Recent Submissions

 • Концепція впровадження в Україні інструментів автоматизації для обміну звітами в розрізі країн 

  Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Ніколенко, Лариса Анатоліївна; Nikolenko, Larysa; Николенко, Лариса Анатольевна (Видавничий дім «Гельветика», 2022-12-08)
 • Технологічні драйвери цифрової трансформації: цифрові двійники 

  Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-31)
  До числа технологічних інструментів цифрової трансформації соціально-економічних систем — технологічних драйверів — відносяться і цифрові двійники. Цифрові двійники — це нова технологія, що забезпечує складну взаємодію між ...
 • Нейромережа: забезпечення військового захисту 

  Волкова, Наталія Вікторівна; Volkova, Nataliia; Волкова, Наталия Викторовна; Савінков, Н. Д. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04)
 • Оптимізація маркетингових стратегій підприємства на основі моніторингу електронних ЗМІ 

  Ахмедов, Ренат Рамазанович; Akhmedov, Renat; Гадзіна, С. М. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04)
 • Відновлення міст, постраждалих у результаті воєнних дій: проблеми та шляхи їх вирішення 

  Саливон, Олександр Анатолійович; Salyvon, Oleksandr; Саливон, Александр Анатольевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03)
  Розробка плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України. Реформи децентралізації та регіонального розвитку в Україні. Концепція щодо відновлення та довгострокового розвитку України на основі побратимства між ...
 • Інформаційно-освітні технології як сукупність інформаційно-комп’ютерних засобів і підходів: теоретико-методологічне підґрунтя 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasyl; Дербенцев, Василий Джорджевич; Головко, Наталія Робертівна; Holovko, Nataliia; Головко, Наталия Робертовна; Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabariev, Andrii; Грабарев, Андрей Владимирович; Македон, Геннадій Петрович; Makedon, Hennadii; Македон, Геннадий Петрович; Куліда, Вікторія Іванівна; Kulida, Viktoriia; Кулида, Виктория Ивановна (Громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», 2023)
  У статтідосліджено теоретико-методологічне підґрунтя інформаційно-освітніх технологій як сукупність інформаційно-комп’ютерних засобів та підходів. Показано, що вирішення проблематики теоретико-методологічного підґрунтя ...
 • Етапи впровадження прикладного програмного забезпечення в навчальний процес 

  Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmiatchenko, Volodymyr; Осмятченко, Владимир Александрович; Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabariev, Andrii; Грабарев, Андрей Владимирович; Мозговий, Сергій Анатолійович; Mozghovyi, Serhii; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasyl; Дербенцев, Василий Джорджевич; Грицак, Неля Юріївна; Hrytsak, Nelia (Sci-conf.com.ua, 2023-07)
  Викладено та проаналізовано досвід фахівців української компанії-розробника «Дебет Плюс» та науково-педагогічних працівників закладів освіти України по впровадженню інформаційних технологій в освітній процес закладів ...
 • Особливості впровадження інформаційних технологій в освітній процес 

  Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmiatchenko, Volodymyr; Осмятченко, Владимир Александрович; Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabariev, Andrii; Грабарев, Андрей Владимирович; Мозговий, Сергій Анатолійович; Mozghovyi, Serhii; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasyl; Дербенцев, Василий Джорджевич; Грицак, Неля Юріївна; Hrytsak, Nelia (ФОП «Жукова Ірина Віталіївна», 2023)
  Рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної або дослідницько-інноваційної ...
 • Сталий розвиток регіону як домінантна модель управління 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranyk, Zoia; Бараник, Зоя Павловна; Аблова, Олена Костянтинівна; Ablova, Olena; Аблова, Елена Константиновна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03)
  У статті досліджено сучасні системи управління регіональним розвитком. Встановлено, що основою сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді людина: — господарство — природа. Визначено основну мету сталого розвитку ...
 • Тенденції розвитку міжнародного туризму в Україні: 2010–2020 рр. ХХІ століття 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranyk, Zoia; Бараник, Зоя Павловна; Махортов, Ю. О. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03)
  У статті визначено оптимальний механізмом розвитку міжнародного туризму в Україні, що є політикою забезпечення стійкого поступального розвитку шляхом активізації та впровадження ефективних заходів державного регулювання ...
 • Розробка імперативної стратегії управління економічною безпекою підприємства 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Іванченко, Н. О.; Ivanchenko, N. (Видавничий дім «Гельветика», 2014)
  У статті обгрунтовано доцільність використання імперативної стратегії управління економічної безпеки підприємства. Визначені завдання імперативної стратегії та шляхи регулювання дій досягнення встановлених цілей розвитку ...
 • Цифрова трансформація через хмарні обчислення 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  З початком епідемія коронавірусу, а згодом і воєнного стану в Україні, перехід на віддалену роботу збільшив попит на хмарні сервіси. Звичайні користувачі застосовують хмарні сервіси щодня, зберігають важливу для них ...
 • Історія створення та розвитку 3DS-технології 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Hanna; Мамонова, Анна Валерьевна; Лисенко, М. Ю.; Lysenko, M. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Питання безпеки платежів завжди було одним із найважливіших завдань будьякої платіжної системи. Інженери та криптографи постійно працюють над створенням нових алгоритмів і систем безпеки, а хакери шукають уразливі місця ...
 • Ретроспективний аналіз систем управління бізнес-процесами 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Hanna; Мамонова, Анна Валерьевна; Годунова, К. М.; Hodunova, K. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Управління бізнес-процесами — це систематичний підхід до запису, проєктування, виконання, документування, вимірювання, моніторингу та контролю як автоматизованих, так і неавтоматизованих процесів для досягнення цілей ...
 • Методи визначення витрат на кібербезпеку 

  Лютий, Олександр Іванович; Liutyi, Oleksandr; Лютый, Александр Иванович; Калганова, Валерія Ігорівна; Kalhanova, Valeriia; Калганова, Валерия Игоревна; Стець, К. М.; Stets, K. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті обговорюється проблема вартості збереження секретної інформації, а отже, проблема витрат на кібербезпеку в організації бізнесу в цілому. Звернено увага на фінансовий аспект організації системи кібербезпеки ...
 • Модель проєктного офісу в системі управління організацією 

  Лазарєва, Світлана Федорівна; Lazarieva, Svitlana; Лазарева, Светлана Фёдоровна; Кордунов, Сергій Юрійович; Kordunov, Serhii; Кордунов, Сергей Юрьевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Питання проєктного менеджменту останнім часом викликає значну увагу як науковців, так і практиків, що обумовлене набуттям ознак проєкту більшості видів економічної діяльності та пошуком шляхів підвищення ефективності. ...
 • LOW-CODE та NO-CODE BPMS: Сучасні тренди автоматизації бізнес-процесів підприємства 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, Olha; Корзаченко, Ольга Володимировна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню сучасних трендів автоматизації бізнес-процесів підприємств. Наразі у відповідь на стрімку зміну ринкових вимог перед бізнесом стоїть завдання прискореного створення цифрових рішень і вибору ...
 • Багатофакторна модель економічної задачі оптимізації роботи підприємства та метод її розв’язання 

  Колєчкіна, Людмила Миколаївна; Koliechkina, Liudmyla; Колечкина, Людмила Николаевна; Колєчкін, В. О.; Koliechkin, V. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Різні економічні процеси часто можна описати за допомогою математичного моделюванню, тобто виразити певні залежності між економічними показниками через рівняння регресії. У процесі побудови багатофакторних регресійних ...
 • Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі викладання математичних дисциплін у технічних та економічних закладах вищої освіти 

  Дем'яненко, Володимир Віталійович; Demianenko, Volodymyr; Демьяненко, Владимир Витальевич; Дем'яненко, О. О.; Demianenko, O.; Репета, Л. А.; Repeta, L. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Бурхливий розвиток новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій, які стосуються абсолютно всіх сфер діяльності людей. Їх застосування впливають на економіку країни, політику, освіту, культуру, зачіпають сфери ...
 • Системний аналіз впливу цифрових компетенцій на ринок праці України 

  Гладка, Юлія Анатоліївна; Hladka, Yuliia; Гладкая, Юлия Анатольевна; Дубецький, О. В.; Dubetskyi, O. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Інтелектуальний аналіз даних є однією з ефективних сфер створення інноваційних даних, призначених для виявлення прихованої та цінної інформації. Досягнення наукової інформаційної експертизи застосовуються у різних сферах ...

View More