Recent Submissions

 • Проблеми визначення фінансової кон’юнктури та її характеристик як однієї з категорій статистики фінансів 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsin, Volodymyr; Галицын, Владимир Константинович; Галіцина, Ольга Володимирівна; Halitsyna, Olha; Галицына, Ольга Владимировна; Сіренко, Катерина Вікторівна; Sirenko, Kateryna; Сиренко, Екатерина Викторовна (European Scientific Platform, 2023-07-28)
  Зростаюча потреба в оцінці стану та розвитку економіки, фінансових ринків в умовах нестабільності, повторюваних кризових явищ диктує потребу в дослідженнях фінансової кон’юнктури як складової загальної оцінки фінансово-е ...
 • Цифрова трансформація через хмарні обчислення 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  З початком епідемія коронавірусу, а згодом і воєнного стану в Україні, перехід на віддалену роботу збільшив попит на хмарні сервіси. Звичайні користувачі застосовують хмарні сервіси щодня, зберігають важливу для них ...
 • Історія створення та розвитку 3DS-технології 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Hanna; Мамонова, Анна Валерьевна; Лисенко, М. Ю.; Lysenko, M. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Питання безпеки платежів завжди було одним із найважливіших завдань будьякої платіжної системи. Інженери та криптографи постійно працюють над створенням нових алгоритмів і систем безпеки, а хакери шукають уразливі місця ...
 • Ретроспективний аналіз систем управління бізнес-процесами 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Hanna; Мамонова, Анна Валерьевна; Годунова, К. М.; Hodunova, K. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Управління бізнес-процесами — це систематичний підхід до запису, проєктування, виконання, документування, вимірювання, моніторингу та контролю як автоматизованих, так і неавтоматизованих процесів для досягнення цілей ...
 • Методи визначення витрат на кібербезпеку 

  Лютий, Олександр Іванович; Liutyi, Oleksandr; Лютый, Александр Иванович; Калганова, Валерія Ігорівна; Kalhanova, Valeriia; Калганова, Валерия Игоревна; Стець, К. М.; Stets, K. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті обговорюється проблема вартості збереження секретної інформації, а отже, проблема витрат на кібербезпеку в організації бізнесу в цілому. Звернено увага на фінансовий аспект організації системи кібербезпеки ...
 • Модель проєктного офісу в системі управління організацією 

  Лазарєва, Світлана Федорівна; Lazarieva, Svitlana; Лазарева, Светлана Фёдоровна; Кордунов, Сергій Юрійович; Kordunov, Serhii; Кордунов, Сергей Юрьевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Питання проєктного менеджменту останнім часом викликає значну увагу як науковців, так і практиків, що обумовлене набуттям ознак проєкту більшості видів економічної діяльності та пошуком шляхів підвищення ефективності. ...
 • LOW-CODE та NO-CODE BPMS: Сучасні тренди автоматизації бізнес-процесів підприємства 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, Olha; Корзаченко, Ольга Володимировна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню сучасних трендів автоматизації бізнес-процесів підприємств. Наразі у відповідь на стрімку зміну ринкових вимог перед бізнесом стоїть завдання прискореного створення цифрових рішень і вибору ...
 • Багатофакторна модель економічної задачі оптимізації роботи підприємства та метод її розв’язання 

  Колєчкіна, Людмила Миколаївна; Koliechkina, Liudmyla; Колечкина, Людмила Николаевна; Колєчкін, В. О.; Koliechkin, V. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Різні економічні процеси часто можна описати за допомогою математичного моделюванню, тобто виразити певні залежності між економічними показниками через рівняння регресії. У процесі побудови багатофакторних регресійних ...
 • Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі викладання математичних дисциплін у технічних та економічних закладах вищої освіти 

  Дем'яненко, Володимир Віталійович; Demianenko, Volodymyr; Демьяненко, Владимир Витальевич; Дем'яненко, О. О.; Demianenko, O.; Репета, Л. А.; Repeta, L. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Бурхливий розвиток новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій, які стосуються абсолютно всіх сфер діяльності людей. Їх застосування впливають на економіку країни, політику, освіту, культуру, зачіпають сфери ...
 • Системний аналіз впливу цифрових компетенцій на ринок праці України 

