Recent Submissions

 • Study one of the model of rational consumer behavior in the market 

  Lisovska, Valentyna; Лісовська, Валентина Петрівна; Лисовская, Валентина Петровна; Stasiuk, Varvara; Стасюк, Варвара Дмитрівна; Стасюк, Варвара Дмитриевна (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2017)
  The article investigates the function of consumer utility with a standard budget constraint. In this paper, we study the example of the consumer choice of essential goods and luxury goods, the question of whether demand ...
 • Поняття та сутність інклюзивного розвитку країни 

  Борисов, Євген Миколайович; Borysov, Evgen; Борисов, Евгений Николаевич; Барвінок, А. С.; Barvinok, A. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Інклюзивний розвиток — економічне, екологічне та соціальне зростання, що створює можливості для всіх верств населення і розподіляє дивіденди збільшення процвітання, як у грошовому, так і в негрошовому відношенні. Інклюзивне ...
 • Про одну властивість матричних зображень скінченних напівгруп S(I,J) 

  Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena; Тертичная, Елена Николаевна (Ужгородський національний університет, 2011)
  У цiй статтi вивчається одна властивiсть матричних зображень для природного класу скiнченних напiвгруп, породжених iдемпотентами. In this paper we study a property of matrix representations for a natural class of ...
 • Сильно нерозкладні матричні зображення для одного класу напівгруп 

  Костишин, Е. М.; Kostyshyn, Е.; Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena; Тертичная, Елена Николаевна (Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2013)
  У статті вказано кількість абсолютно нерозкладних та сильно нерозкладних матричних зображень прямого добутку симетричних напівгруп другого ступеня над полем характеристики р ≠ 2 та отримано повний їх опис. It is calculated ...
 • О некоторых свойствах матричных представлений конечных моноидов, порожденных идемпотентами 

  Тертичная, Елена Николаевна; Tertychna, Olena; Тертична, Олена Миколаївна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013)
  Пусть I конечное множество (без 0 и 1) и J подмножество в I× I без диагональных элементов. Через S1 (I, J) обозначен моноид, порожденный элементами e0= 0, e1= 1 и ei, i∈ I, и следующими соотношениями: e2 i= ei для всех i∈ ...
 • Вплив знижок при закупівлі на оптимальний розмір запасу підприємства в умовах невизначеності 

  Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна; Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena; Тертичная, Елена Николаевна (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2012)
 • 0-напівпрості матриці та зображення g-ідемпотентних напівгруп 

  Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena M.; Тертичная, Елена Николаевна (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2013)
  Вивчено властивості матричних зображень для природного класу напівгруп, породжених ідемпотентами, які пов’язані з 0-напівпростими матрицями. Виявлено, що властивості нескінченних напівгруп (що стосуються таких матриць) ...
 • On 0-semisimplicity of linear hulls of generators for semigroups generated by idempotents 

  Bondarenko, Vitaliy M.; Tertychna, Olena M.; Тертична, Олена Миколаївна; Тертичная, Елена Николаевна (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012)
  Let I be a finite set (without 0) and J a subset of I ×I without diagonal elements. Let S(I, J) denotes the semigroup generated by e0 = 0 and ei, i ∈ I, with the following relations: e2 i = ei for any i ∈ I, eiej = 0 ...
 • On representation of the semigroups S(I,J) with a cylic quiver 

  Bondarenko, Vitaliy M.; Tertychna, Olena M.; Тертична, Олена Миколаївна; Тертичная, Елена Николаевна (Інститут математики НАН України, 2009)
  In this paper we study representations of semigroups (over a field k) generated by idempotents with partial null multiplication in the case when the corresponding quiver has not oriented cycles.
 • On tame semigroups generated by idempotents with partial null multiplication 

  Bondarenko, Vitaliy M.; Tertychna, Olena M.; Тертична, Олена Миколаївна; Тертичная, Елена Николаевна (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008)
  Let I be a finite set without 0 and J a subset in I × I without diagonal elements (i, i). We define S(I, J) to be the semigroup with generators ei, where i ∈ I ∪ 0, and the following relations: e0 = 0; e2 i = ei for ...
 • On classification of pairs of potent linear operators with the simplest annihilation condition 

  Bondarenko, Vitaliy M.; Tertychna, Olena M.; Тертична, Олена Миколаївна; Тертичная, Елена Николаевна; Zubaruk, Olesya V. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  We study the problem of classifying the pairs of linear operators A, B (acting on the same vector space), when the both operators are potent and AB = 0. We describe the finite, tame and wild cases and classify the ...
 • Про застосування курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» при підготовці фахівців з соціології 

  Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Застосування моделі Тобіна для аналізу економічних процесів в Україні 

  Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Хохич, Дмитро Григорович; Hohych, Dmytro; Хохич, Дмитрий Григорьевич (Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України, 2010)
  Досліджено динамічну модель Тобіна, зокрема, її монетарний варіант, q-теорію інвести цій, що дає змогу розкрити залежність між економічним зростанням і пропозицією монетарних активів. Запропоновано застосування моделі для ...
 • Про глобальну стiйкiсть одного нелiнiйного рiзницевого рiвняння 

  Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (Інститут математики Національної Академії наук України, 2006)
 • Про додатнi перiодичнi розв’язки нелiнiйних функцiонально-диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю 

  Кочерга, О. I.; Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович; Ткаченко, В. I. (Інститут математики Національної Академії наук України, 2008)
  By applying the Krasnosel’skii fixed point theorem to a mapping on a cone, we find conditions for existence of piecewise smooth periodic solutions of functional-differential equations with impulsive effects. С помощью ...
 • Про глобальну стiйкiсть одного нелiнiйного рiзницевого рiвняння 

  Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович; Ткаченко, В. I.; Трофимчук, С. I. (Інститут математики Національної Академії наук України, 2004)
 • Про глобальну стiйкiсть нелiнiйного функцiонально-диференцiального рiвняння з iмпульсною дiєю 

  Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович; Ткаченко, В. I. (Інститут математики Національної Академії наук України, 2007)
  We give sufficient conditions for global stability of the zero solution of a functional-differential equation with impulsive effect and a nonlinear function satisfying the negative feedback condition and having sublinear ...
 • Моделювання кооперативної гри виробника і дилера 

  Данилюк, Н. М.; Danylyuk, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто модель взаємодії підприємствавиробника та підприємства роздрібної торгівлі (ритейлера) як учасників вертикального маркетингового каналу, що дає змогу визначити їх рівноважні цінові стратегії, які, у ...
 • Модель спільного впливу рекламних відгуків і ціноутворення у збільшенні базового рівня збуту 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Островська, Марія Сергіївна; Ostrovska, Mariya; Островская, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті показано, що на ефективність рекламних звернень впливає частота їх повторення, причому кількість показів рекламного звернення має враховувати ефект запам’ятованості реклами, що є особливо важливим для розроблення ...
 • Implementation of Manufacturer and Reseller Interaction Models, Taking Into Account Advertising Costs 

  Bludova, Tetiana; Блудова, Тетяна Володимирівна; Блудова, Татьяна Владимировна; Danylyuk, Nataliya; Данилюк, Наталія; Данилюк, Наталия; Dyma, Oleksandr; Дима, Олександр Олексiйович; Дыма, Александр Алексеевич; Kachan, Olena; Horokhova, Olena; Горохова, Олена Миколаївна; Горохова, Елена Николаевна (Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, 2019-11)
  Establishing effective cooperation between the manufacturer and reseller as vertical marketing channel participants implies the effective mechanism for the development of the main strategies of their business behaviour, ...

View More