Recent Submissions

 • Practices of ensuring health and safety management programs in Ukrainian companies 

  Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Stoliaruk, Khrystyna; Столярук, Христина Сергіївна; Столярук, Кристина Сергеевна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06)
  In the current situation (military and ecological threats, pandemia COVID-19), the health and safety management role is increasing. Providing socially responsible, resource-efficient, and environmentally sensitive ...
 • Темпоральність в координатах соціально-трудового розвитку: природа та драйвери трансформації 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2022)
  Надано авторський концепт темпоральності, що відображує нові грані складних та різновекторних драйверів соціально-трудової динаміки за сучасної цифрової доби. Головний теоретико-методологічний засновок – аргументація часової ...
 • Темпоральні імперативи соціально-трудового розвитку першої половини XXI століття 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», 2022)
  Висвітлено новий підхід і нетрадиційний погляд на соціально-трудову проблематику крізь призму темпоральності. Запропонований часовий конструкт відкриває нові грані складних, різновекторних драйверів соціально-трудового ...
 • До філософії моральної економіки: концептологія людиноцентричності (ІІ частина) 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України, 2022)
  У статті викладено авторське бачення філософської платформи розбудови моральної економіки як одного із фундаментальних засновків формування нової економічної теорії, здатної віддзеркалити тренди розвитку економіки та ...
 • Розвиток сучасних міст через призму соціальної відповідальності підприємства 

  Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberh, Tetiana; Вонберг, Татьяна Викторовна (Бескиди, 2017-11)
 • Конкурентоспроможність ринку праці України в умовах сучасних глобальних викликів 

  Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yurii; Маршавин, Юрий Николаевич; Кицак, Тарас Григорович; Kytsak, Taras; Кицак, Тарас Григорьевич; Кирилюк, Володимир Вікторович; Kyryliuk, Volodymyr; Кирилюк, Владимир Викторович; Леонтенко, Ольга Михайлівна; Leontenko, Olha; Леонтенко, Ольга Михайловна; Василенко, Андрій Олександрович; Vasylenko, Andrii; Василенко, Андрей Александрович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Актуальність статті обумовлена необхідністю визначення концептуальних напрямів посилення конкурентоспроможності національного ринку праці в умовах загострення міжнародних процесів у площині суперництва за висококваліфікованих ...
 • Аналіз впливу диджиталізації на попит і пропозицію на ринку праці України 

  Бараш, Аліна Ю.; Barash, Alina; Петрова, Ірина Леонідівна; Petrova, Iryna; Петрова, Ирина Леонидовна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті визначено вплив цифровізації та автоматизації виробничих процесів на попит і пропозицію на ринку праці України. Встановлено позитивні наслідки оцифривізації, які стабілізують ситуацію на вітчизняному ринку праці, ...
 • Організація трудових процесів за умов нестабільної глобальної екосистеми 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberh, Tetiana; Вонберг, Татьяна Викторовна; Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Пандемія внесла корективи в процеси зайнятості та прискорила дестандартизацію останньої, змусивши країни активізувати використання можливостей цифрової економіки для підтримки активності бізнес-процесів під час вимушеного ...
 • Цифрові інстументи дистанційного навчання в системі корпоративного навчання та розвитку персоналу 

  Варіс, Ірина Олександрівна; Варіс, (Волобоєва) Ірина Олександрівна; Varis, Iryna; Варис, Ирина Александровна; Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна; Бурда, Анастасія В.; Burda, Anastasia (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Актуальність дослідження визначена потребою вибору оптимальних способів реалізації процесів корпоративного навчання у екстремальних умовах. Адаптація звичних для всіх інструментів опанування знань для дистанційного ...
 • Як запобігти фіктивізації людського капіталу: досвід вищої освіти Польщі 

  Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Досліджено досвід Польщі в питаннях формування й використання людського капіталу в освітній сфері, чинники його фіктивізації в умовах пандемії COVID-19, визначено пріоритетні проблеми (низький рівень доступу до якісних ...
 • Модель зайнятості-ХХІ: трансформаційні ефекти цифровізації 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Стаття містить аргументацію авторського конструкту моделі зайнятості як симбіозу конструктивних та деструктивних векторів цифровізації. Квінтесенція змістових положень цієї статті — теоретико-методологічні обґрунтування ...
 • Стандартизація кваліфікаційних вимог програм mba на основі компетентнісного підходу 

  Кир’янова, Олена Вікторівна; Kyrianova, Olena; Кирьянова, Елена Викторовна; Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна; Варіс, (Волобоєва) Ірина Олександрівна; Варіс, Ірина Олександрівна; Varis, Iryna; Варис, Ирина Александровна (Мукачівський державний університет, 2022)
  Потреба бізнесу у безперервному навчанні персоналу актуалізує попит на ринку освітніх послуг в сегменті освіти для дорослих, який задовольняють переважно бізнес-школами. Зростання їх кількості негативно спливає на якість ...
 • Цифрове середовище розвитку бренду роботодавця 

  Варіс, (Волобоєва) Ірина Олександрівна; Варіс, Ірина Олександрівна; Varis, Iryna; Варис, Ирина Александровна; Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна; Спіріна, Катерина Євгенівна; Spirina, Kateryna (Мукачівський державний університет, 2022)
  Попри свій вік, бренд роботодавця залишається домінуючим на ринку та є безсумнівним стратегічним елементом конкуренції роботодавців у працевлаштуванні найкращих талантів, які зможуть почувати себе впевнено в такому ...
 • Посилення конкурентоспроможності ринку праці України в нових соціально-економічних реаліях 

  Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yurii; Маршавин, Юрий Николаевич; Кицак, Тарас Григорович; Kytsak, Taras; Кицак, Тарас Григорьевич; Кирилюк, Володимир Вікторович; Kyryliuk, Volodymyr; Кирилюк, Владимир Викторович (Мукачівський державний університет, 2022)
  У статті проаналізовано проблему посилення конкурентоспроможності національного ринку праці, який має стати більш привабливим для кваліфікованої робочої сили та інвесторів. З’ясовано, що основними факторами втрати ринком ...
 • Ефекти бюджетування управління людськими ресурсами в умовах глобальних соціоекономічних змін 

  Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна; Варіс, (Волобоєва) Ірина Олександрівна; Варіс, Ірина Олександрівна; Varis, Iryna; Варис, Ирина Александровна; Дорош, Марія Олегівна; Dorosh, Mariia (Мукачівський державний університет, 2021)
  У статті актуальним визначено пошук нових ефективних методів та інструментів бюджетування, які дозволять ідентифікувати, оцінити та стимулювати потрібні для організації в умовах глобальних соціоекономічних змін ефекти ...
 • Нові міграційні тренди та необхідність їх законодавчого забезпечення 

  Петрова, Ірина Леонідівна; Petrova, Iryna; Петрова, Ирина Леонидовна; Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2021)
 • Новітні формати організації трудової діяльності: природа, виклики, траєкторії розвитку 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», 2022-05)
  Наведено наукову аргументацію трансформацій трудової діяльності як компоненти нової суспільної (не)нормальності, що постає симбіозом трьох «великих вибухів» — інформаційно-цифрових трансформацій, епідеміологічних реалій, ...
 • Інститут безумовного базового доходу в перспективній системі соціального захисту 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Колот, Анатолий Михайлович (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2021)
 • Соціально-трудова реальність – ХХІ: природа змін, неоглобальний розвиток 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2021)
 • До філософії моральної економіки: концептологія людиноцентричності (І частина) 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України, 2022)
  У статті викладено авторське бачення філософської платформи розбудови моральної економіки як одного із фундаментальних засновків формування нової економічної теорії, здатної віддзеркалити тренди розвитку економіки та ...

View More