Recent Submissions

 • Рейтингування регіонів України за рівнем продовольчої безпеки 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2015)
  For analysis of the food security of Ukraine’s regions on the basis of ranking evaluation procedure proposed modification of weighted individual ranking. The generalized indicator of the level of food security regions of ...
 • Система моделей оцінювання рівня продовольчої безпеки регіонів України 

  Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Дисертація присвячена розробці концептуальних положень і системи економіко-математичних моделей оцінювання рівня продовольчої безпеки (ПБ) регіонів України. Спираючись на результати аналізу наукових робіт з проблем моделювання ...
 • Кластерний аналіз у моделюванні продовольчої безпеки на регіональному рівні 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014)
  На основі статистичних даних за регіонами України з використанням методу кластерного аналізу k–середніх здійснено класифікацію регіонів України за структурою споживання базових продуктів харчування. Проаналізовано взаємозв'язок ...
 • Динаміка регіональних особливостей у споживанні харчових продуктів населенням України 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Національний університет «Острозька академія», 2015)
  Аналіз динаміки регіональних особливостей у споживанні населенням харчових продуктів є важливою складовою оцінювання та управління продовольчою безпекою на національному та регіональному рівнях. У результаті проведеної ...
 • Кластерний аналіз і теорія нечітких множин у дослідженні регіональних особливостей споживання харчових продуктів 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Тарасова, Людмила Григорівна; Tarasova, L.; Тарасова, Людмила Григорьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2015)
  Аналіз регіональних особливостей споживання продуктів харчування є важливою складовою дослідження продовольчої безпеки країни. Для аналізу цих особливостей на основі даних за регіонами за ряд років розроблено динамічні ...
 • Кластерний аналіз регіональних особливостей у споживанні населенням продуктів харчування 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Черкаський державний технологічний університет, 2015)
  З метою виявлення та аналізу регіональних особливостей у споживання населенням України продуктів харчування проведено кластеризацію регіонів за ієрархічним агломеративним методом повних зв’язків та за методом k-середніх ...
 • Регіональний аспект статистичного дослідження продовольчої безпеки України 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2015)
  Statistical analysis of the food security of regions of Ukraine was carried out based on the data of the State Statistics Service of Ukraine. The level of food security was estimated using the Individual weighted rating ...
 • Регресійний аналіз факторів, які визначають споживання продуктів харчування в регіонах України 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Тернопільський національний економічний університет, 2015)
  Вступ. Прийняття управлінських рішень щодо забезпечення продовольчої безпеки країни та її регіонів передбачає дослідження на основі емпіричних даних регіональних особливостей споживання населенням продуктів харчування ...
 • Управління технічним потенціалом підприємства на основі інструментарію імітаційного моделювання 

  Ігнатова, Юлія Володимирівна; Ignatova, Yu. V.; Игнатова, Юлия Владимировна; Шендерівська, Ліна Петрівна; Shenderivska, Lina Petrivna; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Тернопільський національний економічний університет, 2017)
  Обґрунтовано значення оптимізації технічного обслуговування основних засобів для забезпечення ефективного розвитку підприємства. Базовою стратегією заміни устаткування (деталей) обрано таку, що гарантує безвідмовну роботу ...
 • Моделі збалансованої системи показників і технологій їх підтримки 

  Сендзюк, Мирон Ананійович; Sendzyuk, Miron; Сендзюк, Мирон Ананьевич; Науменко, Ірина Віталіївна; Naumenko, Irina; Науменко, Ирина Витальевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
  Метою статті є проведення аналізу та дослідження систем управління підприємством і технологій їх підтримки, на основі якого необхідно встановити можливість і доцільність застосування моделі ЗСП на підприємстві. На основі ...
 • Прогнозування обсягу продажів у збалансованій системі показників 

