Recent Submissions

 • Індекси як критерії оцінки міжнародної соціально-економічної динаміки 

  Чалюк, Юлія Олексіївна; Chalyuk, Yulia; Чалюк, Юлия Алексеевна (Ужгородський національний університет, 2020)
  Стаття присвячена ролі рейтингових агентств в оцінюванні соціально-економічного розвитку України. Використання методів структурно-факторного й кластерного аналізу дало можливість автору здійснити групування та ранжування ...
 • Типологізація реформ місцевого самоврядування 

  Довганик, Надія Михайлівна; Dovhanyk, Nadiia; Довганик, Надежда Михайловна; Чалюк, Юлія Олексіївна; Chalyuk, Yulia; Чалюк, Юлия Алексеевна (Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2020)
  Світ вступив в епоху глобальної соціально-економічної кризи, якої за масштабами, глибиною і тривалістю не було після Великої депресії. Пандемія як зовнішній шок паралізувала економіку провідних держав, сприяла їхній ...
 • Національна безпека України: термінологічний баласт чи державотворча необхідність? 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович (Громадська організація «Академія політичних наук», 2017)
  Забезпечення національної безпеки є принципово новим явищем для України, що прагне стати повноцінною державою сучасного світу. Це пояснюється тим, що триває процес становлення української нації, який особливо прискорився ...
 • Політична система суспільства в умовах гібридної війни: спрямованість трансформацій 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович; Крутій, Вадим Олександрович; Krutij, Vadym; Крутий, Вадим Александрович (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2019)
  Розглянуто вплив гібридної війни на політичну систему суспільства та її клю­чові підсистеми - інституційну, нормативну, функціональну, комунікативну, духо­вно-культурну. Вказано на сутнісні зміни, що відбуваються у вказаних ...
 • Україна та Російська Федерація: духовне розмежування (на прикладі патріотичних стратагем) 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович (Громадська організація «Академія політичних наук», 2016)
  Здійснено компаративне співставлення патріотичних стратегій України та Росії, вказано на принципові відмінності між українським та російським підходами до формування цінностей патріотизму, що мають протилежно орієнтовані ...
 • Моделі державного реагування на загрози суспільно-політичній стабільності в Україні 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович; Балан, Микола Іванович; Balan, Mykola; Балан, Николай Иванович (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2020)
  Розглянуто основні моделі державного реагування на загрози суспільно-політич­ній стабільності - консервативну та адаптивну. Вказано на принципову відмінність між цими моделями - ступінь залучення громадянського суспільства ...
 • Системні засади національної безпеки України 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2018)
  Досліджуються базові системні утворення у сфері національної безпеки і оборони – система національної безпеки та система забезпечення національної безпеки. Визначаються їх взаємна субординація, суб’єктна та об’єктна складові, ...
 • Геополітична динаміка ХХІ століття: наступна станція «багатополярність»? 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, V. F.; Смолянюк, Владимир Фёдорович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2010)
  У статті досліджено основні тенденції розвитку сучасної геополітики на європейському та світовому рівнях, специфіку геополітики провідних держав, необхідність її врахування в українських державотворчих реаліях. The ...
 • Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз) 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, V. F.; Смолянюк, Владимир Фёдорович (Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, 2001-10-16)
  У дисертації здійснено комплексний аналіз сутності, змісту, структури, механізмів формування та напрямів практичної реалізації військової могутності сучасної Української держави. Військова могутність розглядається як складне ...
 • Соціально-економічна інтеграція Кримського півострова із Україною у 1945–1954 рр. 

  Сацький, Павло Вікторович; Satskyi, Pavlo; Сацкий, Павел Викторович (Інститут історії України, 2019)
  У дослідженні розкрито основні складові процесу економічної інтеграції Криму із Україною, процесу, який значно прискорився і набув актуальності після завершення Другої світової війни. Для розкриття проблеми автором було ...
 • Гібридні ознаки протистояння Польщі із УСРР і РСФРР у контексті дипломатичної боротьби під час Генуезької конференції (1922 р.) 

  Назарчук, Олександр Миколайович; Nazarchuk, Oleksandr; Назарчук, Александр Николаевич; Сацький, Павло Вікторович; Satskyi, Pavlo; Сацкий, Павел Викторович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020)
  У статті здійснено аналіз політики Польщі щодо РСФРР і УСРР у період підготовки і проведення Генуезької конференції (10 квітня – 19 травня 1922 р.). На даний час актуальною є проблема дослідження досвіду ведення гібридних ...
 • Європейська практика захисту прав інтелектуальної власності 

  Довганик, Надія Михайлівна; Dovhanyk, Nadiia; Довганик, Надежда Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Соціокультурний діалог України з ЄС 

  Погорєлова, Інна Сергіївна; Pohorielova, Inna; Погорелова, Инна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Крим: шлях до України (1945–1954 рр.) 

  Сацький, Павло Вікторович; Satskyi, Pavlo; Сацкий, Павел Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У дослідженні здійснено аналіз процесу соціально-економічної інтеграції Кримського півострова (Кримська область РРФСР і м. Севастополь до 1954 р.) із Українською РСР. Автором охоплено період виконання двох п’ятирічних ...
 • Медіа-комунікації у соціально-політичному просторі сьогодення 

  Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Роль української політико-управлінської еліти в політичному управлінні 

  Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Безпека держави як політико-управлінський продукт сучасності 

  Манелюк, Юрій Михайлович; Manelyuk, Yuriy; Манелюк, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Напрямки інституційного реформування в контексті демократизації політичної системи 

  Гапоненко, Віра Анатоліївна; Gaponenko, Vira; Гапоненко, Вера Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Реформування місцевого самоврядування в Україні 

  Обметко, Оксана Миколаївна; Obmetko, Oksana; Обметко, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Construction of the Moscow-Simferopol highway through the territory of Ukraine as a factor of integration of the Crimea into the economic complex of the UkrSSR (1948–1949) 

  Satskyi, Pavlo; Сацький, Павло Вікторович; Сацкий, Павел Викторович (Indian society for health and advanced research, 2020-03)
  The problem of the USSR government’s socioeconomic and political motivation with respect to transferring the Crimea from the Russian SFSR to the Ukrainian SSR became especially urgent in 1954. Moreover, that issue was ...

View More