Recent Submissions

 • Впливи генеалогії Фрідріха Ніцше на методологічні підходи Мішеля Фуко 

  Беркаль, Максим; Berkal, Maksym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті представлені основні моменти генеалогічного проекту ФрідріхаНіцше, а також вплив останнього на методологічні підходи Мішеля Фуко;розглянуті, головним чином впливи німецького мислителя на розробку проектів археології ...
 • Як розпізнати псевдонаукову теорію в галузі, де певна людина не є спеціалістом 

  Тіліченко, Євгеній Геннадійович; Tilichenko, Yevhenii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена дослідженню поширеного у суспільстві феноменупсевдонауки. Розглянуто низку особливостей, що характеризуютьсучасну псевдонауку і відрізняють її від офіційної науки. Також приділено увагу визначенню загроз, ...
 • Суперечливі соціально-екологічні процеси ХХІ сторіччя і виклики для України 

  Андрос, Олег; Andros, Oleg (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано основні тенденції науково-технічної революції останніх років, розкрито їх вплив на суспільні процеси у світі та в Україні; викладено прогноз розвитку цих процесів в українському контексті.
 • Проект методології нового типу (підхід філософської антропології) 

  Вільчинська, Світлана Валентинівна; Vilchinska, Svytlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті визначено особливості наукового методологічного підходу до антропологічної проблематики; відзначено специфіку такого дослідження в українській філософській думці; розглянуто роль морфології її знаннєвої традиції; ...
 • Позанаукова і наукова методологія. постановка проблеми 

  Чорноморденко, Іван; Chornomordenko, Ivan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Позанаукові методи є ірраціональні дії, а не щось, типологічно схоже з методами науки. Завдяки успіхам наук в суспільстві сформувався високий рівень довір’я до науки. Цим користуються псевдонауковці і ті, хто відійшли від ...
 • Питання щодо розрізнення деяких подібних термінів в українській філософській дослідницькій літературі 

  Сафонік, Лідія; Safonik, Lidiya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Артикулюється увага на необхідності уточнення понятійно-категоріального апарату аналізу сенсу життя у некласичних філософських підходах, акцентуючи увагу на концептуальномурозмежуванні сенсу життя й смислу буття; сенсу ...
 • Моральна мотивація та економічні стимули в реалізації спільного блага 

  Маслікова, Ірина Ігорівна; Maslikova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті здійснюється дослідження використання матеріально-фінансових стимулів в економічних діях, які шляхом штрафів (податків) за шкідливу дію та фінансових винагород (субсидій, перерозподіл податків) за бажані дії ...
 • Історична пам’ять: виклики минулого і майбутнього 

  Бевз, Тетяна; Bevz, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті йдеться про конфлікти в сфері інтерпретації минулого, проактуалізацію понять «війни пам’яті», «політичні ігри з пам’яттю», «війни пам’ятників», політика «обрубаної пам’яті», «пам’ять як простір для маневру». На ...
 • Круглий стіл в центрі гуманітарної освіти НАН України «Філософсько-методологічна культура науковця», 17 листопада 2017 р. 

  Іщенко, Юрій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  «Філософсько-методологічна культура науковця» – такою стала тема Круглого столу в Центрі гуманітарної освіти НАН України, що відбувся 17 листопада 2017 року, в якому взяли участь як викладачі та науковці Центру, так і ...
 • Роздуми над книгою 

  Іщенко, Юрій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Cамовдосконалення особистості у духовній культурі Київської Русі: історико-філософський аналіз 

  Гудзенко-Александрук, Олена Георгіївна; Hudzenko-Aleksandruk, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглядається повсякчас актуальна проблема самовдосконалення особистості, її духовного еволюціонування. Зроблено спробу аналізу особливостей смисложиттєвих питань людського існування, що знайшли відображення у ...