Recent Submissions

 • Коефіцієнтний аналіз ліквідності балансу банку 

  Герасимович, Анатолій Михайлович; Herasymovych, Аnatolii (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-02-05)
  Розкривається сутність понять ліквідності банку і балансу банку та системи найважливіших показників — коефіцієнтів, які характеризують їх рівень. Їх розрахунками, на прикладі балансу конкретного банку, показано, що кожний ...
 • Роль функціональних учасників в інвестиційному процесі 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polischuk, E. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-03-01)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей використання облігацій підприємств для фінансування інвестиційних проектів. Визначено переваги та недоліки залучення інвестиційного капіталу шляхом емісії корпоративних облігацій, ...
 • Правові засади захисту прав інвесторів в процесі ІРО українських компаній 

  Гладчук, Ксенія Миколаївна; Hladchuk, Kseniia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті розкрито правові засади захисту прав інвесторів, які беруть участь в ІРО українських компаній, в якості прикладу наведено досвід російського законодавства, виявлено фактори, що перешкоджають участі вітчизняних та ...
 • Основні проблеми банківської діяльності в Україні під час фінансової кризи та післякризовий період 

  Момот, О. М.; Momot, O. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-02-12)
  У статті розглянуто традиційні проблеми банківської діяльності в Україні, їх класифікацію. Досліджено зміни та актуальність основних проблем протягом 2008–2010 років та вплив на них фінансової кризи.
 • Теоретичні засади стратегічного управління конкурентоспроможністю банку 

  Ковриженко, Л. О.; Kovryzhenko, L. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-03-27)
  У статті досліджено сутність поняття конкурентоспроможності банку. На основі систематизації результатів наукових досліджень було виявлено домінуючі фактори конкурентоспроможності банків залежно від рівня фінансового ринку. ...
 • Сучасний банк — криза ідентичності 

  Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-05)
  У роботі досліджено феномен банку в рамках сучасного фінансового ландшафту, для чого запроваджується поняття «сучасний банк». Розглянуто провідні тенденції розвитку фінансових ринків, що спричинили до розмивання кордонів ...
 • Повернення до золотого стандарту: утопія чи майбутнє? 

  Василенко, В. В.; Vasylenko, V. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-02-01)
  У сучасному світовому грошовому обігу посилюються тенденції до девальвації основних резервних валют по відношенню до банківського золота. Зростання інвестиційного попиту на даний актив негативно впливає на процеси монетарного ...