Recent Submissions

 • Вимірювання показників в задачах моделювання зовнішньоторговельної безпеки регіонів 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Щекань, Надія Петрівна; Schekan, Nadiya; Щекань, Надежда Петровна; Шапошник, Олена Л.; Shaposhnik, Olena; Шапошник, Елена Л. (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2017-09-29)
 • Две смешанные задачи для слоя с начальными напряжениями 

  Бабич, Степан Юрьевич; Babych, Stepan; Бабич, Степан Юрійович; Дегтярь, Сергей Владимирович; Dehtiar, Serhii; Дегтяр, Сергій Володимирович; Кулик, Анатолий Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолій Борисович; Щекань, Надежда Петровна; Tshekan’, Nadezhda; Щекань, Надія Петрівна (Дніпродзержинський державний технічний університет, 2013)
 • Study one of the model of rational consumer behavior in the market 

  Lisovska, Valentyna; Лісовська, Валентина Петрівна; Лисовская, Валентина Петровна; Stasiuk, Varvara; Стасюк, Варвара Дмитрівна; Стасюк, Варвара Дмитриевна (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2017)
  The article investigates the function of consumer utility with a standard budget constraint. In this paper, we study the example of the consumer choice of essential goods and luxury goods, the question of whether demand ...
 • Поняття та сутність інклюзивного розвитку країни 

  Борисов, Євген Миколайович; Borysov, Evgen; Борисов, Евгений Николаевич; Барвінок, А. С.; Barvinok, A. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Інклюзивний розвиток — економічне, екологічне та соціальне зростання, що створює можливості для всіх верств населення і розподіляє дивіденди збільшення процвітання, як у грошовому, так і в негрошовому відношенні. Інклюзивне ...
 • Про одну властивість матричних зображень скінченних напівгруп S(I,J) 

  Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena; Тертичная, Елена Николаевна (Ужгородський національний університет, 2011)
  У цiй статтi вивчається одна властивiсть матричних зображень для природного класу скiнченних напiвгруп, породжених iдемпотентами. In this paper we study a property of matrix representations for a natural class of ...
 • Сильно нерозкладні матричні зображення для одного класу напівгруп 

  Костишин, Е. М.; Kostyshyn, Е.; Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena; Тертичная, Елена Николаевна (Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2013)
  У статті вказано кількість абсолютно нерозкладних та сильно нерозкладних матричних зображень прямого добутку симетричних напівгруп другого ступеня над полем характеристики р ≠ 2 та отримано повний їх опис. It is calculated ...
 • О некоторых свойствах матричных представлений конечных моноидов, порожденных идемпотентами 

  Тертичная, Елена Николаевна; Tertychna, Olena; Тертична, Олена Миколаївна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013)
  Пусть I конечное множество (без 0 и 1) и J подмножество в I× I без диагональных элементов. Через S1 (I, J) обозначен моноид, порожденный элементами e0= 0, e1= 1 и ei, i∈ I, и следующими соотношениями: e2 i= ei для всех i∈ ...
 • Вплив знижок при закупівлі на оптимальний розмір запасу підприємства в умовах невизначеності 

  Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна; Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena; Тертичная, Елена Николаевна (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2012)
 • 0-напівпрості матриці та зображення g-ідемпотентних напівгруп 

  Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena M.; Тертичная, Елена Николаевна (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2013)
  Вивчено властивості матричних зображень для природного класу напівгруп, породжених ідемпотентами, які пов’язані з 0-напівпростими матрицями. Виявлено, що властивості нескінченних напівгруп (що стосуються таких матриць) ...
 • On 0-semisimplicity of linear hulls of generators for semigroups generated by idempotents 

  Bondarenko, Vitaliy M.; Tertychna, Olena M.; Тертична, Олена Миколаївна; Тертичная, Елена Николаевна (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012)
  Let I be a finite set (without 0) and J a subset of I ×I without diagonal elements. Let S(I, J) denotes the semigroup generated by e0 = 0 and ei, i ∈ I, with the following relations: e2 i = ei for any i ∈ I, eiej = 0 ...
 • On representation of the semigroups S(I,J) with a cylic quiver 

  Bondarenko, Vitaliy M.; Tertychna, Olena M.; Тертична, Олена Миколаївна; Тертичная, Елена Николаевна (Інститут математики НАН України, 2009)
  In this paper we study representations of semigroups (over a field k) generated by idempotents with partial null multiplication in the case when the corresponding quiver has not oriented cycles.
 • On tame semigroups generated by idempotents with partial null multiplication 

  Bondarenko, Vitaliy M.; Tertychna, Olena M.; Тертична, Олена Миколаївна; Тертичная, Елена Николаевна (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008)
  Let I be a finite set without 0 and J a subset in I × I without diagonal elements (i, i). We define S(I, J) to be the semigroup with generators ei, where i ∈ I ∪ 0, and the following relations: e0 = 0; e2 i = ei for ...
 • On classification of pairs of potent linear operators with the simplest annihilation condition 

  Bondarenko, Vitaliy M.; Tertychna, Olena M.; Тертична, Олена Миколаївна; Тертичная, Елена Николаевна; Zubaruk, Olesya V. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  We study the problem of classifying the pairs of linear operators A, B (acting on the same vector space), when the both operators are potent and AB = 0. We describe the finite, tame and wild cases and classify the ...
 • Про застосування курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» при підготовці фахівців з соціології 

  Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Застосування моделі Тобіна для аналізу економічних процесів в Україні 

  Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Хохич, Дмитро Григорович; Hohych, Dmytro; Хохич, Дмитрий Григорьевич (Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України, 2010)
  Досліджено динамічну модель Тобіна, зокрема, її монетарний варіант, q-теорію інвести цій, що дає змогу розкрити залежність між економічним зростанням і пропозицією монетарних активів. Запропоновано застосування моделі для ...
 • Про глобальну стiйкiсть одного нелiнiйного рiзницевого рiвняння 

  Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (Інститут математики Національної Академії наук України, 2006)
 • Про додатнi перiодичнi розв’язки нелiнiйних функцiонально-диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю 

  Кочерга, О. I.; Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович; Ткаченко, В. I. (Інститут математики Національної Академії наук України, 2008)
  By applying the Krasnosel’skii fixed point theorem to a mapping on a cone, we find conditions for existence of piecewise smooth periodic solutions of functional-differential equations with impulsive effects. С помощью ...
 • Про глобальну стiйкiсть одного нелiнiйного рiзницевого рiвняння 

  Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович; Ткаченко, В. I.; Трофимчук, С. I. (Інститут математики Національної Академії наук України, 2004)
 • Про глобальну стiйкiсть нелiнiйного функцiонально-диференцiального рiвняння з iмпульсною дiєю 

  Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович; Ткаченко, В. I. (Інститут математики Національної Академії наук України, 2007)
  We give sufficient conditions for global stability of the zero solution of a functional-differential equation with impulsive effect and a nonlinear function satisfying the negative feedback condition and having sublinear ...
 • Моделювання кооперативної гри виробника і дилера 

  Данилюк, Н. М.; Danylyuk, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто модель взаємодії підприємствавиробника та підприємства роздрібної торгівлі (ритейлера) як учасників вертикального маркетингового каналу, що дає змогу визначити їх рівноважні цінові стратегії, які, у ...

View More