Останні додані

 • Конкурентоспроможність транснаціональних корпорацій високотехнологічного бізнесу 

  Ракітіна, Наталія Олегівна; Rakitina, Nataliia; Ракитина, Наталия Олеговна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-05)
  Дисертацію присвячено дослідженню систем управління конкурентоспроможністю транснаціональних корпорацій за умов становлення техноглобалізму. У дисертації виявлено умови, прояви та особливості конкуренції за умов глобальної ...
 • Глобалізаційна диверсифікація фінансових ринків країн Південно-Східної Азії 

  Шлапак, Алла Василівна; Shlapak, Alla; Шлапак, Алла Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-02)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню процесів диверсифікації фінансових ринків країн Південно-Східної Азії в умовах глобалізації. У роботі розкрито характер і ключові тенденції розвитку світового фінансового ...
 • Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю 

  Хоменко (Дроботюк), Ольга Володимирівна; Khomenko, Olga; Хоменко, Ольга Владимировна; Дроботюк, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-22)
  Дисертація присвячена дослідженню умов, факторів, механізмів формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю. У дисертації розглядаються теоретичні засади інноваційної конкурентоспроможності країн та ...
 • Міжнародні інвестиційні процеси і гармонізація національних податкових систем 

  Бусарєва, Тетяна Геннадіївна; Busarieva, Tetiana; Бусарева, Татьяна Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-25)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань гармонізації національних податкових систем та механізму їх впливу на сучасні міжнародні інвестиційні процеси. В дисертації розкрито генезис ...
 • Глобалізація інституційного забезпечення прямого іноземного інвестування 

  Сімонова, Маргарита Вадимівна; Simonova, Marharyta; Симонова, Маргарита Вадимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-20)
  Дисертація присвячена дослідженню умов формування інституційного середовища міжнародних інвестиційних процесів. Розглянуто еволюцію теорій іноземного інвестування у контексті їх інституційного компоненту, а також якісні ...
 • Modelling the impact of intellectualization on economic growth in Ukraine 

  Kaleniuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Каленюк, Ирина Сергеевна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Kuklin, Oleh; Куклін, Олег; Tsymbal, Liudmyla; Цимбал, Людмила Іванівна; Цымбал, Людмила Ивановна; Tsyrkun, Olena; Циркун, Олена Ігорівна; Цыркун, Елена Игоревна (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2022)
  adigm of economic development at the beginning of the XXI century. Problem Statement. Intellectualization is becoming a major trend of globalization. As developing countries are not competitive enough in these circumstances, ...
 • Інтеграційні процеси в європейському фінансовому просторі 

  Ковтонюк, Катерина Володимирівна; Kovtoniuk, Kateryna; Ковтонюк, Екатерина Влаодимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-19)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних засад фінансового глобалізму як невід’ємного компоненту процесу економічної глобалізації. Значну увагу приділено впливу інтернаціоналізаційних, інтеграційних та ...
 • Конкурентоспроможність національних банківських систем в умовах євроінтеграції 

  Зарицька, Ірина Анатоліївна; Zarytska, Iryna; Зарицкая, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-28)
  Дисертація присвячена дослідженню механізму впливу європейської регіональної фінансової інтеграції на конкурентоспроможність національних банківських систем. У дисертації розкрито еволюцію парадигмальних засад концепції ...
 • Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах глобалізації 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-25)
  Дисертація присвячена дослідженню міжнародного науково-технічного співробітництва у контексті підвищення національної конкурентоспроможності. У дисертації розкрито теоретичні засади міжнародного науково-технічного ...
 • Реґіональна компонента підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн 

  Брикова, Ірина Володимирівна; Brykova, Iryna; Брыкова, Ирина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-09)
  Дисертація присвячена дослідженню механізму впливу реґіональної компоненти на формування міжнародних конкурентних переваг країн світу. У дисертації розкрито еволюцію парадигмальних засад концепції міжнародної ...
 • Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг 

  Антонюк, Катерина Вікторівна; Antoniuk, Kateryna; Антонюк, Екатерина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-02-06)
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню структурно-функціональних факторів розвитку міжнародного ринку туристичних послуг за умов глобалізації. Значну увагу приділено теоретичним основам формування та функціонування ...
 • Інституціоналізація глобального економічного розвитку 

  Гайдай, Юлія Вікторівна; Haidai, Yuliia; Гайдай, Юлия Викторовна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2007-11-14)
  Дисертація присвячена дослідженню еволюції становлення та розвитку інституційної системи економічної глобалізації. За критерієм пануючого типу регуляторів глобальної економіки виокремлено етапи розвитку її міжнародних ...
 • Розвиток людського ресурсу і міжнародна конкурентоспроможність країн 

  Гурова, Юлія Сергіївна; Hurova, Yuliia; Гурова, Юлия Сергеевна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2006-12-26)
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню людського ресурсу як визначального фактору міжнародної конкурентоспроможності національних економік за умов глобалізації. Значну увагу приділено теоретичним основам дослідження ...
 • Економічна стратегія США у парадигмі глобального конкурентного лідерства 

  Шлапак, Алла Василівна; Shlapak, Alla; Шлапак, Алла Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-09-20)
  У дисертаційній роботі на глибокому системному рівні досліджено теоретичні і практичні питання забезпечення глобального конкурентного лідерства Сполучених Штатів Америки у світогосподарській системі. У роботі розкрито ...
 • Економічна стратегія США у парадигмі глобального конкурентного лідерства 

  Шлапак, Алла Василівна; Shlapak, Alla; Шлапак, Алла Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-08-20)
  У дисертаційній роботі на глибокому системному рівні досліджено теоретичні і практичні питання забезпечення глобального конкурентного лідерства Сполучених Штатів Америки у світогосподарській системі. У роботі розкрито ...
 • Імперативи інтелектуального лідерства в глобальному економічному середовищі 

  Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12-17)
  У дисертаційній роботі проаналізовано та узагальнено методологічні підходи до дослідження феномену інтелектуального лідерства національних економік та імперативів його прояву в глобальному економічному середовищі. ...
 • Імперативи інтелектуального лідерства в глобальному економічному середовищі 

  Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11-15)
  У дисертаційній роботі проаналізовано та узагальнено методологічні підходи до дослідження феномену інтелектуального лідерства національних економік та імперативів його прояву в глобальному економічному середовищі. ...
 • Асиметрія глобального розвитку: соціально-економічний вимір 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-27)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних засад глобального економічного розвитку та обґрунтуванню його асиметричного характеру. Проаналізовано системні структурні трансформації у світовому виробництві, ...
 • Глобальна парадигма конкурентоспроможності: імперативи становлення та розвитку 

  Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleh (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-09-05)
  Досліджено концептуальні засади, що притаманні сучасному етапу становлення глобальної економіки та моделі розвитку світового господарства. Проаналізовано рушійні сили та характер сучасних трансформаційних процесів. Введено ...
 • Global business network: off-shore model’s diversification and impact 

  Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна; Ilnytskyi, Denys; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович; Turoliev, Hlib; Туролєв, Гліб (Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020)
  Modern literature lacks systematization and assessment of impact of network of international corporations and their off-shore models on development of national economies in post-industrial times. There is variety of tools ...

Переглянути більше