Recent Submissions

 • Українська класична школа публічних фінансів 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2015)
  Ця стаття є другою в тріаді публікацій, присвячених національній науковій школі фінансів, її сутності, місцю і ролі в світовій економічній думці. В ній проаналізовано погляди представників української класичної ...
 • Сучасна українська наукова школа публічних фінансів 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2015)
  Ця стаття завершує цикл публікацій, присвячених дослідженню наукових шкіл фінансів в Україні. У ній висвітлено питання ґенези, становлення й розвитку сучасної наукової школи публічних фінансів, сформованої на базі кафедри ...
 • Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2015)
  У статті досліджено теоретичні засади та практичні проблеми вирівнювання фінансового потенціалу адміністративно-територіальних утворень і населених пунктів із метою забезпечення збалансованого розвитку України. Визначено ...
 • Домінанти теорії публічних фінансів у науковій школі КНЕУ 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2016)
  В статті досліджується становлення та сучасний розвиток дослідження публічних фінансів у науковій школі КНЕУ. Аналізуються фактори зародження школи публічних фінансів та роботи її провідних фахівців. Значна увага приділяється ...
 • Публічні фінанси: ґенеза, теоретичні колізії та практична концептуалізація 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню проблематики становлення й розвитку сучасних публічних фінансів в Україні. Обґрунтовано необхідність використання в науковому обігу замість терміна “державні фінанси”, який був властивий ...
 • Державний фонд регіонального розвитку в системі фінансового вирівнювання 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Пйонтко, Наталія Б.; Piontko, Nataliia (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2017)
  В умовах поглиблення диспропорцій регіонального розвитку дослідження ефективності функціонування спеціального держфонду (ДФРР) як пріоритетного інструменту фінансового вирівнювання розбудови адміністративно-територіальних ...
 • Ідеологія, прагматика та результативність податкового реформування в Україні 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2017)
  Статтю присвячено оцінці ідеології і прагматики податкових реформ в Україні. Авторський підхід до дослідження проблеми відрізняється від традиційних підходів, які зосереджені на оцінці фіскальної ефективності податків, і ...
 • Фіскальна діджиталізація – інструмент партнерства держави та малого і середнього бізнесу 

  Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2019)
  Метою статті є дослідження основ партнерських, фінансових відносин між державою та суб’єктами господарювання малого і середнього бізнесу. Обґрунтовується необхідність використання електронних цифрових послуг у контексті ...
 • Кредитні інструменти як складова політики «зелених» фінансів 

  Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliia; Бенч, Лилия Ярославовна; Андрійчук, Анастасія Юріївна; Андрійчук, Анастасія Юріївна; Андрийчук, Анастасия Юрьевна; Пономарьова, Ксенія Сергіївна; Ponomarova, Kseniia; Пономарева, Ксения Сергеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2019)
  Мета статті полягає в дослідженні кредитних інструментів «зелених» фінансів. Кіотський протокол зумовлює необхідність використання кредитних інструментів для ефективної протидії кліматичним змінам. У статті обґрунтовано ...
 • Аналітична складова макрофінансових індикаторів сталого розвитку 

  Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivniy, V.; Хлевной, Владимир Кириллович; Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2019)
  Метою статті є дослідження макрофінансових індикаторів країни як інструменту інформування щодо змін у розвитку її економічної та фінансової сфер. Обґрунтовується необхідність макрофінансових індикаторів на всіх етапах ...
 • Фінансове рахівництво в діяльності державних органів управління в Україні 

  Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2017-09-08)
 • Форми, методи та інструменти бюджетного регулювання 

  Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivniy, V.; Хлевной, Владимир Кириллович; Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна (Тернопільський національний економічний університет, 2011)
  Розглянуто сутність бюджетного регулювання у його внутрішньому вимірі, пов’язаного з процесами збалансування доходів та видатків окремих бюджетів. Досліджено причини й необхідність бюджетного регулювання у його внутрішньому ...
 • Фінансові інновації як стратегічна перспектива розвитку ринку цінних паперів 

  Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2018)
  На основі проведеного аналізу оцінено стан фінансових інновацій на ринку цінних паперів України. В статті використано методи аналізу та синтезу, графічні методи дослідження, економіко-статистичні методи збору та обробки ...
 • Оцінка регіонального розподілу фінансових послуг інститутів спільного інвестування в Україні 

  Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2018)
  Мета. На основі проведеного аналізу оцінено стан охоплення населення країни та областей фінансовими послугами інститутів спільного інвестування. Методи дослідження. У статті використано методи аналізу та синтезу, графічні ...
 • Рейтингові агенції на ринку цінних паперів України 

  Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018)
  У статті на основі проведеного дослідження оцінено діяльність рейтингових агенцій на ринку цінних паперів України. Доведено, що діяльність рейтингових агентств зумовлює зменшення інформаційної асиметрії на ринках цінних ...
 • Інформаційно-аналітична підтримка фінансових послуг на ринку цінних паперів 

  Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018)
  The article analyzes the informational and analytical support of financial services on the securities market. A systematic approach in determining the main areas of construction of the information infrastructure of the ...
 • Фінансовий механізм управління активами і пасивами банківських установ 

  Тришак, Лідія Степанівна; Tryshak, L. S.; Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна; Шийко, Віра Ігорівна; Shyiko, V. I. (ТДВ «Інститут обліку і фінансів», 2019)
  Складність і багатогранність процесу управління банківською установою потребує збалансування активів і пасивів, які є взаємозалежні, та обумовлює необхідність формування фінансового механізму їх управління. Метою статті ...
 • Rating of investments funds using the Capital Asset Pricing Model: experience of Ukraine 

  Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андріївна; Мацук, Зоряна Андреевна; Shyiko, Vira; Danyliuk-Chernykh, Iryna; Tryshak, Lidiia (Atlantis Press, 2019)
  The rating of the unit investment funds of the open and interval types, which invest more then 30 percent of their assets to the shares in Ukraine, was done using CAPM. The sample of data from the investment funds that ...
 • Механізм бюджетного фінансування та актуальна проблематика його функціонування в Україні 

  Сафонова, Людмила Дмитрівна; Safonova, L.; Сафонова, Людмила Дмитриевна; Степанюк, Н. І. (Центральноукраїнський національний технічний університет, 2018-05)
 • Determinants of a firm’s net trade credit: the case of Ukraine 

  Deari, Fitim; Деарі, Фітім; Деари, Фитим; Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  This article is devoted to the problems of enterprise trade credits. The importance of such credits becomes even more significant in times of financial crisis. This study also examines trade credits and their determinants ...

View More