Recent Submissions

 • Соціальне страхування 

  Стецюк, Тетяна Іванівна; Stetsiuk, Tetiana; Стецюк, Татьяна Ивановна; Димніч, Ольга Володимирівна; Dymnich, Olha; Дымнич, Ольга Владимировна; Мурашко, Олена Володимирівна; Murashko, Olena; Мурашко, Елена Владимировна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  Навчальний посібник з дисципліни «Соціальне страхування» підготовлено у відповідності до Програми дисципліни «Соціальне страхування». Він включає дев’ять логічно пов’язаних тем роз’яснювального лекційного матеріалу, ...
 • Міжнародна політологія 

  Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна; Гапоненко, Віра Анатоліївна; Haponenko, Vira; Гапоненко, Вера Анатольевна; Довганик, Надія Михайлівна; Dovhanyk, Nadiia; Довганик, Надежда Михайловна; Шульга, Марина Андріївна; Іванова, Наталія Юріївна; Ivanova, Nataliia; Иванова, Наталия Юрьевна; Лисенко, Юлія Віталіївна; Lysenko, Yuliia; Лысенко, Юлия Витальевна; Топчій, Олександр Сергійович; Topchii, Oleksandr; Топчий, Александр Сергеевич; Зайцева, Зінаїда Іванівна; Zaitseva, Zinaida; Зайцева, Зинаида Ивановна; Погорєлова, Інна Сергіївна; Pohorielova, Inna; Погорелова, Инна Сергеевна; Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна; Манелюк, Юрій Михайлович; Maneliuk, Yurii; Манелюк, Юрий Михайлович; Чубур, Наталія Володимирівна; Chubur, Nataliia; Чубур, Наталия Владимировна; Шмаленко, Юлія Іванівна; Ярова, Ліліана Вікторівна; Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У навчальному посібнику розкрита основна проблематика сучасних міжнародних відносин у політологічному вимірі. З врахуванням найновіших тенденцій висвітлено широке коло питань міжнародної системи і глобального розвитку: від ...
 • Практична політологія 

  Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна; Довганик, Надія Михайлівна; Dovhanyk, Nadiia; Довганик, Надежда Михайловна; Зайцева, Зінаїда Іванівна; Zaitseva, Zinaida; Зайцева, Зинаида Ивановна; Шульга, Марина Андріївна; Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна; Ніколаєва, Тетяна Михайлівна; Nikolaieva, Tetiana; Николаева, Татьяна Михайловна; Погорєлова, Інна Сергіївна; Pohorielova, Inna; Погорелова, Инна Сергеевна; Манелюк, Юрій Михайлович; Maneliuk, Yurii; Манелюк, Юрий Михайлович; Іванова, Наталія Юріївна; Ivanova, Nataliia; Иванова, Наталия Юрьевна; Рихлік, Володимир Анатолійович; Rykhlik, Volodymyr; Рихлик, Владимир Анатольевич; Лисенко, Юлія Віталіївна; Lysenko, Yuliia; Лысенко, Юлия Витальевна; Чубур, Наталія Володимирівна; Chubur, Nataliia; Чубур, Наталия Владимировна; Ярова, Ліліана Вікторівна; Шмаленко, Юлія Іванівна; Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна; Ротар, Н. Ю. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У посібнику розкрито теоретико-методологічні засади та сучасні особливості політичної діяльності. Розкрито сутність та методів основних сфер практичної політики та управління політичними відносинами, зокрема політичного ...
 • Політичні технології в сучасних владних процесах 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович; Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна; Манелюк, Юрій Михайлович; Maneliuk, Yurii; Манелюк, Юрий Михайлович; Гапоненко, Віра Анатоліївна; Haponenko, Vira; Гапоненко, Вера Анатольевна; Довганик, Надія Михайлівна; Dovhanyk, Nadiia; Довганик, Надежда Михайловна; Зайцева, Зінаїда Іванівна; Zaitseva, Zinaida; Зайцева, Зинаида Ивановна; Іванова, Наталія Юріївна; Ivanova, Nataliia; Иванова, Наталия Юрьевна; Назарчук, Олександр Миколайович; Nazarchuk, Oleksandr; Назарчук, Александр Николаевич; Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна; Ніколаєва, Тетяна Михайлівна; Nikolaieva Tetiana; Николаева, Татьяна Михайловна; Рихлік, Володимир Анатолійович; Rykhlik, Volodymyr; Рихлик, Владимир Анатольевич; Сацький, Павло Вікторович; Satskyi, Pavlo; Сацкий, Павел Викторович; Топчій, Олександр Сергійович; Topchii, Oleksandr; Топчий, Александр Сергеевич; Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна; Якубенко, Наталія Тихонівна; Yakubenko, Nataliia; Якубенко, Наталия Тихоновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У посібнику розкрито технологічні способи (механізми) впливу на політичні процеси з метою отримання бажаних ефектів для організаторів подібних впливів. Показано сутність та організаційні формати технологічних прийомів, що ...
 • Політичне лідерство 