  Гладка, Юлія Анатоліївна; Hladka, Yuliia; Гладкая, Юлия Анатольевна; Дубецький, О. В.; Dubetskyi, O. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Інтелектуальний аналіз даних є однією з ефективних сфер створення інноваційних даних, призначених для виявлення прихованої та цінної інформації. Досягнення наукової інформаційної експертизи застосовуються у різних сферах ...
 • Випадкові процеси в метеорології 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsyn, Volodymyr; Галицын, Владимир Константинович; Жук, Д. В.; Zhuk, D.; Петриченко, А. В.; Petrychenko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Зміна клімату — це спостережувані та прогнозовані довгострокові зміни середнього клімату, а також мінливість клімату, викликана діяльністю людини, включаючи такі аномалії, як посухи, сильні шторми та повені. Клімат нашої ...
 • Аналіз особливостей систем захисту великих даних електронного бізнесу 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Шкоденко, Т. В.; Shkodenko, T. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Ефективність захисту великих даних електронного бізнесу забезпечує високу конкурентоспроможність підприємницької діяльності на сучасному ринку. За останнє десятиліття термін «електронний бізнес» дістав широку популярність ...
 • Аналіз синергетичних ефектів в умовах інформаційних та кіберзагроз 

  Батечко, Ніна Григорівна; Batechko, Nina; Батечко, Нина Григорьевна; Чугаєва, Олена Володимирівна; Chuhaieva, Olena; Чугаева, Елена Владимировна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті проаналізовано функціонування інформаційних систем із застосуванням системного та синергетичного підходів. Останнє зумовлене умовами невизначеності, хаосу глибоких суспільних трансформацій та кібервійн у сучасному ...
 • Моделювання процесів рекламного просування з використанням кольорових мереж Петрі 

  Агутін, Михайло Михайлович; Ahutin, Mykhailo; Агутин, Михаил Михайлович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  The article is devoted to the topical issues of modeling advertising promotion of goods and services, as well as marketing in social media using Petri nets tools. The typical stages and marketing tools of the website ...
 • Цифрова компетентність викладача вищого навчального закладу в сучасних умовах 

  Позднякович, Олександр Євгенович; Pozdniakovych, Oleksandr; Позднякович, Александр Евгеньевич (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26)
 • Оптимізація кадрового забезпечення підприємства в умовах карантинних обмежень в економіці 

  Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Serhii; Потапенко, Сергей Дмитриевич; Потапенко, Анна В.; Potapenko, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Сучасні події у світі здійснили вплив на усі сфери діяльності підприємств, зокрема, на кадрове планування в обставинах карантинних обмежень. Таким чином, перед власниками бізнесу та управлінцями постала необхідність швидкого ...
 • Моделювання ієрархії загроз зростання державного боргу України 

  Ганцяк, Михайло Олегович; Hantsiak, Mykhailo O.; Ганцяк, Михаил Олегович; Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Hanna V.; Мамонова, Анна Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Дослідження факторів, які впливають на зростання державних боргів не втрачають своєї актуальності. Світова статистика впевнено підтверджує, що одні країни успішно функціонують при великих боргах, інші ж потрапляють у ...
 • Цифрові технології для трансформації бізнесу 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Сучасна економіка все більшою мірою стає цифровий. Зараз відбувається цифрова трансформація практично у всіх галузях економіки: виробництві, фінансовому секторі, секторі послуг, в освіті, інфраструктурних галузях і т.д. ...
 • Механізм управління системою економічної безпеки підприємства 

  Труш, М. С.; Trush, M. S.; Труш, О. В.; Trush, O. V.; Радзівілов, Г. Д.; Radzivilov, G. D.; Толюпа, Сергій Васильович; Toliupa, S. V.; Толюпа, Сергей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто феномен економічної безпеки підприємства. Розкрито зміст категорії «економічна безпека». Узагальнено погляди науковців щодо її розуміння та систематизовано різні термінологічні інтерпретації. Реконструйовано ...
 • Програмний засіб для проектування цифрових фільтрів «дизайнер смугових фільтрів на основі частотної вибірки 

  Корольов, А. П.; Korolov, A. P.; Рибка, С. В.; Rybka, S. V.; Варава, І. А.; Varava, I. A.; Мацаєнко, А. М.; Matsaenko, A. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Існує багато програмних засобів для проектування цифрових фільтрів. Наприклад, пакет прикладних програм MATLAB має можливість моделювати та обчислювати різні типи цифрових фільтрів. Однак фільтрам частотної дискретизації ...

View More