Recent Submissions

 • Оцінювання крихкості регіонів України в умовах збройного конфлікту 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara; Куценко, Тамара Фёдоровна; Мальковська, Ю. Б.; Malkovska, Y. B.; Дзензелюк, К. В.; Dzenzeliuk, К.; Сіренко, Я. С.; Sirenko, Y. S. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2018-12)
  Кризовий стан України після революції гідності та військова агресія на Сході держави зумовлюють нестабільність економіки регіонів, що приймають на себе виклики вимушеної міграції населення. До демографічного тиску приєднуються ...
 • Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості населення 

  Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Дзензелюк, К. В.; Dzenzeliuk, К. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2018-12)
  У статті висвітлюється основна ідея інклюзивності, пріоритетність якої є розвиток людських ресурсів, досягнення повної зайнятості, підвищення кваліфікації працівників, гарантування соціальної безпеки та сталого розвитку. ...
 • Результат-орієнтоване державне фінансування вищої освіти: європейський досвід та практика України 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019)
  Мета. Оцінка результативності фінансування системи вищої освіти в Україні та країнах ЄС за умов глобальних викликів та національних реформ, а також обґрунтування заходів щодо запровадження результат-орієнтованого підходу ...
 • Сучасні особливості викладання в умовах соціально-економічних трансформацій 

  Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (Видавництво «Точка», 2021-06)
  Досліджено сучасні особливості викладання в умовах соціально-економічних трансформацій. Доведено важливість і ефективність застосування інтерактивних методів викладання. Modern features of teaching in the conditions of ...
 • Симулятивні технології як інструмент дистанційного навчання підприємництву 

  Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович (Видавництво «Точка», 2021-06)
  В тезах розкриваються основні аспекти використання симулятивних технологій у процесі дистанційного навчання студентів. Особливу увагу приділено бізнес-симуляторам для навчання фахівців економічного та підприємницького ...
 • Development of the enterprise’s innovative potential on the basis of resource theory 

  Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Витальевна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Вікторівна; Махова, Галина Викторовна; Vostryakova, Valentyna; Вострякова, Валентина Юріївна; Вострякова, Валентина Юрьевна (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2021)
  Innovations play great role in the economic growth and development. And question of explanation enterprises’ ability to generate and implement them are topical as from scientific, as from applied points of view. The ...
 • Інтрапренерство та екзопренерство як нові форми підприємництва дослідження факторів сучасного динамічного розвитку вітчизняних підприємств в умовах Industry 4.0 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sagaidak, Mikhail; Сагайдак, Михаил Петрович; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Одеський національний політехнічний університет, 2019-05)
 • Науково-методичні підходи до оцінювання асиметрії розвитку підприємства 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Кирилюк, Оксана Василівна; Kyryliuk, Oksana; Кирилюк, Оксана Васильевна (Одеський національний політехнічний університет, 2019-05)
 • Disruptive M&A: новий етап еволюції в інвестиційній теорії 

  Будяєв, Максим Олександрович; Budiaiev, Maksym; Будяев, Максим Александрович (Одеський національний політехнічний університет, 2019-05)
 • Управління соціально-економічним розвитком муніципалітету: стратегія, аналіз та інструментарій оцінювання ефективності (на прикладі м. Калуш Івано-Франківської області) 

  Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara; Куценко, Тамара Фёдоровна; Пінтелей, І. В.; Pintelei, I. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2021-07)
  В статті представлено засади та причинно-наслідковий ланцюг змін, що забезпечують соціально-економічний розвиток муніципалітету. На прикладі м. Калуш Івано-Франківської області розглянуто значення стратегії розвитку міста, ...
 • Evaluation of integrated development of the enterprise 

  Boichenko, Kateryna; Бойченко, Катерина Степанівна; Бойченко, Екатерина Степановна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Світлана Михайлівна; Клименко, Светлана Михайловна; Terentieva, Olena; Терентьєва, Олена Володимирівна; Терентьева, Елена Владимировна; Kuznetsova, Nataliya; Кузнецова, Наталія Богданівна (РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан», 2020)
  The purpose of this article constitutes the formulation of a methodological approach to assessing and increasing the level of the integrated development effectiveness of Ukrainian light industry enterprises, taking ...
 • Impact of Financial Support on Textile Enterprises’ Development 

