Recent Submissions

 • Контролінг фінансових ризиків підприємств 

  Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalsky, Yu. S.; Скакальский, Юрий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних основ та методичних підходів до контролінгу фінансових ризиків для підвищення ефективності прийняття фінансово-інвестиційних рішень. Запропоновано класифікацію підприємницьких ...
 • Фінансова діагностика у вартісно-орієнтованому управлінні корпоративними підприємствами 

  Євтушенко, Марина Вікторівна; Yevtushenko, M. V.; Евтушенко, Марина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-02-26)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних аспектів фінансової діагностики у вартісно-орієнтованому управлінні корпоративними підприємствами. Уточнено понятійний апарат фінансової діагностики, ...
 • Фінансова діагностика у вартісно-орієнтованому управлінні корпоративними підприємствами 

  Євтушенко, Марина Вікторівна; Yevtushenko, M. V.; Евтушенко, Марина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04-01)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних аспектів фінансової діагностики у вартісно-орієнтованому управлінні корпоративними підприємствами. Уточнено понятійний апарат фінансової діагностики, ...
 • Фінансові механізми забезпечення збалансованого людського розвитку 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia Oleksandrivna; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-08-14)
  Дисертацію присвячено дослідженню фінансових механізмів забезпечення збалансованого людського розвитку. Поглиблено розуміння ролі людського розвитку у фінансовій науці. Проведено комплексний аналіз фінансового забезпечення, ...
 • Фінансові механізми забезпечення збалансованого людського розвитку 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia Oleksandrivna; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-09-17)
  Дисертацію присвячено дослідженню фінансових механізмів забезпечення збалансованого людського розвитку. Поглиблено розуміння ролі людського розвитку у фінансовій науці. Проведено комплексний аналіз фінансового забезпечення, ...
 • Регулювання інвестиційної діяльності банків 

  Онікієнко, Сергій Володимирович; Onikiienko, Sergii; Оникиенко, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-08)
  Дисертаційне дослідження присвячене теоретико-методологічним засадам формування та здійснення регулювання інвестиційної діяльності банків під впливом глобалізаційних процесів у світовій фінансовій системі та структурних ...
 • Соціальні виміри іноземного інвестування економіки України 

  Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-05-15)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню ролі іноземних інвестицій у соціалізації економічного розвитку України. Розроблено теоретичні та практичні рекомендації з оптимізації масштабів і структури іноземного інвестування ...
 • Розвиток ринку страхування життя України та країн Європи 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Маюрченко, В. В.; Maiurchenko, V. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2020)
  У статті визначено стан ринку страхування життя України та двох груп європейських країн, а саме економічно розвинутих та країн, що розвиваються, роль та значення компаній страхування життя для розвитку фінансового ринку ...
 • Порівняльне правознавство як інструмент дослідження фінансових систем (на прикладі мусульманських країн) 

  Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич; Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2020)
  Метою статті є систематизація та класифікація правових систем та виокремлення мусульманської правової системи як основи формування окремого сегменту міжнародних фінансів — ісламських фінансів, які отримали значне розповсюдження ...
 • Нормативно-правове забезпечення розвитку індивідуального інвестування на фінансовому ринку 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana; Красножон, Светлана Владимировна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2012)
  У статті наведено порівняльний аналіз нормативно-правових актів інвестиційної діяльності індивідуальних інвесторів в залежності від переваг щодо обраних ними фінансових інструментів.
 • ROC та CAP аналіз як інструменти оцінки якості моделей фінансової діагностики 

  Євтушенко, Марина Вікторівна; Yevtushenko, M. V.; Евтушенко, Марина Викторовна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2015)
  У статті досліджено інструменти оцінювання якості моделей фінансової діагностики та сутність характеристики понять CAP і ROC. Вказані інструменти дозволяють здійснити необхідний аналіз з єдиним показником - коефіцієнтом ...
 • Теоретичні засади фінансової діагностики 

  Панасюк (Євтушенко), Марина Вікторівна; Євтушенко, Марина Вікторівна; Yevtushenko, M. V.; Евтушенко, Марина Викторовна (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2013)
 • Інвестиційні фонди як провідна форма фінансового посередництва на інвестиційному ринку 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2011)
  Розвиток інститутів спільного інвестування (ІСІ), серед яких провідну роль відіграють інвестиційні фонди (ІФ), є необхідною передумовою активізації інвестиційної діяльності інших суб’єктів господарювання. Акумулюючи значні ...
 • Інвестиційна політика в стимулюванні економічного розвитку 

  Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович; Левицька, Владислава (Український інститут розвитку фондового ринку, 2011)
  В статті обґрунтовується вплив інвестиційної політики держави на стимулювання економічного розвитку. Визначено місце державної інвестиційної політики в соціально-економічній політиці держави та проаналізовано чинники, що ...
 • Обґрунтування параметрів інвестиційної компетенції місцевих бюджетів 

  Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович; Василенко, Олександр; Крук, Володимир Вікторович; Kruk, Volodymyr; Крук, Владимир Викторович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2010)
  Досліджуються питання інвестиційної компетенції місцевих бюджетів як визначальної умови розробки ефективних механізмів фінансового забезпечення їх інвестиційного потенціалу.
 • Бюджетоутворювальні джерела місцевого самоврядування щодо забезпечення інвестиційного потенціалу 

  Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович; Крук, Володимир Вікторович; Kruk, Volodymyr; Крук, Владимир Викторович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2011)
  Розглянуто особливості формування бюджетів місцевого самоврядування за аспектами забезпечення інвестиційного потенціалу їх бюджетів розвитку.
 • Податкові важелі в інвестиційному процесі в Україні 

  Крук, Володимир Вікторович; Kruk, Volodymyr; Крук, Владимир Викторович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2011)
 • Аналіз ефективності залучення та використання прямих іноземних інвестицій в Україні 

  Крук, Володимир Вікторович; Kruk, Volodymyr; Крук, Владимир Викторович; Федорчук, Ольга Святославівна; Fedorchuk, O. S.; Федорчук, Ольга Святославовна (Університет державної фіскальної служби України, 2018)
  У статті проведено комплексний аналіз ефективності залучення та використання прямих іноземних інвестицій в Україні. Охарактеризовано тенденції ефективності використання прямих іноземних інвестицій відповідно до секторів ...
 • Корпоративна соціальна відповідальність українських компаній (на прикладі Групи ДТЕК) 

  Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-02-24)
 • Практики корпоративної соціальної відповідальності українських компаній в умовах пандемії 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Піддубний, Володимир А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-02-24)

View More