Інноваційні технології навчання: ділова (корпоративна) розвідка в умовах бізнес-симуляції «MARKET»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті представлено механізм проведення ділової (корпоративної) розвідки в середовищі бізнес-симуляції «MARKET». Значну увагу приділено особливостям збору інформаційних даних та їх використанню в процесі оптимізації прийняття управлінських рішень. Визначено переваги використання бізнес-симуляції як об’єкту первинного середовища для ілюстрації можливостей здійснення ділової (корпоративної) розвідки.
The article presents a mechanism for business (corporate) intelligence in the environment of business simulation «MARKET». Particular attention is paid to the pecularities of information accumulation and its usage in optimization of the decision-making process. The attention is also accented on the benefits of business simulation as the primary environment object in order to illustrate the capabilities of the business (corporate) intelligence.
Description
Keywords
інноваційні технології навчання, ділова (корпоративна) розвідка, бізнес-симуляція «MARKET», процес прийняття підприємницьких рішень, розвідувальна інформація, innovative learning technologies, business (corporate) intelligence, business simulation "MARKET", business decision-making intelligence
Citation
Азьмук Л. А. Інноваційні технології навчання: ділова (корпоративна) розвідка в умовах бізнес-симуляції «MARKET» / Л. А. Азьмук, М. О. Савченко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 213–222.