Дослідження моделі популяції і оцінка параметрів за допомогою функції чутливості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-07-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено модель популяції за допомогою традиційних методів, за допомогою функції чутливості першого порядку. А також запропоновано метод дослідження за допомогою функції чутливості другого порядку, проведено порівняння точності оцінок за традиційними методами та новими.
The article studies the model of the population using traditional methods, with the help of the sensitivity function of the first order. The publication suggests a method of investigation with the help of the sensitivity function of the second order, considers a comparison of the accuracy of the estimates with the traditional methods and new ones.
Description
Keywords
функція чутливості першого та другого порядків, матриця інформації Фішера, оцінки параметрів, sensitivity function of the first and second orders, Fisher information matrix, parameter estimation
Citation
Бабинюк О. І. Дослідження моделі популяції і оцінка параметрів за допомогою функції чутливості / О. І. Бабинюк // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 199–208.