Recent Submissions

 • Облік розрахунків і звітність за податком на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді додаткового блага 

  Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svetlana Ivanivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03)
  В статті на основі визначення сутності додаткового блага згідно чинного податкового законодавства було з’ясовано, що базою оподаткування додаткового блага, що нараховується (надається) платнику податку у будь-якій негрошовій ...
 • Оновлені організаційні позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana Volodymyrivna; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28)
  У статті розглянуто нові підходи до організації праці облікових працівників бюджетних установ. Представлено організаційні положення з упорядкування роботи бухгалтерських служб у цілому та головних бухгалтерів бюджетних ...
 • Дефініції теоретичних основ бухгалтерського обліку в контексті впливу інформаційних технологій 

  Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmyatchenko, Volodymyr Oleksandrоvitch (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-11)
  За результатами проведеної критичної оцінки існуючих принципів бухгалтерського обліку під впливом функціонування комп’ютеризованих систем можна запропонувати їх перегрупування за трьома групами фундаментальних уявлень. ...
 • Особливості використання методу маржинального аналізу «Cost-Volume-Profit» (витрати — обсяг продаж — прибуток) на олійно-жирових підприємствах 

  Михальська, Олена Леонідівна; Mykhalska Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03)
  У статті представлено один із сучасних методів маржинального аналізу «Cost-Volume-Profit», що дозволить приймати науково-обгрунтовані управлінські рішення, засновані на концепції беззбитковості підприємства. Аналіз факторів ...
 • Фінансова стійкість організації як індикатор економічного потенціалу 

  Ловінська, Ірина Георгіївна; Lovinska, Iryna Georgiivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03)
  У статті проаналізовано та узагальнено світовий і вітчизняний досвід трактування дефініції «фінансова стійкість» і сформовано підхід до ідентифікації та забезпечення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах ...
 • Шляхи гармонізації бухгалтерського та податкового обліку податкових різниць 

  Єгорова, Анастасія Геннадіївна; Iegorova, Anastasiia Gennadiivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-15)
  У статті визначено сутність податкових різниць та їхня роль у визначенні фінансових результатів на підприємстві. Автором розглянуто нормативно-правові документи, що регламентують порядок обліку податкових різниць в Україні ...
 • Актуалізація облікового процесу: вплив технологій та інтелекту 

  Бочуля, Тетяна Володимирівна; Bochulia, Tetiana Volodymyrivna; Савицька, Наталія Леонідівна; Savitska, Nataliіa Leonydivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-11)
  Зважаючи на актуальність питання щодо розвитку системи бухгалтерського обліку, визначено потребу дослідити й викласти власну позицію стосовно організації, обслуговування та оптимізації облікового процесу. Це відповідальна ...
 • Класифікація облікових систем в інституціональному середовищі 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhyi, Kostyantyn Viktorovitch; Безверхий, Константин Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28)
  У статті розглянуто питання розробки класифікації облікових систем в інституціональному середовищі. Провідною економічною думкою сьогодення є інституціональна економічна теорія. Виділено інституціональний вплив на побудову ...
 • Реформування системи доходів місцевих бюджетів: сучасний стан і перспективи 

  Сивульська, Наталія Миколаївна; Syvulska, Natalia Mykolaivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28)
  Прийняття Податкового кодексу України призвело до значних змін у формуванні доходної частини місцевих бюджетів. У зв’язку з цим виникає необхідність дослідити наслідки проведених реформ, виявити основні тенденції та можливі ...
 • Удосконалення фінансування підприємств у системі попередження кризи: макро- та мікроекономічний аспекти 

  Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olha; Островская, Ольга Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-21)
  Запропоновано нові підходи в розробці пропозицій менеджменту та представникам власника щодо оптимального вибору джерел додаткового фінансування підприємств із корпоративними правами держави (КПД). Використано методи: ...
 • Фіскальний федералізм як децентралізована модель формування бюджетного регулювання в Україні 

  Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana Andriyivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28)
  У статті розглянуто сутність і роль фіскального федералізму в контексті формування децентралізованої системи бюджетного регулювання в Україні, що є основою формування ефективного економічного та соціального розвитку ...
 • Бюджетні пільги дітям, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС 

  Кириченко, Поліна Володимирівна; Kyrychenko, Polina Volodymyrivna; Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana Vasylivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28)
  Метою даної статті стало дослідження ефективності існуючих бюджетних пільг дітям, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, залежно від їх призначення. У статті авторами поставлено завдання систематизувати ...
 • Державне регулювання ринку депозитних послуг 

  Алексеєнко, Максим Дмитрович; Alekseienko, Maksym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28)
  Статтю присвячено поглибленню теоретичних засад ролі держави на ринку депозитних послуг і розробленню рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання депозитних корпорацій. Обґрунтовано необхідність та основні цілі ...
 • Дослідження змін у формуванні власного капіталу банків: обліковий аспект 

  Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03)
  У статті розглянуто сутність і зміст категорії «власний капітал», його основні функції. З урахуванням нормативно-правових актів Національного банку України досліджено зміни в методиці обліку операцій з реєстрації та ...
 • Cучасні напрями формування і оцінки ресурсної бази банку 

  Кириленко, В'ячеслав Борисович; Kyrylenko, Vyacheslav Borysovitch (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-15)
  У статті розглянуто питання, присвячені сучасним напрямкам формування й оцінки ресурсної бази банку. Досліджено сучасний стан ресурсів банку, а саме особливості їх формування і оцінки. Визначено складові банківських ресурсів ...