Recent Submissions

 • Історія розвитку транскордонного євро-українського співробітництва західних областей України 

  Громоздова, Лариса Василівна; Hromozdova, Larуsa; Громоздова, Лариса Васильевна; Черевко, Дмитро Радійович; Cherevko, Dmytro; Черевко, Дмитрий Радиевич (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
  У статті досліджена історія розвитку транскордонного співробітництва західних регіонів з країнами сусідніх держав України. Охарактеризовано потенціал розвитку україно-європейських відносин на основі вивчення досвіду та ...
 • Ідеологія управління репутацією університету в умовах інформаційної турбулентності 

  Архипова, Тетяна Василівна; Arkhypova, Tatyana; Архипова, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто сутність та причини виникнення інформаційної турбулентності. Визначено, що репутація є найціннішим нематеріальним активом університету, який посилює його конкурентоздатність, залучає ресурси та збільшує ...
 • Підвищення інвестиційної привабливості туристичної галузі Закарпатської області 

  Опанащук, Юрій Якович; Оpanashchuk, Yurii; Богославець, Оксана Григорівна; Bogoslavets, Oksana; Богославец, Оксана Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проведено огляд туристичної інфраструктури Закарпатської області, визначено її слабкі та сильні сторони. Зазначено, що завдяки їй за останні 5 років туризм регіону відзначається позитивною динамікою розвитку та ...
 • Маркетинговий аудит внутрішнього середовища підприємства 

  Дерев’янченко, Тетяна Єгорівна; Derev’yanchenko, Tetyana; Деревянченко, Татьяна Егоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розглянуто актуальні питання змісту та особливостей проведення маркетингового аудиту внутрішнього середовища підприємства. Маркетинговий аудит — найбільш ефективний і найменш відпрацьований вид маркетингового ...
 • Моделювання кооперативної гри виробника і дилера 

  Данилюк, Н. М.; Danylyuk, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто модель взаємодії підприємствавиробника та підприємства роздрібної торгівлі (ритейлера) як учасників вертикального маркетингового каналу, що дає змогу визначити їх рівноважні цінові стратегії, які, у ...
 • Модель спільного впливу рекламних відгуків і ціноутворення у збільшенні базового рівня збуту 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Островська, Марія Сергіївна; Ostrovska, Mariya; Островская, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті показано, що на ефективність рекламних звернень впливає частота їх повторення, причому кількість показів рекламного звернення має враховувати ефект запам’ятованості реклами, що є особливо важливим для розроблення ...
 • Integration of partial least squares path modeling for sustainable tourism development 

  Pavlenchyk, Nataliіa; Mekhovych, Serhii; Bohoslavets, Oksana; Богославець, Оксана Григорівна; Богославец, Оксана Григорьевна; Opanashchuk, Yurii; Опанащук, Юрій Якович; Опанащук, Юрий Яковлевич; Hotra, Viktoriya; Gayvoronska, Inna (Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, 2019-07)
  This study aims to reveal which factors and their indicators are significant (primary) for sustainable tourism from the point of view of the travellers themselves. The study was conducted in two stages and involved 415 ...
 • Implementation of Manufacturer and Reseller Interaction Models, Taking Into Account Advertising Costs 

  Bludova, Tetiana; Блудова, Тетяна Володимирівна; Блудова, Татьяна Владимировна; Danylyuk, Nataliya; Данилюк, Наталія; Данилюк, Наталия; Dyma, Oleksandr; Дима, Олександр Олексiйович; Дыма, Александр Алексеевич; Kachan, Olena; Horokhova, Olena; Горохова, Олена Миколаївна; Горохова, Елена Николаевна (Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, 2019-11)
  Establishing effective cooperation between the manufacturer and reseller as vertical marketing channel participants implies the effective mechanism for the development of the main strategies of their business behaviour, ...
 • Використання генетичного алгоритму при проектуванні електронного документообігу на основі мережі Петрі 

  Макаренко, Олександр Іванович; Makarenko, Oleksandr; Макаренко, Александр Иванович; Кіщенко, Ольга Василівна; Kishchenko, Olga; Кищенко, Ольга Васильевна (Видавничий дім «Гельветика», 2014)
  У статті розглядається метод мінімізації ризиків, які виникають на етапах життєвого циклу електронного документу з використанням імітаційної моделі на основі мереж Петрі, параметри якої визначаються генетичним алгоритмом. ...
 • Розробка моделі оцінки впливу ризиків на впровадження та управління системи електронного документообігу 

