Recent Submissions

 • Впливи генеалогії Фрідріха Ніцше на методологічні підходи Мішеля Фуко 

  Беркаль, Максим; Berkal, Maksym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті представлені основні моменти генеалогічного проекту ФрідріхаНіцше, а також вплив останнього на методологічні підходи Мішеля Фуко;розглянуті, головним чином впливи німецького мислителя на розробку проектів археології ...
 • Як розпізнати псевдонаукову теорію в галузі, де певна людина не є спеціалістом 

  Тіліченко, Євгеній Геннадійович; Tilichenko, Yevhenii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена дослідженню поширеного у суспільстві феноменупсевдонауки. Розглянуто низку особливостей, що характеризуютьсучасну псевдонауку і відрізняють її від офіційної науки. Також приділено увагу визначенню загроз, ...
 • Суперечливі соціально-екологічні процеси ХХІ сторіччя і виклики для України 

  Андрос, Олег; Andros, Oleg (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано основні тенденції науково-технічної революції останніх років, розкрито їх вплив на суспільні процеси у світі та в Україні; викладено прогноз розвитку цих процесів в українському контексті.
 • Проект методології нового типу (підхід філософської антропології) 

  Вільчинська, Світлана Валентинівна; Vilchinska, Svytlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті визначено особливості наукового методологічного підходу до антропологічної проблематики; відзначено специфіку такого дослідження в українській філософській думці; розглянуто роль морфології її знаннєвої традиції; ...
 • Позанаукова і наукова методологія. постановка проблеми 

  Чорноморденко, Іван; Chornomordenko, Ivan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Позанаукові методи є ірраціональні дії, а не щось, типологічно схоже з методами науки. Завдяки успіхам наук в суспільстві сформувався високий рівень довір’я до науки. Цим користуються псевдонауковці і ті, хто відійшли від ...
 • Питання щодо розрізнення деяких подібних термінів в українській філософській дослідницькій літературі 

  Сафонік, Лідія; Safonik, Lidiya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Артикулюється увага на необхідності уточнення понятійно-категоріального апарату аналізу сенсу життя у некласичних філософських підходах, акцентуючи увагу на концептуальномурозмежуванні сенсу життя й смислу буття; сенсу ...
 • Взаємовідношення між економічною та політичною свободами у працях М. Фрідмана і Ф. Хайєка 

  Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Lyudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті за працями провідних зарубіжних економістів ХХ століття М. Фрідмана та Ф. Хайєка розглядається взаємозв’язок між економічною та політичною свободами – проблема, що належить до суміжного проблемного «поля» економічної ...
 • Моральна мотивація та економічні стимули в реалізації спільного блага 

  Маслікова, Ірина Ігорівна; Maslikova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті здійснюється дослідження використання матеріально-фінансових стимулів в економічних діях, які шляхом штрафів (податків) за шкідливу дію та фінансових винагород (субсидій, перерозподіл податків) за бажані дії ...
 • Історична пам’ять: виклики минулого і майбутнього 

  Бевз, Тетяна; Bevz, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті йдеться про конфлікти в сфері інтерпретації минулого, проактуалізацію понять «війни пам’яті», «політичні ігри з пам’яттю», «війни пам’ятників», політика «обрубаної пам’яті», «пам’ять як простір для маневру». На ...
 • Амбівалентність російської ментальності 

  Лисенко, Олександр Віталійович; Lysenko, Oleksandr; Лысенко, Александр Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Ретроспектива формування імперських амбіцій та ксенофобських світоглядних переконань росіян (від ідеї Святої Русі, через ідею Великої Русі до ідеї «Руського світу»)є вкрай актуальною в контексті усвідомлення ризиків та ...
 • Всеукраїнський круглий стіл «Читання пам’яті Івана Бойченка – 2017. Людина. Історія. Господарство», 27 жовтня 2017 р. 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  27 жовтня 2017 року на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка разом з Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Центром гуманітарної освіти НАН України та Київським ...
 • Круглий стіл в центрі гуманітарної освіти НАН України «Філософсько-методологічна культура науковця», 17 листопада 2017 р. 

  Іщенко, Юрій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  «Філософсько-методологічна культура науковця» – такою стала тема Круглого столу в Центрі гуманітарної освіти НАН України, що відбувся 17 листопада 2017 року, в якому взяли участь як викладачі та науковці Центру, так і ...
 • Роздуми над книгою 

  Іщенко, Юрій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Cамовдосконалення особистості у духовній культурі Київської Русі: історико-філософський аналіз 

  Гудзенко-Александрук, Олена Георгіївна; Hudzenko-Aleksandruk, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглядається повсякчас актуальна проблема самовдосконалення особистості, її духовного еволюціонування. Зроблено спробу аналізу особливостей смисложиттєвих питань людського існування, що знайшли відображення у ...
 • Народження філософії із духу епохи: культурологічний зріз 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchynskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена дослідженню культури середньовіччя і того, що лежить в основі зародження її філософії – ідеї творення та ідеї одкровення. У статті аналізуються відношення філософії і теології, церкви і держави, боротьба ...