Show simple item record

dc.contributor.authorГаєвська, Оксана Борисівна
dc.contributor.authorGaievska, Oksana
dc.contributor.authorГаевская, Оксана Борисовна
dc.date.accessioned2015-09-08T11:43:41Z
dc.date.available2015-09-08T11:43:41Z
dc.date.issued2015-03-19
dc.identifier.citationГаєвська О. Б. Організаційний режим праці як продукт соціального управління / О. Б. Гаєвська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т соц-труд відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2015. - № 1. - С. 149-155.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/9325
dc.description.abstractУ статті пропонується авторський погляд на продукт управлінської діяльності, який має нести у собі організаційну доцільність, вищою якістю якої є організаційний режим життєдіяльності об’єкта. Управлінське рішення в цьому контексті виступає організаційним інструментом, що знімає або наповнює новим функціонуванням певний елемент створеного управлінням організаційного режиму праці персоналу.uk
dc.description.abstractThe article deals with the author’s view on the outcomes of governance activity, which contains organizational relevance, the supreme characteristic of which is the organizational content of an object’s functioning. In this context the management decision is viewed as an organizational tool which is aimed at either eliminating or enriching a certain element of organizational context of labour with new functioning.uk
dc.description.abstractВ статье предлагается авторский взгляд на продукт управленческой деятельности, который должен нести в себе организационную целесообразность, высшим проявлением которой является организационный режим жизнедеятельности объекта. Управленческое решение в данном контексте выступает организационным инструментарием, который снимает либо наполняет новым функционированием определенный элемент созданного управлением организационного режима труда персонала.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectуправлінський продуктuk
dc.subjectорганізаційний режимuk
dc.subjectуправлінське рішенняuk
dc.subjectорганізаційний інструментuk
dc.subjectуправлінська цивілізаціяuk
dc.subjectорганізаційна культураuk
dc.subjectmanagement outcomesuk
dc.subjectorganizational contextuk
dc.subjectmanagement decisionuk
dc.subjectorganizational tooluk
dc.subjectgovernance civilizationuk
dc.subjectorganizational cultureuk
dc.subjectуправленческий продуктuk
dc.subjectорганизационный режимuk
dc.subjectуправленческое решениеuk
dc.subjectорганизационный инструментарийuk
dc.subjectуправленческая цивилизацияuk
dc.subjectорганизационная культураuk
dc.titleОрганізаційний режим праці як продукт соціального управлінняuk
dc.title.alternativeThe organizational context of labor as an outcome of social governanceuk
dc.title.alternativeОрганизационный режим труда как продукт социального управленияuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc005.35;316.3(477)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record