Recent Submissions

 • Обґрунтування факторів впливу на рівень зайнятості в транспортній галузі України 

  Смачило, Валентина Володимирівна; Smachylo, Valentyna; Калініченко, Людмила Л.; Kalinіchenko, Liudmila; Аршава, Олена О.; Arshava, Elena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Тренди та проблеми національного ринку праці проектуються на різні галузі економіки, доповнюючись специфічними рисами, що обумовлені особливостями тієї чи іншої галузі. Особливої актуальності формування кадрового потенціалу ...
 • Аналіз стану людської безпеки в Україні у регіональному розрізі 

  Назарова, Галина В.; Nazarova, Galyna; Дем’яненко, А. А.; Demianenko, Alina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено теоретичні аспекти формування концепції людської безпеки, її особливості, основні напрями розвитку та аспекти. На основі систематизації наукових джерел; і узагальнюючи досвід вчених, присвячений ...
 • Удосконалення управління проблемами соціально-трудових відносин як одного із напрямів розвитку економіки 

  Михальченко, Ганна. Г.; Mуkhalchenko, Hanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розглянуто основні проблеми управління соціально-трудовими відносинами, які є нагальними для розвитку економіки. Автором доведено актуальність дослідження відповідно до намагань України наблизитися до європейських ...
 • Довіра як інститут у дзеркалі нових можливостей, викликів та імперативів соціально-економічного розвитку 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  За становлення нової – мережевої – економіки відбувається динамічна різновекторна трансформація відносин між суб’єктами економічної діяльності та чинників набуття незаперечних конкурентних переваг. При цьому втрачають ...
 • Чинники фіктивізації людського капіталу: сучасні тенденції та вплив на процеси відтворення людського капіталу 

  Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Поширення непродуктивних форм людського капіталу, поглиблення процесів його фіктивізації, яке нині відбувається в сфері освіти, охорони здоров’я та соціально-трудовій сфері є досить загрозливою тенденцією для національної ...
 • Соціальна відповідальність як фактор забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організації 

  Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, Taras; Кицак, Тарас Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено прояви, тренди та домінанти концепції соціальної відповідальності бізнесу, визначено її вплив на збалансований суспільний розвиток. Обґрунтовано активну роль соціальної відповідальності у забезпеченні ...
 • Соціально відповідальна взаємодія бізнес-організації із внутрішнім стейкхолдером 

  Дяків, Ольга П.; Dyakiv, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Метою статті є з’ясування сутності соціальної відповідальності у царині залучення, проведення співбесіди та відбору персоналу. Об’єктом визначено внутрішню соціальну відповідальність роботодавця, яка охоплює процеси найму ...