Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті запропоновано процедури розрахунку розмірів заробітної плати, застосування яких дозволяє компаніям, яким властиві значні коливання обсягів виручки, поєднувати принципи економічної ефективності й соціальної справедливості в політиці оплати праці.
The article deals with the procedure of calculation of wages, the use of which allows companies that are characterized by significant fluctuations in revenues, to combine the principles of economic efficiency and social justice in remuneration policy.
Description
Keywords
заробітна плата, показники результативності праці, постійна частина зарплати змінна частина зарплати, коливання виручки, wage, indicators of working efficiency, constant part of wage, variable part of wage, cycling of revenue
Citation
Верба Д. В. Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки / Д. В. Верба // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 139–151.