  Макаренко, Олександр Іванович; Makarenko, Oleksandr; Макаренко, Александр Иванович; Кіщенко, Ольга Василівна; Kishchenko, Olga; Кищенко, Ольга Васильевна (Видавничий дім «Гельветика», 2015-01)
  У статті розглядаються особливості управління ризиками в процесі впровадження та експлуатації електронного документообігу в компаніях. Визначено ключові методи кількісного аналізу ризиків, що впливають на системи електронного ...
 • Система моніторингу ризиків, які виникають у процесі експлуатації системи корпоративного електронного документообігу 

  Макаренко, Олександр Іванович; Makarenko, Oleksandr; Макаренко, Александр Иванович; Кіщенко, Ольга Василівна; Kishchenko, Olga; Кищенко, Ольга Васильевна (Харківський національний економічний університет, 2015)
  Стаття присвячена розробці основних принципів моніторингу ризиків у системі ефективного управління корпоративним електронним документообігом. Моніторинг явищ, процесів та їх характеристик необхідний для підтримки науково ...
 • Про один контрприклад для матричних зображень нескінченних напівгруп S (I, J) 

  Бондаренко, В. М.; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena Mykolayivna; Тертичная, Елена Николаевна (Ужгородський національний університет, 2012)
  У цiй статтi побудовано контрприклад для матричних зображень природного класу напiвгруп, породжених iдемпотентами, що пов’язаний з майже невиродженими матрицями. In this article we construct a counterexample for matrix ...
 • Модель дифузії інновацій з урахуванням реклами в умовах сегментованого ринку 

  Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olga; Мельник, Ольга Александровна (ВНЗ «Національна академія управління», 2016)
  У статті досліджено питання прогнозування попиту на інноваційний продукт з урахуванням реклами в умовах сегментованого ринку. Зважаючи на відсутність статистичних даних за минулі періоди, побудовано модель росту попиту на ...
 • Модель управління запасами з нечітким трикутним попитом 

  Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olga; Мельник, Ольга Александровна; Луцишина, Жанна Володимирівна; Lutsyshyna, Zhanna; Луцишина, Жанна Владимировна (Харківський національний економічний університет, 2018)
  У роботі представлено алгоритм побудови моделі управління запасами за умови, коли невідомий попит на ресурс моделюється за допомогою нечіткої логіки. Алгоритм може бути застосований, зокрема, і для інноваційного товару ...
 • Одноперіодна модель управління запасами вертикально інтегрованого холдингу 

  Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна (Харківський національний економічний університет, 2017)
  У статті побудовано модель управління запасами вертикально інтегрованого підприємства холдингового типу, що складається з трьох ланок технологічного ланцюга. Для розв’язання проблем оптимального управління запасами ...
 • Regional trade agreements in the system of the world trade liberalization 

  Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Василіївна; Громоздова, Лариса Васильевна; Іlchenko, Viktorija; Derbenova, Yana (Югозападен университет “Неофит Рилски” Стопански факултет, 2017-10)
  The study presents an overview of regional trade agreements and their part in trade liberalization. The World Trade Organization’s role in the trade regulation and its limitations are discussed. This paper intends to ...
 • Управління екологічними ризиками як необхідна складова механізму управління природокористуванням 

  Аблова, Олена Костянтинівна; Аблова, Елена Константиновна; Коценко, Катерина Федорівна; Коценко, Екатерина Фёдоровна; Лукаш, Ірина Михайлівна; Лукаш, Ирина Михайловна (Сумський державний університет, 2013-04)
  Підприємницька діяльність тісно пов’язана з поняттям ризик. Дослідження Роксани Міхет із Міжнародного Валютного Фонду показали, що в розвинутих країнах компанії відвертіше ідуть на ризик, коли мова йде про розвиток інновацій, ...
 • Розвиток туризму як важливий складник державної регіональної політики України 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Ольшанская, Александра Владимировна; Коценко, Катерина Федорівна; Коценко, Екатерина Фёдоровна (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2015)
  State regional policy of the tourist industry development in Ukraine is considered. The importance of the qualities regional tourist industry policy that is aimed to create the conditions for the development of the ...
 • Геометричні та алгебраїчні фрактальні методи в інформаційних технологіях обробки і аналізу потоків даних 

  Щекань, Надія Петрівна; Shchekan, Nadiya; Щекань, Надежда Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті приведено приклади фрактальної геометрія, як справжньої революції у математичному описі природи, що дає можливість описати світ набагато зрозуміліше, ніж це робить традиційна математика або фізика. У статті ...
 • Моделювання впливу змін грошово-кредитної політики на рівень фінансової безпеки держави 

  Шапошник, О. Л.; Shaposhnyk, Helen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У роботі визначено складові фінансової безпеки: банківська безпека, безпека небанківського фінансового сектора, боргова безпека, валютна безпека, бюджетна безпека та грошово-кредитна безпека. Обґрунтовано, що для побудови ...

View More