Recent Submissions

 • Глобальні тенденції та потенціал розвитку ринку краудфандингу в Україні 

  Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович; Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна (Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», 2020)
  Посилення глобалізаційних тенденцій у сучасному суспільстві зумовили появу нових вимог до конкурентоспроможності суб’єктів бізнесу. Зокрема, особливого значення набуває пошук додаткових фінансових ресурсів для реалізації ...
 • Виклики Індустрії 4.0 у контексті її становлення на глобальному і національному рівнях 

  Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович; Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна (Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», 2020)
  Якісна трансформація соціально-економічних процесів у сучасному суспільстві є об’єктивним явищем. Зокрема, одним з важливих критеріїв конкурентоспроможності бізнесу слугує рівень його техніко-технологічного розвитку. У ...
 • Бізнес-середовище – корпоративні фінансові стратегії: проблеми синхронізації в Україні 

  Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliia; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Білоцька, Інна Анатоліївна; Bilotska, I.; Белоцкая, Инна Анатольевна (Національний університет харчових технологій, Громадська організація «Інститут проблем конкуренції», 2018)
  Стаття присвячена проблематиці формування та реалізації корпоративних фінансових стратегій в умовах мінливості зовнішнього бізнес-середовища. На прикладі підприємств електроенергетики України розглянуто вплив ринкових ...
 • Causality of risks, cost of equity and shading of the enterprise income 

  Tereshchenko, Oleh; Терещенко, Олег Олександрович; Терещенко, Олег Александрович; Babiak, Nataliia; Бабяк, Наталія Дмитрівна; Бабяк, Наталия Дмитриевна (Izdevnieciba «Baltija Punlishing», 2020)
  The scandals with concealment of income by large companies in tax havens, the unresolved problem of estimating the size of the shadow economy, and its high share in emerging markets (EM) make issues of the methodology ...
 • CVP-аналіз в умовах багатопродуктового виробництва як інструмент операційного контролінгу 

  Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliia; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Крутоус, Н. Ю.; Krutous, N. (Миколаївський національний аграрний університет, 2021)
  Розкрито особливості CVP-аналізу в умовах багатопродуктового виробництва, проведено порівняння методик його здійснення. Визначено можливості застосування результатів аналізу при прийнятті управлінських рішень в системі ...
 • Фінансування потенціалу розвитку альтернативної енергетики в Україні 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна; Ляхова, Олена Олександрівна; Lyakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2021)
  У статті представлено ретроспективний огляд динаміки фінансування розвитку альтернативних джерел енергії у світовому масштабі, для якого характерним є постійне зростання інвестицій та їх ефективності. Представлена ...
 • Інформаційне забезпечення контролінгу операційної діяльності підприємств торгівлі 

  Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliia; Бабяк, Наталия Дмитриевна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2021-04)
  Статтю присвячено дослідженню інформаційного забезпечення обліку, аналізу, контролю та системи планування операційної діяльності торгівельних підприємств. Автором виявлено ключові особливості управління та цілі контролінгу ...
 • Підходи європейської комісії до оцінювання стратегій смарт-спеціалізації в регіонах України 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Романченко, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретичні та організаційні аспекти підготовки стратегій смарт-спеціалізації в регіонах України та критерії їх оцінювання Європейською Комісією. The theoretical and organizational aspects of preparation of smart ...
 • Prior assessment of credit solvency for SMEs’ projects with nonstandard cash flows 

  Onikiienko, Sergii; Онікієнко, Сергій Володимирович; Оникиенко, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  This research proposes a new theoretical approach to the assessment of credit solvency for SMEs’ projects with nonstandard cash flows based on the principles of value-based management allowing to use internal rate of return ...
 • Financial mechanisms for SME support the pandemic crisis: European experience 

  Ivashchenko, Alla; Іващенко, Алла Іванівна; Иващенко, Алла Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Mechanisms of financial support for small and medium-sized businesses due to the Covid-19 pandemic crisis in European countries are analysed. Проаналізовано механізми фінансової підтримки малого і середнього бізнесу ...
 • Перспективи smart-спеціалізації у Київській області 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Чермянін, Антон (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розглянуто основні положення та напрямки smart-спеціалізації, виявлено та надано характеристику перспективам реалізації smart-спеціалізації у Київській області. The article examines the main positions and directions of ...
 • Механізм підтримки інноваційної діяльності МСБ в умовах коронакризи: міжнародний досвід 

  Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyliuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  роботі проаналізовані основні механізми підтримки діяльності МСБ у період пандемії 2020 р. Аналіз наводиться у розрізі загальних механізмів підтримки та механізмів, спрямованих суто на підтримку інноваційної діяльності ...
 • Проблеми менеджменту інтелектуальної власності в Україні та можливі шляхи їх подолання 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Галагуз, Аліна; Васніцька, Софія (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Стаття присвячена дослідженню проблематики менеджменту інтелектуальної сфери та інтелектуальному потенціалу суспільства. Наведені можливі шляхи подолання проблем інтелектуальної сфери в Україні. The article is devoted to ...
 • Фонди підтримки розвитку молодих учених: досвід країн Європи 

  Воротнікова, Альона (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено фонди, що підтримують наукову діяльність молодих вчених в країнах Європейського Союзу. Funds supporting the scientific activity of young scientists in the countries of the European Union have been studied. Исследованы ...
 • Проблеми розвитку start-up – менеджменту в україні та можливості їх вирішення 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Єрешко, Катерина; Хома, Олена (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  У даній роботі досліджено причини відсутності попиту на стартапи в Україні та основні проблеми їх розвитку. Проаналізовано законодавчі, фінансові та інформаційні аспекти труднощів розвитку стартапів в Україні. Розглянуто ...
 • Сучасні підходи до фінансування стартапів та суб’єктів малого бізнесу в Україні 

  Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Гуцалюк, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено передумови появи нових сучасних підходів до фінансування стартапів і суб’єктів малого бізнесу та проблеми їх запровадження їх в Україні. The preconditions of appearance of new modern approaches to financing of ...
 • Діджиталізація малого бізнесу 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Абдулаєва, Е. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Останнім трендом сучасного ринку є діджиталізація всіх можливих видів діяльності. Можливості смартфону та різноманітних додатків значно економить час, кошти, а також надає можливість одночасно вирішувати велику кількість ...
 • Розроблення цифрової стратегії підприємства 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Небилиця, Андрій (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розгляд цифровізації, як важеля, який дасть поштовх до зародження нової економіки, нових напрямів у бізнесі і дасть можливість покращити усі сфери виробництва та ведення бізнесу. Consideration of digitalization as a key, ...
 • Еко-інновації як сучасна тенденція розвитку інноваційного підприємництва 

  Заболотня, І. В.; Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено сутність та типологію категорії «еко-інновації». Проаналізовано шляхи впровадження та перешкоди реалізації еко-інновацій. The definition and typology of the category «eco-innovation» were studied. Ways of ...
 • Фактори формування збалансованого середовища для розвитку інноваційного бізнесу в Україні 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна; Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено фактори формування збалансованого середовища для розвитку інноваційного бізнесу в Україні. Зроблено комплексний аналіз факторів збалансованого середовища в нашій країні, згрупувавши компоненти Індексу процвітання ...

View More