Recent Submissions

 • Визначення перспективних напрямів диверсифікації експорту України 

  Яценко, О.; Iatsenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Проаналізовано основні торговельно-економічні показники України (кількість населення; обсяг, реальний темп росту, структура валового внутрішнього продукту, ВВП на душу населення; рівень безробіття; обсяг прямих іноземних ...
 • Фактори впливу на глобальний маркетинг послуг 

  Трейтяк, Мирослава В.; Treitiak, Myroslava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Розвиток глобальної економіки послуг досліджено авторами в поточній роботі. Виявлено зростання глобальної економіки послуг, а також зростання обсягу експорту послуг Україною на міжнародний ринок, що підтверджує актуаність ...
 • Проблемні аспекти класифікації країн в глобальній торговельній системі 

  Тананайко, Тетяна С.; Tananaiko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Глобальна торговельна система, сформована під впливом лібералізації, цифровізації та безпрецедентного збільшення кількості регіональних угод, може рівномірно та ефективно зростати виключно за умови одночасного розвитку ...
 • Розвиток національної економіки здоров’я в умовах глобальних трансформацій 

  Заліська, О. М.; Zaliska, O. M.; Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, Irynchyna; Иринчина, Инна Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Статтю присвячено науково-практичному обґрунтуванню напрямів розвитку та засадам формування національних економік здоров’я. Сучасні глобалізаційні трансформації актуалізують знаходження оптимальної моделі взаємодії систем ...
 • Світові виклики в системі вищої освіти в умовах фінансово-економічної кризи 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010-04)
 • The Convergence of Economic Models of Environment Protection of Ukraine and the European Union 

  Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Катерина Андріївна; Лещенко, Екатерина Андреевна (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  The issues of environmental management are considered in the article, a comparative analysis of the environmental management in Ukraine and Poland is conducted. The authors propose a new model of environmental management ...
 • Механизмы и инструменты реализации эколого-экономических политик постсоциалистических стран Восточной Европы 

  Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Чужиков, Виктор Иванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Віктор Іванович; Лещенко, Екатерина Андреевна; Leschenko, Kateryna; Лещенко, Катерина Андріївна (ООО Научный издательский дом «Исследователь» – Academic Publishing House Researcher, 2014)
  Статья посвящена проблеме создания эффектных механизмов и инструментов формирования эколого-экономичной политики европейских стран СНГ. Отмечена конвергенция в подходах экологического планирования между Украиной, Российской ...
 • Якісний опис управління інноваційним розвитком підприємства: особливості, умови, характеристики та принципи 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2011)
 • Управління інноваційним розвитком підприємства: методологічні основи взаємодії науки, освіти та виробництва 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2011)
 • Polystructural model of the EU environmental policy: an economic approach 

  Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Tsygankova, Tatyana; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович (ВНЗ «Національна академія управління», 2015)
  The article describes the features of the European Union environmental policy implementation in the context of economic mechanisms and tools to implement them. The article uncovers the character of polystructurality within ...
 • Україна на світовому ринку чорних металів 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Довгань, Дмитро Олександрович; Dovgan, Dmytro (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015)
  Виконано діагностику конкурентного середовища України на світовому ринку чорних металів. Визначено головні тенденції зміни обсягів експорту чорних металів вітчизняними підприємствами. Виявлено головні чинники, що обумовлюють ...
 • Переорієнтація діяльності оборонної промисловості України через агресію з боку РФ 

  Бегма, Віталій Миколайович; Begma, Vitaliy; Шемаєв, Володимир Миколайович; Shemaev, Volodymyr; Онофрійчук, Андрій Петрович; Onofriychuk, Andriy; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Національний інститут стратегічних досліджень, 2017)
  Розглянуто проблемні питання розвитку оборонної промисловості, пов’язані з агресією з боку РФ, висвітлено організаційно-правові та економічні чинники, які стримують розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК), причини ...
 • The use of the “Rational” system of global marketing communications in management of international enterprises 

  Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Shatarska, Inna; Шатарська, Інна Федорівна; Шатарская, Инна Фёдоровна; Shevtsov, Yegor (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019)
  The modern system of global marketing communications is not ideal, that is why management of international enterprises needs to use creativity in their attempts to predict the results of the marketing activities. They ...
 • Priority formats of trade integration of countries 

  Tsygankova, Tetiana; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна; Lyskova, Lesya; Лиськова, Леся Миколаївна; Лыськова, Леся Николаевна; Sovenko, O.; Совенко, О. І. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  The study is devoted to the problem of trade integration of countries, in the context of globalization, the development of foreign trade is one of the main factors in the competitiveness of the national economy. Partnership ...
 • Ключові чинники формування національних інноваційних систем 

  Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav; Типанов, Владислав Викторович; Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2019)
  У дослідженні увага авторів приділяється проблемам формування національних інноваційних систем, що обумовлено сучасними тенденціями розвитку світової економіки, використання новітніх технологій, впровадження новацій. У ...
 • Високі технології як головна передумова глобального економічного розвитку 

  Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav; Типанов, Владислав Викторович (Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2016)
  У статті доведено важливість застосування високих та середньовисоких технологій. Зазначено, що на світовому ринку кожна з країн намагається дотримуватися окремої спеціалізації, закріплюючи за собою певний сегмент. Зроблено ...
 • Management of global marketing communications in the context of international business 

  Shevtsov, Yegor; Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Высшая школа менеджмента информационных систем, Рига, 2020-05)
  The spread of global marketing communications in the context of business management is caused by the need of companies to adjust strategies to the technological era of digitalization. As a result, international enterprises ...
 • Стимулювання розвитку національного експортного потенціалу в умовах членства у СОТ 

  Іващук, Сергій Петрович; Ivaschuk, Serhiy; Солодковський, Юрій Мечиславович; Solodkovskyy, Yuriy; Солодковский, Юрий Мечиславович (Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым "Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова", 2010)
  У статті розкрито теоретичні підходи до трактування поняття, ефективного використання та розвитку національного експортного потенціалу. Досліджено основні сучасні дисбаланси українських експортних потоків та запропоновано ...
 • Торговельна інтеграція як чинник інтенсифікації міжнародних економічних відносин 

  Паєвська, Олена Олександрівна; Paevskaya, Olena (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018-04)
 • Особливості регулювання міжнародного ринку послуг 

  Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Olefirenko, V. V.; Олефиренко, Виктория Владимировна (Черкаський державний технологічний університет, 2009)

View More