Recent Submissions

 • Біржовий ринок цінних паперів в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку 

  Пєхота, А. В.; Леонов, Дмитро Анатолійович; Leonov, D.; Леонов, Дмитрий Анатольевич (Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, 2016-04-29)
 • Теоретичні засади урядового фінансового контролю 

  Завистовська, Ганна Іполитівна; Zavystovska, Ganna; Завистовская, Анна Ипполитовна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2012)
  Стаття присвячена дослідженню сутності категорії «урядовий фінансовий контроль» в державі та виокремлення її як складової державного внутрішнього фінансового контролю. В роботі аналізуються різні точки зору з питань ...
 • Напрями співробітництва України та ЄС в сучасному економічному просторі 

  Курило, Олена Володимирівна; Kurylo, Olena Volodumurivna; Курило, Елена Владимировна (Baltic Research Institute of Transformation Economic Area, 2017-08-19)
 • Наслідки міжнародної допомоги для цифрового розвитку 

  Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020-02-18)
 • Фіскально-бюджетна політика у системі антикризових заходів 

  Новосад (Бенч), Лілія Ярославівна; Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliia; Бенч, Лилия Ярославовна (Тернопільський національний економічний університет, 2009-03)
  Розглянуто міжнародний досвід застосування заходів бюджетно-податкової політики з метою виходу з кризи. Розроблено пропозиції щодо використання інструментів фіскально-бюджетної політики в Україні для подолання кризових ...
 • Податки на капітал: теорія і практика 

  Новосад (Бенч), Лілія Ярославівна; Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliia; Бенч, Лилия Ярославовна; Андросенко, Наталія (Тернопільський національний економічний університет, 2010)
  Розкрито роль та значення податків на капітал в умовах глобалізації та податкової конкуренції. Проведено аналіз податкового навантаження на капітал в Україні. Запропоновано напрями удосконалення оподаткування капіталу в Україні.
 • Напрямки реструктуризації податкової системи України 

  Новосад (Бенч), Лілія Ярославівна; Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliia; Бенч, Лилия Ярославовна; Бенч, Наталія (Тернопільський національний економічний університет, 2009-09)
  Проаналізовано основні проблеми податкової системи України. Обґрунтовано напрямки реструктуризації вітчизняної податкової системи в умовах зростання податкової конкуренції. The main problems of tax system in Ukraine is ...
 • Функціонування ринку внутрішніх державних запозичень в Україні 

  Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliia; Бенч, Лилия Ярославовна; Коляда, Тетяна Анатоліївна; Koliada, Tetiana; Коляда, Татьяна Анатольевна; Бай, Анна Олексіївна; Bai, Anna; Бай, Анна Алексеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Метою статті є розкриття особливостей функціонування ринку внутрішніх державних позик в Україні; визначення основних тенденцій його розвитку та розробка пропозицій щодо вдосконалення системи внутрішніх державних запозичень. ...
 • Проблематика залучення фізичних осіб на ринок державних позик в Україні 

  Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliia; Бенч, Лилия Ярославовна; Михайлюк, Марія Олександрівна; Mykhailiuk, Mariia; Михайлюк, Мария Александровна; Сіра, Тетяна Сергіївна; Sira, Tetyana; Серая, Татьяна Сергеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Мета статті полягає у дослідженні ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в Україні та проблеми залучення коштів фізичних осіб на цей ринок. Дефіцитний стан бюджету України зумовлює необхідність залучення ...
 • Ринок муніципальних облігацій в Україні: практика та проблематика 

  Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliya; Бенч, Лилия Ярославовна; Самчук, Анна Андріївна; Samchuk Anna; Самчук, Анна Андреевна; Давидюк Аліна Сергіївна; Davydiuk, Alina; Давыдюк, Алина Сергеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  У статті наведено аналіз проблематики незабезпеченості місцевих бюджетів України фінансовими ресурсами, що потребує вдосконалення системи мобілізації дохідної бази місцевих бюджетів. Розкрито проблематику залежності місцевих ...
 • Інституціональні ефекти оподаткування та їх оцінка 

  Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна (Університет державної фіскальної служби України, 2020)
 • Фіскальна децентралізація як індикатор модернізації фіскального простору 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Buriachenko, Andrii; Буряченко, Андрей Евгеньевич (Університет державної фіскальної служби України, 2020)
 • Особливості інституціональних підходів у методології регулювання фінансових потоків 

  Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна (Університет державної фіскальної служби України, 2020)
 • Поведінкова економіка та децентралізація бюджетної системи 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Левченко, Катерина Михайлівна; Levchenko, Kateryna; Левченко, Екатерина Михайловна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2019)
  Розглянуті в статті аспекти процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в Україні вказують на велике значення поведінкової економіки для місцевих бюджетів. Така економіка дає змогу більш реалістично ...
 • Тренінгові форми навчання у викладанні фінансових дисциплін 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Гризоглазов, Денис Валерійович; Hryzohlazov, Denys; Грызоглазов, Денис Валерьевич; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна (ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2020)
  У статті досліджено інтерактивні форми проведення занять у закладах вищої освіти, систематизовано методи і прийоми, результати та ефекти інтерактивного навчання. Проаналізовано результати анонімного опитування студентів ...
 • Real estate taxes in the tax policy of inclusive economic growth 

  Sokolovskа, Alla; Tymchenko, Olena; Тимченко, Олена Миколаївна; Тимченко, Елена Николаевна (VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020)
 • Економіка міста Києва та її вплив на бюджет 

  Кондратюк, Сергій Якович; Kondratuyk, S.; Кондратюк, Сергей Яковлевич; Кондратюк, І. С. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2021-01-30)
 • Optimization of Government Expenditures for the Economic Development of the State. The Case of Ukraine 

  Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна (IARAS, 2016)
  The economic crisis in Ukraine requires the government to change its approach in the management of government expenditures. The aim of this article is to explain the optimal amount of government investment needed in the ...
 • Состояние и перспективы развития приоритетных сфер национальной экономики Украины 

  Табакова, Татьяна Владимировна; Tabakova, Tetiana; Табакова, Тетяна Володимирівна (ООО Научно-производственная компания "РОСТ", 2014)
  В статье исследованы текущая макроэкономическая ситуация в Украине, в частности состояние приоритетных отраслей народного хозяйства, проблемы их функционирования и перспективы развития. Проведен анализ роли и значения, ...
 • Фінансова інфраструктура: формування, розвиток та трансформація в умовах глобалізацій них процесів 

  Малік, Євгенія Олександрівна; Malik, Evgeniya; Малик, Евгения Александровна; Табакова, Тетяна Володимирівна; Tabakova, Tetiana; Табакова, Татьяна Владимировна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2013)

View More