Моделювання процесу надійного функціонування банкоматної мережі комерційного банку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті побудовано математичнау модель функціонування банкоматної мережі банку на прикладі окремого банкомата, за основу якої прийнята стохастична модель теорії масового обслуговування для поетапного обслуговування вимог. Побудована математична модель дозволяє оцінити функціонування окремого банкомата (його завантаженість вимогами клієнтів) та ймовірність простою у результаті відсутності таких вимог, що може слугувати причиною для зміни місця розташування банкомата або встановлення іншого режиму функціонування для забезпечення максимально ефективного його використання. Стаття є прикладом застосування діючого математичного апарату для більш точного прогнозування економічних результатів та підвищення ефективності діяльності банку.
In the article a mathematical model of the functioning of the ATM network of the Bank in the case of some ATM, which adopted a stochastic model of the queueing theory for the phased maintenance requirements. The article builds the mathematical model that allows to evaluate the functioning of the individual ATM (its workload requirements of the clients) and the probability of downtime, in the absence of such requirements, which may be the reason for changing the location of the ATM or the establishment of a regime of operation to ensure the most effective use. The article is an example of application of the existing mathematical apparatus to more accurately predict the economic results and efficiency of the Bank's activities.
Description
Keywords
cтохастична модель теорії масового обслуговування для поетапного обслуговування вимог, стохастична модель для динамічного режиму роботи, стаціонарні ймовірності можливих станів системи
Citation
Іващенко Л. В. Моделювання процесу надійного функціонування банкоматної мережі комерційного банку / Л. В. Іващенко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 73–82.