Нейросистеми та фінансові ринки: прийняття рішень у торгових операціях

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні поняття нейронних моделей і методів підтримки прийняття рішень для фінансових задачах аналізу та прогнозування. Наведено концептуальну модель задач фінансового ринку акцій, заснованих на адаптивних алгоритмах та алгоритмах зворотного поширення помилки.
The article describes the basic concepts of neural models and methods of decision support for financial analysis and forecasting. The paper presents a conceptual model of problems of a financial stock market based on adaptive algorithms and algorithms error back-propagation.
Description
Keywords
нейронна система, штучний нейрон, система прогнозування, модель нейросистем, алгоритм вдосконалення, динамічна система, адаптивний алгоритм, самоорганізація, ринок акцій, функція активації
Citation
Кисіль Т. М. Нейросистеми та фінансові ринки: прийняття рішень у торгових операціях / Т. М. Кисіль // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 47–64.