Recent Submissions

 • Цифрові валюти центральних банків: практичні аспекти впровадження та регулювання 

  Ходакевич, Сергій Іванович; Khodakevych, Serhii; Ходакевич, Сергей Иванович; Пономаренко, Катерина О.; Ponomarenko, Kateryna; Мецгер, Євген В.; Metsher, Yevhen; Медко, Михайло Б.; Medko, Mykhailo (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Наведена стаття — це спроба оцінити потенціал та проаналізувати світовий досвід регулювання цифрових валют центральних банків (ЦВЦБ). В результаті дослідження проаналізовано наслідки впровадження ЦВЦБ в країнах світу ...
 • Механізми належного фінансового забезпечення бюджетних програм 

  Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна; Солопенко, Тетяна Василівна; Solopenko, Тetiana; Солопенко, Татьяна Васильевна (Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», 2022-08)
  Проаналізовано вплив запропонованих макроекономічних і організаційних чинників на рівномірність фінансового забезпечення заходів у затверджених бюджетних програмах за останні 10 років. Запропоновано і обґрунтовано показник ...
 • Венчурне фінансування 

  Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович; Гернего, Юлія Олександрівна; Herneho, Yuliia; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У навчальному посібнику висвітлено концептуальні основи венчурного фінансування та розглянуто практики венчурного фінансування. Досліджено теоретичні засади венчурного підприємництва. Обґрунтовано питання сутності та ...
 • Аналіз моделей заснованих на партнерстві в рамках ісламської економічної доктрини 

  Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevych, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Мозговий, Олег Миколайович; Mozghovyi, Oleh; Мозговой, Олег Николаевич (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2022)
  Ісламські фінанси мають контрактну форму і можуть функціонувати в межах трьох моделей, заснованих на: 1) торгівлі, 2) оренді або 3) партнерстві. Фінансування комерційної діяльності шляхом створення партнерських ...
 • Аналіз моделей заснованих на оренді в рамках ісламської економічної доктрини 

  Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevych, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Мозговий, Олег Миколайович; Mozghovyi, Oleh; Мозговой, Олег Николаевич (ТОВ «Редакція журналу Економіка та держава», 2022)
  Існування в ісламській економічній доктрині певних заборон, продиктованих положеннями ісламського права, визначає специфічні організаційно-правові форми фінансових відносин та інструменти здійснення / фінансування економічної ...
 • Історичні передумови виникнення ісламських фінансів як складового сегменту сучасної міжнародної фінансової системи 

  Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevych, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Залізнюк, Вікторія П.; Zalizniuk, Viktoriia; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, Oleksii; Субочев, Алексей Валерьевич (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2021)
  Протягом XV—XVII ст. у Європі відбулись події, що визначили появу нових інститутів, які зрештою обумовили радикально інший шлях соціального та економічного розвитку європейського континенту, на відміну від Близького Сходу. ...
 • The Impact of Fiscal Deficit on Economic Growth:Evidence fromEurope 

  Bohach, Maryna; Богач, Марина Віталіївна; Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна (Diamond Scientific Publication (MOKSLINĖS LEIDYBOS DEIMANTAS), 2021)
  The purpose of this paper is to determine the impact of fiscal deficit on economic growth to find out whether it is possible to promote economic growth through reduction of the gap between government revenue and expenditures. ...
 • Designing an Algorithm for Capturing Price Volatility Factors in the Stock Market 

  Pankratova, Liubov; Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна; Lysenko, Yaroslav (Springer Nature Switzerland AG, 2021)
  The research objective is to design an algorithm to be used to identify factors influencing price dynamics of shares at the time of publication of quarterly reports. Subject of research: design forecast algorithms for ...
 • Середньострокове бюджетне планування під час війни в Україні 

  Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна (www.b-k.ge, 2022-10-10)
  Систематизовано зміни у механізмі бюджетування щодо середньострокового бюджетного планування на макрорівні для держав з незвичайними станами, на прикладі бюджетування упродовж гарячої фази військових дій в Україні. ...
 • How does active digital transformation affect the efficiency of governance and the sustainability of public finance? The Ukrainian case 

  Kotina, Hanna; Котіна, Ганна Михайлівна; Котина, Анна Михайловна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайлівна; Степура, Марина Михайловна; Kondro, Pavlo; Кондро, Павло Володимирович; Кондро, Павел Владимирович (Izdevnieciba «Baltija Punlishing», 2022)
  The challenges of the digital economy are leading to radical changes in public governance, creating conditions for convenient and prompt access to public services and public information. Moreover, the pandemic has caused ...
 • The role of taxation in the formation of individual investment strategies in the Ukrainian financial services market 

  Slavkovа, Alla; Славкова, Алла Аркадіївна; Славкова, Алла Аркадьевна; Shevchuk, Kostyantyn (Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень, 2019)
  This article deals with pragmatic aspects of taxation of individuals' incomes in the financial services market. On example of Ukrainian tax system the effect of tax factors on the investment behavior of individuals is ...
 • Transformation of funding system of higher education 

  Bilinets, Maryna; Білінець, Марина Юріївна; Билинец, Марина Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-19)
 • Сучасні тенденції розвитку ринку фінансового лізингу в Україні 

  Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevych, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-19)
 • Сучасні тенденції фандрейзинга об’єднаних територіальних громад в Україні 

  Філімошкіна, Інна Олександрівна; Filimoshkina, Inna; Филимошкина, Инна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-19)
 • Емісія корпоративних облігацій як метод мобілізації фінансових ресурсів в Україні 

  Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana; Урванцева, Светлана Владимировна; Татарікова, Г. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-19)
 • Методичні основи формування оптимального та збалансованого страхового портфелю 

  Третяк, Катерина Володимирівна; Tretiak, Kateryna; Третяк, Екатерина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-19)
 • Банківське кредитування населення у контексті екологічної та соціальної складових сталого розвитку 

  Стрільчук, Юлія Ігорівна; Strilchuk, Yuliia; Стрельчук, Юлия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-19)
 • Реформування галузі охорони здоров’я на страхових засадах: українські і світові паралелі 

  Стецюк, Тетяна Іванівна; Stetsiuk, Tetiana; Стецюк, Татьяна Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-19)
 • Податок на доходи фізичних осіб: реалії сьогодення 

  Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla; Славкова, Алла Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-19)
 • Інновації в соціально-економічному розвитку регіонів 

  Малік, Євгенія Олександрівна; Malik, Yevheniia; Малик, Евгения Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-19)

View More