Recent Submissions

 • Місце і роль сторони роботодавців у формуванні інституту соціального діалогу в Україні 

  Ільченко, Богдан Валерійович; Ilchenko, Bogdan; Ильченко, Богдан Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті висвітлено історичні аспекти розвитку, актуальність, сучасний стан, цілі та завдання сторони роботодавців у соціальному діалозі, проаналізовано проблеми та розглянуто ключові напрямки консолідації сторони роботодавців ...
 • Соціальний захист інвалідів в Україні 

  Завіновський, Ігор Станіславович; Zavinovsky, I. S.; Завиновский, Игорь Станиславович; Ковальчук, Ю. І.; Kovalchuk, I. I.; Ковальчук, Ю. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Досліджено особливості функціонування системи соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні. Розглянуто основні нормативно-правові засади реалізації відповідного напрямку соціальної політики та сучасний стан його ...
 • Проблеми забезпечення кадрами сільськогосподарських підприємств 

  Гнибіденко, О. M.; Hnybidenko, O. M.; Гнибиденко, Е. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Висвітлено передумови, організаційні аспекти та практичні рекомендації щодо забезпечення кадрами сільськогосподарських підприємств різних форм власності, як складових впливу на розвиток національної економіки.
 • Стан професійного навчання персоналу на виробництві в Україні 

  Гемма, М. Д.; Hemma, M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто сучасну ситуацію у сфері професійного навчання кадрів на виробництві в Україні, проаналізовано динаміку професійного навчання новим професіям і підвищення кваліфікації працівників, основні форми навчання на ...
 • Особливості системи показників оцінювання ефективності джерел добору персоналу 

  Омельченко, Ю. Ю.; Omelchenko, Iuliia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Обґрунтовано основний критерій професійного підбору персоналу, визначено та обґрунтовано доцільність оцінки окремо кожного джерела професійного добору, а не тільки процесу в цілому. У результаті використання найефективніших ...
 • Розширення можливостей зайнятості за допомогою соціального підприємництва 

  Наумова, М. О.; Naumova, M. O.; Наумова, М. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто питання розширення можливостей для зайнятості усіх верств населення за допомогою соціального підприємництва як ефективного способу зниження рівня безробіття. Проаналізовано європейський досвід діяльності ...
 • Передумови ефективної зайнятості молоді 

  Чуб, Оксана Володимирівна; Chub, Oksana; Чуб, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто тенденції зайнятості на молодіжному ринку праці. Узагальнено проблеми переходу молоді на ринок праці. Визначено передумови забезпечення ефективної зайнятості молоді.
 • Стратегія «Європа 2020» як складова механізму оптимізації зайнятості населення в країнах ЄС 

  Нартюк, Оксана В.; Nartyuk, Oksana V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Аналізом Стратегії «Європа 2020» як складової механізму оптимізації зайнятості економічно активного населення країн Європейського Союзу виявлено необхідність її імплементації у контексті особливостей сучасного соціально- ...
 • Сталий людський розвиток як основний вектор соціально-економічних трансформацій в ХХІ столітті 

  Іващенко, Т. Ю.; Ivaschenko, T.; Иващенко, Т. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті, на основі аналізу останніх наукових досліджень, автор намагається визначити сутність терміну сталий людський розвиток, його принципову відмінність від сучасних стратегій розвитку. Проведене дослідження доводить ...
 • Особливості фінансування соціальної політики в Україні 

  Юрчик, Галина Миколаївна; Urchik, Galuna; Юрчик, Галина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Визначено рівні, джерела та суб’єкти фінансування соціальної політики в умовах ринку. Досліджено особливості її фінансування в Україні у контексті європейських стандартів. Визначено основні структурні та динамічні зрушення ...
 • Децентрализация управления как фактор повышения качества системы профессионального образования 

  Ильич, Людмила М.; Ilich, Liydmyla; Ільїч, Людмила М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Статья посвящена проблемам децентрализации профессионального образования. Исследовано современное состояние системы профессионального образования в Украине и определены основные проблемы, которые негативно сказываются на ...
 • Соціальна мобілізація як інструмент забезпечення зайнятості населення сільських територій 

  Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, M. B.; Махсма, Мария Борисовна; Удовиченко, С. М.; Udovychenko, S. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розкрито сутність соціальної мобілізації як ефективного, сучасного інструменту забезпечення сталого розвитку сільських територій. Висвітлено прогресивний досвід реалізації в Україні міжнародних проектів сталого ...
 • Розширення можливостей відтворення трудового потенціалу підприємств України в контексті принципів гідної праці 

  Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено сучасний стан імплементації принципів гідної праці на вітчизняних підприємствах, визначено пріоритетні напрями, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо розширення можливостей відтворення трудового ...
 • Формування та розвиток ціннісної мотивації працівників 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Liudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна; Винярський, Є. М.; Vinyarski, E. M.; Винярский, Е. Н. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У даній статті розкрито особливості ціннісної мотивації персоналу, порівняно з мотивацією за потребами. Досліджено вплив вікових розбіжностей на рівень ціннісної мотивації. Також виявлено та класифіковано дестимулятори ...
 • Модель організаційно-економічного механізму стратегічного управління людським капіталом (на прикладі авіатранспортної галузі) 

  Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Здійснено теоретичний аналіз категорії «організаційно-економічний механізм». Запропоновано схему формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління людським капіталом. Змодельовано організаційно-економічний ...
 • Організаційно-економічний механізм стимулювання праці як чинник гідної праці 

  Калина, Алла Василівна; Kalyna, A. V.; Калина, Алла Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто питання необхідності формування організаційно-економічного механізму для кожної організації з метою досягнення впевненості людини в результатах своєї праці, розуміння свого місця у суспільстві, своєї ...
 • Стратегія соціальної безпеки України в умовах глобалізаційних змін 

  Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті показано, яким чином глобалізаційні зміни впливають на соціально-трудові відносини та соціальну безпеку. Автор викладає власний погляд на сутність і завдання соціальної безпеки з урахуванням трендів глобалізації. ...
 • Послуги зовнішнього рекрутингу: сучасні тенденції та виклики 

  Кир’янова, Олена Вікторівна; Kyrianova, Olena; Кирьянова, Елена Викторовна; Павлова, Л. О.; Pavlova, L.; Павлова, Л. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено сучасні тенденції та проблемні аспекти надання послуг зовнішнього рекрутингу на ринку праці, в т.ч. необхідність нормативно-правового забезпечення професії зовнішнього рекрутера; проаналізовано теоретичні ...
 • Критерии противопоставления традиционной модели и нестандартных форм занятости 

  Котляров, И. Д.; Kotliarov, І.; Котляров, І. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В статье предложено описание трех разновидностей занятости, которые предлагается относить к нестандартным формам занятости. Указаны критерии, по которым эти разновидности занятости отличаются от традиционной модели трудовых ...
 • Готовність економічно активного населення до зайнятості в мережевій економіці 

  Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті систематизовано наявні у міжнародній практиці підходи до оцінювання готовності країни до розвитку мережевої економіки. Розглянуто можливості використання зазначених підходів для оцінювання готовності економічно ...

View More