Recent Submissions

 • Глобальні тренди злиттів та поглинань в енергетичному секторі 

  Гальперіна, Любов Павлівна; Halperina, L.; Гальперина, Любовь Павловна; Клен, Юлія (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено умови, фактори та результати злиттів та поглинань у міжнародному бізнесі на прикладі енергетичної галузі. Визначено напрямки трансформації світового ринку енергоносіїв у рамках PESTLE-аналізу за факторами, ...
 • Управління якістю університетських компетенцій: від самооцінювання до міжнародних порівнянь 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys; Ильницкий, Денис Александрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  В статті проведено методологічне узагальнення основних рівнів, інструментів, підходів та суб’єктів використання оцінювання в освітній діяльності з акцентом на університетський вимір. Розкрито, що використання оцінювання, ...
 • Регуляторне середовище розвитку світової банківської системи 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavliuk, O. O.; Павлюк, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Міжнародний та вітчизняний досвід свідчить, що основні чинники фінансової дестабілізації у період економічних криз зосереджені в банківському секторі. В статті виявлено, що вразливість фінансової системи пов’язана з ...
 • Маркетингові технології формування конкурентоспроможності експорту компаній 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsygankova, Tatyana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Іщенко, Анна Володимирівна; Ищенко, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У контексті постіндустріального розвитку світової економіки, загострення конкуренції на міжнародних товарних ринках запропоновано визначення конкурентоспро¬можного експорту, що ґрунтується як на вже існуючих — усталеність, ...
 • Потенціал циклічної моделі Кузнеця в аналізі економік Субсахарської Африки 

  Соколова, Зоя Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  В роботі розглядаються особливості економічного розвитку двох країн Субсахарської Африки – Гани та Сенегалу з 1970 до 2013 року. Були проаналізовані тенденції їх ВВП та ВВП на душу населення. Було досліджено питання, ...
 • Глобальні домінанти розвитку Китаю 

  Радзієвська, Світлана Олександрівна; Ус, Іван Васильович; Покришка, Дмитро Степанович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Кінець XX – початок XXI ст. ознаменувався яскравим виявленням того, що одним із провідних факторів глобального розвитку, потужним локомотивом глобалізації стала економіка Китаю. На фоні негативного впливу глобальної ...
 • Сучасні детермінанти економічної сили країн 

  Чугаєв, Олексій Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Економічна сила країни є здатністю сукупності її резидентів до впливу економічними засобами на інші суб’єкти міжнародних економічних відносин та протистояти зовнішньому впливу. Абстрактний характер, багатомірність і ...
 • Формати підтримки локальної інноваційної бізнес-діяльності в європейських країнах 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено сучасні тенденції інноваційної політики європейських країн, розкрито зміст сучасних механізмів та інструментів підтримки локального інноваційного розвитку. Встановлено, що найбільш потужними інструментами ...