Останні додані

 • Напрями розширення китайсько-українського інвестиційного та інноваційного співробітництва 

  Захарін, Сергій Володимирович; Zakharin, Sergey; Інін, Лі; Yining, Li; Смирнов, Євген Валерійович; Smirnov, Evgeniy; Смирнов, Евгений Валерьевич (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018)
  Предмет, мета роботи. Предмет дослідження – стан, тенденції та перспективи китайськоукраїнського інвестиційного та інноваційного співробітництва. Проаналізовано сучасні тенденції інвестиційного співробітництва між Україною ...
 • Організаційно-економічні важелі активізації співробітнитва Китайскої Народної Республіки та України у сфері туризму, курортів та готельного господарства 

  Захарін, Сергій Володимирович; Zakharin, Sergey; Інін, Лі; Inin, Li; Смирнов, Євген Валерійович; Smirnov, Yevgen; Смирнов, Евгений Валерьевич (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2019)
  Актуальність теми дослідження. Потенціал міжнародного співробітництва між Китайською Народною Республікою та Україною у сферах туризму, курортів та готельного господарства використовується недостатньо. Зокрема, за оцінкою ...
 • Обґрунтування ринкових стратегій розвитку сільського господарства 

  Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, O.; Садовник, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
  Дисертація присвячена рішенню теоретичних і практичних проблемних питань комплексного розроблення та впровадження ринкових стратегій розвитку сільського господарства. В роботі дістало подальшого уточнення визначення ...
 • Прогнозування маркетингових ризиків під час реалізації стратегії розвитку підприємства 

  Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, O.; Садовник, Александр Владимирович; Коротченко, Е. І. (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2016)
  У статті розглянуто сутність маркетингових ризиків під час реалізації стратегії розвитку підприємства. На основі економічного та стратегічного аналізу наукових джерел наведені основні етапи аналізу маркетингових ризиків. ...
 • Реалізація наукового потенціалу з використанням діджитал технології в роздрібній торгівлі 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Зубко, Єлизавета (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Досліджено основні інноваційні тренди в сфері роздрібної торгівлі в світіта в Україні, виділено основні проблеми впровадження інноваційних технологій в роздрібній торгівлі в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. The ...
 • Проблеми розвитку наукового потенціалу молодих вчених 

  Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Liezina, Anastasiia; Лезина, Анастасия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Дослідження присвячено актуальним аспектам та проблемному полю щодо розвитку наукового потенціалу молодих вчених України. Представлені недоліки мають обґрунтування, що посилено представленими показниками в динаміці за ...
 • Реалізація потенціалу працівників у підприємницьких організаціях: основні виклики та проблеми 

  Малярчук, Ольга Георгіївна; Maliarchuk, Olga; Малярчук, Ольга Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Досліджено сутність, основні виклики та проблеми реалізації потенціалу працівників в підприємницьких організаціях. The essence, main challenges and problems of realizing the potential of employees in entrepreneurial ...
 • Інструменти агентно-орієнтованого підходу до моделювання економічних процесів 

  Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Бурма, Юлія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  У роботі досліджено одні із ключових інструментівагентно-орієнтованого підходудо моделювання економічних процесів малого та середнього бізнесу, таких як використання чат-ботів та створення цифрових двійників. The paper ...
 • Ощадливі інновації в рітейлі 

  Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Кулик, Сергій; Малаціон, Тарас (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  У статті досліджуються ощадливі інновації, які базуються на тому, щоб «створювати більше з меншими витратами для більшої кількості споживачів». Ощадливі інновації стали центральною темою інноваційної проблематики та активно ...
 • Моделювання процесів переговорної діяльності в умовах цифровізації економіки 

  Ковтун, Віта Петрівна; Kovtun, Vita; Ковтун, Вита Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Досліджено моделі, що дозволяють організовувати переговорні процеси підприємства: моделі теорії ігор; моделі системної динаміки; комплексні методики, пов'язані з використанням систем підтримки переговорів. The models that ...
 • Репутація як джерело прибутковості у торговельному підприємництві 

  Метелюк, Дмитро (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Обґрунтовано сутність репутації у сучасних умовах. Досліджені внутрішні та зовнішні фактори впливу на репутацію компаній. Визначено особливості впливу репутації на прибутки виробників взуття. It is substantiated the essence ...
 • Застосування штучного інтелекту в сфері національної безпеки 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Дзвоник, Марина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Досліджено теоретичні та організаційні аспекти впровадження штучного інтелекту в сучасне озброєння, зокрема проаналізовано впровадження технологій штучного інтелекту в сфері національної безпеки в Китаї. Theoretical and ...
 • Commercialization of an innovative autoimmune vaccine in the Ukrainian market: problems and prospects 

  Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатоліївна; Петренко, Людмила Анатольевна; Kyrylenko, Viktoriia; Tereshchenko, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Developed at the Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology, the antitumor autoimmune vaccine, made on the basis of antigens from the patient's tumor tissue, is highly effective and, when used in complex ...
 • Стартапи України: кількісні та якісні параметри 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Наведено визначення та сутнісні характеристики стартапів Європейської асоціації стартапів. Охарактеризовані інформаційні можливості спеціалізованих інтернет-ресурсів, які містять інформацію про кількісні та якісні параметри ...
 • Успіх та перешкоди розвитку start-up в Україні 

  Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Liezina, Anastasiia; Лезина, Анастасия Владимировна; Руденко, Д. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Дослідження присвячено висвітленню успішних українських стартапів, які започатковані в 2019 році. А також означено коло проблематики, з яким стикаються молоді підприємці на шляху організації та впровадження start-upв ...
 • Стартапи в Україні: основні проблеми та ризики 

  Долгова, Людмила Іванівна; Dolgova, Ludmila; Долгова, Людмила Ивановна; Чермянін, Антон (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Розглянута концепція стартапу. Досліджено основні ризики та проблеми, з якими стикаються стартапи в Україні. The concept of startup is considered. The main risks and problems faced by startups in Ukraine are explored. ...
 • Промо-активність як стратегічний інструмент управління брендом 

  Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна; Толкачова, В. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Досліджено сутність поняття «промо-активність» як маркетингового інструменту, що сприяє стимулюванню продажів та дозволяє побудувати довгострокові відносини з клієнтами, а також розглянуто показники ефективності проведених ...
 • Визначення потреби в інвестиційних ресурсах для реалізації інвестиційного проекту 

  Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна; Поночовна, А. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Досліджено послідовність та особливості процесу розробки інвестиційного проекту та обґрунтування необхідного обсягу інвестицій та джерел їх фінансування. The stages and features of the process of development of an investment ...
 • «Розумне місто» як перспектива для інноваційного розвитку бізнесу 

  Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна; Кошель, Аліна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Досліджено сутність концепції «Розумне місто» у контексті взаємозв’язку інноваційного розвитку регіонів (міст) з корпоративною соціальною відповідальністю, а також вплив бізнес-структур на її ефективне впровадження The ...
 • Драйвери розвитку екосистеми інноваційного підприємництва 

  Якушева, Наталія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  В роботі досліджено та виділено драйвери розвитку екосистеми інноваційного підприємництва, впровадження яких забезпечить нашій державі високу конкурентну позицію на світовому ринку. In this paper the drivers of development ...

Переглянути більше