Recent Submissions

 • Використання підходів сталого розвитку в управлінні підприємствами 

  Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николайович; Kузьменко, Дмитро Євгенійович; Kuzmenko, Dmitrо (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Визначення та деталізація підходів використання принципів сталого розвитку підприємствами виступає важливим підґрунтям для проведення досліджень щодо виділення цільових орієнтирів діяльності підприємства. Defining and ...
 • Маркетингові дослідження: засади методології 

  Дем’яненко, Богдана Сергіївна; Demianenko, Bohdana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  При проведенні маркетингових досліджень актуальним питанням є методологія. В рамках даної наукової роботи ми розглянемо такі підходи як системний аналіз, комплексний підхід, програмно-цільове планування, прогнозно-аналітичні ...
 • Економіка підприємств житлово-комунальної галузі 

  Базарна, Ольга Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Житлово-комунальне господарство — це галузь, від рівня розвитку якої залежить становлення со-ціально орієнтованої економіки, тому що через неї реалізуються інтереси кожної людини. Стан підприємств житлово-комунальної галузі ...
 • Перспективні можливості маркетингу і ком’юніті-менеджменту у підвищенні результативності взаємодій фінансово-банківських установ з клієнтами 

  Шафалюк, М. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)
 • Бюджетування і контролінг як інструменти підвищення вартості підприємства 

  Савицький, Едуард Едуардович; Savytskyi, Eduard; Савицкий, Эдуард Эдуардович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)
 • Розвиток PR–діяльності підприємства задля забезпечення його ефективності 

  Шеремет, Альбіна; Баша, Інна Миколаївна; Basha, I.; Баша, Инна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  В умовах сьогодення важко уявити життя без маркетингу, адже він присутній у житті сучасної персоналії всюди, а Public Relations (PR) – є однією із незамінних його складових. Оскільки, нині споживачі вимагають до себе ...
 • Фінансова-економічна криза 2020 року: загрози та перспективи розвитку національних компаній 

  Чмільова, Олена; Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Ця стаття розкриває сутність проблеми кризису, зв'язаного з карантинними обмеженнями та містить в собі статистичні дані його наслідків. Також у статті є прямі цитати аналітиків та представників українського бізнесу. У ...
 • Як пандемія COVID-19 вплинула на розвиток електронної комерції 

  Хвастунов, Нікіта; Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Розглянуто становище електронної комерції в Україні. Досліджено, які труднощі зустріла галузь комерційної діяльності і загальний вплив COVID-19 на електронну комерцію. Були проаналізовані фактори впливу на розвиток інтернет ...
 • Стратегічне управління комерційною діяльністю підприємств 

  Федоренко, Юлія; Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Розглянуто комерційну діяльність підприємства, її особливості, здібності та принципи гарантування комерційної діяльності. Роль факторів на комерційну діяльність з боку ринку та споживачів. Роль володіння інформацією. The ...
 • Вплив діджиталізації на комерційну діяльність підприємств та розвиток хмарних сервісів та магазинів 

  Дима, Олександр Олексійович; Dyma, Oleksandr; Дыма, Александр Алексеевич; Ткач, Артем (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Загальна тенденція та розвиток цифрових мереж, а також їх постійний розвиток та розширення можливостей дозволяють купувати та продавати, а також організовувати ведення комерційної діяльності незалежно від місця знаходження, ...
 • Електронна комерція України: стан та перспективи 

  Сотніченко, Еріка; Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У статті встановлюється роль маркетплейсів для просування товарів та послуг в режимі онлайн. Були проаналізовані головні переваги й недоліки онлайн-ритейлу. Визначені важливі проблеми електронної комерції в Україні. ...
 • Інтернет-маркетинг в системі управління сучасним підприємством 

  Рудик, Катерина; Баша, Інна Миколаївна; Basha, I.; Баша, Инна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Сьогодні дуже важко уявити життя без маркетингу, адже він присутній у житті сучасної людини всюди, а Інтернет-маркетинг – є однією із незамінних його складових. Для сталого та ефективного розвитку у сучасній реальності ...
 • Система лідогенерації на підприємстві 

  Прощенко, Андрій; Савич, Олександр Петрович; Savych, Oleksandr; Савич, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Система лідогенерації є невід'ємною складовою для отримання потенційних клієнтів для бізнесу, що дає можливість рости підприємству за рахунок постійного потоку нових клієнтів. Сьогодні багато підприємств залежать від ...
 • Ефективність маркетингової діяльності підприємства 

  Ефендієва, Сабіна; Голіцин, Андрій Миколайович; Holitsyn, Andrii; Голицын, Андрей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  В даній статті проаналізовані основні методи визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства та шляхи її покращення. Розкрито процес створення маркетингової стратегії. Проведено маркетинговий аналіз підприємства ...
 • Система якості авіапідприємств 

  Антонченко, Мирослава Юріївна; Antonchenko, Myroslava; Антонченко, Мирослава Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Забезпечення якості - усі заплановані і систематично здійснювані види діяльності в рамках системи якості, а також підтверджені (якщо це потрібно) заходи, необхідні для створення достатньої впевненості в тім, що об'єкт буде ...
 • Забезпечення сталого регіонального розвитку на основі соціалізації закладів вищої освіти 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Оleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Заклади вищої освіти все більше перетворюються з установ з традиційними функціями викладання та здійснення наукових досліджень на установи, що мають соціальну роль у сталому регіональному розвитку. Тому метою статті є ...
 • Study one of the model of rational consumer behavior in the market 

  Lisovska, Valentyna; Лісовська, Валентина Петрівна; Лисовская, Валентина Петровна; Stasiuk, Varvara; Стасюк, Варвара Дмитрівна; Стасюк, Варвара Дмитриевна (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2017)
  The article investigates the function of consumer utility with a standard budget constraint. In this paper, we study the example of the consumer choice of essential goods and luxury goods, the question of whether demand ...
 • Функціональний підхід до вивчення іноземної мови 

  Рабійчук, Л. С.; Завідонова, Наталія Іванівна; Zavidonova, Nataliia; Завидонова, Наталья Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Стаття розглядає процес функціонального вивчення іноземної мови та дослідження в цій галузі. Описуються етапи та принципи функціонування мови в процесі усної та писемної комунікації. Пояснюється різниця між функціональним ...
 • Інновації в сучасному навчальному просторі: дієвий механізм для розвитку особистості 

  Василенко, Ірина Олександрівна; Vasylenko, Iryna; Василенко, Ирина Александровна; Малінко, Олена Григорівна; Malinko, Olena; Малинко, Елена Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті розглядається актуальність розробки та викладання дистанційного курсу іноземних мов у ВНЗ економічного спрямування на основі електронного навчального середовища Moodle. Метою курсу є забезпечення вільного доступу ...
 • Туристичний бізнес в Україні: стан та перспективи розвитку 

  Опанащук, Юрій Якович; Opanashchuk, Yurii; Опанащук, Юрий Яковлевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті проведено аналіз поточного стану та визначено тенденції розвитку української туристичної галузі. Розглянуто роль та значення туристичного бізнесу в економіці, проведено аналіз чинників впливу на розвиток туристичної ...

View More