Recent Submissions

 • Підходи європейської комісії до оцінювання стратегій смарт-спеціалізації в регіонах України 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Романченко, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретичні та організаційні аспекти підготовки стратегій смарт-спеціалізації в регіонах України та критерії їх оцінювання Європейською Комісією. The theoretical and organizational aspects of preparation of smart ...
 • Prior assessment of credit solvency for SMEs’ projects with nonstandard cash flows 

  Onikiienko, Sergii; Онікієнко, Сергій Володимирович; Оникиенко, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  This research proposes a new theoretical approach to the assessment of credit solvency for SMEs’ projects with nonstandard cash flows based on the principles of value-based management allowing to use internal rate of return ...
 • Financial mechanisms for SME support the pandemic crisis: European experience 

  Ivashchenko, Alla; Іващенко, Алла Іванівна; Иващенко, Алла Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Mechanisms of financial support for small and medium-sized businesses due to the Covid-19 pandemic crisis in European countries are analysed. Проаналізовано механізми фінансової підтримки малого і середнього бізнесу ...
 • Перспективи smart-спеціалізації у Київській області 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Чермянін, Антон (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розглянуто основні положення та напрямки smart-спеціалізації, виявлено та надано характеристику перспективам реалізації smart-спеціалізації у Київській області. The article examines the main positions and directions of ...
 • Механізм підтримки інноваційної діяльності МСБ в умовах коронакризи: міжнародний досвід 

  Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyliuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  роботі проаналізовані основні механізми підтримки діяльності МСБ у період пандемії 2020 р. Аналіз наводиться у розрізі загальних механізмів підтримки та механізмів, спрямованих суто на підтримку інноваційної діяльності ...
 • Проблеми менеджменту інтелектуальної власності в Україні та можливі шляхи їх подолання 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Галагуз, Аліна; Васніцька, Софія (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Стаття присвячена дослідженню проблематики менеджменту інтелектуальної сфери та інтелектуальному потенціалу суспільства. Наведені можливі шляхи подолання проблем інтелектуальної сфери в Україні. The article is devoted to ...
 • Фонди підтримки розвитку молодих учених: досвід країн Європи 

  Воротнікова, Альона (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено фонди, що підтримують наукову діяльність молодих вчених в країнах Європейського Союзу. Funds supporting the scientific activity of young scientists in the countries of the European Union have been studied. Исследованы ...
 • Проблеми розвитку start-up – менеджменту в україні та можливості їх вирішення 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Єрешко, Катерина; Хома, Олена (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  У даній роботі досліджено причини відсутності попиту на стартапи в Україні та основні проблеми їх розвитку. Проаналізовано законодавчі, фінансові та інформаційні аспекти труднощів розвитку стартапів в Україні. Розглянуто ...
 • Сучасні підходи до фінансування стартапів та суб’єктів малого бізнесу в Україні 

  Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Гуцалюк, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено передумови появи нових сучасних підходів до фінансування стартапів і суб’єктів малого бізнесу та проблеми їх запровадження їх в Україні. The preconditions of appearance of new modern approaches to financing of ...
 • Діджиталізація малого бізнесу 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Абдулаєва, Е. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Останнім трендом сучасного ринку є діджиталізація всіх можливих видів діяльності. Можливості смартфону та різноманітних додатків значно економить час, кошти, а також надає можливість одночасно вирішувати велику кількість ...
 • Розроблення цифрової стратегії підприємства 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Небилиця, Андрій (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розгляд цифровізації, як важеля, який дасть поштовх до зародження нової економіки, нових напрямів у бізнесі і дасть можливість покращити усі сфери виробництва та ведення бізнесу. Consideration of digitalization as a key, ...
 • Еко-інновації як сучасна тенденція розвитку інноваційного підприємництва 

  Заболотня, І. В.; Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено сутність та типологію категорії «еко-інновації». Проаналізовано шляхи впровадження та перешкоди реалізації еко-інновацій. The definition and typology of the category «eco-innovation» were studied. Ways of ...
 • Фактори формування збалансованого середовища для розвитку інноваційного бізнесу в Україні 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна; Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено фактори формування збалансованого середовища для розвитку інноваційного бізнесу в Україні. Зроблено комплексний аналіз факторів збалансованого середовища в нашій країні, згрупувавши компоненти Індексу процвітання ...
 • Світові тенденції розвитку інноваційного підприємництва 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Ватрушкіна, М. О.; Ковіня, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Вказано основні світові тенденції інноваційного розвитку підприємств. Обґрунтовано та проаналізовано найпоширеніші з них. Здійснено загальний аналіз щодо впровадження інновацій у діяльність світових корпорацій. Indicated ...
 • Банківське кредитування інвестиційних проєктів 

  Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana Volodymyrivna; Урванцева, Светлана Владимировна; Сандульський, Р. П. (Одеський національний політехнічний університет, 2021-05)
 • Прямі іноземні інвестиції як потенціал економічного розвитку агропромислового комплексу в Україні 

  Мякишевська, Олена Миколаївна; Myakishevska, Olena; Мякишевская, Елена Николаевна; Мудренко, Н. В. (Одеський національний політехнічний університет, 2021-05)
 • Оцінка ефективності інвестиційних проектів 

  Онікієнко, Сергій Володимирович; Onikiienko, Sergii; Оникиенко, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-02-01)
  Дисертація присвячена дослідженню методологічних та організаційних підходів до оцінки ефективності інвестиційних проектів, розглянуто теоретичні та практичні переваги та вади існуючих методів і методик оцінки ефективності ...
 • Управління доходами від основної діяльності страхових компаній 

  Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Zinkevitch, Tetyana; Зинкевич, Татьяна Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-05-16)
  Обґрунтовано теоретичні та методологічні основи управління доходами від основної діяльності страхових компаній. В роботі розкрито економічну сутність доходів від основної діяльності страхових компаній здійснено їх ...
 • Інвестиційний потенціал місцевих бюджетів 

  Крук, Володимир Вікторович; Kruk, Volodymyr; Крук, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-23)
  Проведено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів формування та ефективного використання інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів. Доведено взаємозв’язок між державною інвестиційною політикою, інвестиційною ...
 • Фінансове забезпечення підприємств комунального господарства 

  Нагорна, Ольга Валеріївна; Nagorna, Olga; Нагорная, Ольга Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-28)
  У дисертації досліджено загальнотеоретичні аспекти фінансового забезпечення підприємств комунального господарства та обґрунтовано практичні рекомендації щодо формування й ефективного використання фінансових ресурсів у ...

View More