Recent Submissions

 • Entrepreneurs’ strategic response to COVID-19 limitations: Ukrainian experience 

  Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Єлєна Вікторівна; Прохорова, Елена Викторовна; Sobolieva, Tetiana; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Соболева, Татьяна Александровна (Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, 2022)
  COVID-19 quarantine limitations and their effects on business lead to unpredictable environment changes, which require appropriate entrepreneurs’ strategic response. COVID-19 quarantine limitations dramatically affected ...
 • Global technology trends through patent data analysis 

  Sobolieva, Tetiana; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Соболева, Татьяна Александровна; Holionko, Nataliia; Голіонко, Наталія Григорівна; Голионко, Наталия Григорьевна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павлівна; Батенко, Людмила Павловна; Reshetniak, Tetiana; Решетняк, Тетяна Іванівна; Решетняк, Татьяна Ивановна (IOP Publishing, 2021)
  The future success of companies directly depends on their innovative activity, research and development of newly technologies. The article examines global technological trends by comparing the number of patent applications ...
 • Досвід діяльності українських бізнес-акселераторів 

  Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна; Долгова, Людмила Іванівна; Dolhova, Liudmyla; Долгова, Людмила Ивановна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті описано особливості бізнес-акселераторів як особливих суб’єктів господарювання з підтримки інноваційних стартапів, які мало відомі, але користуються все більшим визнанням та стрімкою популярністю серед молодих ...
 • Інвестиційний клімат в Україні: стан та перспективи поліпшення 

  Руженський, Максим Миколайович; Ruzhenskyi, Maksym; Мельник, Олексій Михайлович; Melnyk, Oleksii; Мельник, Алексей Михайлович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyi, Serhii; Кульбачный, Сергей Владимирович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті розглянуто роль та складові інвестування, охарактеризовано особливості реальних та фінансових інвестицій, їх взаємозв’язок як матеріальної та фінансово-економічної основи соціально-економічного розвитку ...
 • Генезис становлення сфери охорони здоров’я: зародження та розвиток 

  Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Oleksandr; Шапран, Александр Андреевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Сфера охорони здоров’я є предметом зацікавленості вчених протягом всієї історії становлення науки. Архаїчна актуальність носить міжнауковий характер медичного, філософського, історичного, економічного, організаційного та ...
 • Інноваційні підходи формування бізнес-моделі підприємства 

  Чебакова, Тетяна Олександрівна; Chebakova, Tetiana; Чебакова, Татьяна Александровна; Чебаков, Денис О.; Chebakov, Denys; Лобойко, Варвара І.; Loboiko, Varvara; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  На сьогоднішній день актуальними є питання функціонування підприємств та забезпечення їх конкурентних позицій, бізнес-модель підприємства як інструмент для опису створення цінності підприємства та його продукту, у цьому ...
 • Оцінювання конкурентних переваг підприємств на основі показників фінансово-економічної діяльності 

  Темченко, Олександр; Temchenko, Oleksandr; Криштопа, Ірина Ігорівна; Kryshtopa, Iryna; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021)
  Об’єктом дослідження є рівень конкурентності, конкурентної поведінки та ефективності прийняття логістичних рішень на ПрАТ «АВК» як ключового представника вітчизняного ринку кондитерських виробів. Одним з найпроблемніших ...
 • Змістовне наповнення та особливості процесного підходу в науковому дискурсі в менеджменті бізнес-структур 

  Башук, Ігор Віталійович; Bashuk, Ihor; Башук, Игорь Витальевич; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2021)
  Мета статті полягає у визначенні ключових особливостей базової категорії процесного підходу до управління підприємством, якою є бізнес-процес, а також розробленні його видової структури. Методика дослідження. Для досягнення ...
 • Антикризове інтегрування розвитку глобальних ланцюгів постачання 

