Collections in this community

Recent Submissions

 • До питання формальних і неформальних інституцій сфери соціально-трудових відносин 

  Колядич, Олександр Іванович; Погорєлов, Сергій Борисович; Kolyadych, Oleksandr; Pogorelov, Sergiy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
 • Formal and informal institutions sphere of social-labour relations 

  Kolyadych, O.; Колядич, Олександр Іванович; Колядич, Александр Иванович; Pogorelov, S.; Погорєлов, Сергій Борисович; Погорелов, Сергей Борисович (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  The problem of limited freedom of relations in social and labor issues and needs of state regulation in the interests of society and its individuals through formal and informal institutions that can complement each other, ...
 • The formation of leadership competencies of specialists of economic profile 

  Iliuchenko, I.I.; Pinchuk, S. M. (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  The article touches upon the problem of leadership competencies in the professional economic profile.
 • Socio-economic problems of social infrastructure and alternative ways of solving 

  Novikov, V.M. (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  Are examined the problems of the resource guarantee of development of social infrastructure. Defined the role of alternative institutional forms, such as social dialogue, publicprivate partnership in the investment support ...
 • Universities in educational paradigms of economic society 

  Yatsun, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  The paper is devoted to the social preconditions and consequences of transforming of the role of universities in terms of a new educational paradigm. Epistemic and axiological options value of traditional and modern approach ...
 • The problems of transformation forms and motives of employment in the Russian federation 

  Daskova, E. S.; Dorohova, N. V. (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012-09-23)
  In the article the problem of transformation of forms and motifs of employment in the Russian Federation due to the growth of the shadow economy and the erosion of moral and ethical values. Shows their negative social ...
 • Efficiency of investment in the labour force 

  Haynicheru, M.I.; Dron’, E.V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-08-17)
  The production function is modified to determine the impact of the financial costs, aimed at human resources development. The analysis of efficiency of social investments is carried out. Comparison of the return level of ...
 • Проблеми та напрями удосконалення соціального захисту зайнятих в Україні 

  Юрчик, Г. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-27)
  Досліджено інструменти соціального захисту зайнятих в частині гарантій та нормоплати праці, індексації, компенсації та оподаткування заробітної плати. Запропоновано напрями щодо удосконалення соціального захисту зайнятого ...
 • Сільський туризм як перспективний напрям самозайнятості сільського населення 

  Самолюк, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто організаційні форми сільського туризму як раціонального заходу диверсифікації підприємницької діяльності та альтернативного виду зайнятості населення, а також дослідженно основні умови і фактори його розвитку.
 • Міжнародне порівняння результативності функціонування систем охорони здоров’я та уроки для України 

  Безтелесна, Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Здійснено запропоновано оцінювання результативності функціонування систем охорони здоров’я Польщі, Чехії та України за критерієм очікуваної тривалості життя. Виокремленно уроки з позитивного досвіду та зроблені пропозиції ...
 • Теоретичні підходи до тлумачення понять «стратегія» і«модель» у сфері пенсійного забезпечення 

  Сичова, К. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
  Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню понять «модель» і «стратегія пенсійного забезпечення». Наведено класифікацію типів пенсійних систем за різники ознаками. Охарактеризовано основні стратегії пенсійного забезпечення.
 • Сутність механізму підвищення економічної безпеки підприємства 

  Ружицький А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-12)
  У статті автором досліджено сутність механізму підвищення економічної безпеки підприємства. Запропоновано класифікацію загроз економічній безпеці підприємства при взаєморозрахунках за обсягом нанесення матеріальних збитків, ...
 • Еміграція студентської молоді та її вплив на людський капітал України 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-23)
  У статті розглянуто проблему еміграції студентів, а також визначено значення процесу повернення молодих спеціалістів до України. Описано методи, за допомогою яких можливо практично впроваджувати програми повернення ...
 • Управління працею в умовах становлення нової економіки: підходи та механізми 

  Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-17)
  У статті виокремлено головні ознаки нової економіки в соціально-трудовому вимірі. Обґрунтовано трактування дефініції «управління працею». Визначено взаємозв’язок між управлінням працею та управлінням персоналом в рамках ...
 • Методика міжгалузевого регулювання заробітної плати робітників 

  Ільєнко, Алла В’ячеславівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14)
  У статті розглядаються методичні аспекти міжгалузевих співвідношень регулювання заробітної плати робітників. Стаття містить удосконалену методику міжгалузевих співвідношень у заробітній платі робітників. Методика включає ...
 • Професійна підготовка кадрів для інноваційних промислових підприємств України 

  Фіненко, Олександр Юрійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-14)
  У статті визначено основні причини та недоліки сучасної системи професійної підготовки населення України, розглянуто основні ознаки порушення структурної збалансованості в системі зайнятості. Для вирішення наявних проблем ...
 • Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті 

  Прудь, Павло Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
  У статті розглянуто основні завдання, принципи та механізми пенсійного забезпечення в Україні, проаналізовано показники розвитку недержавних пенсійних фондів, досліджено проблеми та перспективні шляхи їх вирішення.
 • Просторово-інформаційні акценти трансформації трудової діяльності в умовах формування знаннємісткої економіки 

  Гузар, У. Є. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-21)
  Охарактеризовано інформаційно-технологічні та просторово-часові акценти трансформації трудової діяльності в умовах формування економіки знань. Проаналізовано основні аспекти плинності технологій у сучасних умовах. Виокремлено ...
 • Участь працівників у прибутках підприємства на основі відносин власності 

  Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14)
  У статті здійснено теоретичний аналіз досліджень участі працівників у прибутках підприємства на основі відносин власності, способи та форми такої участі, систематизовано історію розвитку цього питання.
 • Вдосконалення управління інноваційними командами у віртуальних організаціях 

  Ільніцька (Кравчук), Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-18)
  Визначено специфічні особливості праці у віртуальній організації, зокрема індивідуальної та колективної інтелектуальної праці. Розглянуто види інтелектуальних команд, що функціонують у віртуальних організаціях. Обґрунтовано ...

View More