Методичні підходи до визначення можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-04-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розроблений теоретико-методичний підхід до оцінки можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи на регіональному рівні, розроблено Інтегральний індекс оцінки глибини кризових явищ.
The article describes theoretical and methodological approaches for evaluation of possibilities to preserve human capital in the crisis period on regional level. Integral index of evaluation of the depth of the crisis was created.
В статье разработан теоретико-методический подход к оценке возможностей сохранения человеческого капитала в условиях кризиса на региональном уровне, разработан Интегральный индекс оценки глубины кризисных явлений.
Description
Keywords
система індикаторів оцінки можливостей збереження людського капіталу, теоретико-методичний підхід до оцінки можливостей збереження людського капіталу, інтегральний індекс можливостей збереження людського капіталу, класифікація криз за різними ознаками, система індикаторів оцінки глибини кризових явищ на макрорівні, system of indicators for evaluation of possibilities to preserve human capital, theoretical and methodological approach for evaluation of possibilities to preserve human capital, Integral index for evaluation of possibilities to preserve human capital, crisis classification on different features, system of indicators for evaluation of the depth of the crisis at the macro level, система индикаторов оценки возможностей сохранения человеческого капитала, теоретико-методический подход к оценке возможностей сохранения человеческого капитала, интегральный индекс возможностей сохранения человеческого капитала, классификация кризисов по различным признакам, система индикаторов оценки глубины кризисных явлений на макроуровне
Citation
Дмитрук С. М. Методичні підходи до визначення можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи / С. М. Дмитрук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т соц.-труд. відносин; [голов. редкол. А. М. Колот]. - Київ : КНЕУ, 2015. - № 1. - С. 266-276.