Recent Submissions

 • Liquidity stress testing 

  Hromnytska, Iryna; Громницька, Ірина Юріївна; Громницкая, Ирина Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  After the deep crisis of 2007 and the banks-bankruptcy in Ukraine in 2015, the urgent issue is the timely detection of illiquid banking institutions, banks with a problem of lack of liquidity. The purpose of this work is ...
 • Фінансове забезпечення соціально-культурної інфраструктури бізнесу в Україні 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У статті досліджено специфіку фінансового забезпечення соціально-культурної інфраструктури в Україні. Зокрема, визначено динаміку та структуру фінансового забезпечення культури та мистецтва. Обґрунтовано можливості та ...
 • Розвиток страхування депозитів в Україні в період подолання наслідків фінансово-економічної кризи 

  Білошапка, Вікторія Степанівна; Biloshapka, Viktoriia; Белошапка, Виктория Степановна; Татарікова, Ганна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У дослідженні проаналізовано сучасний стан страхування депозитів в світі та в Україні в період подолання наслідків фінансово-економічної кризи. Наголошено на проблемних аспектах розвитку системи страхування депозитів, ...
 • Вплив глобалізації на розвиток підходів до управління корпоративними фінансами 

  Нечай, Катерина; Ляхова, Олена Олександрівна; Lyakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Корпоративні фінанси виступають важливою складовою економічного управління, які відіграють визначальну роль у функціонуванні фінансової системи будь якої країни. Тривалий час у вітчизняних наукових дослідженнях увага ...
 • JIT концепція у забезпеченні фінансової стійкості підприємства 

  Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Нещерецька, Євгенія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Визначено роль логістичної концепції «точно в термін» в управлінні витратами підприємства. Розглянуто систему принципів, на яких діє підхід. Описано вплив упровадження JIT концепції на функціонування підприємства. Висвітлено ...
 • Перспективні напрями ІТ-підтримки діяльності страхових компаній 

  Маюрченко, Валентина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  З розвитком ІТ індустрія страхування істотно змінюється. Страховий сектор постійно зростає, як і кількість споживачів, які хочуть мобільності, прозорості та простоти при виборі програм. Як підприємства, так і фізичні особи ...
 • Управління професійним розвитком слухачів сфери післядипломної освіти шляхом використання «хмарних» технологій 

  Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2016-10-28)
 • Political and economic cycles and fiscal forecasts in the multilevel system: the case of Ukraine 

  Kotina, Hanna; Котіна, Ганна Михайлівна; Котина, Анна Михайловна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайлівна; Степура, Марина Михайловна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017-09)
  This paper deals with the conditions and institutional framework for the accuracy of fiscal forecasts on the basis of studying the relationship between political conditions, the economic cycle and the existing reality. An ...
 • Державне регулювання в умовах нестійкості фінансово-економічної системи 

  Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017-09)
  Наведена аргументація щодо важливості державного регулювання кризових явищ у фінансово-економічній системі (ФЕС). Систематизовані ознаки ризиків нестійкості ФЕС, чинники їх виникнення та заходи державного регулювання ...
 • Зарубіжний досвід реформування недержавного пенсійного забезпечення 

  Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; фон Будау, Олексій Григорович; von Budau, Alex G. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017-09)
  У статті розглянуто роль і значення недержавних пенсійних фондів в соціальному та економічному розвитку країни. Зазначено передумови для активізації діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні. This article explores ...
 • Особливості діяльності наднаціональних банків країн світу 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017-09)
  Визначено цільові орієнтири створення наднаціональних банків. Досліджено переваги та недоліки діяльності наднаціональних банків. Розглянуто країни, де присутній наднаціональний рівень регулювання банків. The target ...
 • Етапи становлення банківського регулювання на наднаціональному рівні 

  Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017-09)
  Розглянуто етапи становлення регулювання банків на наднаціональному рівні. Визначено специфіку кожного етапу становлення регулювання на наднаціональному рівні. Охарактеризовано вплив міжнародних інституцій на формування ...
 • Інституціоналізація фінансово-кредитних інструментів державної підпримки інноваційної діяльності 

  Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016-10)
 • Регіональні виміри ідентифікації параметрів людського розвитку 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Одним із важливих параметрів конкурентоспроможності економіки на міжнародному ринку є людський розвиток, що зумовлює потребу його визначення на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Зокрема, у контексті ...
 • Синдиковане кредитування на рівні регіональних банків 

  Білошапка, Вікторія Степанівна; Biloshapka, Viktoria; Белошапка, Виктория Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  В тезах розглянуто чинники розвитку інвестиційної діяльності регіональних банків, одним з яких є механізм синдикації. Зроблено висновок щодо значних можливостей залучення коштів в економіку шляхом синдикованого кредитування, ...
 • Оцінка розвитку малого та середнього бізнесу в Україні у регіональному контексті 

  Іващенко, Алла Іванівна; Ivashchenko, А.; Иващенко, Алла Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
 • Сутнісно-правові аспекти визначення складових показника ефективності бюджетної програми на прикладі фінансування вторинної ланки медичної допомоги 

  Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Тetiana; Жибер, Татьяна Васильевна; Солопенко, Тетяна Василівна; Solopenko, Тetiana; Солопенко, Татьяна Васильевна (Університет державної фіскальної служби, 2020)
  Статтю присвячено питанню досягнення ефективності програмно-цільового бюджетування виходячи з вимог чинного Бюджетного кодексу України. Виокремлено складники ефективності, які, у свою чергу, згруповані за операційною та ...
 • Огляд діяльності європейського сільськогосподарського фонду для розвитку сільських територій ЄС в контексті реалізації концепції Smart-спеціалізації 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Василишен, Юрій Володимирович; Vasylyshen, Yurii; Василишен, Юрий Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
 • Роль національного банку України у формуванні монетарних передумов розвитку економіки 

  Баріда, Надія Петрівна; Barida, N. P.; Барида, Надежда Петровна (Видавничий дім «Гельветика», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню ролі Національного банку України у формуванні монетарних передумов розвитку економіки. Розглянуто механізм еволюції центрального банку як інституту державного регулювання економіки. Обґрунтовано ...
 • Tax forecasting as part of a macro financial controlling system – the case of Ukraine 

  Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна; Proskura, Kateryna; Проскура, Катерина Петрівна; Проскура, Екатерина Петровна (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017)
  The current system of forecasting and tax planning in Ukraine is oriented to the needs of the government, its goal being to calculate the desired amounts of tax revenue. Fiscal authorities apply administrative pressure ...

View More