Recent Submissions

 • Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств у період структурної кризи як метод забезпечення їх конкурентоспроможності 

  Unknown author (Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, 2015)
  Розглянуто інноваційний розвиток підприємств як пріоритетний напрям економіки держави. Здійснено оцінку динаміки витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, кількість інноваційних підприємств, обсяги чистого ...
 • Підвищення експортного потенціалу України як передумова досягнення цілей регіональної торговельно-економічної співпраці 

  Лиськова, Леся Миколаївна; Lyskova, Lesya; Лыськова, Леся Николаевна (Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, 2014)
  Розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття експортного потенціалу. Виокремлено основні чинники впливу на формування експортного потенціалу України на сучасному етапі. Наголошено на пріоритетності регіональної ...
 • Інноваційний потенціал євроінтеграції України 

  Лиськова, Леся Миколаївна; Lyskova, Lesya; Лыськова, Леся Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-03-15)
  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад і практичних механізмів та інструментів формування і реалізації інноваційного потенціалу євроінтеграції України. Досліджено теоретичні основи сучасних процесів міжнародної ...
 • Determinants of formation and development of international e-commerce 

  Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Dmytriyeva, N. О.; Дмитрієва, Н. О.; Дмитриева, Н. А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
  In this article the authors have considered and summarized results of previous scientific studies as well as some actual events and issues of comprehensive evaluation of determinants and factors of influence in particular ...
 • Гуманізація глобальної економіки внаслідок соціальної відповідальності економіки здоров’я трансформативних держав 

  Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, Inna; Иринчина, Инна Борисовна; Іринчин, Г. В.; Irynchyn, H. V. (Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2016)
  Досліджено проблематику формування ефективної глобальної економічної системи внаслідок запровадження принципів соціальної відповідальності у комунікаціях суб’єктів ринку національних економік. Наголошується на першочерговості ...
 • Глобальна торговельна інтеграція на ринку здоров'я за сприяння комунікативної платформи ISPOR 

  Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, Inna; Иринчина, Инна Борисовна (Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2018)
  Матеріал статті розкриває проблематику глобальної торговельної інтеграції на прикладі сфери охорони здоров’я. Пропонується започаткування нового формату, нового виміру функціонування національних систем охорони здоров’я у ...
 • Екологічні пріоритети маркетингу глобальних компаній 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна; Чала, Н. В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015-11)
 • Екологічна домінанта розвитку міжнародного маркетингу 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsygankova, Tatyana; Цыганкова, Татьяна Михайловна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015-11)
 • Пріоритетні напрями екологізації маркетингової діяльності глобальних компаній 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна; Чала, Н. В. (Національний гірничий університет, 2015-11)
  Враховуючи тенденції посилення глобалізації економічних процесів,міжнародної конкуренції та зростання екологічної обізнаності споживачів, сьогодні завоювати певні сегменти ринку та втримати власні позиції глобальним компаніям ...
 • Сучасні особливості та стратегічні пріоритети двостороннього співробітництва України з Китаєм 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна (Чернігівський національний технологічний університет, 2015)
  В статті на основі аналізу показників торговельно-економічного розвитку та узагальнення еволюції та особливостей сучасного етапу двосторонніх відносин України з Китаєм обґрунтовано стратегічні пріоритети двостороннього ...
 • Сучасні напрями екологізації маркетингової діяльності ТНК 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна; Чала, Н. В.; Chala, N. V. (Чернігівський національний технологічний університет, 2015)
  У статті визначено основні напрями екологізації маркетингової діяльності транснаціональних корпорацій, узагальнено інструментарій та технології екологічного маркетингу, які застосовуються при розробці товару, його виробництві, ...
 • Міжнародні організації у формуванні торговельної інтеграції 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна; Ткаченко, О. А.; Tkachenko, O. A. (Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті узагальнено чинники, які суттєво вплинули навиникнення та еволюцію міжнародних організацій, наведено класифікацію останніх. Досліджено роль міжнародних організацій у процесах торговельної інтеграції країн з різним ...
 • The impact of global risks on the world trade and economic environment 

  Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Nitsenko, Vitalii; Ніценко, Віталій С.; Ниценко, Виталий С.; Mardani, Abba; Мардані, Абба; Мардани, Абба; Tananaiko, Tetiana; Тананайко, Тетяна С.; Тананайко Татьяна С. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018)
  It is noted that the unprecedented dynamic globalization of trade and economic relations and the fourth industrial revolution cardinally transform the global distribution system of the world economy, accompanied by the ...
 • Сучасні тренди розвитку глобального логістичного ринку 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна; Іщенко, Анна Володимирівна; Ищенко, Анна Владимировна; Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Olefirenko, V. V.; Олефиренко, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена аналізу сучасних особливостей глобального логістичного ринку та факторів, що зумовлюють його трансформацію. На основі виявленої специфіки узагальнено основні тенденції його розвитку. Також виокремлено ...
 • Brexit як торговельно-економічний виклик для ЄС 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна; Бондаренко, А. В. (Mykolas Romeris University, 2018)
  Стаття присвячена процесу виходу Британії з Європейського Союзу, який має назву “Брексіт”. Розкриваються можливі політичні, торговельно-економічні, соціальні та інші наслідки такого рішення. Брексіт створює не лише певні ...
 • Корпоративні системи маркетингової інформації у забезпеченні безпеки міжнародного бізнесу 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsygankova, Tatyana; Цыганкова, Татьяна Михайловна (Mykolas Romeris University, 2018)
  Запропоновано доцільну структуру системи маркетингової інформації в міжнародному бізнесі. Здійснено порівняння ключових елементів системи маркетингової інформації компанії – моніторингу, маркетингових досліджень та ...
 • Впровадження стратегій здійснення змін на підприємстві в умовах нестабільності зовнішнього середовища 

  Гарафонова, Ольга Іванівна; Garafonova, Olga; Гарафонова, Ольга Ивановна; Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна (ПП «Медобори–2006», 2016)
  В статті розглянуто особливості стратегічного управління, узагальнено основні підходи щодо визначення та класифікації стратегій здійснення змін. Ґрунтовно визначено та описано алгоритм вибору даних стратегій, а також ...
 • Асиметрії торговельної інтеграції України та ЄС 

  Балежентіс, Альвідас; Baležentis, Аlvydas; Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розкрито питання двосторонньої торговельної інтеграції внаслідок реалізації поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка дала змогу країнам перейти від партнерства і співробітництва до політичної ...
 • Розвиток біоекономіки як умова інноваційно-інвестиційної модернізації економіки 

  Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav; Типанов, Владислав Викторович; Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті обґрунтовано основні засади біоекономіки, виявлені позитивні сторони зростання біоекономіки на сучасному етапі розвитку світової економіки. Обґрунтований розвиток біотехнологій як найважливіший фактор зростання ...
 • Глобальні маркетингові комунікації у контексті державного управління 

  Шевцов, Є. Д.; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10)

View More