Recent Submissions

 • Ефективне лідерство в період невизначеності та трансформаційних змін 

  Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (Полтавський державний аграрний університет, 2022-05-19)
 • Інноваційний розвиток аграрного бізнесу: проблеми і перспективи в умовах цифровізації 

  Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (Державний університет «Одеська політехніка», 2022-05)
 • Сучасні напрями формування ресурсної стратегії підприємств агробізнесу 

  Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, Oleksandr; Садовник, Александр Владимирович (Державний університет «Одеська політехніка», 2022-05)
 • Бюджетна ефективність податкового стимулювання інноваційної діяльності 

  Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Аnatolii; Никифоров, Анатолий Евгеньевич (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2021)
  Статтю присвячено актуальним питанням визначення бюджетної ефективності запровадження інструментів податкового стимулювання інноваційної діяльності. Виявлено концептуальну відмінність між поняттями “бюджетний ефект” і ...
 • Талант-менеджмент як інноваційна концепція та інструмент управління людськими ресурсами бізнес-організації 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Цимбалюк, Ігор Олександрович; Tsymbaliuk, Ihor; Цимбалюк, Игорь Александрович; Демченко, Олена Володимирівна; Demchenko, Olena; Демченко, Елена Владимировна (Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2021)
  У статті поглиблені теоретичні основи талант-менеджменту, як інноваційної концепції та інструменту управління людськими ресурсами в організації; на основі критичного аналізу наявних трактувань поняття «талант» запропоновано ...
 • Особливості інноваційної політики в агробізнесі України 

  Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (СГ НТМ «Новий курс», 2022)
 • Інвестиційні аспекти капіталізації за сучасних умов діяльності підприємств 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Терентьєва, Олена Володимирівна; Terentieva, Olena; Терентьева, Елена Владимировна; Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Гмиря, В. П.; Hmyria, V. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2021-09)
  Постіндустріальна специфіка суспільних процесів зумовила суттєві зміни в усіх сферах економічної діяльності, у тому числі й капіталотворенні. Іманентною властивістю процесів і результатів капіталізації є їхню інвестиційна ...
 • Aspects of creativity in the economy as a driver of economic growth 

  Sherhina, Lidiia; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Євгенівна; Ямненко, Галина Евгеньевна (NGO European Scientific Platform, 2021-10)
 • Використання інструментарію інформаційних систем для автоматизації бізнес-процесів підприємства 

  Долгова, Людмила Іванівна; Dolhova, Liudmyla; Долгова, Людмила Ивановна; Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна (Тернопільський національний економічний університет, 2021)
  Вступ. Інформаційні системи відіграють важливу роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств та ланцюгів поставок, що пов'язується з їх стійкістю. Інформаційні системи наголошують на “інтеграції інформаційних ...
 • Теоретико-методологічні засади технологічного менеджменту 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2016)
  У статті на основі критичного аналізу наявних розробок щодо тлумачення змісту, цілей та функцій технологічного менеджменту, сформовано авторське трактування теоретико-методологічних засад цього відносно нового для України ...
 • Технологічний розвиток підприємства: критичне осмислення та авторське трактування 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2016)
  Втрата колишніх технологічних надбань та здобутків, необхідність забезпечення конкурентоспроможності української продукції в умовах переходу до економіки знань та очікування нової технологічної революції зумовлюють інтерес ...
 • Кано-метод обґрунтування нового чи удосконалення існуючого продукту (товарів, робіт, послуг) 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2016)
 • Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2015)
  У статті критично проаналізовані наявні пропозиції щодо оцінювання інноваційності підприємства. Базуючись на авторському трактуванні сутності цього поняття та комплексного інтегрального показника, обґрунтовані принципи ...
 • Сучасні реалії та вектори розвитку ринку праці в умовах цифровізації 

  Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (Національний авіаційний університет, 2022-03)
  В роботі досліджено сучасні реалії та вектори розвитку ринку праці в умовах цифровізації. Надано авторську позицію щодо трансформаційних змін процесу трудової діяльності та характеру праці. В роботі акцентовано на ...
 • Діагностування кредитних угод підприємства з банками 

  Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті представлено критичний аналіз існуючих у науковій літературі та практиці господарювання наукових поглядів на питання аналізування позикового капіталу. Зроблено наголос на важливості діагностики кредитних ...
 • Антикризові стратегії управління бізнесом в сучасних умовах 

  Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Несват, А. Ю.; Nesvat, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена розгляду економічної сутності стратегій управління бізнесом в сучасних умовах господарювання. Визначено, що підвищена нестабільність і складність зовнішніх та внутрішніх умов функціонування бізнесу ...
 • Врахування негативних наслідків вирощування соняшнику при оцінюванні його ефективності 

  Старіков, Олександр Юрійович; Starikov, O. Yu.; Стариков, Александр Юрьевич; Коваль, Анастасія Юріївна; Koval, A.; Коваль, Анастасия Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У роботі представлено обґрунтування методики та результати оцінки негативних наслідків вирощування соняшнику для наступних культур у сівозміні. Здійснено розрахунок даного зовнішнього сукупного ефекту у вигляді додаткових ...
 • Комерціалізація інноваційної діяльності підприємства 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Козенюк, І. О.; Kozeniuk, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто актуальні питання комерціалізації інноваційної діяльності та ключові аспекти забезпечення ефективності і стимулювання комерціалізації інновацій. Досліджено поняття комерціалізації та інноваційної ...
 • Особливості використання потенціалу ресурсної циркулярності лісових господарств 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Кошель, А. Г.; Koshel, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню потенціалу ресурсної циркулярності лісових господарств. У роботі проаналізовано сутність та узагальнено категорійний апарат «циркулярної економіки», на основі якого сформовано її сучасне бачення ...
 • Особливості використання людських ресурсів у досягненні конкурентоспроможності підприємства 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна; Циганова, К. В.; Tsyhanova, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Для сучасної компанії успішність її діяльності знаходиться під впливом ефективності та якості підготовки її робітників, а з цього випливає залежність від людських ресурсів результатів діяльності та конкурентоспроможності ...

View More