Recent Submissions

 • Особливості бюджетного відшкодування ПДВ у 2015 році 

  Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olga Jevgeniivna; Федорченко, Ольга Евгеньевна; Баранов, С. Н.; Baranov, S. M. (Видавничий дім «Гельветика», 2015)
  Стаття присвячена аналізу останніх змін у законодавстві щодо методики та порядку автоматичного відшкодування ПДВ. Також було узагальнено вимоги до суб’єктів економічної діяльності, які претендують на отримання такого ...
 • Удосконалення створення і обліку резерву сумнівних боргів 

  Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olga Jevgeniivna; Федорченко, Ольга Евгеньевна (Черкаський державний технологічний університет, 2008)
  The article is devoted to the problem of doubtful debts reserve creation on the basis of different methods, and also to separate aspects of their management. Статья посвящена проблеме создания резерва сомнительных долгов ...
 • Звіт про рух грошових коштів: адаптація відповідно до МСФЗ та проблемні аспекти його формування 

  Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olga Jevgeniivna; Федорченко, Ольга Евгеньевна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2015)
  У статті висвітлено основні аспекти складання звіту про рух грошових коштів, здійснено порівняльний аналіз вимог до складання звіту згідно вимог Н(П)СБО та МСФЗ, а також акцентовано увагу на проблемах адаптації до вимог ...
 • Стратегічне управління витратами як головна складова стратегічного управлінського обліку 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (НИП ЧП «Технологический Центр», 2013)
  Проаналізовано вплив управління витратами на прийняття стратегічних управлінських рішень і функціонування системи стратегічного управлінського обліку. Стаття відображає орієнтири стратегічного управлінського обліку на ...
 • Стратегічний контролінг як методичний інструментарій стратегічного управління витратами 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (ТДВ «Інститут обліку і фінансів», 2014)
  Контролінг – це інструмент збору, аналізу та оцінки необхідної інформації про стан діяльності підприємства. Така інформація потрібна менеджерам для прийняття ефективних управлінських рішень, що у результаті дозволяє ...
 • Забезпечення європейської якості бізнес-клімату: корпоративні аспекти 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (Університет державної фіскальної служби України, 2019-03)
 • Особливості обліку формування статутного капіталу акціонерних товариств 

  Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович; Примаченко, Олена Леонідівна; Prymachenko, Olena; Примаченко, Елена Леонидовна (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2015-10)
 • Бюджетний дефіцит та можливість реалізації інтегрованого підходу до оцінки податкового навантаження 

  Скрипник, А. В.; Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Тернопільський національний економічний університет, 2011)
  Розглянуто проблеми формування державного бюджету і бюджету Пенсійного фонду України, що характерні для кризового і посткризового етапу розвитку. Показана неефективність їх нарізного вирішення, що закладена в проекті ...
 • Впровадження нових податкових сервісів як захід підвищення ефективності податкового адміністрування 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна; Брехов, Сергій Сергійович; Brekhov, S. (ТОВ "Міжнародний бізнес центр", 2013)
  Стаття присвячена дослідженню проблем податкового адміністрування, формування взаємовідносин податкових органів з платниками податків та розробленню шляхів підвищення ефективності податкового адміністрування шляхом ...
 • Комплексне оцінювання ефективності податкового адміністрування в Україні 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Тернопільський національний економічний університет, 2013)
  Проблема оцінки та розробки шляхів підвищення ефективності податкового адміністрування досить складна, а тому є предметом дискусій та всебічного аналізу науковців та практиків. На сьогодні в Україні існує низка чинників, ...
 • Аналіз ровитку та ефективності застосування в Україні системи електронної податкової звітності 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014)
  Застосування системи електронного документообігу прискорює трансакції щодо прийняття та обробки податкової звітності податковими органами, позбавляючи необхідності ручного введення даних з декларацій, розширює можливості ...
 • Оцінка соціально-економічних наслідків оподаткування підприємств аграрного сектору 

  Скрипник, А. В.; Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту», 2014)
  Розглянуто соціально-економічні наслідки застосування на Україні фіксованого сільськогосподарського податку. Показано вплив ефекту масштабу на розвиток аграрного сектору України та стабільні тенденції зростання диференціації ...
 • Проблеми податкового контролю в Україні та напрями підвищення його ефективності 

  Лісовий, А. В.; Lisovyi, A. V.; Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Національний лісотехнічний університет України, 2014)
  Досліджено проблеми податкового контролю в Україні. Детально розглянуто окремі напрями податкового контролю, а саме: ведення обліку платників податків та проведення перевірок щодо дотримання податкового законодавства. ...
 • Застосування міжнародного досвіду використання індикаторів результативності в діяльності податкових органів в Україні 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Тернопільський національний економічний університет, 2014)
  На сучасному етапі розвитку податкової системи необхідним є введення системи індикаторів ефективності роботи податкових органів, які б могли свідчити про позитивні або негативні зміни у роботі відповідної структури, а ...
 • Особливості і проблемні аспекти практичного застосування спрощеної системи оподаткування 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна; Горбуненко, Людмила Всеволодівна; Gorbunenko, Lyudmyla (Тернопільський національний економічний університет, 2014)
  Спрощена система оподаткування спрямована на створення сприятливих умов господарювання для малого бізнесу і забезпечення можливостей його розвитку та розширення. У дослідженні розглянуто історію розвитку і становлення ...
 • Окремі аспекти проблеми захисту прав споживачів фінансових послуг 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (НВП ПП «Технологічний Центр», 2015)
  У статті досліджені умови і проблеми захисту прав споживачів в розрізі окремих видів фінансових послуг та визначено напрями удосконалення системи захисту справ споживачів фінансових послуг шляхом перегляду повноважень і ...
 • Оцінка розвитку податкової системи України 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Видавничий дім «Сова», 2015)
  У статті розглянуто сучасний стан та основні показники податкової системи України, виявлено основні проблеми і надано рекомендації щодо їх усунення. This article reviews the current state and the main indicators of Ukrainian ...
 • Податковий потенціал ринку цінних паперів в Україні 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Національний лісотехнічний університет України, 2015)
  Проаналізовано стан і перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні, досліджено особливості оподаткування операцій з цінними паперами та оцінено податковий потенціал цієї галузі господарської діяльності. Дослідження ...
 • Проблеми контролю якості обов’язкового аудиту емітентів цінних паперів та дотримання емітентами законодавства щодо публічного розкриття інформації 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна; Петрик, Є. О.; Petryk, I. O. (Видавничий дім «Сова», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню стану та проблем проведення обов’язкового аудиту емітентів цінних паперів та дотримання емітентами законодавчих вимог щодо розкриття публічної інформації. The article investigates the status ...
 • Особливості оподаткування банківських установ у 2015 році 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Тернопільський національний економічний університет, 2015)
  Вступ. Питання вдосконалення податкового законодавства щодо оподаткування банківських установ, аналізу прогнозування податкового навантаження банків та формування пріоритетів у процесі здійснення податкового контролю таких ...

View More