Recent Submissions

 • Правові аспекти регулювання емісії та обігу корпоративних облігацій в Україні 

  Петренко, Ірина Павлівна; Petrenko, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-03)
  Стаття присвячена особливостям нормативно-правового регулювання емісії та обігу облігацій підприємств в Україні. Визначено законодавчі обмеження, що перешкоджають зростанню українського ринку корпоративних облігацій та ...
 • Формування якості молока у молочному скотарстві: управлінський та обліковий аспекти 

  Кругла, Марина Миколаївна; Krugla, Maryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-20)
  У статті розглянуто управлінський і обліковий аспекти формування якості молока в молочному тваринництві.
 • Склад і структура капітальних вкладень в Україні 

  Ткач, Іван Валентинович; Tkach, Ivan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-15)
  Динаміка і структура капітальних вкладень в Україні розглянута. Джерела фінансування капітальних вкладень в Україні досліджені. З’ясовано зміну структури капітальних вкладень по регіонах України.
 • Методичні аспекти інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень на виробничих підприємствах 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12)
  Розглянуто систему обліку витрат на підставі ідеальних норм. Відмінна особливість цієї системи — орієнтація на ринкові умови і запити споживачів, а також своєчасний вплив на величину витрат.
 • ПДВ в Україні: проблеми застосування 

  Троц, Н. М.; Trots, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12)
  Висвітлено основні питання функціонування ПДВ в Україні. Викладено новий підхід щодо зміни податкової бази відповідно до потреб господарювання.
 • Методичні підходи до аналізу взаємозв’язку показників розвитку банків і суб’єктів господарювання окремих областей 

  Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yulia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-18)
  У статті розроблено методику економічного аналізу взаємовпливу діяльності основних суб’єктів фінансової системи: банків і підприємств. Дана методика є новим елементом системи аналізу стійкості фінансової системи, який ...
 • Оподатковуваний прибуток у системі бухгалтерського обліку і звітності 

  Старченко, Наталія Миколаївна; Starchenko, Natalia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12)
  У статті обґрунтовано основні напрямки удосконалення методики обліку оподатковуваного прибутку в системі бухгалтерського обліку і звітності. Проаналізовано методи накопичення даних у податкових розрахунках.
 • Порядок розкриття інформації щодо зв’язаних сторін у фінансовій звітності суб’єктів державного сектору відповідно до МСБОДС 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-15)
  У статті розглянуто положення Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку у державному секторі 20 "Розкриття інформації про пов’язані сторони".
 • Використання системи АВС для управління витратами 

  Поплюйко, Андрій Миколайович; Poplyiko, Andrij; Лесняк, Володимир Олександрович; Lesnyak, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-15)
  У статті розглянуто напрямки удосконалення методики калькуляції собівартості і розподілу непрямих витрат з використання системи АВС для цілей управління витратами.
 • Методика введення початкових залишків у автоматизовану систему бухгалтерського обліку 

  Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmyatchenko, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-15)
  У статті розглянуто методику введення початкових залишків у автоматизовану систему бухгалтерського обліку. Практично впроваджено названу методику за допомогою відповідного програмного забезпечення.
 • Оцінка ефективності інноваційної діяльності на підприємствах геологорозвідувальної галузі 

  Михалюк, Алла Дмитрівна; Myhaluk, Alla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-15)
  У статті розглянуто ефективність інноваційної діяльності на підприємствах геологорозвідувальної галузі. Наведені основні фактори, які впливають на розвиток інноваційного процесу. Визначено оцінку ступеня розвитку елементів ...
 • Вплив трансформації відносин власності на облік власного капіталу 

  Лисенко, Надія Михайлівна; Lysenko, Nadiya; Януш, Марія Володимирівна; Yanush, Marya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-14)
  У статті аналізується вплив трансформації відносин власності на бухгалтерський облік власного капіталу суб’єктів приватної власності в умовах застосування форм державно-приватного партнерства: оренди, концесії цілісних ...
 • Історичні передумови виникнення та впровадження стандартизації бухгалтерського обліку в банківську практику 

  Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-25)
  У статті описано історичні передумови виникнення стандартизації бухгалтерського обліку в банківській практиці. Досліджено етапи розвитку положень (стандартів) бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародних стандартів ...
 • Індикатор ефективності використання бюджетних коштів — фінансовий результат у секторі ЗДУ 

  Кондратюк, Ірина Олександрівна; Kondratyuk, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12)
  Статтю присвячено виявленню впливу касового методу та методу нарахування на методику визначення фінансового результату у секторі загального державного управління, розглянуто особливості визнання доходів і видатків у ...
 • Особливості оцінки інвестицій 

  Івченко, Лариса Вікторівна; Ivchenko, Larysa (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-11)
  У статті розглядаються питання оцінки інвестицій, а саме: інформаційні джерела оцінки, процедури, відповідно до яких проводиться оцінка, напрямки проведення інвестиційних операцій. Також розглядається класифікація форм інвестицій.
 • Методичні аспекти аудиту ефективності виконання бюджетних програм 

  Дорошенко, О. О.; Doroshenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-20)
  Стаття присвячена методичним аспектам методики аудиту ефективності виконання бюджетних програм.
 • Методичні засади обліку інвестиційної нерухомості 

  Головко, Тетяна Василівна; Holovko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12)
  Досліджуються проблеми оцінки та обліку інвестиційної нерухомості, критерії розподілу об’єктів операційної та інвестиційної нерухомості. Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми.
 • Теоретичні основи аналізу господарської діяльності комунальних підприємств 

  Галенко, Сергій Миколайович; Halenko, Sergij (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-15)
  У статті розглянуто питання ролі і місця, предмета і принципів аналізу господарської діяльності комунальних підприємств.
 • Когнітивне моделювання в стратегічному аналізі страхового бізнесу 

  Бурчевський, Володимир Зосимович; Burchevsky, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-15)
  Обгрунтовано використання методології когнітивного моделювання. Розглянуто основні етапи когнітивного моделювання в стратегічному аналізі страхового бізнесу.
 • Внутрішньогосподарський контроль непрямих витрат промислових підприємств 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-15)
  Визначено сутність внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств. З’ясовано суб’єкти та об’єкти, ціль та завдання, методи та методичні прийомі проведення внутрішньогосподарського контролю непрямих ...

View More