Recent Submissions

 • Coronavirus (COVID-19): external trade policy may get extended 

  Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна (Bookwire, 2020-04)
 • Coronavirus influence on international economic diplomacy and trade policy 

  Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна (Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2020-05-14)
 • The role of innovation clusters in building up investment and innovation strategies in the crossborder cooperation context 

  Reznikova, Nataliia; Резнікова, Н. В.; Rubtsova, Maryna; Рубцова, М. Ю.; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020)
  Innovation clusters are analyzed in the article from the perspective of cross-border cooperation of regions. Types of clusters are highlighted, capable of adapting to cross -border cooperation, which enables to identify ...
 • The productive capacity of countries through the prism of sustainable development goals: challenges to international economic security and to competitiveness 

  Osaulenko, O.; Осауленко, О. Г.; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Reznikova, Nataliia; Резнікова, Н. В.; Rusak, D.; Русак, Д. М.; Nitsenko, Vitalii; Ніценко, В. С. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  It is established that the competitiveness that is conditional on sets of institutions, policies and factors determining the country’s productivity transforms under the influence of challenges of sustainable development, ...
 • Dynamic Development of the Global Organic Food Market and Opportunities for Ukraine 

  Bazaluk, Oleg; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Zakharchuk, Oleksandr; Ovcharenko, Anna; Khrystenko, Olga; Nitsenko, Vitalii (MDPI, 2020-08-26)
  Considering the insu cient usage of natural resources, ecological crisis, rising population and limitations of the traditional food system in the 21st century, it is extremely important to search for methods to achieve ...
 • Розвиток світового ринку послуг в умовах глобалізації економіки 

  Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav; Типанов, Владислав Викторович (Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2006-04-17)
  Дисертацію присвячено дослідженню закономірностей та тенденцій розвитку світового ринку послуг в умовах розгортання процесу глобалізації економіки. В роботі проаналізовано структуру світового ринку послуг, виявлені його ...
 • Концептуальні засади інноваційної економіки 

  Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav; Типанов, Владислав Викторович (Запорізька державна інженерна академія, 2017)
  У статті досліджено теоретичні основи визначення термінів «інновація», «інноваційна діяльність», «національна інноваційна система»; висвітлено актуальні питання формування національних інноваційних систем (НІС) окремих ...
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн: екологічний аспект 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsygankova, Tatyana; Цыганкова, Татьяна Михайловна (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2018)
  Метою статті є узагальнення теоретичних засад підвищення конкурентоспроможності країн у світогосподарській системі, дослідження світового досвіду отримання конкурентних переваг у контексті сталого розвитку, обґрунтування ...
 • Пріоритети торгової політики України у галузі органічного сільського господарства: імплементація досвіду ЄС 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна (Науково-дослідний інститут фінансового права, 2015-09-08)
 • Торговельно-економічне співробітництво України та Китаю: можливості та загрози 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна (Українська асоціація китаєзнавців ТОВ «Компанія «Ти і Право», 2019-03)
 • Theoretical foundations of environmental international trade: sectoral aspect 

  Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Zavadska, Yulya; Завадська, Юлія Сергіївна; Завадская, Юлия Сергеевна; Yatsenko, O. M.; Яценко, Олександр М.; Яценко, Александр Н. (Дипломатична академія України, 2016)
  The international economy globalization has a significant impact on the agricultural market functioning. The aim of this paper is the theoretical and practical study of globalization determinants of the greening of ...
 • Реалізація цілей торговельно-економічного співробітництва України та Канади у континентально-інтеграційному контексті 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна; Білецька, І. І.; Biletska, I. I.; Билецкая, И. И. (Дипломатична академія України, 2015)
  Розглянуто особливості україно-канадського торговельно-економічного співробітництва. Досліджено умови лібералізації торгівлі між країнами та наголошено на важливості двосторонніх відносин. Оцінено сильні і слабкі сторони, ...
 • Комплементарність суб’єктів глобального і національного ринку продукції бджільництва 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна (Національний науковий центр "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича", Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України, 2015-01)
 • Електронна комерція як елемент глобальної торговельної системи 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна; Грязіна, Анастасія Сергіївна; Hriazina, Anastasiia S.; Грязина, Анастасия Сергеевна; Шевчик, Оксана О.; Shevchyk, Oksana O. (ВНЗ «Національна академія управління», 2019-08)
  У статті досліджено сутність, характерні особливості, переваги та проблеми функціонування електронної комерції як нової форми економічних відносин суб’єктів бізнесу в умовах глобальної торговельної системи. Проаналізовано ...
 • Отримання конкурентної переваги за рахунок створення глобальних продуктів (на прикладі меду натурального) 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна (Ужгородський національний університет, 2017)
  Дослідження присвячено проблемі створення глобального продукту. Емпіричною базою обрано агропродовольчий ринок України, а досліджуваним сегментом – ринок меду. Визначено сутність та особливості процесу створення глобального ...
 • Сучасні детермінанти та форми міжнародних торговельних суперечок 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна; Ускова, Д. С.; Uskova, Domenika (Ужгородський національний університет, 2019)
  Визначено суть, місце і функції міжнародних торговельних суперечок у процесі формування міждержавних торговельних процесів. Досліджено суб’єктно-об’єктну характеристику конфронтації в міжнародній торгівлі, з’ясовано причини, ...
 • Міждержавні торговельні суперечки як виявлення політики протекціонізму 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна; Ускова, Д. С.; Uskova, D. (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019)
  Досліджено особливості сучасних міждержавних торговельних суперечок та їх суб’єктно-об’єктну характеристику. Акцентовано увагу на домінуванні й виявленні політики протекціонізму у процесі реалізації політики захисту ...
 • Досвід України у розв’язання міжнародних торговельно-економічних суперечок в рамках СОТ 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна; Ускова, Д. С.; Uskova, D. (Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, 2019)
  Теоретично досліджено процедуру вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі. Проаналізовано досвід України у веденні торговельно-економічних суперечок в рамках СОТ, зокрема визначено їх суб’єктно-об’єктну ...
 • Домінанти трансформації системи міжнародної торгівлі України з країнами Північної Америки 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна; Тананайко, Тетяна С.; Tananaiko, Tetiana; Тананайко Татьяна С. (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2017)
  Робота присвячена дослідженню динамічних та структурних трансформацій торгівлі України з країнами Північної Америки. Визначено фактори впливу на ефективність реалізації торговельно-економічного співробітництва країни; ...
 • Problems, trends and prospects of the world food market development 

  Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Kuznetsova, O. O. (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2017)
  According to new tasks in the field sustainable development for the period after 2015 year, one of the main goals of the system of United Nations is to end hunger at the global level up to 2030 year. The main mission of ...

View More