Recent Submissions

 • Inventory Management at the Enterprise in the Field of Probability Models 

  Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолій Борисович; Кулик, Анатолий Борисович; Fokina-Mezentseva, Kateryna; Фокіна-Мезенцева, Катерина Володимирівна; Boretska, Nataliia; Борецька, Наталія Петрівна; Bilousov, Aleksii; Білоусов, Олексій Михайлович; Prokhorchuk, Svitlana; Прохорчук, Світлана Володимирівна (Polissia National University, 2021)
  The inventory management system is designed to continuously ensure the production activities of the enterprise with all necessary resources. The purpose of this study is to build a probabilistic model that can be proposed ...
 • Аналіз параметрів моделі дифузії інновацій з урахуванням реклами в умовах сегментованого ринку 

  Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olha; Мельник, Ольга Александровна; Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолий Борисович (Національна академія управління, 2019)
 • Викладання дисципліни «Вища математика» за допомогою дистанційного навчання 

  Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолий Борисович (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2020-10)
 • Minimization of risks in the investment assets portfolio formation 

  Sluchynskyi, O.; Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолій Борисович; Кулик, Анатолий Борисович (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2022-07)
 • Теоретичні основи поняття «механізм публічного управління» 

  Громоздова, Лариса Василівна; Hromozdova, Larуsa; Громоздова, Лариса Васильевна; Маляревський, Віктор Миколайович; Маркіна, Марія Іванівна; Рвач, Андрій Миколайович (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2022-07)
 • Моделювання управління запасами на підприємстві за умови взаємозв’язку періоду між закупівлями і тривалістю придатності деталей 

  Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолий Борисович (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2022-01)
 • Застосування моделі системи управління запасами на промисловому підприємстві 

  Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолий Борисович; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olha; Мельник, Ольга Александровна (Національний університет «Острозька академія», 2022-10-21)
 • Links between manufacturing functions on consumer service enterprises 

  Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолій Борисович; Кулик, Анатолий Борисович; Manzhos, Tetiana; Манжос, Тетяна Василівна; Манжос, Татьяна Васильевна; Fartushnyi, I.; Фартушний, І. Д. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018)
  Nowadays, the role and place of consumer services enterprises in the processes of modernization and development innovations at the regional level is becoming a topical scientific and practical problem. The role of household ...
 • Застосування (R,S) моделі при плануванні запасів на промисловому підприємстві. 

  Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолий Борисович (Національний університет «Острозька академія», 2022)
  При плануванні запасів в системі управління підприємством важливим є створення і поповнення запасів, організація неперервного контролю і оперативне постачання сировини. Використання моделей дозволяє вирішувати питання ...
 • Актуалізація розвитку концепції краудекономіки в умовах воєнного конфлікту та соціально-економічної кризи в Україні 

  Радіонова, Антоніна Сергіївна; Radionova, Antonina; Радионова, Антонина Сергеевна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті розглянуто основні теоретичні положення концепції краудекономіки, її вплив на економічній розвиток суб’єктів господарювання і соціальний капітал: зміну системи цінностей практично незнайомих людей, які об’єднують ...
 • Роль релігійно-паломницького туризму у сприянні сталому місцевому розвитку 

  Огородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira; Огородник, Вера Владимировна; Маркіна, Марія Іванівна; Markina, Mariia; Маркина, Мария Ивановна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Представлено результати дослідження сучасних наукових напрацювань, що стосуються релігійно-паломницького туризму та його ролі у сприянні сталому місцевому розвитку. Наведено авторську класифікацію різновидів туризму. ...
 • Мікрокваліфікації як інноваційна технологія підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання за сучасних соціально-економічних умов 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович; Галиця, Ігор; Halytsia, Ihor (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Зростання динаміки соціально-економічного розвитку визначає необхідність створення нових механізмів адаптації персоналу на нарощування трудового потенціалу на всіх рівнях, а особливо на рівні суб’єктів господарювання. ...
 • Природно-рекреаційні комплекси українських Карпат 

  Ілляшенко, Інна Олегівна; Illiashenko, Inna; Ильяшенко, Инна Олеговна; Богославець, Оксана Григорівна; Bohoslavets, Oksana; Богославец, Оксана Григорьевна; Бойко, Наталія Олександрівна; Boiko, Nataliia; Бойко, Наталия Александровна (Класичний приватний університет, 2020)
  У статті розглядаються особливості розвитку природнорекреаційних комплексів українських Карпат. Зроблено огляд декількох популярних курортів, зокрема, для гірськолижного туризму. Висвітлено проблеми та недоліки, які ...
 • Шляхи виходу із кризи в умовах глобальних карантинних обмежень у вітчизняній туристичній сфері 

  Громоздова, Лариса Василіївна; Hromozdova, Larysa; Громоздова, Лариса Васильевна; Ілляшенко, Інна Олегівна; Illiashenko, Inna; Ильяшенко, Инна Олеговна; Богославець, Оксана Григорівна; Bohoslavets, Oksana; Богославец, Оксана Григорьевна; Бойко, Наталія Олександрівна; Boiko, Nataliia; Бойко, Наталия Александровна; Маляревський, В. М.; Maliarevskyi, V. (Полтавська державна аграрна академія, 2021)
 • Протекційні заходи держави для підтримки туристичного бізнесу в умовах пандемії: світовий досвід та українські реалії 

  Богославець, Оксана Григорівна; Bohoslavets, Oksana; Богославец, Оксана Григорьевна; Ілляшенко, Інна Олегівна; Illiashenko, Inna; Ильяшенко, Инна Олеговна; Опанащук, Юрій Якович; Opanashchuk, Yurii; Опанащук, Юрий Яковлевич; Царук, Володимир Васильович; Tsaruk, Volodymyr; Царук, Владимир Васильевич; Юрченко, Крістіна Михайлівна; Yurchenko, Kristina; Юрченко, Кристина Михайловна (Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, 2021-04)
  Дослідження спрямоване на виявлення особливостей державної підтримки туристичного бізнесу урядами країн світу, метою якої є подолання наслідків кризи пандемії «COVID-19» для галузі. Встановлено, що розроблені урядами ...
 • Гібридні оцінки результативності маркетингу та комерційної діяльності підприємств 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafaliuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Критично проаналізовано ключові проблеми і підходи щодо оцінювання результативності маркетингової та комерційної діяльності підприємств. Визначено перспективні напрямки їх еволюції і прогресу за умов нової економіки та ...
 • Значущість перепитувань у прагматичному мовленні 

  Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна (Міжнародний гуманітарний університет, 2019)
  Стаття присвячена розгляду значущості перепитувань у прагматичному мовленні. Перепитування вживаються з метою передачі внутрішніх емоцій і почуттів мовців, що допомагає їм глибше спілкуватися. Вони можуть характеризуватися ...
 • Перепитування в англійському мовленні діалогічних текстів 

  Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2019)
  Стаття присвячена дослідженню перепитувань в англійському мовленні діалогічних текстів. Перепитування – це особливий тип питальних речень, які можуть аналізуватися в структурно-семантичному та прагматичному аспектах. Вони ...
 • Демократичне державне управління як основа ефективного економічного розвитку держав 

  Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна (Громадська організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», 2020-11-07)
 • Тенденції демократичного розвитку державного управління 

  Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна (Громадська організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», 2021-02-07)

View More