  Орленко, Наталія Станіславівна; Orlenko, Nataliya; Орленко, Наталия Станиславовна; Науменко, Ірина Віталіївна; Naumenko, Irina; Науменко, Ирина Витальевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2013)
  Виникла проблема визначення та застосування математичних моделей прогнозування обсягів продажу в збалансованій системі показників. Досліджено структурний підрозділ підприємства – планування, визначено основні моделі ...
 • Об одном методе нахождения решения уравнения Ляпунова с заданным спектром 

  Хусаинов, Дилюс Яхьевич; Хусаїнов, Ділюс Ях’євич; Юнькова, Елена Александровна; Yunkova, Olena; Юнькова, Олена Олександрівна (Институт математики Национальной академии наук Украины, 1984)
  Получены достаточные условия нахождения решения уравнения Ляпунова с заданным спектром собственных чисел для систем линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Рассмотрена задача нахождения решения, ...
 • О близости решений линейных систем с запаздыванием и соответствующих им систем без запаздывания 

  Хусаинов, Дилюс Яхьевич; Хусаїнов, Ділюс Ях’євич; Юнькова, Елена Александровна; Yunkova, Olena; Юнькова, Олена Олександрівна (Институт математики Национальной академии наук Украины, 1989)
 • Оценка величины запаздывания в линейных дифференциальных системах с отклоняющимся аргументом 

  Хусаинов, Дилюс Яхьевич; Хусаїнов, Ділюс Ях’євич; Юнькова, Елена Александровна; Yunkova, Olena; Юнькова, Олена Олександрівна (Институт математики Национальной академии наук Украины, 1983)
  Вычисляется величина запаздывания, при которой из асимптотической устойчивости (устойчивости при постоянно действующих возмущениях) решения системы линейных дифференциальных уравнений без запаздывания следует асимптотическая ...
 • Методи вибору ключових показників оцінки ефективної діяльності підприємств 

  Сендзюк, Мирон Ананійович; Sendzyuk, Miron; Сендзюк, Мирон Ананьевич; Науменко, Ірина Віталіївна; Naumenko, Irina; Науменко, Ирина Витальевна (Харківський національний економічний університет, 2014)
  Мета статті – проведення досліджень п'яти етапів господарської діяльності для подальшого визначення методів і моделей, на підставі яких буде здійснено впровадження ЗСП на підприємствах залізничного транспорту (розробка ...
 • Конвергенція дохідних груп домогосподарств за споживанням харчових продуктів як умова посилення продовольчої безпеки 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (Харківський національний економічний університет, 2016)
  У статті проведено аналіз економічної доступності продовольства для різних дохідних груп населення та досліджено динаміку диференціації споживання базових продуктів харчування в домогосподарствах з різними грошовими ...
 • Методи економетричного моделювання у дослідженні факторів, що визначають регіональну структуру зайнятості в промисловості 

  Рядно, О. А.; Хрущ, Я. В.; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна (Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009)
  Методом економетричного моделювання досліджено вплив факторів, що визначають динаміку регіональної структури зайнятості у промисловості України за 2000–2007 рр.
 • Визначення характеристик типових малих підприємств регіонів України на основі методів факторного аналізу 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна (Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011)
  За допомогою методу багатовимірної статистики головних компонент виокремлено узагальнені характеристики типових малих підприємств регіонів України. На основі побудованих головних компонент проаналізовано регіональні ...
 • Важливість та сутність моделювання розвитку страхового ринку України 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Рядно, О. А.; Рибальченко, Л. В. (Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009)
  Обґрунтовано важливість і сутність моделювання розвитку страхового ринку України; виявлено цілі його державного регулювання. Для моніторингу ефективності державного регулювання страхового ринку запропоновано комплексну ...
 • Моделювання залежності обсягів бюджетних надходжень в регіоні від агрегованої податкової ставки (на прикладі Дніпропетровської області) 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Рядно, О. А.; Заікін, А. А. (Дніпропетровська державна фінансова академія, 2008)
  Побудовано криву Лаффера на основі статистичних даних за період з 1998 по 2006 рр. по Дніпропетровській області та Україні. Отримано опти- мальне значення агрегованої ставки оподаткування, що у три рази менше за ...

View More