Collections in this community

Recent Submissions

 • Європейські орієнтири розвитку сфери зайнятості та боротьби з бідністю у стратегії «Європа-2020» 

  Колядич, Олександр Іванович; Погорєлов, Сергій Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-25)
  Розглянуто загальні інституціональні орієнтири розвитку Європи, визначені у стратегії «Європа-2020». Акцентовано увагу на пріоритетах розвитку сфери зайнятості та боротьби з бідністю.
 • Соціальний захист в системі мінімізації соціальних ризиків 

  Надрага, В. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-25)
  Стаття присвячена аналізу соціальних ризиків в контексті правовідносин соціального захисту. Результати дослідження довели відсутність загальноприйнятних підходів щодо сутності та виду соціальних ризиків, які потребують ...
 • Державні соціальні стандарти, гарантії та нормативи: сутнісно-проблемні аспекти 

  Лопушняк, Галина Степанівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-25)
  Досліджено підходи до трактування понять «державні соціальні стандарти», «державні соціальні гарантії» та «соціальні нормативи». Виявлено проблеми сутнісно-теоретичного характеру, що створюють перешкоди для формування ...
 • Науково-методичні основи оцінювання конкурентоспроможності людського капіталу 

  Семикіна, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-25)
  Розкрито сутність конкурентоспроможності людського капіталу. На основі аналізу існуючих підходів до оцінки конкурентоспроможності у сфері праці запропоновано та апробовано науково-методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності ...
 • Міжнародні підходи до оцінювання конкурентоспроможності людських ресурсів: переваги та недоліки 

  Пляшко, О. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-28)
  На основі узагальнення існуючих підходів до обґрунтування конкурентоспроможності доведено, що конкурентоспроможність людських ресурсів відображає можливість потенціалів людини конкурувати. Проаналізовано переваги та недоліки ...
 • Пріоритети та особливості закордонних моделей соціального інвестування 

  Пархоменко, Ю. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-29)
  В статті досліджено особливості побудови моделей соціального інвестування в різних країнах світу. Визначено головні суб’єкти та напрями інвестування в залежності від принципів реалізованих моделей, їх характерні риси та ...
 • Тенденции изменения трудового потенциала потребительской кооперации республики Беларусь 

  Нилова, Е. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-14)
  В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой исследования состояния трудового потенциала Республики Беларусь. В статье рассмотрено состояние трудовых ресурсов потребительской кооперации Гомельской области, как ...
 • Соцільна інтеграція осіб літнього віку в Україні як складова політики «активного старіння» 

  Крімер, Б. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-14)
  Досліджується сучасний стан соціальної інтеграції осіб літнього віку в Україні. На матеріалах опитування аналізуються окремі аспекти соціальної інтеграції осіб літнього віку. Розглядаються шляхи подальшого розвитку політики ...
 • Соціальна держава як підстава формування та реалізації ефективної соціальної політики 

  Микитась, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-12)
  Проголошення України як соціальної держави вимагає здійснення активної та послідовної економічної політики держави, спрямованої на забезпечення гідного рівня життя та умов праці, а також досягнення загальної стабільності ...
 • Проблеми та перспективи трансформації зайнятості у новій економіці 

  Лаушкін, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-15)
  У статті досліджуються ключові аспекти процесу трансформації системи зайнятості в новій економіці. На сучасному етапі, динаміка трансформаційних змін стримується контрпродуктивним впливом індустріального капіталу, для якого ...
 • Системний підхід до оцінювання кваліфікації працівників 

  Захарченко, Я. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-14)
  Розглядається необхідність створення та основні цілі і завдання функціонування системи оцінювання кваліфікації працівників. Виокремлено та охарактеризовано основні підсистеми і елементи відкритої організаційно-функціональної ...
 • Оцінювання ефективності інструментів та власне професійного добору персоналу 

  Омельченко, Ю. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-12)
  У статті висвітлено методи оцінювання ефективності інструментів та власне професійного добору персоналу, здійснено огляд історії вивчення даного питання, представлено стислий опис основних інструментів добору персоналу.
 • Методологія оцінки якості трудового життя працівників сфери сільського господарства 

  Панчук, Аліна Аркадіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-15)
  У статті розглянуто існуючі методики оцінювання якості трудового життя. Також визначено різницю між поняттями «гідна праця» та «якість трудового життя». Показано, що особливо великий вплив на визначення критеріїв ЯТЖ має ...
 • Контролінг як інноваційна комплексна система управління трудовою поведінкою робітників на підприємстві 

  Базалійська, Наталія Петрівна; Bazaliyska, Natalya; Базалийская, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-05)
  У статті розглянуто сутність трудової поведінки робітника. Визначено місце контролінгу трудової поведінки серед інноваційних систем управління персоналом на підприємстві. Сформульовано сутність контролінгу як комплексної ...
 • Методи оцінки соціального стану трудового колективу 

  Сочинська-Сибірцева, І. М (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-25)
  У статті обґрунтовано необхідність оцінки соціального стану трудового колективу з метою підвищення ефективності його діяльності. Розглянуто сутність системного та комплексного підходів до оцінки соціального стану трудового ...
 • Інновації в системі підготовки кадрів для харчової промисловості в Україні 

  Фіненко, Олександр Юрійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-10)
  У статті визначено основні причини та недоліки сучасної системи професійної підготовки населення України, розглянуто основні ознаки порушення структурної збалансованості в системі зайнятості. Для вирішення наявних проблем ...
 • Вплив рееміграції на інноваційний розвиток України 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-01)
  У статті розглядається проблема рееміграції та значення процесу адаптації мігрантів як одного з напрямів управління міграційними процесами в Україні. У статті розкрито необхідність його регулювання з метою забезпечення ...
 • Трансформація соціально-демографічних тенденцій розвитку сільських територій України 

  Головко, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-04)
  Визначені основні ознаки трансформаційних змін та сформованих соціально-демографічних тенденцій сільських територій. Дана оцінка зрушень у статево-віковому складі сільського населення. Обґрунтовано вплив сучасної демографічної ...
 • Теоретичні аспекти моделювання господарської суб’єктності людини в умовах інноваційного розвитку 

  Савицька, Н. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-07)
  У статті на засадах принципу холістичного персоналізму окреслено теоретичні аспекти моделі господарської суб’єктності людини в умовах становлення інноваційної економіки. Виділено тенденції сучасного господарського розвитку, ...
 • Методичний підхід до визначення ефективності соціально-трудових відносин на підприємстві 

  Назаров, Н. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-28)
  Проведено аналіз особливостей функціонування соціально-трудових відносин на промисловому підприємстві. Розроблено методичного підходу до оцінювання ефективності соціально трудових відносин макрорівня на основі інтегрального ...

View More