Recent Submissions

 • Математичний інструментарій і методи комп’ютерної математики для застосування в криптоаналізі 

  Чугаєва, Олена Володимирівна; Chuhayeva, O. V.; Чугаева, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В роботі розглядаються відомі чисельні методи розв’язання алгебраїчних рівнянь, а також викладається новий чисельний метод розв’язання алгебраїчних рівнянь, який базується на розкладі многочлена на множники. Цей метод ...
 • Інформаційна підтримка збуту продукції методами інтелектуального аналізу даних 

  Харкянен, О. В.; Kharkianen, O. V.; Гладка, Юлія Анатоліївна; Gladka, Y. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В конкурентних ринкових умовах якісно організований процес збуту продукції є одним зі шляхів збільшення прибутку та забезпечення стабільного фінансово-економічного положення комерційного підприємства. Ключовими показниками ...
 • Криптографічний аналіз алгоритму DES 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Меднікова, М. В.; Mednikova, M. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Сьогодні це дуже важлива безпека під час передачі даних. Оскільки все сьогодні передається через Інтернет, дуже ймовірно, що наші дані будуть взяті та використані. Ми провели міні-програмне забезпечення на мові c #, яке ...
 • Алгоритм шифрування Lucifer та його криптоаналіз 

  Бабинюк, Олександра Іванівна; Babynjuk, O. I.; Бабинюк, Александра Ивановна; Нагірна, Алла Миколаївна; Nahirna, A. M.; Нагорна, О. В.; Nahorna, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Необхідність обміну інформацією між відправником та отримувачем передбачає дотримання конфіденційності даних. Для забезпечення захисту даних від третіх осіб сприяло виникненню методу шифрування даних. Шифрування початкового ...
 • Поняття інтернету речей з точки зору інформаційної безпеки 

  Бабенко, Т. В.; Babenko, T. V.; Лютий, Олександр Іванович; Liutyi, O. I.; Лютый, Александр Иванович; Петренко, А. І.; Petrenko, A. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  IoT охоплює широкий спектр процесів: обчислення, спілкування, час та дані. Яким чином ці функції функціонують як єдина система при використанні комерційно доступних компонентів, які можна придбати з будь-якого місця і ...
 • Елементи теорії статистичного синтезу оптимальних радіотехнічних пристроїв 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна; Андрущенко, Я. В.; Andrushchenko, Y. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Дана робота зосереджена на з’ясуванні основних функцій і властивостей статистичного синтезу оптимальних радіотехнічних пристроїв. Пояснення понять «ідентифікація» «статистичний синтез» і «статистичний аналіз», «кореляційний ...
 • Новий метод шифрування Adiantium 

  Гладка, Юлія Анатоліївна; Gladka, Y. A.; Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна; Загорний, І. Р.; Zagorniy, I. R. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Для багатьох застосувань для шифрування зберігання шифротекст повинен бути такого ж розміру, як і простий текст; загалом це відповідає розміру дискового сектору або 512, або 4096 байт. Це означає, що не можна застосовувати ...
 • Використання цифрових технологій в комерційному страхуванні 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Позднякова, Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Кібербезпека на захисті бізнесу 

  Кириленко, А. І.; Бабинюк, Олександра Іванівна; Babynuk, O. I.; Бабинюк, Александра Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Міжнародна діяльність Інституту інформаційних технологій в економіці КНЕУ 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Осіння школа з прикладної математики та статистики «Fall 2017 School on Applied Mathematics and Statistics in Kyiv»: досвід кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна; Бабинюк, Олександра Іванівна; Babynuk, O. I.; Бабинюк, Александра Ивановна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Теорія многовидів в аналізі даних 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Джалладова, Ирада Агаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглядаються основні поняття, методи, задачі теорії многовидів у розрізі їх застосування до розв’язання задач багатовимірного аналізу даних, метою якого є знаходження прихованих закономірностей у хаосі експериментальних ...
 • Застосування методів математичного моделювання для забезпечення безпеки інформаційних систем 

  Бабинюк, Олександра Іванівна; Babynuk, O. I.; Бабинюк, Александра Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Викладено етапи розвитку становлення криптографічного захисту інформації. Висвітлено проблеми захисту даних в інформаційних системах і проблеми розподілу ключів у криптографії. Розглянуто шляхи розв’язку проблем з ...
 • Забезпечення інформаційної безпеки процесів фондового ринку за допомогою методів теорії керування 

  Коломійчук, Олег Петрович; Kolomiychuk, O. P.; Коломийчук, Олег Петрович; Шуклін, Герман Вікторович; Shuklin, G. V.; Шуклин, Герман Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі застосовано математичний апарат і теорію керування, для забезпечення інформаційної безпеки фондової біржі. Побудовано математичну модель інформаційної безпеки фондової біржі, наводяться приклади застосування досліджень.
 • Політика інформаційної безпеки: науково-прикладні аспекти і проблеми підготовки фахівців 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі наведено аналіз найважливіших проблем сучасності: безпеки інформаційних і комунікаційних систем, захисту від атак за наявності інформаційних війн, розробки при цьому моделі власної поведінки учасника кіберпростору. ...
 • Застосування стохастичного аналізу до дослідження економіки України в умовах кризи 

  Бабинюк, Олександра Іванівна; Бабинюк, Александра Ивановна; Харламов, А. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  За допомогою методів факторного аналізу досліджено ряди щомісячних значень деяких важливих макропоказників за 2006—2009 рр. Цей період характеризується інтенсивними змінами показників, що підсилює значущість та інтерес ...
 • Моделювання зміни думки при поворотному голосуванні 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В роботі розглянуто задачу моделювання ситуації пов’язаної з «повторними» виборами. На основі рівняння з марковськими та напівмарковськими коефіцієнтами досліджено та проаналізовано різні ситуації.
 • Статистичне розглядання динаміки цін активів на фондовому ринку в умовах невизначеності 

  Шуклін, Герман Вікторович; Шуклин, Герман Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена побудові закону розподілу ймовірностей змін вартості активів емітентів на фондовому ринку та математичного сподівання часу переходу цих змін.
 • Соціальна відповідальність вищих навчальних закладів у підготовці конкурентоспроможних фахівців 

  Позднякович, Олександр Євгенович; Позднякович, Александр Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
 • Студентоцентричний аспект реалізації компетентнісного підходу 

  Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)

View More