Recent Submissions

 • Концептуальний базис формування ресурсів розвитку підприємства 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Михайлюк, Мирослава Олександрівна; Mykhailiuk, Myroslava; Михайлюк, Мирослава Александровна (Международный научный центр, 2016-08-30)
 • Використання мобільних додатків для просування продукції 

  Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana (Видавничий дім «Інтернаука», 2017)
  У статті розкрито сутність використання мобільних додатків як одного із сучасних засобів комунікації зі споживачем. Проаналізовано особливості та специфіку використання мобільних додатків як потужного інструменту для ...
 • Перспективи реалізації в Україні крупних інфраструктурних проектів за участю китайських партнерів 

  Захарін, Сергій Володимирович; Zakharin, Sergii; Захарин, Сергей Владимирович; Інін, Лі; Yining, Li; Инин, Ли; Смирнов, Євген Валерійович; Smirnov, Evgeniy; Смирнов, Евгений Валерьевич (Видавничий дім «Інтернаука», 2018)
  . Обґрунтовано доцільність активізації реалізації в України інфраструктурних проектів за участю китайської сторони. Проаналізовано сучасні тенденції інвестиційного співробітництва між Україною та КНР. Описано причини ...
 • Дизайн-менеджмент як новий підхід в управлінні 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Гунько, Неля Вікторівна; Hunko, Nelia; Гунько, Неля Викторовна (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
  Досліджено поняття та особливості дизайнменеджменту як нового підходу в управлінні розвитком підприємства. The concept and features of design management as a new management approach in company’s development were ...
 • Модернізація основних засобів в Україні 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Наверська, Анастасія Юріївна; Naverska, Anastasiia; Наверская, Анастасия Юрьевна (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
  У даній статті розглядаються теоретичні та методичні аспекти модернізації основних засобів (модифікація, побудова, дообладнання, переобладнання, поліпшення, реконструкція, тощо) на підприємствах України. Метою статті є ...
 • Інновації – філософія сучасного ведення бізнесу в агропромисловому комплексі України 

  Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (Херсонський національний технічний університет, 2019-04)
 • Energy efficiency of enterprises as a key factor in the development of the country's economy 

  Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Shergina, Lidiya; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Kovtun, Vita; Ковтун, Віта Петрівна; Ковтун, Вита Петровна; Revutska, Nataliia; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Vashchyshyn, Andrii (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2019)
  The transition to alternative energy sources requires a long period, attracting significant investments in the process of creating and developing environmentally friendly fuels. Creating an environmentally safe, ...
 • Антикорупційна стратегія в управлінні публічними закупівлями: практика ЄС та України 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Брідня, Надія Дмитрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Визначено сучасні проблеми організації системи публічних закупівель в Україні та їх вплив на економічний розвиток. Дано оцінку основних кроків українського уряду щодо реалізації антикорупційної стратегії. Здійснено ...
 • Державне фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Визначено сучасні проблеми фінансування сфери вищої освіти в Україні. На основі аналізу видатків зведеного бюджету на вищу освіту, кількості вищих навчальних закладів, їх студентів та академічного персоналу обґрунтовано ...
 • Стратегічні цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку України 

  Чистов, Сергій Миколайович; Chistov, Sergii; Чистов, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Розглядаються стратегічні програми економічного і соціального розвитку України, що розроблялися протягом 1991–2019 рр. Міститься висновок про низький рівень результативності стратегій з позиції інтересів українського суспільства.
 • Стратегічне планування в публічному управлінні: визначення показників досягнення цілей (на прикладі стретегії фінансування сфери освіти) 

  Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Світова практика свідчить про активне використання при стратегічному плануванні політики (англ. policy) принципів орієнтованого на результатах управління (англ. Results-Based Management, надалі – RBM). Розробка стратегії, ...
 • Стратегія уряду технократів в Україні: теорія та практика 

  Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Харченко, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  В роботі досліджується основні завдання уряду, які базуються на принципах теорії сучасного урядування «Good Governance». Аналізуються основні напрямки модернізації публічної економіки України. Розглядаються сценарії ...
 • Формування ефективної системи управління та адміністрування публічною економікою: аспект IT 

  Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Сивак, Єлизавета Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  У тезах досліджується проблеми реалізації концепції цифрової економіки та інформатизації системи публічного управління та адміністрування. Розглядається вплив ІТ на публічну службу.
 • Інформаційно-інноваційні домінанти відтворення національної економіки 

  Михайлюк, Михайло Андрійович; Михайлюк, Михаил Андреевич; Кульбачний, Сергій Володимирович; Кульбачный, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  The aim of the thesis is to find the connection between the information flows of the post-industrial era and innovative reproduction of the economy, which enhances the opportunities, nature and diversity of the dynamics ...
 • Удосконалення державної політики дошкільної освіти в Україні 

  Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara; Куценко, Тамара Фёдоровна; Шмуратова, Катерина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  У роботі пропонується науковий підхід до визначення місця і функції державного регулювання дошкільної освіти для забезпечення покращення освітнього рівня в країні та збалансованого фінансового розподілу ресурсів.
 • Оцінювання прозорості бюджетування на місцевому рівні в Україні 

  Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara; Куценко, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Запровадження сучасного інструментарію забезпечення прозорості бюджетування в Україні розпочато в результаті низки заходів в рамках реформи децентралізації управління. Вагомим внеском стала Методологія оцінки прозорості ...
 • Смарт-спеціалізація у підвищенні спроможності територіальних громад 

  Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Обґрунтовано роль смарт-спеціалізації у підвищенні спроможності територіальних громад. Визначено основні принципи концепції смарт-спеціалізації та акцентовано увагу на необхідності їхньої імплементації в систему стратегічного ...
 • Державне управління в сфері культури як засіб ідеологічного впливу на суспільство 

  Чечель, Олег Миколайович; Chechel, Oleg; Чечель, Олег Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
 • Моделі фінансової консолідації у публічному управлінні розвитком міських агломерацій 

  Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Проаналізовано тенденції формування агломераційних утворень та дано оцінку їх ролі у розвитку національних економік. Розкрито зміст існуючих моделей фінансової консолідації, що застосовуються для розв’язання наявних проблем ...
 • Стрімке зростання державного боргу – ключова перешкода для розвитку економіки України 

  Фоя, Ольга Володимирівна; Фоя, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Розглянуто вплив нарощення державного боргу на економіки України. Акцентовано увагу, що саме високий рівень боргового навантаження зумовлює низькі та нестабільні темпи економічного зростання нашої держави. Зроблено висновок, ...

View More