Collections in this community

Recent Submissions

 • Обґрунтування факторів впливу на рівень зайнятості в транспортній галузі України 

  Смачило, Валентина Володимирівна; Smachylo, Valentyna; Калініченко, Людмила Л.; Kalinіchenko, Liudmila; Аршава, Олена О.; Arshava, Elena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Тренди та проблеми національного ринку праці проектуються на різні галузі економіки, доповнюючись специфічними рисами, що обумовлені особливостями тієї чи іншої галузі. Особливої актуальності формування кадрового потенціалу ...
 • Аналіз стану людської безпеки в Україні у регіональному розрізі 

  Назарова, Галина В.; Nazarova, Galyna; Дем’яненко, А. А.; Demianenko, Alina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено теоретичні аспекти формування концепції людської безпеки, її особливості, основні напрями розвитку та аспекти. На основі систематизації наукових джерел; і узагальнюючи досвід вчених, присвячений ...
 • Удосконалення управління проблемами соціально-трудових відносин як одного із напрямів розвитку економіки 

  Михальченко, Ганна. Г.; Mуkhalchenko, Hanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розглянуто основні проблеми управління соціально-трудовими відносинами, які є нагальними для розвитку економіки. Автором доведено актуальність дослідження відповідно до намагань України наблизитися до європейських ...
 • Довіра як інститут у дзеркалі нових можливостей, викликів та імперативів соціально-економічного розвитку 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  За становлення нової – мережевої – економіки відбувається динамічна різновекторна трансформація відносин між суб’єктами економічної діяльності та чинників набуття незаперечних конкурентних переваг. При цьому втрачають ...
 • Сучасний стан пенсійної реформи України 

  Димніч, Ольга Володимирівна; Dymnich, Olha; Дымнич, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Нинішній етап розвитку України характеризується складним комплексом зовнішніх і внутрішніх викликів, які спровокували в країні глибоку економічну кризу, призвели до серйозного погіршення рівня життя населення, загострили ...
 • Соціально відповідальна взаємодія бізнес-організації із внутрішнім стейкхолдером 

  Дяків, Ольга П.; Dyakiv, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Метою статті є з’ясування сутності соціальної відповідальності у царині залучення, проведення співбесіди та відбору персоналу. Об’єктом визначено внутрішню соціальну відповідальність роботодавця, яка охоплює процеси найму ...
 • Чинники фіктивізації людського капіталу: сучасні тенденції та вплив на процеси відтворення людського капіталу 

  Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Поширення непродуктивних форм людського капіталу, поглиблення процесів його фіктивізації, яке нині відбувається в сфері освіти, охорони здоров’я та соціально-трудовій сфері є досить загрозливою тенденцією для національної ...
 • Соціальна відповідальність як фактор забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організації 

  Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, Taras; Кицак, Тарас Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено прояви, тренди та домінанти концепції соціальної відповідальності бізнесу, визначено її вплив на збалансований суспільний розвиток. Обґрунтовано активну роль соціальної відповідальності у забезпеченні ...
 • Соціальна інфраструктура в системі забезпечення людського розвитку 

  Бойченко, В. С.; Boychenko, V. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Досліджено поняття людський розвиток, визначені основні структурні елементи, які забезпечують цей процес, зокрема встановлено цілі, завдання, підсумкові індикатори та принципи забезпечення. Розкрито основні групи факторів, ...
 • Обґрунтування сутності та виокремлення етапів процесу формування персоналу промислового підприємства 

  Придатько, Е. М.; Pridatko, E. M.; Придатько, Э. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Обґрунтовано мету процесу формування персоналу промислового підприємства. На підставі поєднання організаційного та психологічного підходів визначено сутність процесу формування персоналу промислового підприємства. Виокремлено ...
 • Проблема моніторингу якості життя в контексті становлення трансгуманістичного суспільства 

  Шандар, Анна М.; Shandar, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто місце якості життя населення в контексті становлення трансгуманістичної парадигми розвитку суспільства. Окреслено деякі особливості розвитку суспільства та висловлено припущення про можливу траєкторію його руху. ...
 • Інформаційна економіка: вплив на можливості людського розвитку 

  Алексанян, А. Г.; Aleksanyan, A. G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено можливості і загрози, які виникають у царині людського розвитку в умовах переходу до інформаційної економіки як для окремого працівника, так і для національної економіки в цілому. Ці можливості і загрози ...
 • Перспективи ком’юніті-менеджменту у розвитку корпоративних соціально-трудових відносин 

  Шафалюк, М. С.; Shafalyuk, M. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Досліджено еволюцію підходів і концепцій щодо організації взаємодій та розвитку соціально-трудових відносин у бізнес-корпораціях. Акцентовано увагу на необхідності розробки нових систематизацій наукового знання, удосконалення ...
 • Особливості сучасної міграційної політики України в умовах трансформації ринку праці 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто державне регулювання міграційних процесів та визначено її як один з факторів формування сучасного ринку праці. Визначено значення державного регуювання міграції, яка має ключове значення у підтримці економічного ...
 • Комплексний механізм підвищення ефективності управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства: теоретичне обґрунтування інноваційних компонент 

  Герасименко, Г. В.; Herasymenko, H. V.; Герасименко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Викладено авторське бачення комплексного механізму підвищення ефективності управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства. Наведено принципи, які несуть змістове навантаження як наукове підґрунтя формування, ...
 • Механізм формування та впровадження моделі компетенцій (методологічний аспект) 

  Волобоєва, Ірина Олександрівна; Voloboeva, Irina; Волобоева, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено методологічний аспект формування та впровадження моделі компетенцій. Досліджено склад системи та умови ефективного функціонування механізму, тобто умови здатності системи до відтворення та саморозвитку. ...
 • Розвиток гнучкої зайнятості як фактор якості трудового життя викладачів вищої школи 

  Рябоконь, Іван Олександрович; Ryabokon, I. А.; Рябоконь, Иван Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано розвиток гнучкої праці, як складової і фактору якостітрудового життя. Виявлено роль моделі гнучкої зайнятості у забезпеченні якості трудового життя у вищих начальних закладах. Визначено фактори ...
 • Передумови та проблеми професійного самовизначення і планування кар’єри молоддю в Україні 

  Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Вандоляк, О. В.; Vandolyak, O. V.; Вандоляк, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено фактори, які впливають на вибір професії молоді. Проаналізовано структуру здобувачів вищої освіти за напрямками. Запропоновано поради студентам або людям, які не знайшли себе у жодній професій щодо того, ...
 • Сутність та особливості запозиченої праці 

  Василенко, Андрій Олександрович; Vasylenko, Andrii; Василенко, Андрей Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано різні підходи до визначення сутності запозиченої праці. Сформульовано авторське визначення запозиченої праці. Визначено характерні відмінності соціально-трудових відносин з приводу запозиченої праці ...
 • Переваги впровадження інформаційних систем обліку персоналу у державних установах і великих комерційних організаціях 

  Турчина, Валентина Михайлівна; Turchyna, V. M.; Турчина, Валентина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено передумови і переваги впровадження інформаційних систем обліку персоналу у державних установах та у великих комерційних організаціях. Проведено огляд основних етапів їх впровадження та цілі, яких потрібно ...

View More