Recent Submissions

 • Багаторівневість сучасної міжнародної торговельної інтеграції 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsygankova, Tatyana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Яценко, О. О.; Iatsenko, О. О.; Яценко, Е. А. (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, 2020)
  У статті запропоновано та обґрунтовано багаторівневий підхід до визначення міжнародної торговельної інтеграції. Виявлено, відповідно до виокремлених рівнів, формати та форми здійснення міжнародної торговельної інтеграції. ...
 • Нетарифне регулювання товарного обміну в глобальній торговельній системі 

  Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Olefirenko, V. V.; Олефиренко, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-30)
  У роботі розкрито теоретичні основи, чинники та мотиви активізації нетарифного регулювання в глобальній торговельній системі на сучасному етапі розвитку міжнародної торгівлі. У рамках дослідження проаналізовано наслідки ...
 • Європейське бізнес-середовище в розвитку міжнародної економічної діяльності 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-02-27)
  Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням виявлення особливостей європейського бізнес-середовища, розробки рекомендацій щодо ефективних напрямів адаптації до нього міжнародної економічної діяльності України ...
 • Перспективи розвитку світового ринку біотехнологій 

  Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav; Типанов, Владислав Викторович (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2016-10)
 • Global agri-food market: consumer trends and trade problems 

  Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Tsygankova, Tatyana; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Zavadska, Yuliya; Завадська, Юлія Сергіївна; Завадская, Юлия Сергеевна; Horbachova, I.; Горбачова, І. В.; Khoroshun, O.; Хорошун, О. І. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  It is determined that the problem of food security, both for individual countries and for the world community as a whole, has been significantly exacerbated by interconnected global environmental, economic and social ...
 • Визначення перспективних напрямів диверсифікації експорту України 

  Яценко, О.; Iatsenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Проаналізовано основні торговельно-економічні показники України (кількість населення; обсяг, реальний темп росту, структура валового внутрішнього продукту, ВВП на душу населення; рівень безробіття; обсяг прямих іноземних ...
 • Фактори впливу на глобальний маркетинг послуг 

  Трейтяк, Мирослава В.; Treitiak, Myroslava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Розвиток глобальної економіки послуг досліджено авторами в поточній роботі. Виявлено зростання глобальної економіки послуг, а також зростання обсягу експорту послуг Україною на міжнародний ринок, що підтверджує актуаність ...
 • Проблемні аспекти класифікації країн в глобальній торговельній системі 

  Тананайко, Тетяна С.; Tananaiko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Глобальна торговельна система, сформована під впливом лібералізації, цифровізації та безпрецедентного збільшення кількості регіональних угод, може рівномірно та ефективно зростати виключно за умови одночасного розвитку ...
 • Розвиток національної економіки здоров’я в умовах глобальних трансформацій 

  Заліська, О. М.; Zaliska, O. M.; Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, Irynchyna; Иринчина, Инна Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Статтю присвячено науково-практичному обґрунтуванню напрямів розвитку та засадам формування національних економік здоров’я. Сучасні глобалізаційні трансформації актуалізують знаходження оптимальної моделі взаємодії систем ...
 • Світові виклики в системі вищої освіти в умовах фінансово-економічної кризи 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010-04)
 • The Convergence of Economic Models of Environment Protection of Ukraine and the European Union 

  Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Катерина Андріївна; Лещенко, Екатерина Андреевна (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  The issues of environmental management are considered in the article, a comparative analysis of the environmental management in Ukraine and Poland is conducted. The authors propose a new model of environmental management ...
 • Механизмы и инструменты реализации эколого-экономических политик постсоциалистических стран Восточной Европы 

  Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Чужиков, Виктор Иванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Віктор Іванович; Лещенко, Екатерина Андреевна; Leschenko, Kateryna; Лещенко, Катерина Андріївна (ООО Научный издательский дом «Исследователь» – Academic Publishing House Researcher, 2014)
  Статья посвящена проблеме создания эффектных механизмов и инструментов формирования эколого-экономичной политики европейских стран СНГ. Отмечена конвергенция в подходах экологического планирования между Украиной, Российской ...
 • Якісний опис управління інноваційним розвитком підприємства: особливості, умови, характеристики та принципи 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2011)
 • Управління інноваційним розвитком підприємства: методологічні основи взаємодії науки, освіти та виробництва 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2011)
 • Polystructural model of the EU environmental policy: an economic approach 

  Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Tsygankova, Tatyana; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович (ВНЗ «Національна академія управління», 2015)
  The article describes the features of the European Union environmental policy implementation in the context of economic mechanisms and tools to implement them. The article uncovers the character of polystructurality within ...
 • Україна на світовому ринку чорних металів 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Довгань, Дмитро Олександрович; Dovgan, Dmytro (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015)
  Виконано діагностику конкурентного середовища України на світовому ринку чорних металів. Визначено головні тенденції зміни обсягів експорту чорних металів вітчизняними підприємствами. Виявлено головні чинники, що обумовлюють ...
 • Переорієнтація діяльності оборонної промисловості України через агресію з боку РФ 

  Бегма, Віталій Миколайович; Begma, Vitaliy; Шемаєв, Володимир Миколайович; Shemaev, Volodymyr; Онофрійчук, Андрій Петрович; Onofriychuk, Andriy; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Національний інститут стратегічних досліджень, 2017)
  Розглянуто проблемні питання розвитку оборонної промисловості, пов’язані з агресією з боку РФ, висвітлено організаційно-правові та економічні чинники, які стримують розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК), причини ...
 • The use of the “Rational” system of global marketing communications in management of international enterprises 

  Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Shatarska, Inna; Шатарська, Інна Федорівна; Шатарская, Инна Фёдоровна; Shevtsov, Yegor (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019)
  The modern system of global marketing communications is not ideal, that is why management of international enterprises needs to use creativity in their attempts to predict the results of the marketing activities. They ...
 • Priority formats of trade integration of countries 

  Tsygankova, Tetiana; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна; Lyskova, Lesya; Лиськова, Леся Миколаївна; Лыськова, Леся Николаевна; Sovenko, O.; Совенко, О. І. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  The study is devoted to the problem of trade integration of countries, in the context of globalization, the development of foreign trade is one of the main factors in the competitiveness of the national economy. Partnership ...
 • Ключові чинники формування національних інноваційних систем 

  Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav; Типанов, Владислав Викторович; Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2019)
  У дослідженні увага авторів приділяється проблемам формування національних інноваційних систем, що обумовлено сучасними тенденціями розвитку світової економіки, використання новітніх технологій, впровадження новацій. У ...

View More