  Гапоненко, Віра Анатоліївна; Haponenko, Vira; Гапоненко, Вера Анатольевна; Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна; Гурицька, Марія Сергіївна; Довганик, Надія Михайлівна; Dovhanyk, Nadiia; Довганик, Надежда Михайловна; Зайцева, Зінаїда Іванівна; Zaitseva, Zinaida; Зайцева, Зинаида Ивановна; Іванова, Наталія Юріївна; Ivanova, Nataliia; Иванова, Наталия Юрьевна; Манелюк, Юрій Михайлович; Maneliuk, Yurii; Манелюк, Юрий Михайлович; Назарчук, Олександр Миколайович; Nazarchuk, Oleksandr; Назарчук, Александр Николаевич; Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна; Ніколаєва, Тетяна Михайлівна; Nikolaieva Tetiana; Николаева, Татьяна Михайловна; Погорєлова, Інна Сергіївна; Pohorielova, Inna; Погорелова, Инна Сергеевна; Прибутько, Петро Степанович; Prybutko, Petro; Прибутько, Пётр Степанович; Рихлік, Володимир Анатолійович; Rykhlik, Volodymyr; Рихлик, Владимир Анатольевич; Сацький, Павло Вікторович; Satskyi, Pavlo; Сацкий, Павел Викторович; Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна; Якубенко, Наталія Тихонівна; Yakubenko, Nataliia; Якубенко, Наталия Тихоновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У посібнику розкрито сутність, різновиди та методи формування політичного лідерства в умовах інформаційного суспільства, демократизації та глобальних міжнародних викликів. Показано різноманітні функції управління в контексті ...
 • Управління соціальними інвестиціями 

  Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович; Гернего, Юлія Олександрівна; Herneho, Yuliia; Гернего, Юлия Александровна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У навчальному посібнику висвітлено концептуальні основи управління соціальними інвестиціями та розглянуто практики соціального інвестування. Досліджено теоретичні засади соціальних інвестицій та їх роль в економіці. О ...
 • Загальна психологія. Теоретико-методологічні основи науки 

  Ловка, Ольга Володимирівна; Lovka, Olha; Ловкая, Ольга Владимировна; Борисенко, Лариса Леонідівна; Borysenko, Larysa; Борисенко, Лариса Леонидовна; Колесніченко, Ліна Аліковна; Kolesnichenko, Lina; Колесниченко, Лина Аликовна; Музичко, Людмила Володимирівна; Muzychko, Liudmyla; Музычко, Людмила Владимировна; Тімакова, Анжела Вікторівна; Timakova, Anzhela; Тимакова, Анжела Викторовна; Лавриненко, Денис Гійович; Lavrynenko, Denys; Лавриненко, Денис Гиевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У навчальному посібнику подано теоретичні відомості та практичні завдання для самостійної підготовки до семінарських занять з дисципліни «Загальна психологія: основні проблеми науки», що є нормативною складовою підготовки ...
 • Геоінформаційні системи в екології 

  Шевченко, Роман Юрійович (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2022)
  В підручнику висвітлені основні геодезичні полігонні (польові) геопросторові дослідження із апробацією роботи інновінг Smart-інструментарію передкартографічних досліджень. Розглядаються теми алгоритмічного проєктування ...
 • Правові основи зовнішньоекономічної діяльності 

  Марченко, Віктор Борисович; Marchenko, Viktor; Марченко, Виктор Борисович; Шаповалов, Дмитро Валерійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності представлене авторами як складна і розгалужена система норм актів різних галузей закоодавства, об’єднаних, у свою чергу, спільним предметом правового регуювання — сферою ...
 • Податкове право 

  Марченко, Віктор Борисович; Marchenko, Viktor; Марченко, Виктор Борисович; Легкова, Марія Федорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
  Дисципліна «Податкове право» вивчається студентами спеціальності 6601 «Правознавство» всіх форм навчання. Головна мета пропонованого посібника — забезпечити студентів спеціальності «Правознавство» навчально-методичними ...
 • Оцінювання персоналу 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У навчальному посібнику розкрито місце оцінювання працівників в управлінні персоналом, інструментарій оцінювання персоналу, методи збирання та оброблення інформації про працівників. Розглянуто різні підходи та технології ...
 • Рекрутинг персоналу 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У підручнику розкрито організаційні, методичні та прикладні засади рекрутингу персоналу. Розглянуто взаємозв’язок рекрутингу з іншими функціями менеджменту персоналу, процедури добору й аналізу робіт. Розкрито питання ...
 • Управління брендом роботодавця 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У навчальному посібнику розкрито теоретико-методологічні та прикладні аспекти управління брендом роботодавця, зокрема проаналізовано понятійний апарат, розглянуто взаємозв’язок бренду роботодавця зі стратегією ...
 • Технології управління персоналом 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У навчальному посібнику викладено технології аналізу робіт, розроблення критеріїв підбору персоналу, пошуку кандидатів на вакантні посади, проведення інтерв’ю і тестування; розкрито специфіку підбору персоналу ...
 • Економічний аналіз 

