Recent Submissions

 • Political and economic cycles and fiscal forecasts in the multilevel system: the case of Ukraine 

  Kotina, Hanna; Котіна, Ганна Михайлівна; Котина, Анна Михайловна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайлівна; Степура, Марина Михайловна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017-09)
  This paper deals with the conditions and institutional framework for the accuracy of fiscal forecasts on the basis of studying the relationship between political conditions, the economic cycle and the existing reality. An ...
 • Сутнісно-правові аспекти визначення складових показника ефективності бюджетної програми на прикладі фінансування вторинної ланки медичної допомоги 

  Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Тetiana; Жибер, Татьяна Васильевна; Солопенко, Тетяна Василівна; Solopenko, Тetiana; Солопенко, Татьяна Васильевна (Університет державної фіскальної служби, 2020)
  Статтю присвячено питанню досягнення ефективності програмно-цільового бюджетування виходячи з вимог чинного Бюджетного кодексу України. Виокремлено складники ефективності, які, у свою чергу, згруповані за операційною та ...
 • Tax forecasting as part of a macro financial controlling system – the case of Ukraine 

  Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна; Proskura, Kateryna; Проскура, Катерина Петрівна; Проскура, Екатерина Петровна (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017)
  The current system of forecasting and tax planning in Ukraine is oriented to the needs of the government, its goal being to calculate the desired amounts of tax revenue. Fiscal authorities apply administrative pressure ...
 • Офшорні юрисдикції та загрози їх використання у схемах агресивного податкового планування 

  Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна; Гуменний, А. А.; Humennyi, A. А.; Гуменный, А. А. (Видавничий дім «Сова», 2017)
  Актуальність статті обумовлена тим, що практика реєстрації компаній в офшорних юрисдикціях перетворилась на дієвий інструмент агресивного податкового планування. Метою статті є показати, які загрози вникають при застосуванні ...
 • Ukrainian government bureaucracy: benefits and costs for the society 

  Fedosov, Viktor; Федосов, Віктор Михайлович; Федосов, Виктор Михайлович; Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна (Published by Redfame Publishing, 2017-06)
  Government bureaucracy efficiency, and its attending cost for society, is one of the gravest issues currently facing Ukraine. The low efficiency of Ukrainian government bureaucracy is caused by a merger of bureaucracy, ...
 • Geographic information systems: should they be used in public finance reform development? 

  Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна (Springer Nature Switzerland AG, 2018-05)
  Public finance reform is one of the most complex areas of decision-making. It requires proper implementing methodology and tools for visualizing possible results of reform in a society. The purpose of this article is to ...
 • Government financial accountability: key problems and main trends in post-communist countries 

  Fedosov, Viktor; Федосов, Віктор Михайлович; Федосов, Виктор Михайлович; Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2018)
  The article deals with the problems of government financial accountability in post-communist countries. The purpose of the article is to justify the necessity of government financial accountability development, especially ...
 • Теоретичні засади класифікації перекладання податків 

  Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна; Савченко, Юлія Михайлівна; Savchenko, Yuliia; Савченко, Юлия Михайловна (Харківський національний економічний університет, 2018)
  Стаття присвячена поглибленню вивчення сутності перекладання податків як економічної категорії, зокрема через класифікацію перекладання податків за трьома критеріями: механізм включення податку в ціну, вид податку та ...
 • Determinants of acquisition premiums in M&A-transactions – an analysis of deal characteristics 

  Meier, Jan-Hendrik; Meinzer, Christoph R.; Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна (Hochschule Luzern, 2019)
  The present study examines the acquisition premiums of M&A transactions and analyzes their deal-specific determinants. It can be shown that there are considerable group differences between countries and industries. In ...
 • Рахункова палата України: виклики становлення 

  Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович (Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України, 2019)
  Стаття розкриває роль Рахункової палати України в забезпеченні підзвітності уряду. Наведено стислу характеристику еволюції рахункових палат. Підкреслено пріоритетність завдань, які стоять перед вищим органом державного ...
 • Using trading system consolidated models in stock exchange price forecasting 

  Pankratova, Liubov; Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна; Lysenko, Yaroslav (Springer Nature Switzerland AG, 2019-06)
  For successful trading on stock exchanges, it is important to use trading tools that will ensure success in trading operations and provide competitive advantages. The purpose of the article is to develop an algorithm for ...
 • Tax reforms in Ukraine and Georgia: changing priorities 

  Bedianashvili, G.; Бедианашвили, Г.; Ivanov, Yu. B.; Иванов, Ю. Б.; Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», 2019)
  The Georgian and Ukrainian tax systems both emerged after the collapse of the USSR, yet the tax reforms in the two countries pursued different trajectories and produced different outcomes. The article systematizes and ...
 • Доцільність та перспективи впровадження Розрахункового центру на ринку цінних паперів в Україні 

  Щербина, Артем Геннадійович; Shcherbina, Artem; Щербина, Артем Геннадиевич; Парандій, Олег Володимирович; Parandii, Oleh; Парандий, Олег Владимирович (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2012)
  статті розглядаються поняття клірингової та розрахункової діяльності на фондовому ринку, а також особливості реалізації розрахунково-клірингової системи в Україні та світі. Автори оцінюють можливі результати створення ...
 • Фінансова інклюзія та рівень доходу 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Парандій, Олег Володимирович; Parandii, Oleh; Парандий, Олег Владимирович (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку між показниками фінансової інклюзії та рівнем економічного розвитку. Такі показники, як наявність рахунку, заощаджень, позик у фінансовій установі, кредитних карток, є прямо ...
 • Українська класична школа публічних фінансів 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2015)
  Ця стаття є другою в тріаді публікацій, присвячених національній науковій школі фінансів, її сутності, місцю і ролі в світовій економічній думці. В ній проаналізовано погляди представників української класичної ...
 • Сучасна українська наукова школа публічних фінансів 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2015)
  Ця стаття завершує цикл публікацій, присвячених дослідженню наукових шкіл фінансів в Україні. У ній висвітлено питання ґенези, становлення й розвитку сучасної наукової школи публічних фінансів, сформованої на базі кафедри ...
 • Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2015)
  У статті досліджено теоретичні засади та практичні проблеми вирівнювання фінансового потенціалу адміністративно-територіальних утворень і населених пунктів із метою забезпечення збалансованого розвитку України. Визначено ...
 • Домінанти теорії публічних фінансів у науковій школі КНЕУ 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2016)
  В статті досліджується становлення та сучасний розвиток дослідження публічних фінансів у науковій школі КНЕУ. Аналізуються фактори зародження школи публічних фінансів та роботи її провідних фахівців. Значна увага приділяється ...
 • Публічні фінанси: ґенеза, теоретичні колізії та практична концептуалізація 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню проблематики становлення й розвитку сучасних публічних фінансів в Україні. Обґрунтовано необхідність використання в науковому обігу замість терміна “державні фінанси”, який був властивий ...
 • Державний фонд регіонального розвитку в системі фінансового вирівнювання 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Пйонтко, Наталія Б.; Piontko, Nataliia (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2017)
  В умовах поглиблення диспропорцій регіонального розвитку дослідження ефективності функціонування спеціального держфонду (ДФРР) як пріоритетного інструменту фінансового вирівнювання розбудови адміністративно-територіальних ...

View More