Recent Submissions

 • Реалізація технології «перевернутого» навчання при навчанні інформатичних дисциплін в умовах карантинних обмежень 

  Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Yuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Кучерява. Тетяна Олексіївна; Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна (NGO European Scientific Platform, 2022-04-29)
 • Мультиагентна технологія процес-майнінгу для отримання прецедентів при адаптивному управлінні підприємствами 

  Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (Харківський національний економічний університет, 2012)
 • Адаптивне управління підприємствами на основі прецедентів: агентно-орієнтований підхід 

  Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2013)
  Організаційно-економічна стійкість економічних об’єктів в ринкових умовах насамперед залежить від того, на яких засадах побудована і функціонує відповідна система управління. Очевидно, що така система повинна бути адаптивною. ...
 • Інновації в управлінні університетами: електронне урядування 

  Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (Mykolas Romeris University, 2018)
  Сьогодні необхідною умовою конкурентоспроможності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг є наявність єдиного інформаційного простору (ЄІП) і впровадження інформаційних технологій в усі бізнес-процеси. ...
 • Єдиний інформаційний простір університету та інструменти для його побудови 

  Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2018)
  Сьогодні необхідною умовою конкурентоспроможності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг є наявність єдиного інформаційного простору (ЄІП) і впровадження інформаційних технологій в усі бізнес-процеси. Роль ...
 • Блокчейн-технології в соціально-економічних системах 

  Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (Mykolas Romeris University, 2019)
 • Оцінювання вартості компанії з використанням фрактальної теорії 

  Тішков, Богдан Олександрович; Tishkov, Bohdan; Тишков, Богдан Александрович; Помазун, Оксана Миколаївна; Pomazun, Oksana; Помазун, Оксана Николаевна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2018-05)
 • Єдиний інформаційний простір університету та інструменти для його побудови 

  Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2018-05)
 • Моделювання ієрархії загроз зростання державного боргу України 

  Ганцяк, Михайло Олегович; Hantsiak, Mykhailo O.; Ганцяк, Михаил Олегович; Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Hanna V.; Мамонова, Анна Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Дослідження факторів, які впливають на зростання державних боргів не втрачають своєї актуальності. Світова статистика впевнено підтверджує, що одні країни успішно функціонують при великих боргах, інші ж потрапляють у ...
 • Цифрові технології для трансформації бізнесу 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Сучасна економіка все більшою мірою стає цифровий. Зараз відбувається цифрова трансформація практично у всіх галузях економіки: виробництві, фінансовому секторі, секторі послуг, в освіті, інфраструктурних галузях і т.д. ...
 • Механізм управління системою економічної безпеки підприємства 

  Труш, М. С.; Trush, M. S.; Труш, О. В.; Trush, O. V.; Радзівілов, Г. Д.; Radzivilov, G. D.; Толюпа, Сергій Васильович; Toliupa, S. V.; Толюпа, Сергей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто феномен економічної безпеки підприємства. Розкрито зміст категорії «економічна безпека». Узагальнено погляди науковців щодо її розуміння та систематизовано різні термінологічні інтерпретації. Реконструйовано ...
 • Лог-лінійний аналіз предикторів інвестиційного успіху стартапів в Україні 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Клочко, Р. С.; Klochko, R.; Білик, Тетяна Олександрівна; Bilyk, Tetiana; Билык, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Прогнозування успіху стартапів завжди було проблемою як для практиків, так і для дослідників. За останні роки зроблено багато спроб спрогнозувати інвестиційний успіх стартапів, тобто успіх в отриманні венчурного ...
 • Програмний засіб для проектування цифрових фільтрів «дизайнер смугових фільтрів на основі частотної вибірки 

  Корольов, А. П.; Korolov, A. P.; Рибка, С. В.; Rybka, S. V.; Варава, І. А.; Varava, I. A.; Мацаєнко, А. М.; Matsaenko, A. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Існує багато програмних засобів для проектування цифрових фільтрів. Наприклад, пакет прикладних програм MATLAB має можливість моделювати та обчислювати різні типи цифрових фільтрів. Однак фільтрам частотної дискретизації ...
 • Прогнозне моделювання рівня інфляції в Україні на базі інструментів машинного навчання 

  Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна; Кваша, Н. С.; Kvasha, N. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена актуальним питанням моделювання інфляційних процесів в Україні. Розглянуто методологічні положення та інструментарій прогнозного моделювання динаміки інфляційних процесів, проаналізовано динаміку індексу ...
 • Моделювання та прогнозування товарних ринків на основі методу декомпозиції 

  Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Кучер, Павло В.; Kucher, Pavlo; Кучер, Павел В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Прогнози становлять значну інформаційну базу для процесу прийняття управлінських рішень. У даній роботі розглянуто процес дослідження та економетричного моделювання продажів різних товарів: два набори даних, що представляють ...
 • Прогнозування популярності Інтернет-курсів методами машинного навчання 

  Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Володько, Т. О.; Volodko, T. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Масові відкриті онлайн-курси (МВОК) — приклад розвитку руху відкритого навчання, яке привернуло велику увагу як академічної, так і громадської сфери. МВОК не є самостійним явищем, ізольованим від інших розробок в області ...
 • Моделювання процесів побудови та розгортання хмарних сервісів 

  Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич; Дем'яненко, Володимир Віталійович; Demianenko, Volodymyr; Дем’яненко, О. О.; Demianenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто основні економічні засади побудови хмарних сервісів на базі моделі SaaS. Саме цей вид хмарних сервісів на теперішній час найбільш динамічно розвивається в Україні. Автори визначають основні проблеми ...
 • Варіації екосиcтем синергетичного розвитку ключових інноваційних економічних агентів 

  Єрешко, Ю. О.; Yereshko, Y.; Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Перехід економіки на інноваційний шлях — це не тільки об’єктивно необхідний етап її розвитку, а й новий якісний стан, що передбачає кардинальні зміни в структурі економіки України й в повній мірі сприятиме реалізації ...
 • Автоматизація логістичних бізнес-процесів диспетчеризації автотранспорту на промислових підприємствах 

  Дем'яненко, Володимир Віталійович; Demianenko, Volodymyr; Демьяненко, Владимир Витальевич; Череда, І. А.; Chereda, I. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розширення традиційного бізнес-управління логістикою і розвиток сучасної системи теорії управління логістикою — це глобальна проблема, вирішення якої може підвищити ефективність управління, а також знизити витрати ...
 • Немарковські процеси: постулати та модельні проблеми 

  Джалладова, Ірада Агаверді-кизи; Dzhalladova, Irada; Джалладова Ирада Агаевна; Ружечкова, Мирослава; Růžičková, Miroslava; Дацюк, М. В.; Datsiuk, M. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті узагальнюються існуючи проблеми і шляхи їх вирішення, пов’язані з конструкцією і впровадженням немарковських процесів. Шлях до адекватного опису систем інформаційного та соціально-економічного плану лежить через ...

View More