Валентина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-23)
 • Концепція загальної та енергетичної рівноваги економічної системи у контексті творчих підходів С. Подолинського 

  Ніколенко, Інесса Юріївна; Nikolenko, I.; Николенко, Инесса Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-23)

View More