Recent Submissions

 • Проблеми та можливості розвитку ком’юніті-менеджменту та спільнот споживачів у маркетингу 

  Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович; Шафалюк, Марина; Shafalyuk, Maryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Показано значущість і роль розвитку спільнот споживачів й ком’юніті-менеджменту для сучасного маркетингу. Встановлено необхідність нової систематизації наукових знань і практичного досвіду щодо організації взаємодії учасників ...
 • Роль і місце бенчмаркінгу у забезпеченні результативності маркетингової діяльності підприємства 

  Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Систематизовано розуміння бенчмаркінгу як різновиду постійних маркетингових досліджень і як сучасної управлінської технології. Доведено необхідність застосування бенчмаркінгу для визначення рівня результативності маркетингової ...
 • Маркетингові комунікації в умовах карантину 

  Сєвонькаєва, Ольга Олексіївна; Sievonkaieva, Olga; Севонькаева, Ольга Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  В статті розглянуті особливості маркетингових комунікацій в умовах вимушеного крантину. Основний акцент зроблено на те, що необхідно використовувати нові засоби такі як онлайн комунікації в якості основного комунікаційного ...
 • Маркетингове управління, як засіб підвищення ефективності роботи гірничо-збагачувальних комбінатів 

  Ляденко, Тетяна Володимирівна; Lyadenko, Tetyana; Ляденко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  На основі короткого аналізу визначено основні проблеми української металургійної промисловості, та запропоновано основні напрями оптимізації, які базуються на маркетинговому управлінні ГЗК. Based on a brief analysis, the ...
 • Маркетинг в діяльності кіберспортивної організації на прикладі Natus Vincere 

  Косарева, Тетяна Вікторівна; Kosareva, Tetyana; Косарева, Татьяна Викторовна; Сиромля, Валентин (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Актуальність роботи полягає в тому, що маркетинг по своїй суті є дуже складним та багатогранним поняттям, яке потребує систематизації та конкретизації. Саме для цього і служить поняття комплексу маркетингу, що дозволяє ...
 • Використання інструментів інтернет-маркетингу як ефективний вид просування товарів та послуг 

  Івановська, Анна-Софія; Закревський, Андрій Валерійович; Zakrevskyі, Andrii; Закревский, Андрей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Питання ефективної маркетингової діяльності в інтернет-середовищі в контексті просування продукції є надзвичайно актуальним. Воно проявляється при виборі оптимальних каналів просування в Інтернеті, що дозволять підприємству ...
 • Робота з «лідерами думок» як сучасний інструмент розвитку бренду 

  Бондаренко, Світлана; Закревський, Андрій Валерійович; Zakrevskyі, Andrii; Закревский, Андрей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Розкрито фундаментальне значення роботи з «лідерами думок» для розвитку бренду. Описано різні алгоритми та принципи функціонування даного інструменту маркетингу. Проаналізовано вплив роботи з блогерами на підвищення ...
 • Антикризовий маркетинг в умовах пандемії коронавірусу 

  Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia; Василькова, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Криза, спричинена епідемією коронавірусу, ще раз доводить провідну роль маркетингу для довгострокового успіху компаній, які в складних економічних умовах намагаються не лише не втратити ринок, а й покращити свої позиції – ...
 • Бренд товару в структурі мерчандайзингу 

  Антонченко, Мирослава Юріївна; Antonchenko, Myroslava; Антонченко, Мирослава Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Професійний дизайн торгових майданчиків з метою найкращого продажу товарів знає багато випадків, коли компетентний і точний підхід до бізнесу в кінцевому підсумку є першим кроком у просуванні брендів, які широко відомі ...
 • Особливості створення та функціонування віртуальних підприємств 

  Зубко, Єлизавета; Хмурковський, Геннадій Володимирович; Hmurkovskyi, Hennadii; Хмурковский, Геннадий Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Розкрито сутність та причини створення віртуальних підприємств. Досліджено основні переваги та недоліки віртуальних підприємств. Досліджено особливості і специфіку діяльності віртуальних організацій в умовах впливу чинників ...
 • Розробка оптимальної інноваційної стратегії підприємства 

  Рогоза, Наталія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У дослідженні визначено, що однією з основних умов досягнення покращення економічної ситуації в Україні є розвиток інновацій на підприємствах. При цьому важлива роль належить компаніям що дотримуються наступних економічних ...
 • Перспективи розвитку моделі «підприємницький університет» в Україні 

  Дуріхіна, Олена Володимирівна; Durikhina, Olena; Дурихина, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Перспективи розвитку вищої освіти в Україні згідно світових стандартів, залежать, насамперед, від інноваційної складової при організації навчального процесу. Наукові дослідження впливають на соціальний розвиток університетів. ...
 • Стан, проблеми та перспективи розвитку Інтернет-торгівлі продуктами харчування в Україні 

  Коломієць, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  З використанням вторинної інформації встановлено перспективність розвитку Інтернет-торгівлі продуктами харчування України. Визначено сегментацію послуг доставки продовольчих товарів та готових страв. Охарактеризовано та ...
 • Етапи розвитку електронної торгівлі в Україні 

  Дима, Олександр Олексійович; Dуma, Oleksandr; Дыма, Александр Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У статті розглядається періодизація розвитку електронної комерції в Україні. Виділено чотири ключових етапи де основними критеріями обрано розвиток інтернет-магазинів, супутні сервіси та логістика. Аналіз дозволив виявити ...
 • Agridigital & e-commerce 

  Zarytska, Nataliia; Зарицька, Наталія Петрівна; Зарицкая, Наталия Петровна; Zakrutko, Lesya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  A growth of agricultural production due to digital technologies is obvious. The driver in modern trade of agricultural products is online trading platforms. The research is dedicated to the development of digital commerce ...
 • Діджитал інструменти в навчанні та адаптації персоналу логістичної сфери 

  Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Актуалізовано питання використання сучасного інструментарію в сфері навчання персоналу логістичної сфери. Наведено приклади використання діджитал інструментів серед успішних компаній. Визначено перспективи використання ...
 • Діджиталізація ланцюгів постачання компаній 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Дослідження діджиталізації бізнес-процесів в управлінні ланцюгами постачання має виключне значення для українських компаній. Впровадження сучасних інформаційно-технологічних рішень в логістичні та супровідні процеси вимагає ...
 • Забезпечення ефективності інвестицій у логістику підприємств 

  Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна; Яковенко, Алла Казимировна; Iakovenko, A. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Окреслено проблематику забезпечення ефективності інвестицій у логістику сучасних підприємств. Показано роль і значущість стратегічної оптимізації у розвитку логістичних систем. Акцентовано увагу на проблемних аспектах ...
 • Як COVID-2019 може змінити майбутнє світової логістики? 

  Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна; Катрич, Дмитро (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У даній роботі розглянуто потенційний вплив коронавіруса на ринок логістики. This paper considers the potential impact of coronavirus on the logistic market. В данной работе рассмотрено потенциальное воздействие коронавируса ...
 • EDI – сучасні виклики 

  Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна; Яковенко, Алла Казимировна; Iakovenko, A. К.; Непша, Павло Вікторович; Nepsha, Pavlo; Непша, Павел Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Окреслено проблематику використання EDI технологій на українському ринку. Показано перевали та недоліки використання електронного документообігу сучасними підприємства при організації руху матеріального потоку. Акцентовано ...

View More