Recent Submissions

 • Прикладні аспекти ідентифікації параметрів людського розвитку 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Hernego, Yuliia; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено прикладні аспекти ідентифікації параметрів людського розвитку. Обґрунтовано зв’язок і підкреслено відмінності між концептуальними засадами людського розвитку та концепцією людського капіталу. Звернуто ...
 • Ціннісний профіль освітньої програми як інструмент формування її конкурентних переваг 

  Горбатько, Альона Олексіївна; Horbatko, O.; Горбатько, Алёна Алексеевна; Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Сучасна бізнес-освіта розвивається під впливом принципового нових вимог та очікувань з боку її ключових стейкхолдерів — абітурієнтів, студентів, викладачів, роботодавців, представників зацікавлених державних установ та ...
 • Трансформація макросередовища бізнесу внаслідок запровадження інституту криптовалют 

  Ассонова, Марина Олексіївна; Assonova, Maryna; Ассонова, Марина Алексеевна; Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розкрито особливості криптовалют як нового платіжного засобу та інструменту розрахунків, який може застосуватися економічними суб’єктами — окремими підприємцями та підприємствами. Метою дослідження є виявлення та ...
 • Особливості оцінювання конкурентоспроможності продовольчо-зернового підприємства на основі системного підходу 

  Шатілова, Олена Володимирівна; Shatilova, Olena; Шатилова, Елена Владимировна; Когут, Вікторія Ігорівна; Kogut, V.; Когут, Виктория Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розглянуто актуальні проблеми забезпечення ефективності управління підприємством. Досліджено та охарактеризовано сутність системного підходу до управління конкурентоспроможністю підприємства. Запропоновано методичний ...
 • Когерентно-цільовий підхід до оцінювання економічних результатів діяльності національних машинобудівних підприємств 

  Цемашко, Юлія Сергіївна; Tsemashko, Y. S.; Цемашко, Юлия Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  На основі результатів аналізу існуючих підходів і моделей оцінювання економічних результатів обґрунтовано формування аналітично-когнітивної матриці на основі когерентно-цільового підходу. Запропоновано логіку побудови осей ...
 • Моделювання показників діяльності за допомогою системи економетричних рівнянь 

  Норік, Лариса Олексіївна; Norik, Larysa; Норик, Лариса Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розглянуто підхід до моделювання показників фінансових результатів діяльності об’єкта банківського сектору на основі застосування системи економетричних рівнянь. За даними показників прибутку банку, процентних і комісійних ...
 • Розширення змістовного простору дослідження фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства 

  Магдалюк, Олексій Віталійович; Magdaliuk, О.; Магдалюк, Алексей Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті представлено результати упорядкування наукових інтерпретацій терміну «капітал підприємства». Визначено найтрадиційніші аспекти дослідження управління капіталом підприємства. Доведено, що за умови діяльності ...
 • Дискурс-аналіз розвитку глобального медіаринку 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розглянуто особливості застосування дискурс-аналізу для дослідження глобального медіа ринку. Оцінено зміни, що сталися на ринках, виявлено домінуючі сектори та характерні риси креативізаціїі та комерціалізації медійного ...
 • Поведінкові реакції споживачів туристичних послуг у період кризи 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, M. P.; Сагайдак, Михаил Петрович; Костинець, Валерія Володимирівна; Kostinets, V. V.; Костинец, Валерия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті проаналізовано поведінкові реакції споживачів туристичних послуг у період кризи. Обґрунтовано важливість конкурентної адаптації маркетингових стратегій підприємств на ринку туристичних послуг в умовах кризи і ...
 • Регіональні особливості забезпечення якості життя населення України 

  Мазур, Наталія Олексіївна; Mazur, Nataliya; Мазур, Наталия Алексеевна; Ткачук, Анна Валеріївна; Tkachuk, A.; Ткачук, Анна Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  На основі концепції людського розвитку здійснено порівняльний регіональний аналіз якості життя в Україні. Ідентифіковано роль регіонів у забезпеченні загальнонаціонального людського розвитку. Для більшості областей держави ...
 • Інтервальне моделювання економічної привабливості реальних інвестицій 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, O.; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Як постулюється сучасною парадигмою інвестиційного аналізу, невизначеність, яка супроводжує інвестиційну діяльність, може набувати інтервального характеру. У публікації досліджено проблему оцінки економічної привабливості ...
 • Вплив овертаймів на продуктивність праці та емоційний стан команди проекту 

  Кечеджи, Марія Станіславівна; Kechedzhy, Mariia; Кечеджи, Мария Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті системно проаналізовано проблему продуктивності роботи в години нормованого та понаднормового графіку, а також ефекти від овертайму у коротко- та довгостроковій перспективі. Автором проведено спостереження результатів ...
 • Перспективні напрями формування взаємодії між суб’єктами системи дистрибуції 

  Гайванович, Наталія Василівна; Hayvanovych, Nataliya; Гайванович, Наталия Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті обгрунтовано доцільність актуалізації форм і механізмів реалізації функціональних стратегій у системі дистрибуції товарів (стратегія «прямого продажу», «освоєння ринку», «гарантованого збуту», «довготривалої ...
 • Логіка формування системи репутаційного менеджменту підприємств 

  Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena H.; Деревянко, Елена Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті, по-перше, аргументовано та систематизувати фактори формування довіри стейкхолдерів до підприємства, представлено цілеспрямований вплив на зазначені фактори як основу системи репутаційного менеджменту; по-друге, ...
 • Рівень адаптивності стратегічного управління компаніями в цифровій економіці: досвід українських підприємств 

  Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто теоретичні питання визначення і оцінки адаптивності компаній. Виявлено загальні тенденції впливу цифрової економіки на рівень адаптивності компаній на основі порівняльного аналізу профільних звітів ...