Recent Submissions

 • Оцінка економічної безпеки власності підприємства на корпоративні права 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович; Нусінова, О. В. (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2012)
 • Risk and return for cryptocurrencies as alternative investment: Kohonen maps clustering 

  Kaminskyi, Andrii; Камінський, Андрій Б.; Каминский, Андрей Б.; Miroshnychenko, Ihor; Мірошниченко, Ігор Вікторович; Мирошниченко, Игорь Викторович; Pysanets, Kostiantyn; Писанець, Костянтин К.; Писанец, Константин К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The active development of cryptocurrencies in recent years allows iden-tifying the process of forming new class of alternative investment assets. There was formed a sample of cryptocurrencies based on criteria capitalization ...
 • Моделювання процесів трансграничного поширення фінансових криз 

  Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна Ильинична (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджуються особливості процесів поширення кризових явищ через фінансові та торгівельні канали. Наведено основні передумови, що мають бути враховані при моделюванні їх розповсюдження. Зокрема, для опису часової ...
 • Застосування методів машинного навчання до прогнозування часових рядів криптовалют 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasil; Дербенцев, Василий Джорджевич; Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Даценко, Наталія Володимирівна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Робота присвячена питанням прогнозування короткострокової динаміки часових рядів криптовалют за допомогою методів машинного навчання (ML). Проаналізовано методологічні засади, переваги та недоліки використання ML-алгоритмів ...
 • Системний аналіз пошуку оптимальних рішень в економічних конфліктах 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна; Череда, І. В.; Chereda, I. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Теорія ігор виникла у 40-50-х роках. Її основна мета — дослідити, яким чином люди приймають рішення. Може йтися не лише про людей, а й про тварин чи комп’ютерні програми, які приймають рішення. У часи створення теорії ...
 • Математичний інструментарій і методи комп’ютерної математики для застосування в криптоаналізі 

  Чугаєва, Олена Володимирівна; Chuhayeva, O. V.; Чугаева, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В роботі розглядаються відомі чисельні методи розв’язання алгебраїчних рівнянь, а також викладається новий чисельний метод розв’язання алгебраїчних рівнянь, який базується на розкладі многочлена на множники. Цей метод ...
 • Інформаційна підтримка збуту продукції методами інтелектуального аналізу даних 

  Харкянен, О. В.; Kharkianen, O. V.; Гладка, Юлія Анатоліївна; Gladka, Y. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В конкурентних ринкових умовах якісно організований процес збуту продукції є одним зі шляхів збільшення прибутку та забезпечення стабільного фінансово-економічного положення комерційного підприємства. Ключовими показниками ...
 • Аналіз використання інформаційного ресурсу з медіапідтримки заходів міста 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, S. V.; Устенко, Станислав Вениаминович; Валько, Т. В.; Valko, T. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена проблемам автоматизації процесу інформування суспільства культурно-масовими заходами міста у вигляді створення автоматизованої системи «Kyiv-events» з використанням сучасних інформаційних технологій, які ...
 • Системний аналіз ризиків управління інформаційною безпекою видовищних заходів 

  Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового інформаційного простору свідчить, що рівень інформаційної безпеки за окремими показниками, наближається до критично низької межі. Володіння персональною інформацією ...
 • Статистичне оцінювання та моделювання впливу галузевої структури на продуктивність праці у сфері великого, середнього та малого бізнесу 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Білик, Тетяна Олександрівна; Bilyk, Tetiana; Билык, Татьяна Александровна; Савіна, Світлана Станіславівна; Savina, Svitlana; Савина, Светлана Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проводено аналіз зміни продуктивності праці на макрорівні. Розглядається продуктивність праці за даними для п’ятнадцяти видів економічної діяльності країни. На відміну від більшості сучасних досліджень ...
 • Інформаційна безпека у цифровій освіті в межах України 

  Мозгаллі (Степаненко), Ольга Петрівна; Мозгаллі, Ольга Петрівна; Mozgalli, O.P.; Мозгалли, Ольга Петровна; Рибалко, Я. В.; Rybalko, Y. V.; Синицький, Р. К.; Synytskyi, R. K. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті висвітлено терміни та основні аспекти пов’язані з цифровізацією освіти, кібербезпекою та персональними даними. Взявши за мету дослідити аспекти інформаційної безпеки у цифровій освіті в межах України, спираючись ...
 • Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки 

  Коляда, Юрій Васильович; Koliada, Yurii; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Досліджується нелінійна динаміка економічної системи на підґрунті математичного і комп’ютерного моделювання, на всіх етапах котрого (отримання рівнянь економічного стану та якісний і кількісний аналіз математичної ...
 • Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки 

  Коляда, Юрій Васильович; Koliada, Yurii; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Досліджується нелінійна динаміка економічної системи на підґрунті математичного і комп’ютерного моделювання, на всіх етапах якого (одержання рівнянь економічного стану, якісний і кількісний аналіз математичної моделі) ...
 • Криптографічний аналіз алгоритму DES 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Меднікова, М. В.; Mednikova, M. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Сьогодні це дуже важлива безпека під час передачі даних. Оскільки все сьогодні передається через Інтернет, дуже ймовірно, що наші дані будуть взяті та використані. Ми провели міні-програмне забезпечення на мові c #, яке ...
 • Методологічні засади щодо вибору IDS/IPS для організацій 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна; Полторак, В. І.; Poltorak, V. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Виявлення вторгнень в комп’ютерні системи — це процес моніторингу подій, які відбуваються в комп’ютерній системі або мережі, та аналізу їх на предмет можливих інцидентів, що є порушеннями або загрозами порушенню політики ...
 • Оптимальне планування заходів удосконалення діяльності підприємств з урахуванням оцінок експертів у таблицях SWOT та PLIE 

  Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergiy; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Одним з актуальних методів планування діяльності організацій є метод SWOT-аналізу. Сутність даного методу полягає у формуванні матриці оцінок властивостей об’єкту дослідження, що є засобом структурування та формалізації ...
 • Багатокритеріальна оптимізація з використанням показникових функцій 

  Галузинський, Георгій Петрович; Galuzinsky, G. P.; Галузинский, Георгий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Розглянуто інтерактивну процедури, яка дозволяє вирішувати безперервні задачі багатокритеріальної оптимізації без необхідності апріорного встановлення серед заданих критеріїв головного, або заміни цих критеріїв деякою ...
 • Системний аналіз організації моніторингу хмарних платформ 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Galitsin, Volodymyr; Галицын, Владимир Константинович; Галиціна, Ольга Володимирівна; Galitsina, O. V.; Галицына, Ольга Владимировна; Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено теоретичні засади та інструментарій організації систем моніторингу хмарних платформ у сучасних умовах, із застосуванням системного підходу в якості методологічної бази дослідження моніторингу хмарних ...
 • Системний аналіз інвестиційної політики України 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Гриценко, К. А.; Hrytsenko, K. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Кожна держава світу зобов’язана проводити та реалізовувати раціональну економічну політику. Це явище вважається складним, так як складається з чималої кількості взаємопов’язаних і невід’ємних елементів. Однією зі складових ...
 • Алгоритм шифрування Lucifer та його криптоаналіз 

  Бабинюк, Олександра Іванівна; Babynjuk, O. I.; Бабинюк, Александра Ивановна; Нагірна, Алла Миколаївна; Nahirna, A. M.; Нагорна, О. В.; Nahorna, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Необхідність обміну інформацією між відправником та отримувачем передбачає дотримання конфіденційності даних. Для забезпечення захисту даних від третіх осіб сприяло виникненню методу шифрування даних. Шифрування початкового ...

View More