  Бойченко, КатеринаСтепанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleh; Швыданенко, Олег Анатольевич (BoScience Publisher, 2022-06)
  Визначено ключові аспекти інтегрування ланцюгів постачання в кризових умовах розвитку бізнесу з урахуванням глобалізаційних чинників. Встановлено, що ефективність ланцюга поставок залежить від рівня інтегрованості по всій ...
 • Синергетичний підхід до оцінювання ефективності управління інтегрованим розвитком підприємства 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (Видавничий дім «Інтернаука», 2020)
  Метою даної статті є розробка методичного підходу до оцінювання ефективності управління інтегрованим розвитком підприємства та визначення рівня синергетичного ефекту в результаті інтегрованості ідентифікованих напрямів ...
 • Towards financing system of integrated enterprise development in the time of COVID-19 outbreak 

  Boichenko, Kateryna; Бойченко, Катерина Степанівна; Бойченко, Екатерина Степановна; Gherghina, Stefan Cristian; Abreu, António; Mata, Mário Nuno (MDPI, 2022)
  The development of an enterprise under current conditions requires an integrated approach and an appropriate financing system. The purpose of this study is to justify the replication model of financing the integrated ...
 • Quality management of the integrated development of Ukrainian light industry enterprises 

  Boichenko, Kateryna; Бойченко, Катерина Степанівна; Бойченко, Екатерина Степановна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Світлана Михайлівна; Клименко, Светлана Михайловна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталія Валентинівна; Шевчук, Наталия Валентиновна; Terentieva, Olena; Терентьєва, Олена Володимирівна; Терентьева, Елена Владимировна (Institute of Eastern Europe and Central Asia, 2022-09-08)
  This research aims to form a comprehensive methodological approach to assessing the quality of the integrated development of Ukrainian light industry enterprises as a groundwork for effective managerial ...
 • Проблеми та шляхиактивізації інноваційноїдіяльності в Україні 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна; Кісельман, Віолетта Вікторівна (Sci-conf.com.ua, 2020-10)
 • Ринок праці та еволюція штучного інтелекту 

  Міджак, Ольга Миколаївна; Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович (Sci-conf.com.ua, 2020-10)
 • Розвиток туристичної сфери за умов пандемії: у пошуку джерел конкурентних переваг 

  Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Згоран, Юлія Віталіївна (Sci-conf.com.ua, 2020-10)
 • Розвиток електовантажних перевезень — як інноваційний тренд екологізації логістичної сфери 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Яковчук, В. В.; Yakovchuk, V. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті узагальнено сучасне розуміння концепції «зелена логістика», яка розглядається у науковій спільноті як сукупність різноманітних ініціатив, спрямованих на застосування енерго- і ресурсозберігаючих технологій логістики ...
 • Постіндустріальна трансформація механізмів економічної циклічності 

  Дроб’язко, Марія М.; Drobiazko, Mariia (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті уточнено теоретичне бачення механізмів економічної циклічності в умовах постіндустріальної трансформації економічної системи, зокрема, вплив постіндустріальних трансформацій виробництва на характеристики економічних ...
 • Становлення мережевої економіки та оновлення рушійних сил макроекономічних коливань 

  Верба, Денис Володимирович; Verba, Denys; Верба, Денис Владимирович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті вдосконалено теоретичне відображення механізмів, які забезпечують біфуркацію макроекономічної динаміки завдяки врахуванню відмінностей, властивих механізмам циклічності індустріальної економіки, де економічна ...
 • Аналіз процесу цифрової трансформації в У країні: сучасні тенденції та перспективи розвитку 

  Вридник, Володимир О.; Vrydnyk, Volodymyr (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті розглянуто стан ринку інформаційних технологій на сучасному етапі та визначено топ інформаційних послуг, які користуються найбільшою популярністю. Проаналізовано ринок діджитал-технологій в Україні та визначено ...
 • Інновації сфери транспортного підприємництва при реалізації концепції смарт-міст 

  Маценко, Олександр М.; Matsenko, Oleksandr; Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Пронович, Анна Р.; Pronovych, Anna; Чорна, Я. В.; Chorna, Yaroslava (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Обрана тема є досить актуальною, оскільки національні уряди все активніше відіграють стимулюючу роль у підтримці введення інноваційних рішень, нарощування потенціалу та масштабування, де створення розумних міст є мейнстрімом ...

View More