  Болюх, Михайло Антонович; Болюх, Михаил Антонович; Бурчевський, Володимир Зосимович; Горбаток, Микола Іванович; Горбаток, Николай Ивановач; Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович; Івахненко, Валентин Михайлович; Ивахненко, Валентин Михайлови; Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна; Кириленко, Сергій Анатолійович; Кириленко, Сергей Анатольевич; Киселюк, Людмила Федорівна; Марушевська, Валентина Іларіонівна; Марушевская, Валентина Илларионовна; Матієнко-Зубенко, Ірина Ігорівна; Матиенко-Зубенко, Ирина Игоревна; Мельничук, Ольга Арсентіївна; Мельничук, Ольга Арсентьевна; Мец, Валентина Олександрівна; Папенко, Алла Олександрівна; Папенко, Алла Александровна; Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна; Петрович, В. В.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Чумаченко, Микола Григорович; Чумаченко, Николай Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
  Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено метоику вивчення господарських процесів, проведення фінансо-вого аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ...
 • Аналіз господарської діяльності 

  Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів-бакалаврів спеціальності «Облік і аудит» та для студентів інших спеціальностей. У ньому розкриваються ...
 • European business-practices of corporate social responsibility: саse study 

  Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петрівна; Martyniuk, Olena; Мартинюк, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The publication is prepared for the 30th anniversary of Jean Monnet Foundation. The practicum book «European business-practices of corporate social responsibility: саse study» is a collection of cases, which was created ...
 • Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Мартинюк, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Публікацію підготовлено до 30-річчя діяльності фонду Jean Monnet. Практикум «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси» — є збіркою кейсів, створеною колективом авторів-учасників Спільного ...
 • Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: міжпредметний тренінг 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна; Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Петро Геннадійович; Петрашко, Пётр Геннадьевич; Мартинюк, Олена Віталіївна; Martynyuk, Olena; Мартынюк, Елена Витальевна; Кир’якова, Марина Євгенівна; Kiriakova, Maryna; Кирьякова, Марина Евгеньевна; Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Yehor; Киян, Егор Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Навчальний посібник являє собою дидактичну модель організації тренінгу «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності». Складається із 20 тем, вивчення яких дозволяє сформувати комплекс компетенцій ...
 • Проектне фінансування 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Maiorova, Tetiana; Майорова, Татьяна Владимировна; Ляхова, Олена Олександрівна; Liakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна; Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna; Власова, Инна Владимировна; Петренко, Ірина Павлівна; Petrenko, Iryna; Петренко, Ирина Павловна; Онікієнко, Сергій Володимирович; Onikiienko, Sergii; Оникиенко, Сергей Владимирович; Смірнова, Ольга Олегівна; Smirnova, Olha; Смирнова, Ольга Олеговна; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana; Красножон, Светлана Владимировна; Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana; Урванцева, Светлана Владимировна; Мякишевська, Олена Миколаївна; Miakyshevska, Olena; Мякишевська, Олена Миколаївна; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Гернего, Юлія Олександрівна; Hernego, Yuliia; Гернего, Юлия Александровна; Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович; Нагорна, Ольга Валеріївна; Nagorna, Olha; Нагорная, Ольга Валерьевна; Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна; Бороденко, Сергій Михайлович; Borodenko, Sergii; Бороденко, Сергей Михайлович; Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr; Смагин, Владимир Леонтиевич; Крук, Володимир Вікторович; Kruk, Volodymyr; Крук, Владимир Викторович; Гладчук, Ксенія Миколаївна; Hladchuk, Kseniia; Гладчук, Ксения Николаевна; Василишен, Юрій Володимирович; Vasyyshen, Yurii; Василишен, Юрий Владимирович; Кузьменко, Віталій Миколайович; Кузьменко, Виталий Николаевич; Рябий, Ростислав Алікович; Riabyi, Rostyslav; Рябой, Ростислав Аликович; Шевчук, Ярослав Васильович; Shevchuk, Yaroslav; Шевчук, Ярослав Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У підручнику висвітлено: теоретичні засади проектного фінансування; методологію організації проектного фінансування; місце проектного менеджменту в організації проектного фінансування; джерела, вартість і структури ...

View More