Ціннісний профіль освітньої програми як інструмент формування її конкурентних переваг

dc.contributor.authorГорбатько, Альона Олексіївна
dc.contributor.authorHorbatko, O.
dc.contributor.authorГорбатько, Алёна Алексеевна
dc.contributor.authorГребешкова, Олена Миколаївна
dc.contributor.authorHrebeshkova, Olena
dc.contributor.authorГребешкова, Елена Николаевна
dc.date.accessioned2018-01-12T09:27:12Z
dc.date.available2018-01-12T09:27:12Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractСучасна бізнес-освіта розвивається під впливом принципового нових вимог та очікувань з боку її ключових стейкхолдерів — абітурієнтів, студентів, викладачів, роботодавців, представників зацікавлених державних установ та відомств, суспільства в цілому. Відповідно запровадження адекватної викликам сьогодення моделі підготовки фахівця у сфері економіки та управління має спиратися на підходи, що передбачають використання якісно нових принципів і методів роботи з цільовими аудиторіями. У такому контексті залишається невирішеною проблема пошуку результативних в сучасних умовах стратегій набуття освітніми закладами ті уточнено сутність та визначено роль ціннісного профілю освітньої програми у забезпеченні її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Наведено результати дослідницького проекту формування ціннісного профілю магістерської програми та розробки на цій основі її логотипу.uk
dc.description.abstractModern business education develops under the influence of fundamentally new requirements and expectations from its key stakeholders — applicants, students, teachers, employers, representatives of state institutions and departments, society as a whole. Responding to the requirements of the modern model of training specialists in the field of economics and management, the educational institution should rely on approaches that involve the use of qualitatively new principles and methods of working with target audiences. In this context, the problem of finding effective competitive strategies for forming effective educational strategies in educational institutions and individual educational programs remains unsolved. The article clarifies the essence and determines the role of the value profile of the educational program in ensuring its competitiveness in the market of educational services. The results of the research project on the formation of the value profile of the master's program and the development of its logo on this basis are presented.uk
dc.description.abstractСовременное бизнес-образование развивается под влиянием принципиально новых требований и ожиданий со стороны его ключевых стейкхолдеров — абитуриентов, студентов, преподавателей, работодателей, представителей государственных учреждений и ведомств, общества в целом. Отвечая требованиям современной модели подготовки специалиста в сфере экономики и управления образовательное учреждение должно опираться на подходы, предусматривающие использование качественно новых принципов и методов работы с целевыми аудиториями. В таком контексте остается нерешенной проблема поиска результативных в современных условиях стратегий формирования образовательными учреждениями и отдельными образовательными программами устойчивых конкурентных преимуществ. В статье уточнены сущность и определена роль ценностного профиля образовательной программы в обеспечении ее конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Приведены результаты исследовательского проекта формирования ценностного профиля магистерской программы и разработки на этой основе ее логотипа.uk
dc.identifier.citationГорбатько А. О. Ціннісний профіль освітньої програми як інструмент формування її конкурентних переваг / Горбатько Альона Олексіївна, Гребешкова Олена Миколаївна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 41. – С. 175–185.uk
dc.identifier.issn2312-9298
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/23476
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectціннісний профільuk
dc.subjectосвітня програмаuk
dc.subjectконкурентна перевага, ціннісна пропозиціяuk
dc.subjectстейкхолдериuk
dc.subjectцільові аудиторіїuk
dc.subjectрепутаційний проектuk
dc.subjectvalue profileuk
dc.subjecteducational programuk
dc.subjectcompetitive advantageuk
dc.subjectvalue propositionuk
dc.subjectstakeholdersuk
dc.subjecttarget audiencesuk
dc.subjectreputation projectuk
dc.subjectценностный профильuk
dc.subjectобразовательная программаuk
dc.subjectконкурентное преимуществоuk
dc.subjectценностное предложениеuk
dc.subjectстейкхолдерыuk
dc.subjectцелевые аудиторииuk
dc.subjectрепутационный проектuk
dc.subject.udc005.8:519.87uk
dc.titleЦіннісний профіль освітньої програми як інструмент формування її конкурентних перевагuk
dc.title.alternativeValue profile of educational program as a tool for forming its competitive advantagesuk
dc.title.alternativeЦенностный профиль образовательной программы как инструмент формирования её конкурентных преимуществuk
dc.typeArticleuk
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
175-185.pdf
Size:
590.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.97 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: