Collections in this community

Recent Submissions

 • Development of information and communication technologies in the digital economy 

  Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петрівна; Степаненко, Ольга Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The current trends of socio-economic development and progression of the digital economy in Ukraine and the world are described in the paper, the peculiarities of the economic development of the most dynamically ...
 • Формування пріоритетів міждержавної еколого-економічної політики скорочення емісій парникових газів в рамках виконання Паризької угоди 

  Онищенко, А. М.; Onyshchenko, А. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті аргументовано, що традиційна модель економічного зростання, яка ігнорує важливість природних факторів, не здатна запобігти посиленню глобальних екологічних проблем, включаючи подальшу зміну клімату, вона вичерпала ...
 • Оцінювання рівня життя населення методами нечіткої логіки 

  Овчиннікова, О. Р.; Ovchуnnikova, O. R.; Саламаха, Д. В.; Salamakha, D. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті представлене моделювання рівня життя населення методами нечіткої логіки. В основі лежить виділення межі бідності населення в цілому або у визначеній групі населення на основі статистичних даних, зібраних в ...
 • Аналіз теоретичних концепцій довгих хвиль в економіці 

  Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, A. A.; Овчаренко, Андрей Анатольевич; Куліда, Вікторія Іванівна; Kulida, V. I.; Кулида, Виктория Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Робота присвячена питанням аналізу сучасних теоретичних концепцій виникнення довгих хвиль в економіці. Висвітлено основні положення теорії Кондрат’єва та альтернативних концепцій довгих хвиль. Обґрунтовано перспективність ...
 • Функціональні ролі криптовалют у цифровій економіці 

  Макарова, М. В.; Makarova, Mariana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Криптовалюта — цифрова децентралізована валюта, що спирається на пірингову мережу та криптографію для підтримки своєї цілісності. Криптовалюта має певні властивості, які можуть зробити її ідеальною валютою для діючих ...
 • Побудова мультиплікативної моделі національної економіки України 

  Лось, В. О.; Los, V. O.; Кириченко, Я. В.; Kirichenko, Ya. V.; Лось, О. В.; Los, O. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  На сьогоднішній день, для України, одним із нагальних питань є виявлення потенційних можливостей зростання національної економіки. Для знаходження резервів, що забезпечать зростання економіки варто застосовувати методи ...
 • Динамічна траєкторія економічного ризику на підґрунті моделі Вольтерри-Лотки 

  Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Jury; Коляда, Юрий Васильевич; Шатарська, Інна Федорівна; Shatarska, Inna; Шатарская, Инна Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Оцінювання ризику економічної події завжди привертало увагу широкого загалу економістів. Результати (підходи, прийоми) щодо вирішення зазначеної проблеми базувалися на застосуванні теорії економічної рівноваги, теорії ...
 • Моделювання еластичності впливу нематеріальних активів на вартість підприємства 

  Ковальчук, К. Ф.; Kovalchuk, K. F.; Козенкова, В. Д.; Kozenkova, V. D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті визначено роль нематеріальних активів (НМА) у розвитку нової економіки. Показано, що НМА сприяють підвищенню конкурентоспроможності підприємств та підвищенню їх капіталізації на світовому ринку, тобто становляться ...
 • Моделювання коопераційних зв’язків в цифровій економіці 

  Іванов, С. М.; Ivanov, S. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розібрано трансформація визначення коопераційних зв’язків з 90-х років до сьогодення. Виділено визначення коопераційних зв’язків та вектор розвитку їх в сучасних умовах. Проаналізовано взаємозв’язок кооперацій ...
 • Модель системи цифрового маркетингу з використанням хмарних технологій 

  Іванов, М. М.; Ivanov, M. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті автором висвітлено сучасні тенденції розвитку систем цифрового маркетингу, які засновані на синтезі маркетингових функцій: аналітичних, виробничих, збутових та управлінських. Встановлено, що побудова моделі ...
 • Стратегічний потенціал альтернативної енергетики в Україні 

  Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Zinkevych, Tetyana; Зинкевич, Татьяна Алексеевна; Долгополова, Ірина Сергіївна; Dolgopolova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розглянуто сучасні аспекти використання альтернативних джерел енергії, проаналізовано перспективи їх використання, а також окреслено шляхи покращення енергетичної ситуації країни. Відновлювані джерела енергії ...
 • Маркетинговий аудит внутрішнього середовища підприємства 

  Дерев’янченко, Тетяна Єгорівна; Derev’yanchenko, Tetyana; Деревянченко, Татьяна Егоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розглянуто актуальні питання змісту та особливостей проведення маркетингового аудиту внутрішнього середовища підприємства. Маркетинговий аудит — найбільш ефективний і найменш відпрацьований вид маркетингового ...
 • Моделювання кооперативної гри виробника і дилера 

  Данилюк, Н. М.; Danylyuk, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто модель взаємодії підприємствавиробника та підприємства роздрібної торгівлі (ритейлера) як учасників вертикального маркетингового каналу, що дає змогу визначити їх рівноважні цінові стратегії, які, у ...
 • Оцінювання результативності діяльності компанії 

  Григорук, П. М.; Hryhoruk, P. M.; Завгородня, Т. П.; Zavhorodnia, T. P.; Григорук, С. С.; Grygoruk, S. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Економічне зростання та подальший розвиток економіки України, окремих її галузей, неможливі без підвищення ефективності діяльності підприємств, що їх представляють. Від ефективності діяльності підприємства певною мірою ...
 • Багатокрова модель оптимальної стратегії компанії-дистриб’ютора на ринку фармацевтичної продукції 

  Бойчук, М. В.; Boychuk, M.; Ярошенко, О. І.; Yaroshenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Фармацевтичні дистрибуційні компанії є важливою ланкою у розподілі лікарських засобів і виробів медичного призначення від виробника до споживача. Проте є ряд проблем на шляху досягнення ними стійкого розвитку: особливі ...
 • Модель спільного впливу рекламних відгуків і ціноутворення у збільшенні базового рівня збуту 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Островська, Марія Сергіївна; Ostrovska, Mariya; Островская, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті показано, що на ефективність рекламних звернень впливає частота їх повторення, причому кількість показів рекламного звернення має враховувати ефект запам’ятованості реклами, що є особливо важливим для розроблення ...
 • Моделювання динаміки ринку криптовалют 

  Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V.; Дербенцев, Василий Джорджевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Робота присвячена питанням моделювання короткострокої динаміки криптовалют. Для використання криптовалют як інвестиційного активу необхідно мати ефективні інструменти прогнозування їх курсової вартості, принаймні на ...
 • Розробка економіко-математичної моделі оптимального розміщення станцій обслуговування в умовах невизначеності 

  Бандоріна, Л. М.; Bandorina, L.; Лозовський, О. С.; Lozovsky, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В роботі досліджена одна спеціального вигляду задача оптимального покриття або розбиття множини споживачів на зони обслуговування без обмежень на потужності станцій з відшуканням координат центрів підмножин в умовах ...
 • Геометричні та алгебраїчні фрактальні методи в інформаційних технологіях обробки і аналізу потоків даних 

  Щекань, Надія Петрівна; Shchekan, Nadiya; Щекань, Надежда Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті приведено приклади фрактальної геометрія, як справжньої революції у математичному описі природи, що дає можливість описати світ набагато зрозуміліше, ніж це робить традиційна математика або фізика. У статті ...
 • Моделювання впливу змін грошово-кредитної політики на рівень фінансової безпеки держави 

  Шапошник, О. Л.; Shaposhnyk, Helen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У роботі визначено складові фінансової безпеки: банківська безпека, безпека небанківського фінансового сектора, боргова безпека, валютна безпека, бюджетна безпека та грошово-кредитна безпека. Обґрунтовано, що для побудови ...

View More