Recent Submissions

 • Оцінювання ефективності капіталоутворення на основі VBM-моделей 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, N.; Шевчук, Наталья Валентиновна; Германчук, Марія Максимівна; Germanchuk, M.; Германчук, Мария Максимовна; Швиданенко, Вадим Ігорович; Shvydanenko, V.; Швиданенко, Вадим Игоревич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Зміст іманентної ознаки капіталу полягає в тому, що капітал – це вартість, яка здатна забезпечити її прирощення. Виходячи з цього в статті представлено авторську логіку процесів капіталоутворення, результатом яких є ...
 • Економіко-математичне моделювання економічних результатів підприємства 

  Фролова, Лариса Володимирівна; Frolova, L.; Фролова, Лариса Владимировна; Семерунь, Людмила Вікторівна; Semerun, L.; Семерунь, Людмила Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено проблеми визначення економічних результатів підприємства; оцінено кореляційно-регресійні зв’язки між економічними результатами та факторами впливу на них; розроблено економіко-математичні моделі, що ...
 • Аналіз підходів до нечітко-множинного оцінювання показника чистої теперішньої вартості 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, O.; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  В публікації досліджуються наявні підходи до нечітко-множинного оцінювання показника чистої теперішньої вартості. В межах цього було розглянуто загальний пошуково-оптимізаційний підхід, який забезпечує високий ступінь ...
 • Наукові передумови підвищення економічної ефективності автотранспортних підприємств 

  Заяц, Ольга Василівна; Zaiats, Olga; Заяц, Ольга Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті узагальнено науково-теоретичні передумови підвищення економічної ефективності автотранспортних підприємств. Ефективне функціонування автотранспортних підприємств у ринкових умовах багато в чому залежить від ...
 • Актуальні проблеми сегментування ринків і позиціонування брендів у розвитку маркетингу послуг, сучасних форматів конкуренції 

  Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті визначено основні проблеми маркетингового структурування підсистем ринку готельних послуг, проаналізовано причини і чинники їх актуалізації. Окреслено ринкові перспективи та ймовірні сценарії розвитку підприємств ...
 • Моделювання взаємозв’язку структурних перетворень та динаміки економік регіонів України 

  Мартьянов, Максим Петрович; Martyanov, M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті протестовано гіпотези про наявність впливу структури економіки регіонів на темпи росту економік і величину валового регіонального продукту на душу населення. Для проведення тестування гіпотези використовуються ...
 • Аналіз видатків державного бюджету України 

  Солопенко, Тетяна Василівна; Solopenko, T.; Солопенко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена дослідженню видатків державного бюджету України. Автором проаналізовано виконання плану видатків державного бюджету України, визначено їх структуру в динаміці та запропоновано їх оптимальний розподіл в ...
 • Комплексна модель управління інвестиційною діяльністю підприємств 

  Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто актуальні проблеми управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Розглянуто питання щодо вдосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємств ...
 • Обґрунтування стратегій стійкого розвитку виробничого підприємництва в умовах економічної нестабільності 

  Темченко, Олександр Анатолійович; Temchenko, O.; Темченко, Александр Анатольевич; Гук, Олександр Юрійович; Huk, O.; Гук, Александр Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті обґрунтовано об’єктивну необхідність удосконалення механізму розробки ефективних стратегій виробничого підприємництва України на основі концепції визначення ключових факторів стійкого розвитку. Запропоновано ...
 • Аналітична параметризація стратегічної конкурентоспроможності підприємства на продукційно-виробничому ринку 

  Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Ihor V.; Смолиін, Игорь Валентинович; Дрінь, Олег Ярославович; Drin, Oleh Ya.; Дринь, Олег Ярославович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Представлено авторське бачення суті стратегічної конкурентоспроможності підприємства та визначено ознаки її прояву. Доведено необхідність часової конкретизації стратегічної конкурентоспроможності суб’єкту ринку на основі ...
 • Стратегічні аспекти забезпечення синергії інноваційних пріоритетів 

  Омельяненко, Віталій Анатолійович; Omelyanenko, V.; Омельяненко, Виталий Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена аналізу теоретичних аспектів визначення пріоритетів інноваційного розвитку та забезпечення їх синергії на основі міжгалузевих зв’язків. Управління інноваційною системою запропоновано розглядати на основі ...
 • Формування ефективної стратегії підвищення конкурентоспроможності експорту вітчизняних чорних металів з урахуванням закордонного досвіду 

  Довгань, Дмитро Анатолійович; Dovgan, Dmytro; Довгань, Дмитрий Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті проаналізовано досвід індустріально розвинених країн щодо розробки експортної стратегії. На основі прогнозних даних міжнародних аналітичних інститутів щодо тенденцій світового економічного середовища та економіки ...
 • Вплив циклічності економічного розвитку на ринок праці України 

  Юрчик, Галина Миколаївна; Urchik, G.; Юрчик, Галина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті узагальнено основні теоретичні концепції до визначення та класифікації видів економічних циклів; проведено аналітичні дослідження циклічності розвитку національної економіки; обґрунтовано напрями впливу економічних ...
 • Пріоритети розвитку міжнародної торгівлі біотехнологічною продукцією 

  Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, V.; Типанов, Владислав Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті визначено, що одним з факторів прискореного глобального науково-технічного розвитку є впровадження біотехнологій. Показано вплив біотехнологій на розвиток глобальної економіки. Проаналізовано географічну структуру ...
 • Криза в діяльності підприємства як рушійна сила його розвитку 

  Погорелов, Юрій Сергійович; Pogorelov, Y. S.; Погорелов, Юрий Сергеевич; Надьон, Ганна Олександрівна; Nadеn, A. A.; Надён, Анна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Кризу в діяльності підприємства розглянуто як рушійну силу його розвитку. Розкрито сутність кризи в діяльності підприємства з використанням основних методологічних підходів. За системним підходом криза в діяльності ...
 • Збалансованість вимірів сталого розвитку на регіональному рівні 

  Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна; Ільченко, Вікторія Миколаївна; Ilchenko, Viktorija; Ильченко, Виктория Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто поняття збалансованого розвитку регіону та окреслено методологічні передумови й принципи формування системи критеріїв збалансованого розвитку регіону, категорії політики та індикатори оцінювання сталого ...