Recent Submissions

 • The ternary analytic system for decision-making 

  Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Олексій Іванович; Олексюк, Алексей Иванович (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи», 2015)
  The findings of the research on the new approach to decision-making in the current business environment have been presented. The study has been focused on the techniques of the business performance evaluation and developing ...
 • Суспільно-географічна методологія у вивченні регіональних туристичних ринків 

  Мельник, А. О.; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Олексієнко, О. О. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2019-04-11)
 • Розвиток міжнародного туризму в умовах українських реалій 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Григорчук, Дарина В.; Hryhorchuk, Darina V. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2018-10-05)
  У статті розглянуто сучасний стан світового ринку туристичних послуг та його місце у формуванні світового валового продукту. Проаналізовано основні міжнародні тенденції розвитку туризму та визначено його ключові аспекти. ...
 • Формування освітніх програм нового покоління в контексті підвищення автономії університетів 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна (Київський національний університет технологій та дизайну, 2016)
  У статті проаналізовано основні засади формування бакалаврських та магістерських освітніх програм. Обґрунтовано необхідність підвищення їх якості з метою підготовки конкурентоздатних, висококваліфікованих фахівців. Зроблено ...
 • Сучасні аспекти когнітивістики в економічному розвитку 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна (Київський національний університет технологій та дизайну, 2014)
  Визначити головні аспекти впливу категорії знання на сучасний економічний розвиток. Обґрунтувати теоретичні та методологічні підходи до управління фактором знань в розрізі формування когнітивної економіки. To determine ...
 • Оцінювання інноваційної стратегії підприємства 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Геселева, Наталія В.; Geseleva, Nataliia V.; Нагорнюк, Олена О.; Nagornyuk, Olena О. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2016)
  В роботі обґрунтувано доцільність впровадження інноваційного проекту ТОВ «Цемлайн» з використанням системної методики оцінювання інноваційних проектів, а також досліджено вплив результатів реалізації проекту на основні ...
 • Брендинг сучасного дизайнерського одягу 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Зимбалевська, Юлія В.; Zymbalevsky, J. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2018-04-20)
  Інтерпретовано сучасні тенденції українського й глобального ринків дизайнерського одягу, що, передбачає визначення рівня інтегрованості принципів брендингу вітчизняних підприємств легкої промисловості в основні загальносвітові ...
 • Проблеми управління регіоном та його соціально-економічні функції 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Булах, Т. М. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2017-05-24)
 • Інноваційно-інвестиційний потенціал економіки регіонів України 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна (Київський національний університет технологій та дизайну, 2010)
  У статті визначені ключові стадії процесу інноваційного розвитку, розглянуті основні складові інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки регіонів України, проаналізовані найважливіші напрямки та практичні форми ...
 • Проблеми управління соціально-економічним розвитком регіону 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Заріцька, Надія Миколаївна (Київський національний університет технологій та дизайну, 2018-04-12)
 • Теоретичні аспекти управління регіональними соціально-економічними системами 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Притуленко, А. В. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2019-04-11)
 • Предпринимательские структуры Азербайджана: опыт функционирования и перспективы развития 

  Шацкая, Зорина Ярославовна; Мельник, А. А.; Ольшанская, Александра Владимировна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанська, Олександра Володимирівна (Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində mətbu nəşr kimi, 2019-03)
 • Глобалізація як фактор розвитку цифрової економіки та постіндустріального суспільства 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Бєлялов, Т.; Несенюк, Є. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2019-10-04)
 • Building a competency model student training 

  Olshanska, Oleksandra; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Ольшанская, Александра Владимировна; Gumennykova, Tamara; Bila, Olena; Orel, Volodymyr; Perova, Svitlana; Ivannikova, Maryna (Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication (BEIESP), 2019-08)
  Decision-making in the field of education is a complex, multi-faceted process, in which a large circle of stakeholders is involved. Of no small importance for making a correct decision is the analysis of information coming ...
 • Innovation networks effects simulation models 

  Prokopenko, Olha; Omelyanenko, Vitaliy; Ponomarenko, T.; Olshanska, Oleksandra; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Ольшанская, Александра Владимировна (International University of Sarajevo, 2019-08)
  In current conditions it becomes necessary to develop guidelines for development of the national innovation systems and assessing their role in sustainable national socio-economic development. In the conditions innovation ...
 • Проблеми забезпечення сталого розвитку регіонально-просторових економічних систем 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Заріцька, Надія Миколаївна (Фінансово-економічна наукова рада, 2019-03)
 • Конкурентний туристичний розвиток України в умовах євроінтеграції 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Григорчук, Дарина Вікторівна (Фінансово-економічна наукова рада, 2019-03)
 • Розвиток міжнародного туризму в контексті прогнозів всесвітньої туристичної організації 

  Денисенко, М. П.; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, O. V.; Ольшанская, Александра Владимировна; Григорчук, Д. В. (Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2019)
  Міжнародна туристична індустрія країни може бути визначена як сума внутрішньої діяльності, яка безпосередньо підтримує споживання товарів та послуг іноземних туристів у країні. Протягом останніх шестидесяти років туризм ...
 • Про глобальну стiйкiсть одного нелiнiйного рiзницевого рiвняння 

  Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (Інститут математики Національної Академії наук України, 2006)
 • Про додатнi перiодичнi розв’язки нелiнiйних функцiонально-диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю 

  Кочерга, О. I.; Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович; Ткаченко, В. I. (Інститут математики Національної Академії наук України, 2008)
  By applying the Krasnosel’skii fixed point theorem to a mapping on a cone, we find conditions for existence of piecewise smooth periodic solutions of functional-differential equations with impulsive effects. С помощью ...

View More