  Boichenko, Kateryna; Бойченко, Катерина Степанівна; Бойченко, Катерина Степанівна; Mata, Mário Nuno; Mata, Pedro Neves; Martins, Jéssica Nunes (Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021-03)
  The purpose of this study is to determine the mutual influence of financial security on the textile enterprises development level. The proposed methodological approach is based on the formation of an integrated financial ...
 • Development of Ecosystems of Innovative Entrepreneurship in the Global Dimension 

  Riepina, Inna; Рєпіна, Інна Миколаївна; Репина, Инна Николаевна; Yakusheva, Nataliia; Якушева, Наталія Валентинівна; Якушева, Наталия Валентиновна (SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Business Administration, 2021)
  Each country seeks rapid economic development and welfare of the population in need of improving its innovation sector, which is a prerequisite for success and sustainable competitive position in the global market.The ...
 • Концептуальна модель економічного управління диверсифікацією діяльності підприємства 

  Грабовенко, Олександр Володимирович; Hrabovenko, Oleksandr; Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна (BEROSTAV DRUŽSTVO, 2020)
  This article is devoted to the problems of management by diversification activities at enterprises as an alternative to its development. The authors purposed to use the concept of economic management as management based ...
 • Education process digitalization and its impact on human capital of an enterprise 

  Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Khaletska, Alina; Ushenko, Natalya; Zholnerchyk, Hanna; Жолнерчик, Ганна Юріївна; Жолнерчик, Анна Юрьевна; Ivanets, Iryna; Іванець, Ірина Василівна; Иванец, Ирина Васильевна; Petrychuk, Svilana; Uliganets, Sergey (Jordan Whitney Enterprises, Inc, 2021)
  This study aimed to combine different teaching technologies, learning formats and technical innovations into a single educational system, with the aim of identifying the characteristics of each digital educational ...
 • Development of а matrix of food industry capacity for making management decisions in the formation of sustainable development of agroecosystems 

  Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Datsii, Oleksandr; Lavruk, Oksana; Dmytrenko, Ruslan; Kutashev, Igor; Vіnіchenko, Igor; Mishchenko, Dmytro; Kakhovych, Yulia; Pivovarov, Konstantin; Ortina, Ganna (ПП «Технологічний Центр», 2021)
  A theoretical and methodological study was carried out to determine the need and features of developing a matrix of food industry capacity for making management decisions in the formation of sustainable development of ...
 • Formation of an integrated structural assessment of the export potential of the aviation complex 

  Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Gurina, Ganna; Danilova, Elvira; Zalizniuk, Viktoriia; Platonov, Oleg; Tkachuk, Vitalii (Research and Innovation Centre Pro-Akademia, 2021-06)
  Successful operation and development of enterprises in modern conditions involves the expansion of markets. The company's entry into international markets requires the formation of its international competitive strategy, ...
 • Імплементація методів оцінки компетентностей студентів і молодих фахівців у навчальний процес 

  Сновидович, Ірина Григорівна; Snovydovych, Iryna; Сновидович Ирина Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовано та обґрунтовано необхідність використання методів щодо оцінки компетентностей у студентів з метою покращення навчального процесу та якісного впровадження компетентнісного підходу у вищій освіті та ...
 • Напрями та інструменти розвитку організаційної культури виробничого підприємства 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна; Незамедінова, Тетяна Сергіївна; Nezamedinova, Tetiana; Незамединова, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті досліджено питання розвитку організаційної культури та її особливості для виробничого підприємства, обґрунтовано інструменти розвитку організаційної культури з урахуванням підходів ощадливого виробництва. Проведено ...
 • Новітні теоретичні підходи до моделювання невизначеності в управлінні підприємством: історичний, концептуальний та інструментальний аспекти 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsyuba, Oleksiy; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена нечітко-множинному й інтервальному підходам до моделювання невизначеності в межах проблематики з управління підприємством. Розглянуто вузлові події зародження та розвитку теорії нечітких множин, основні ...

View More