Деякі питання визначення критичних параметрів у кеш-менеджменті банкоматної мережі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-12-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розроблено математичну модель управління залишком готівкових коштів у банкоматі з використанням теорії управління запасами.
The ATM cash management mathematic model, that used statements of the inventory theory is developed in this article.
В статье разработана математическая модель управления остатками наличных денежных средств в банкомате с использованием теории управления запасами.
Description
Keywords
банкомат, модель керування запасами Уілсона, багато продуктова статична детермінована модель, модель управления запасами Уилсона, Wilson’s inventory management model, buffer stock, multiproduct static determinated model, ATM, банкомат, многопродуктовая статическая детерминированная модель, буферний запас
Citation
Іващенко Л. В. Деякі питання визначення критичних параметрів у кеш-менеджменті банкоматної мережі / Л. В. Іващенко, Л. Г. Тарасова // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 230–239.