Управління продуктивністю техніко-технологічної бази підприємства: теоретичні та прикладні аспекти

dc.contributor.authorКриворучкіна, Олена Володимирівнаuk
dc.contributor.authorKryvoruchkina, Olenaen
dc.date.accessioned2014-07-04T07:14:06Z
dc.date.available2014-07-04T07:14:06Z
dc.date.issued2012-09-20
dc.description.abstractОбґрунтовано сучасні підходи до управління продуктивністю техніко-технологічної бази підприємства як складної, організованої, відкритої, динамічної системи. Відзначено вплив продуктивності техніко-технологічної бази на підвищення еколого-економічної ефективності функціонування господарських одиниць. Визначено головну мету та основні етапи формування стратегії технологічного розвитку підприємства.uk
dc.description.abstractThe modern approaches to performance management of technical and technological base of the enterprise as a complex, organized, open, dynamic system are presented in the article. The work noted the impact of the performance of technical and technological base to improve the ecological and economic efficiency of the business units. The purpose and main stages of technological development strategy of the enterprise are determined in the paper.en
dc.description.abstractОбоснованы современные подходы к управлению производительностью технико-технологической базы предприятия как сложной, организованной, открытой, динамической системы. Отмечено влияние производительности технико-технологической базы на повышение эколого-экономической эффективности функционирования хозяйственных единиц. Определена главная цель и основные этапы формирования стратегии технологического развития предприятия.ru
dc.identifier.citationКриворучкіна О. В. Управління продуктивністю техніко-технологічної бази підприємства: теоретичні та прикладні аспекти / О. В. Криворучкіна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 30. – С. 16–25.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4302
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectтехніко-технологічна база підприємстваuk
dc.subjectекономічна ефективністьuk
dc.subjectекологічна ефективністьuk
dc.subjectтехнологічна конкурентоспроможністьuk
dc.subjectстратегія технологічного розвиткуuk
dc.subjectуправлінняuk
dc.subjecttechnical and technological base of the enterpriseen
dc.subjecteconomic efficiencyen
dc.subjectecological efficiencyen
dc.subjecttechnological competitivenessen
dc.subjectstrategy of technological developmenten
dc.subjectmanagementen
dc.subjectтехнико-технологическая база предприятияru
dc.subjectэкономическая эффективностьru
dc.subjectэкологическая эффективностьru
dc.subjectтехнологическая конкурентоспособностьru
dc.subjectстратегия технологического развитияru
dc.subjectуправлениеru
dc.subject.udc658:338.45uk
dc.titleУправління продуктивністю техніко-технологічної бази підприємства: теоретичні та прикладні аспектиuk
dc.typeArticleuk
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
2012_30_(16-25).pdf
Size:
552.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.97 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: